Anda di halaman 1dari 1

12

BAHASA INGGERIS

NAMA: ...
TINGKATAN:

PT 3
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
UJIAN BERTULIS
SEPTEMBER

2 JAM

ARAHAN:
1. Buka kerta soalan ini apabila diberitahu
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang
disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada runag jawapan
yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperksaan pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Soalan

Markah Penuh

1
2
3
4
5
6
7

10
10
20
15
5
30
10

Jumlah

100

Markah Diperoleh