Anda di halaman 1dari 98

KEMAHIRAN

KAUNSELING
TERAS 1:
PENGENALAN KAUNSELING

KEPENTINGAN KEMAHIRAN KAUNSELING


MENGAPA PERLUNYA KEMAHIRAN
KAUNSELING?

1. Kemahiran kaunseling dapat menjadikan


seseorang itu lebih sistematik dan teratur
sebelum melakukan keputusan

2. Kaunseling dapat mempercepatkan


individu mempelajari keadaan
peribadinya secara mendalam.
Mengikut Kelly ( 1976 ),

individu akan bertingkah laku mengikut apa yang


dipercayai benar.
Hal ini bermakna tingkah laku individu
dipengaruhi oleh cara seseorang berfikir.
Justeru itu, kemahiran kaunseling dapat
menjadikan seseorang itu lebih sistematik dan
teratur sebelum melakukan keputusan. Dalam erti
kata lain, indivitu tersebut bijak mengawal
masalah bergantung kepada persekitaran.
Menurut Blocher ( 1966 ),

kaunseling dapat mempercepatkan individu


mempelajari keadaan peribadinya secara
mendalam.
Ini dapat dilakukan dengan memahami
watak dirinya dalam kehidupan seharian.
PRINSIP 1 : DEFINISI

1. Psikologi
2. Kaunseling
3. Kaunselor
4. Klien
1. Psikologi
Mengikut buku Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling
( 2009 );

Psikologi dilahirkan secara rasmi pada tahun 1879 oleh


Wilhem Wundt (1832- 1920 ) bagi mempelajari tingkah
laku manusia.
Psikologi adalah suatu bidang yang luas dan ia
melibatkan unsur dalaman yang mempengaruhi jiwa,
fikiran, dan tingkah laku manusia.
Tingkah laku manusia sentiasa dipengaruhi oleh fikiran
dan juga emosi.
Menurut Benson dan Grove ( 2000 ),

psikologi ialah ilmu tentang jiwa dan tingkah


laku tentang manusia dan binatang.

Menurut Kartini ( 2000 ),

psikologi ialah ilmu pengetahuan


tentang tingkah laku dan kehidupan
manusia.
2. Kaunseling
Mengikut Patterson ( 1986 ),

kaunseling adalah satu lambang yang


profesional antara seorang kaunselor yang
terlatih dengan seorang klien.
Tujuannya adalah membantu klien
memahami dan menjelaskan pandangan
mereka terhadap ruang kehidupan serta
belajar mencapai matlamat yang mereka
tentukan sendiri.
Menurut Othman ( 2000 ),

kaunseling adalah satu bidang sains


perlakuan terapan.
Ia adalah proses menolong melibatkan
interaksi dua hala antara orang yang
memberi pertolongan dengan orang yang
menerima pertolongan dalam suasana
yang penuh muhibab, kesedaran dan
saling memahami.
3. Kaunselor
Menurut Blocher ( 2000),

kaunselor adalah penolong kepada klien


memaksimumkan kebebasannya supaya klien dapat
memilih cara, situasi, dan setting yang dapat menolong
mengembangkan peribadi seseorang.

Menurut Rogers ( 1961 ),

kaunselor ialah orang yang menarik, suka


bersahabat dan seseorang yang memiliki
keyakinan diri serta percaya kepada orang lain.
Mengikut Othman ( 2000 ),

kaunselor ialah seorang yang perlu


menyesuaikan teknik- teknik tertentu daripada
teori yang berbeza kepada pendekatan yang
asas.

Menurut Kamus Dewan ( 2002 ),

kaunselor didefinisikan sebagai seorang yang


layak menjadi pembimbing dan penasihat
kepada orang lain yang menghadapi masalah
ataupun yang berkemampuan memberikan
khidmat kaunseling.
4. Klien
Mengikut Oxford Advanced Learner’s Dictionary ( 2000 ),

klien didefinisikan sebagai individu yang menerima


bantuan atau pertolongan daripada pakar profesional.

Menurut, Capuzzi dan Gross ( 1991 ),

menyatakan klien adalah seorang yang bermasalah dan


memerlukan bantuan supaya dapat merasa dan
bertingkah laku dalam keadaan yang seimbang melalui
interaksi dengan orang yang tidak terlibat dengan
kaedah yang lebih baik.
PRINSIP 2 :
FALSAFAH & PRINSIP
1. Empati
2. Menerima tanpa syarat
3. Terapeutik
4. Kemesraan
5. Tulen atau kongruen
6. Kerahsiaan
1. Empati
Menurut Brammer ( 1982 ),

empati terbit daripada perkataan ‘ einfulung’


yang bermaksud merasai ke dalam. Dalam erti
kata lain, jalan utama ke arah memahami yang
ditolong dan membolehkan mereka merasai
bahawa mereka difahami .
Menurut Gendlin ( 1981 ), terdapat tiga tujuan empati
dalam kaunseling iaitu:

Bagi menunjukkan pemahaman dan membantu


individu merujuk terus pengalamannya ke masa kini.

Membolehkannya merasai pengalaman masa kini


dengan lebih bersemangat, berpegang kepadanya serta
menghadapi dan bekerjasama dengannya.

Membantunya meletakkan makna implisit ke dalam


konsep- konsep yang betul pada tempat yang
bersesuaian pada setiap masa.
Menurut Ivey ( 1999 ), menyatakan bahawa tiga jenis
empati yang dapat diamalkan iaitu:

Empati asas iaitu gerak balas kaunselor adalah


lebih kurang serupa dengan gerak balas klien.

Empati mengurang iaitu gerak balas kaunselor


kurang daripada gerak balas klien.

Empati bertambah iaitu idea dan perasaan empati


yang kongruen bertambah.
2. Menerima tanpa syarat

Menurut Rogers ( 1977 ),

kaunselor yang menerima tanpa syarat menganggap klien


sebagai manusia yang mempunyai harga diri dan
kehormatan diri.

Kaunselor juga tidak memberi penilaian kepada klien dan


tiada sesuatu yang disembunyikan atau berpura- pura.
Menurut Sabariah ( 2003 ),

sikap menerima ini membolehkan kaunselor menghargai


klien sebagai individu tanpa mengambil kira pendangan,
sikap dan nilai yang ada pada klien tersebut.

Manakala Myrick ( 1993 ),

menerima tanpa syarat memfokuskan kepada kerelaan


mempercayai dan mengiktiraf harga diri dan maruah
seseorang.
3. Terapeutik
Menurut Sapora et al. ( 2001 ),

suasana yang aman dan tenang tanpa gangguan


membolehkan serta memudahkan perbincangan tanpa
rasa terancam.

Mengikut Maznah dan Zainan ( 2003 ),

facilitative conditions penting bagi menjamin


kejayaan kaunseling kerana suasana kondusif dan
terapeutik dapat wujud antara pembimbing dan
klien.
4. Kemesraan

Menurut Sabariah ( 2003 ),

mesra dengan klien dapat dinyatakan secara lisan dan


bukan lisan. Ia bergantung kepada keselesaan klien dan
juga kaunselor.

Menurut Myrick ( 1993 ),

mesra bermaksud sikap memberi dan menerima yang


timbul dari perasaan selesa serta sokongan yang tulen.
Mengikut Wallis dalam Stewart et al. ( 1981) menggariskan
beberapa cara membentuk hubungan mesra dalam kaunseling
iaitu:

Mengurangkan kewujudan tekanan dalam proses kaunseling.

Meningkatkan keupayaan dalam menerima masalah klien.

Meningkatkan pengetahuan dalam memahami perasaan klien.

Membantu memperjelaskan persoalan klien.

Bertoleransi dalam mengendalikan kaunseling.

Penerimaan kaunselor terhadap diri klien seadanya.


Contoh;

“Apa khabar kamu hari ini?”


“Kamu nampak lebih bersemangat
daripada sesi yang lepas.”
“ …erm, jadi kamu rasa ianya menjadi
bebanan dalam diri kamu ya. Boleh
kamu terangkan bagaimana tahap
kesulitan yang kamu rasai itu?”
5. Tulen atau kongruen
Menurut Sabariah ( 2003 ),

elemen utama dalam mewujudkan suasana


teraputik adalah ketulenan dan kongruen yang
ditunjukkan oleh kaunselor.

Ia bermaksud kebolehan kaunselor menjadi


dirinya sendiri tanpa berselindung atau
bertopeng.
Mengikut Egan ( 1977 );

orang yang bertindak secara tulen atau kongruen tidak


bermain perasaan dan tidak juga mengubah nilai- nilai
mereka apabila berinteraksi dengan orang yang berbeza.

Menurut Rogers ( 1977 );

individu yang tulen diterima sebagai orang yang jujur


dan benar.

Secara tidak langsung, klien berasa selamat dan


mempercayai kebolehan kaunselor.
6. Kerahsiaan

Menurut Yee ( 1997 );

maklumat yang diperoleh daripada hubungan


kaunseling perlu disimpan secara rahsia sebagai
kewajipan bagi menjaga kedudukan kaunselor
sebagai orang profesional.
Menurut Wallis dalam Stewart et al. ( 1981 ),
bilik kaunseling perlu dalam sebuah bilik yang sulit dan
terapeutik. Ini bertujuan untuk melindungi kerahsiaan klien.

Menurut American Personel and Guidance


Association and American Psychological Association
( 2007 ),

menegaskan bahawa hal- hal peribadi yang diceritakan


dalam sesi kaunseling adalah suatu bentuk komunikasi yang
dipertanggungjawabkan merahsiakan.
PRINSIP 3 :
STUDY CASE
Klien adalah seorang lelaki, berumur di awal 20-an, berasal
dari Sarawak. Perolehan maklumat mengenai diri klien
memudahkan perjalanan sesi terutamanya semasa
peringkat membina hubungan.

Skrip Sesi Kaunseling


PERINGKAT MEMBINA HUBUNGAN
PENSTRUKTURAN
PENEROKAAN MASALAH
MENGENALPASTI MASALAH
MEMBINA ALTERNATIF
PENAMATAN
Klien : ( mengetuk pintu)
Kaunselor : Silakan masuk. Jemput duduk.
Klien : Terima kasih.
Kaunselor : Awak dari mana tadi?
Klien : Dari rumah.
Kaunselor : Apa khabar hari ini?
Klien : Macam biasa sihat, tiada masalah.
Kaunselor : Tiada masalah?
Klien : Ada tapi hari ini adalah masalah yang kat belakang.
Kaunselor : Ehm.. Kamu dah sarapan tak pagi ini?
Klien : Belum lagi sebab takut tak sempat datang ke sini
tepat pukul 9. 30.
Kaunselor : Oh, jadi kamu datang ke sini naik apa?
Klien : Saya naik basikal.
Kaunselor : Basikal. Oh… kamu ok tak?
Klien : Ok…

* Kemahiran melayan*
Kaunselor : Jadi, sebelum kamu datang ke sini, terlebih dahulu
saya tahu pernah tak kamu mengikuti sebarang sesi
kaunseling sebelum ini? ( soalan tertutup)
Klien : Kaunseling… rasanya tak pernah pergi. Kalau nak
jumpa kaunselor, erm…tak pernah.
Kaunselor : Di sekolah? ( soalan tertutup)
Klien : Di sekolah pun tak ada.
Kaunselor : Baiklah, kalau macam itu apa pandangan kamu
mengenai kaunseling? ( soalan terbuka)
Klien : Setahu saya, kaunseling ini akan mendengar
masalah klien.
Kaunselor : Ehm… ( dorongan minima)
Klien : Lepas itu, kaunselor akan cuba untuk mendengar
atau cuba untuk memberi panduan atau jalan untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi masalah
itu tidak hanya berjumpa dengan kaunselor sebab
klien itu sendiri yaang perlu ambil jalan atau cubalah
apa yang dicadangkan oleh kaunselor untuk
selesaikan masalah.
Sambungan…

Kaunselor : Ok, nampaknya kamu mengetahui serba sedikit tentang


kaunseling ini.
Klien : Aa…aaa
Kaunselor : Ehm, saya nak tambah sedikit. Sebenarnya segala
keputusan ataupun cadangan adalah dari pihak sendiri.
Kaunselor hanya memandu dan menyokong apa yang
sepatutnya. Tambahan lagi, sesi kaunseling ini dijalankan
selama 30 minit sehingga satu jam. Dalam tempoh tersebut
anda sebagai klien boleh menceritakan apa sahaja
permasalahan yang kamu hadapi dan ingin berkongsi
dengan saya. Sepanjang sesi ini dijalankan, kamu tidak
perlu khuatir, segan atau malu- malu kerana segala yang
kamu ceritakan dan kongsikan akan dirahsiakan daripada
pengetahuan orang lain melainkan segala yang kamu
ceritakan nanti akan mengancam keselamatan kamu.
( menstruktur)
Klien : Ehmmm…
Kaunselor : Sepanjang sesi ini juga, saya mahu kamu bersikap jujur,
ikhlas, dan memberi komitmen yaang penuh terhadap sesi
kita pada pagi ini.
Klien : Ehm, boleh.
Sambungan …

Kaunselor : Sebelum memulakan sesi ini, saya perkenalkan diri saya.


Saya Sulaiman. Di antara kita tiada beza. Sekarang
perkenalkan diri kamu pula.
Klien : Saya Marliah. Tapi panggil saya Liah sahaja.
Kaunselor : Liah.
Klien : Saya berasal dari Sarawak.
Kaunselor : Ehm, umur? ( soalan tertutup )
Klien : Umur saya sekarang ini baru 21 tahun.
Kaunselor : Oh, 21 tahun. Jadi, berapa orang adik- beradik?
( refleksi isi/ soalan tertutup )
Klien : Adik- beradik, kalau ikut yang sebenarnya ada enam, tapi
seorang adik saya telah diangkat, jadi tinggal limalah
sekarang.
Kaunselor : Ehm, ok. Apa yang boleh Liah berkongsi dengan saya?
Klien : Sebenarnya, saya sendiri pun tidak tahu nak cakap sebab
saya rasa banyak masalah. Masalah banyaklah, tapi
perlukah saya katakan semuanya.
Kaunselor : Terpulang kepada Lia. Sekiranya Liah ingin meluahkan
segala apa yang membebankan perasaan Liah, saya sedia
mendengarnya.
Klien : ( menarik nafas) Yang paling utama ialah sikap saya
sendiri iaitu masalah kewangan sebab saya ni memang
boros. Hari itu saya ada terima biasiswa.
Kaunselor : Ehm…
Klien : Lepas itu, tak sampai sebulan dah habis. Tak tahu mana
perginya duit itu. Masalah lagi, kalau saya nak belanja atau
kalau saya nakkan sesuatu memang saya akan beli. Lepas
itu, yang teruknya, yuran belum dibayar lagi. Sampai sem
ini, masih belum dibayar. Saya fikir, saya nak langsaikan
yuran pada semester depan sahaja. Tapi itulah, masa
prapendaftaran hari itu, mereka kata wajib bayar dahulu
baru boleh mendaftar. Itu yang membuatkan saya
kebingungan dan buntu. Macam dah tidak ada mood
sahaja, pergi kuliah, pensyarah ajar pun sudah tidak masuk
sebab asyik memikirkan perkara tersebut. Pernah juga saya
beritahu kawan tentang msalah ini. Namun mereka katakan
itu tiada apa- apa dan cuba kembalikan semangat saya tapi
saya sudah hilang semangat. Saya nak beritahu keluarga
pun tidak berani.
Sambungan…
Kaunselor : Ehm…
Klien : Takut kena marah ke apa ke, sebab hari itu kakak saya
ada bertanyakan mana perginya wang biasiswa saya sebab
saya ada minta duit kat dia. Saya katakan bahawa duit
tersebut sudah habis. Kakak saya hairan mengapa duit saya
cepat habis. Saya beritahulah yang saya bayar yuran, batar
sewa. Padahal saya belum bayar lagi. Namun saya belanja
wang tersebut dengan borosnya. Tu lah, sebab itulah saya
tak berani, tidak tahulah bagaimana nak cakap dengan
keluarga saya.
Kaunselor : Jadi, awak takut dan sebenarnya awak ingin memberitahu
perkara tersebut kepada keluarga Liah, tapi Liah tak berani
sebab semua itu berpunca dari diri Liah sendiri.
Klien : Ehm. ( sambil mengangguk)
Kaunselor : Ok, jadi apa lagi yang Liah ingin kongsikan?
Klien : Ni tentang… ( senyap seketika… menarik nafas panjang)
masalah pelajaran. Sem ini saya rasa peluang untuk
mendapat yang terbaik tu macam tipis. Sem ini saya rasa
seperti tidak belajar apa- apa. Ada masuk kelas, tapi
kadang- kadang saya tidak masuk kelas langsung dalam
seminggu tu. Sebab member boleh sign, jadi peluanglah
tidak datang kuliah. Biasanya, terlalu banyak perkara lain
yang saya fikirkan menyebabkan tumpuan saya kurang dan
semangat saya hilang. Lagipun, dah nak akhir- akhir sem ni
kan nak cepat sahaja habis. Assignment pun lewat hantar.
Sebelum masuk semester baru ni, saya ada masalah
dengan teman lelaki saya.
Klien menceritakan masalah
peribadinya. Kaunselor
menggunakan kaedah soalan
terbuka, kemahiran berempati,
meneroka , kemahiran menyatakan
semula dan menginterpretasi.
Kaunselor : Baiklah. Di antara masalah kewangan dan masalah
pelajaran yang mana satu Liah mahu fokuskan pada
perbincangan kita kali ini?
Klien : Mungkin masalah kewangan sebab saya rasa itu paling
utama masalah yang saya hadapi.
Kaunselor : Ok. Itu keputusan Liah yang mana kita fokus kepada
masalah kewangan yang dihadapi Liah pada masa kini.
Klien : Ehm..
Kaunselor : Kalau begitu, apa perancangan Liah dan bagaimana Liah
mengendalikan kewangan Liah sekarang?
Klien : Erm, sekarang… sebelum biasiswa masuk adalaha
rancangan berbelanja. Yang tu cuma sementara saja, tak
lama. Biasanyaa macam itulah, cakap sahaja rancang-
rancang tapi kadang- kadang apa yaang dirancang tu tak
dibuat. Macam itulah. Kalau sekarang ini, pinjam ada. Ada
juga member- member yang berhutang dengan saya masih
belum bayar balik. Saya nak minta malu juga sebab
mereka yang berhutang tahu- tahulah mereka bayar sendiri
sebab saya sendiri pun ada berhutang dengan member lain
juga. Sekarang ini, duit yang ada itu, saya belanjalah. Saya
macam aa… kalau duit ada, saya beli sahajalah. Kalau
kakak saya ada bank- in duit, walaupun dia bising- bising
sikit tapi dia tetap akan masukkan. Dalam fikiran saya, oh..
Hari ini duit masuk, esok nak beli buku, fotostat bahan
pelajaran. Lepas tu bila duit masuk, oh… masih ada lagi ni.
Buku tak dibeli, nota fotostat tak ada. Memang tak adalah.
Semester ini buku itu kalau lecture tak paksa beli memang
tak beli.
Kaunselor : Oh, jadi bagaimana sebenarnya Liah membelanjakan wang
tersebut?
Klien :Wang tu… biasanya saya boros. Kadang- kadang pergi ke kedai,
saya beli makanan dulu, beli stok makanan. Tengok ada lebih,
reload telefon bimbit sampai kadang- kadang sepuluh ringgit taapi
tak sampai dua tiga hari pakai dah habis untuk sms, apa ke. Lepas
tu, reload lagi. Saya selalu juga pergi ke pusat beli- belah. Kasut
baru, beg pun baru.
Kaunselor : Untuk beli- belah. Jadi maksudnya, seperti yang Liah katakan tadi
wang tu lebih banyak digunakan untuk perkara- perkara yang tidak
penting. Walaupun pada mulanya, Liah sudah menetapkan budjet
yang diperlukan namun semuanya terpesong selepas wang itu
diterima bukan.
Klien : erm…
Kaunselor : Selain daripada itu, macam mana lagi Liah gunakan duit?
Klien : Selain itu, kadang- kadang pergi telefon kalau tak reload handset.
Biasanya telefon kawan perempuanlah sebab nak cakap saja dah
sepuluh ringgit, kalau pakai ring- ring kad dua puluh ringgit. Dalam
seminggu tu, kalau ada duit mungkin tiga kalilah telefon; hujung
minggu dua kali, Sabtu, Ahad, dan Rabu tapi sekarang ni, kalau
saya telefon tu, adalah sedikit aa..aa… adalah sebab… tak tahulah nak
cakap macam mana. Sebab saya telefon tu pun ( mengeluh ), saya
telefon kawan lelaki bukan teman lelaki yang istimewa. Dah lama
kami kenal, dah lima tahun. Tapi, tak tahulah.. ( senyap seketika)..
( Mengeluh lagi)
Kaunselor : Ya, awak boleh teruskan.
Klien : Kami dah kenal hampir lima tahun. Dia masih student kat sebuah
institusi pengajian tinggi. Sebelum saya dengan couple saya yang dulu tu,
masa tu kami masih belum couple lagi, lepas upper six baru kami couple.
Saya kenal dengan dia ni dulu. Mula- mula kami kenal, dan makin
rapat, dia kata dia suka kat saya. Tapi pada masa itu, saya sem dua,
saya kata tak payah lah sebab saya tak ada masa untuk semua itu.
Lagipun saya masih belajar. Lepas tu, dia macam patah hati sebab
saya anggap dia kawan. Dah nak masuk sem tiga, mula- mula saya
kawan dengan dia. Saya kata saya suka kat dia tapi dah terlambat
sebab dia sudah ada orang lain. Tapi kami masih berkawan sampai
sekarang ini. Tapi lama dah tak call tiba- tiba dia call, dia
dikecewakan girlfriend dia. Dia dah tak ada orang lain, semua dia
ceritakan kat saya. Lepas tu, saya pun tanya sebab dia nangis- nangis
bila dengar saya cakap, dan sekarang ni dia dah ok. Tu lah, saya selalu
telefon dia untuk bagi dia happy. Sebab kalau orang dah cerita kat
saya, saya mahu kalau boleh dia happylah.
Kaunselor : Ehm… emm
Klien : Sebab tu saya telefon. Sekarang ni masalah ni, dia
anggap saya couple dia. Saya nak kata tidak…saya pun rasa
macam couple juga, tapi saya dah bagi tahu dah yang saya
anggap dia tak lebih dari seorang kawan. Tapi dia kata,
kalau dia panggil saya sayang atau anggap ‘ gerek’
(kekasih), saya tak kisah kan. Terpulang, saya kata saya
tak kisah janji dia happy kalau dia fikir macam tu. Tapi
hubungan tu tetap macam biasa… sebagai kawan. Hari itu,
masa saya sms dengan kawan dia, saya bergurau dengan
kawan dia, bila dia boleh masuk meminang. Lepas tu, dia
merajuk dan marah dengan saya. Seolah- olah saya ni
makwe dia. Lepas tu, sekarang ni dah ok dah sebab itulah
selalu telefon dan banyak sms.
Kaunselor : Jadi itulah faktor kamu banyak menggunakan duit; untuk
telefon.
Klien : Ehm.. ehmm..
Kaunselor : Jadi, setelah awak sendiri tahu bagaimana Liah
menggunakan duit, saya nak tahu ada tak Liah rasa Liah
ingin ubah tabiat itu.

Klien : Ada, macam pergi shopping. Sekarang saya cuba untuk


menahan diri keluar berjalan di pusat beli- belah.

Kaunselor : Ok. Strategi bagi menangani masalah ni. Cuba Liah


fikirkan langkah- langkah yang relevan untuk diri Liah, yang
Liah mampu lakukan dan laksanakan.

Klien : ( senyap seketika). Kalau nak berhenti terus dari tidak


membeli- belah langsung saya rasa mustahil. Mungkin
boleh kurangkan tabiat tu, tidak terus berhenti. Lepas tu,
untuk belanja telefon kalau mahu telefon kawan saya tu…
sebab kadang- kadang dia yang suruh saya telefon dia, jadi
tak sampai hati pula nak tolak, rasa macam bersalah.
Mungkin saya boleh memaklumkan kepadanya saya akan
menelefon dia sekali sahaja dalam sebulan disebabkan
kewangan saya tidak mengizinkan. Harap dia fahamlah.
Pasal makanan pula, saya akan menanam sayur- sayuran di
belakang rumah sewa saya untuk kurangkan budjet untuk
lauk. Keperluan asas tu memang kena belilah.
Kaunselor : Berdasarkan perancangan Liah nyatakan tadi, ada tiga
perancangan yang Liah akan cuba laksanakan iaitu yang
pertama Liah akan kurangkan tabiat membeli- belah, kedua
berhubung dengan telefon pula, mungkin kamu akan
menelefon sahabat kamu sekali dalam sebulan, dan yang
ketiga kamu menanam sayur untuk mengurangkan
perbelanjaan lauk.

Klien : Eh… ( mengangguk)

Kaunselor : Jadi, berdasarkan perancangan strategi Liah saya harap


Liah dapat melaksanakannya dengan konsisten bukan
hanya merancang sahaja.

Klien : Erm, perlukah saya suruh orang lain untuk memantau


perancangan saya ini?

Kaunselor : Jadi, bagaimana pendapat kamu? Perlukah Liah suruh


orang lain untuk kawal kamu?

Klien : Memang… kalau saya perlu, tapi macam tak ada orang
yang boleh saya harapkan.
Kaunselor berterusan meneroka ke ruang rujuk klien tentang perkara yang
menghalang dirinya untuk melaksanakan perancangan tersebut. Tujuannya
agar klien sedar perkara yang menghalang dirinya untuk bertindak seperti yang
dirancang adalah berpunca daripada sikap diri sendiri. Namun, peranan
kaunselor ialah meneroka sehingga klien rasa celik akal tentang sikap dirinya
sendiri yang negatif tersebut.
Kaunselor : Baiklah. Perbincangan kita hampir tamat. Sepanjang
perbincangan ini, sebenarnya ada dua masalah utama yang
Liah nyatakan. Pertama, kan masalah kewangan, kedua
masalah pelajaran. Liah juga menyatakan strategi- strategi
yang Liah rasa relevan untuk kamu ikuti. Jadi, saya harap
Liah dapat melaksanakannya. Jika perlu kita akan berjumpa
pada sesi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih
kerana sudi luangkan masa untuk bertemu pada sesi ini.
Sekiranya kamu ada sebarang kemusykilan kita akan
berjumpa pada sesi akan datang.
Klien : Ehm… di mana boleh jumpa? Dalam bilik ini juga?
Kaunselor : Ya. Kalau nak jumpa Liah buat temujanji dengan saya dan
kita akan menjalankan sesi seterusnya di sini.
Klien : Ok.
Kaunselor : Liah rasa selesa?
Klien : Sekarang agak lega. Tapi , saya akan merasa lebih lega
setelah masalah tersebut diatasi.
Kaunselor : Saya harap Liah dapat laksanakan rancangan kamu tadi.
Klien : Terima kasih. Harap begitulah. Sya akan cuba.
Kaunselor :Saya doakan. Ok, sekian sahaja sesi kita. Terima kasih
kembali.
TERAS 2:

KEMAHIRAN MELAYAN
&
MENDENGAR
Menurut Covey ( 2001 ), perbuatan melayan melibatkan 6

kombinasi berikut;

Tahap
Tahap
Kontak tenaga
tenaga
Kontak Kedudukan
Kedudukan
mata
mata dan
danjarak
jarak
Mendenga
Mendenga BENTUK
BENTUK
rr KEMAHIRA Dorongan
KEMAHIRA Dorongan
Ekspresi
Ekspresi NN
minima
MELAYAN minima
muka
muka MELAYAN
Kualiti
Kualiti
Kemahira
Kemahira Bahasa
Bahasa vokal
vokal
nn tanpa
tanpa
lisan
lisan
memfokus
memfokus
Menurut Egan ( 1998 ), terdapat tiga rasional
mengapa situasi mendengar aktif diperlukan:

 Mendengar adalah suatu bentuk peneguhan dan mungkin


menjadi pemangkin yang cukup kuat bagi menggalakkan klien
bercakap mengenai dirinya.

 Tanpa mendengar dengan aktif, kaunselor mungkin


ketinggalan atau kabur mengenai beberapa isu dan tujuan asas
klien menemuinya.

 Mendengar dapat menggalakkan klien berasa lebih


bertanggungjawab pada topik dan fokus temu bual. Kaunselor
akan memberi respons dan membantu klien memperakui isu
yang diluahkannya adalah benar dari dirinya.
Menurut Wan Sapora dan Wan Anor ( 2002),
terdapat beberapa cara bagi menunjukkan
kesediaan kaunselor bersama klien:

1. Menyatakan semula
2. Menggambarkan semula
3. Memberikan respons
MENYATAKAN SEMULA
Contoh;
“… jadi, awak mahukan yang terbaik
bagi diri awak demi kebahagiaan
keluarga awak juga bukan.”
MENGGAMBARKAN SEMULA
TERAS 3 :
KEMAHIRAN
BUKAN LISAN
Menurut Maznah dan Zainal ( 2003 ),

menjelaskan komunikasi bukan lisan adalah


mesej yang disampaikan bukan melalui tutur
kata tetapi melalui ekspresi muka, kontak
mata, dan gerak- geri. Ia harus selaras
dengan verbalnya.
Menurut Smith ( 1996 ), komunikasi bukan lisan
berkaitan dengan bahasa berikut, iaitu;

Bertambah atau berkurangnya tenaga bertutur

Situasi ini menggambarkan keraguan atau kemarahan. Nada


suara yang rendah menggambarkan kesedihan, terharu, tidak
puas hati, atau tertekan.
Fenom atau suku kata

Fenom yang dipanjangkan ataupun dipendekkan


menggambarkan tekanan jiwa yang berat.

Tahap keserakan suara

Suara yang serak menggambarkan tekanan jiwa yang berat.


Kecepatan atau kelambatan tempo perkataan

o Ini menggambarkan keresahan dan


kemarahan.

o Pertuturan yang lambat temponya


menggambarkan klien berada dalam keadaan
yang tidak tentu yang melibatkan emosi
klien.
Pergerakan badan dan tangan.

o Manusia berkomunikasi melalui pertuturan,


pergerakan badan dan tangan.

o Segala pergerakan dapat menggambarkan


sesuatu keadaan.
PRINSIP 1 :
KONSEP
‘S.O.L.E.R’
Menurut Aziz Shah ( 2009),

S ialah face the client ‘SQUARELY’

* Kaunselor dan klien duduk secara bertentangan terus antara satu sama
lain. Situasi ini tidak digalakkan semasa sesi berlangsung.
Kedudukan kaunselor yang lebih selesa dengan squarely dengan sudut
pandangan lebih luas. Dicadangkan jarak yang sesuai adalah antara 1 hingga
1.5 kaki.
O ialah adopt an ‘OPEN’ posture

 Kaunselor menunjukkan satu postur tubuh badan yang terbuka


dan tidak tertutup.

 Ini menunjukkan syarat serta tingkah laku bahawa ia seolah-


olah seorang yang berautoriti atau pakar, namun prihatin.

 Contoh perlakuan dan postur tubuh yang tutup dan tidak


digalakkan adalah berpeluk tubuh, bercakap sambil membuat
kertas kerja dan menyilangkan kaki di sebelah lutut.
L ialah Learning Forward

 Perlakuan kaunselor yang condong dan menghala kepada klien


adalah bagi menunjukkan kemesraan dan penerimaan
pembimbing kepada klien.

 Perlakuan yang lebih cenderung duduk menyandar ke


belakang, menggoyang badan menunjukkan seolah- olah
beliau gelisah.
E ialah Eye contact

Menurut Mizan Adiliah dan Halimatun Halaliah ( 2002 ) menyatakan 9


fungsi pandangan atau kontak mata ialah:

Memberi perhatian
Menunjukkan minat
Menunjukkan tanda hormat
Menggalakkan perundingan
Menggalakkan luahan perasaan yang jujur
Menimbulkan rasa penerimaan
Menimbulkan rasa percaya- mempercayai
Menimbulkan rasa keselesaan
Menimbulkan rasa kesungguhan
R ialah Relax

Kaunselor perlu mewujudkan suasana yang semula


jadi dan tenang.

Gangguan yang menghalang tumpuan kaunselor


seperti melihat jam, teringatkan perkara lain,
mengejar masa dan sebagainya harus dielakkan.
PRINSIP 2:
KEMAHIRAN
BUKAN LISAN
Menurut Aziz Shah ( 2009 ) kemahiran bukan lisan merangkumi
8 perkara berikut;

Pergerakan
Pergerakankaki
kakidan
dan um aann
tangan SSeennyyum
TTaahhaapptteennaaggaa tangan
EEk
Warna
Warna kssp
tata prrees
mma a dan si
k dancara
carapakaian
pakaian imm
uuk
n tatak kaa
KKoon
h a nn
a KEMAHIRAN
e ntnutuh BUKAN LISAN a suuaarraa
SSe a d
NNada s
TERAS 4 :
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI LISAN
Menurut Aziz Shah ( 2009);

 Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang


paling berkesan berbanding dengan cara yang
lain.

 Melalui komunikasi lisan, pendengar tidak akan


rasa keliru kerana mesej yang disampaikan
adalah menggunakan bahasa yang mudah
difahami.

 Komunikasi lisan dapat menyampaikan


maklumat oleh seseorang individu kepada
individu yang lain.
Menurut Maznah dan Zainal (2003),

komunikasi lisan ialah interaksi


tutur kata secara timbal balas di
antara pembimbing dengan klien
dalam memahami dunia klien
dengan lebih jelas.
Menurut Aziz Shah ( 2009), Komunikasi lisan
berlaku dalam keadaan berikut :

 Komunikasi lisan bermula apabila bunyi mula keluar


dari mulut dan berakhir sebelum sebutan terhenti.

 Bersifat satu saluran iaitu isyarat lisan atau perkataan


datang kepada kita satu demi satu kebarangkalian.

 Di bawah pengawasan sengaja kita dapat berfikir dan


merangka apa yang kita hendak cakapkan.
PRINSIP 1 :

DORONGAN MINIMA
Menurut Aziz Shah ( 2009),

Dorongan minima ialah kemahiran yang


digunakan oleh kaunselor untuk
menggalakkan klien meluahkan isi hati
mereka.

Ia membolehkan klien merasa bahawa


kaunselor sedang mendengar dan
menumpukan perhatian terhadapnya.
Menurut Ibrahim Ahmad ( 2002 ),
matlamat dorongan minima ialah
menggalakkan klien terus bercerita,
menunjukkan kaunselor faham dan sedang
mengikuti penjelasannya.

Contoh galakan ialah ‘jadi’, ‘emm…’ dan


sebagainya.
Mengikut Sapora dan Wan Anor ( 2002 ),
dorongan minima diperlukan bagi
memberi sokongan dan dorongan kepada
klien supaya meneruskan perbincangan.

Dorongan minima ialah seperti ‘


teruskan…’, ‘ lepas itu’, ‘ kemudian’ dan
sebagainya.
PRINSIP 2 :

KEMAHIRAN MENYOAL
Menurut Aziz Shah ( 2009), terdapat dua bentuk soalan
dalam kaunseling iaitu;

Soalan
Terbuka

Bentuk Soalan

Soalan
Tertutup
Soalan terbuka…..

soalan yang menggalakkan perbincangan yang


panjang lebar.

Ia tidak memerlukan jawapan yang khusus.

Contoh soalan terbuka ialah seperti ‘bagaimana


saya boleh menolong anda?’, mungkinkah ada
perkara yang anda hendak bincangkan dengan
saya?’, ‘dapatkah anda ceritakan apa yang
sebenarnya berlaku pada hari itu?’
Soalan tertutup……

 soalan yang mengehadkan jawapan


kepada satu atau beberapa perkataan
sahaja.

 Contoh soalan tertutup ialah ‘ adakah anda


datang berkerja semalam?’, ‘siapakah yang pergi
bersama awak di Langkawi?’.
ann
kkka
alak ss
gaal erruu ann
nggg tet dda
een ienn taa si i
MM kklile ceerriti onnggs
errc rkko
bbe bbeer
g
LLa ng
n
m attaar
a
aahh
aasa r
a
bbeellak
aa

k
k

l
k

a
M lieenn

l
o

a
eero

s
r
kkli
n

m
Meen
TERAS 5 :

FASA DAN PROSES


DALAM
KAUNSELING
Mengikut Model Egan ( 1998 ), fasa dan proses
kaunseling terbahagi kepada lapan tahap.
Proses
membuat pilihan
Proses bertindak atau komitmen
Proses memberi fokus

Proses bercerita FASA


& Proses membuat
PROSES perspektif baru
Proses sumbang
saran strategi
Proses mengkritik
Proses
membentuk
pelan tindakan
Mengikut Eisenberg dan Delaney, ( 1977 ), membahagikan
proses kaunseling kepada enam peringkat;

Perjumpaan awal
Penerokaan masalah klien dan membina
hubungan yang menolong
Menentukan matlamat
Mengenal pasti dan menilai faktor- faktor yang
berhubungan dengan pencapaian matlamat
Membina dan melaksanakan suatu pendekatan
bagi mencapai matlamat
Menilai pencapaian
Penamatan dan susulan
PRINSIP 1:

PRA- SESI,
MEMBINA HUBUNGAN
DAN
PENSTRUKTURAN
PENEROKAAN MASALAH
Menurut Mizan Adiliah, Halimatun Haliliah ( 2002 ),
kemahiran pra-sesi ialah

kemahiran di mana kaunselor membuat


persediaan yang bergantung kepada
situasi di mana khidmat kaunseling itu
diberikan dan sama ada klien dirujuk
atau sukarela.
Menurut Eisenberg Delaney( 1977 ), peringkat
penerokaan ialah

peringkat di mana proses berlakunya


komunikasi yang didorong keikhlasan dan
kejujuran serta berterus terang terhadap
peranan sebenar yang hendak dibincangkan
antara kedua-dua pihak. Segala perasaan tidak
logik, tidak rasional sama ada dalam diri
kaunselor atua klien perlu dikikis dan dihindari
segera sipaya tidak menganggu pencapaian
matlamat sebenarnya.
Menurut Aziz Shah ( 2009);

Peringkat pengstrukturan dilakukan semasa sesi


kaunseling bermula. Matlamat penstrukturan
adalah bagi menyediakan nada dan struktur sesi
perundingan yang bakal dilaksanakan. Pada
peringkat ini, kaunselor dan klien akan
menetapkan sama ada hubungan mereka dapat
diteruskan atau tidak.
Menurut Aziz Shah ( 2009);

Dalam peringkat membina hubungan, kaunselor


perlu membina hubungan dengan klien sebelum
meneroka permasalahan klien. Hubungan yang
baik dapat membantu kaunselor memahami
masalah klien dengan lebih mendalam lagi.
PRINSIP 2 :

MENGENAL PASTI MASALAH,


ALTERNATIF PENYELESAIAN,
DAN
PENAMATAN
Mengikut Kamus Za’ba ( 2000 ),

masalah ialah kerumitan,


kesulitan yang memerlukan
jalan penyelesaian.
Menurut Muhammad Aziz Shah et. Al.
( 2009);
2 Contoh panduan oleh Lazarus bagi
menentukan masalah utama yang perlu
ditangani terlebih dahulu ialah;

 Mulakan dengan punca segala masalah.

 Mulakan dengan masalah yang dapat


membawa kesan paling teruk jika tidak
dapat ditangani dengan segera.
Menurut Muhammad Aziz Shah Et. Al. ( 2009),
terdapat beberapa cara dalam membincangkan
alternatif dengan klien, iaitu;
1. Secara bebas, minta klien menyarankan cara- cara yang
dapat difikirkan olehnya bagi menghadapi perkara itu.
2. Bincangkan pendapatnya satu persatu dan
kemungkinan ianya dapat atau tidak untuk dilakukan.
3. Tindakan susulan yang harus dilakukan.
4. Sekiranya perlu, kaunselor juga boleh memberikan
pandangan tentang langkah yang dianggap baik bagi
mengatasi masalah yang dibawa oleh klien.
5. Cadangan tertentu yang dipilih mungkin perlu dianalisis
kebaikan dan keburukannya dahulu.
Menurut Muhammad Aziz Shah Et. Al. ( 2009),
proses penamatan sesi boleh dibahagikan
kepada dua, iaitu;

1. Penamatan sesi untuk sesi


lanjutan

2. Penamatan sesi keseluruhan


Setiap sesi kaunseling pada kebiasaanya mengambil
masa selama 45 hingga 60 minit
Kaunselor harus menggalakkan klien bercerita masalah
dalam lingkungan masa yang ditetapkan.
Lebih kurang 5 minit sebelum sesi ditamatkan,
kaunselor perlu mengingatkan klien tentang masa yang
masih ada supaya klien dapat memfokuskan isu yang
penting.
Namun, penamatan sesi yang belum menjumpai
alternatif penyelesaian atau klien masih mempunyai isu
tetap perlu dibuat.
Oleh itu, temu janji seterusnya perlu diatur untuk
perbincangan kedua dan seterusnya.
Penamatan proses kaunseling adalah peringkat akhir iaitu
selepas kaunselor dan klien berpuas hati dengan langkah
penyelesaian yang membawa perubahan dalam diri klien
ataupun selepas klien merasa yakin masalah sudah selesai dan
dapat mengendalikan masalah yang dihadapi secara sendiri.

Ia bergantung pada bentuk masalah, matlamat kaunseling,


jangka masa pertemuan dan keberkesanan kemahiran
kaunselor dalam membantu kliennya.
PRINSIP 3 :

KAUNSELOR
BERKESAN
The Association Of Counsellor And Supervision (2007)
mendapati terdapat 5 ciri-ciri asas yang ada pada
seorang kaunselor iaitu:
Kepercayaan kepada setiap individu

Komitmen kepada nilai kemanusiaan

Bersikap terbuka

Memahami diri sendiri dahulu sebelum


memahami orang lain.

Komitmen kepada professional.


Menurut Rogers (1977) pula, beliau memberikan
pandangan yang agak berbeza daripada tokoh-tokoh lain
iaitu :

Persepsi klien terhadap kaunselor adalah lebih


penting daripada teori atau kaedah yang digunakan
oleh kaunselor.

Kaunselor yang berkesan juga perlu mempunyai


perwatakan yang menarik, mudah mesra,
menunjukkan keyakinan dan boleh dipercayai.
Manakala menurut Walmsley ( 1994 ) merumuskan tiga
kriteria penting bagi mewujudkan seorang kaunselor yang
berkesan iaitu :
Berkelayakan iaitu mempunyai kelayakan dan bakat yang
sesuai dalam bidang kaunseling.

Kaunselor haruslah mempunyai latihan yang mencukupi yang


dapat memberikannya pengalaman dan meningkatkan lagi
ilmunya dalam bidang kaunseling.

Pengalaman seseorang kaunselor adalah amat perlu dan


mencukupi dalam kaunseling bagi membantu klien dengan
kecekapan yang ada dalam dirinya.
SEKIAN…

Anda mungkin juga menyukai