Gaya Bahasa 1. Anafora 2. Inversi 3.

Hiperbola

4. Asonansi 5. Imej Alam 6. Aliterasi 7. Repitasi 8. Similie

Pengertian Pengulangan kata pada awal baris Pergunaan kata terbalik Sesuatu yang dinyatakan secara berlebihan atau kertelaluan Pengulangan vokal Bahasa yang berkait dengan alam Pengulangan konsonan Pengulangan kata Perbandingan Seperti, bagai, umpama, bak Memberi sifat manusia kepada bukan manusia Bahasa Melayu Lama Bahasa golongan istana Perbandingan terus (tiada bak, umpama, seperti, bagai dll) Pemilihan kata yang sesuai Hentian tanpa mengambil nafas Singkatan perkataan Pergulangan kata pada akhir baris Pengulangan dipertengahan baris

Contoh Hari ini menungal jagung Hari esok menungang jelai Bercerai kasih bertalak tidak Seribu tahun kembali jua

Hari mana bulan yang mana Tumbuhan, Haiwan, cakerewala Kami ini datanglah merantau Dalam batang ada daun Dalam daun ada isi Seperti pagar berpagar duri

9. Personifikasi 10. Bahasa Klasik 11. Bahasa Istana 12. Metafora

Pohon nyiur melambai Adapun, Arakian, maka dll Beta, tunaku, patik, putera dll Daripada hidup berputih mata

13. Diksi 14. Jeda 15. Sinkof 16. Epifora

Seuntai kata untuk dirasa Tuai padi antara masak Kau, mu, kan, ku dll Berkongsi kerinduanmu Takkala mereka tidak bersamamu Kelip-kelip kusangka api Hilang ghaib kusangka mati

17. Responsi