Anda di halaman 1dari 1

B1D3E1

Arahan : Tuliskan nama bahan tembakau sama ada rokok daun, cerut atau paip pada gambar
berikut.
1.

2.

3.

4.

5.