Anda di halaman 1dari 14

PENGUCAPAN AWAM

Konsep dan Kaedah Asas Pengucapan Awam

Ianya merupakan komunikasi berteraskan adanya penyampai mesej dan ada


pihak yang menerima mesej.

Jenis-jenis Komunikasi

• Komunikasi Interpersonal
• Komunikasi Intrapersonal
• Komunikasi Kumpulan Kecil/Kelompok
• Komunikasi Awam
• Komunikasi Massa

Definisi Ucapan

“ … idea, suara, pergerakan fizikal individu yang merangsang audien untuk


mendengar serta yang boleh mempengaruhi pemikiran dan perasaan
pendengar”
Wilson & Arnold

Ucapan melibatkan proses komunikasi yang disampaikan oleh individu secara


oral kepada audien. Mesej ucapan boleh disampaikan secara terus /langsung
kepada audien secara bersemuka atau melalui media tertentu (seperti radio, tv,
internet, multimedia dan lain-lain.

Elemen Dalam Ucapan

• Pengucap
• Ucapan
• Audiens
• Situasi

Prinsip Utama

• Info gathering (Pengumpulan)


• Organizing (Penyusunan)
• Memorize (penghafalan)
• Language (Gaya Bahasa)
• Delivery (Penyampaian)

Tujuan Ucapan Dibuat

• Memberitahu (to inform)


• Menghibur (to entertain)
• Memujuk (to persuade)
• Majlis Khas (Special Occation)

Cara Ucapan Dibuat

• Inpromptu /Extemporaneus
• Dihafal
• Dibaca dari teks

Sifat-sifat positif pengucap

• Berpengetahuan (knowledgeable)
• Berkemahiran berucap (skillful)
• Berkeyakinan (confident)
• Berkeperibadian baik (integrity)
• Berperawakan baik (personality)
Penyampaian Ucapan

• Berdiri tegak (tegakkan diri dengan selesa)


• Bersedia (fokus dan berkeyakinan)
• Mulakan ucapan
• Pertembungan mata
• Rujuk nota sesekali
• Bercakap dengan audiens
• Kawal suara
• Gayakan bahasa badan
• Hindari tabiat buruk
• Sembunyikan kesilapan
• Gunakan APD dengan berkesan
• Beredar dengan menutup ucapan secara hormat
• Berjalan ke tempat duduk dengan sopan

Persiapan Perlu Sebelum Ucapan

• Kenalpasti tujuan ucapan (sama ada memberitahu,mumujuk atau majlis


khas)
• Kenalpasti siapa audien anda
• Sediakan rangka ucapan
• Berlatih

Ciri Penyampaian Yang Berkesan

• Ketrampilan diri yang menarik


• Kebolehan mengingat
• Yakin dan tenang
• Ketepikan halangan
• Pandangan mata menyeluruh dan aktif bahasa badan
Kawalan Suara Semasa Ucapan

• Kelantangan suara (volume)


• Nada (pitch)
• Kelajuan (rate)
• Jeda (pauses)
• Sebutan (pronunciation)
• Ulangan (repetition)

5 Perkara Yang Menggagalkan Ucapan Pembukaan

• Lambat bermula
• Mulakan ucapan dengan mohon maaf
• Mulakan dengan perkara yang tidak bersangkutan dengan topik
• Bermula dengan nada yang sangat perlahan
• Kegagalan alat bantu

Suara dan Nada

• SUARA PENDE
P- Pleasant
E- Expressive
N- Natural
D- Dynamic
E- Easily Heard
• NADA PELANGI
Turun Naik Mengikut Situasi
• SEBUTAN
Jelas Fasih dan Lancar
Bahasa Badan

• Satu bentuk komunikasi yang bukan bahasa lisan (non- verbal


communication)
• Mempunyai maksud tersendiri dan dinilai dari penampilan diri, pergerakan
badan, cara berjalan, pertembungan mata, pergerakan tangan dan mimik
muka

Unsur-Unsur Bahasa Badan

• Penampilan diri (appearance)


-imej diri yang positif
-imej luaran dinilai melalui rupa diri iaitu rambut sentiasa kemas dan
disikat, gigi yang bersih dan mulut tidak berbau, hidung, alat solek dan
bau wangian

Penampilan diri

• Cara berpakaian
-kemas,bersih, sesuai dengan keadaan dan bidang tugas
-pastikan tali leher, kolar baju,kasut dan zip seluar dalam keadaan baik
-tunjuk cara berpakaian mengikut peraturan dan terkini
• Pakai kasut yang sesuai
• Elakkan memakai barang kemas yang berlebihan
• Imej dalaman
• Sentiasa bersikap positif
• Mengamalkan nilai-nilai murni dalam semua bentuk pertuturan, perbuatan
dan cara bertindak
• Berkebolehan
• Sentiasa bergaul dan berkomunikasi seperti ciri-ciri berikut:
• Mempunyai kualiti kepimpinan
• Mampu membuat perancangan
• Berkeyakinan berhujjah
• Sedia menyumbang ilmu pengetahuan dan ide-ide baru
• Sentiassa berinisiatif dan menghasilkan kerja terbaik
• Senang berkomunikasi

Cara Mendekati dan Meninggalkan Tempat Berucap

• Buat sedikit tugasan sebelum berucap


• Sedari bahawa perhatian audien sangat tinggi
• Pastikan tiada kesilapan dilakukan

Posissi Tubuh

• Posisi Berdiri- tegakdan berkeadaan sedia


• Posisi Berjalan- bergaya dan konfiden
• Posisi Duduk- selesa dan tertib

Gerakan Tangan

Gerakan tangan semasa berucap memainkan peranan yang penting dalam


pengucapan awam. Pengucap yang baik sentiasa berhati-hati menggunakan
teknik ini dan sentiasa peka kerana ianya sesuatu yang semulajadi.

Pertembungan mata

• Pengucap yang baik sentiasa focus dan melihat audiens


• Pandai membaca reaksi audiens
• Mata bertemu mata bila berucap
Mimik muka

• Sesuai dengan topik ceramah


• Sesuai dengan kandungan ceramah
• Sesuai dengan jalan cerita dalam ucapan

Prinsip Penggayaan Bahasa Badan

• Membantu pengucap dan tidak menonjol


• Beri penekanan maksud
• Bersahaja
• Tidak berecanggah
• Tepat masa

Penggunaan Alat Bantu

• Carta
• Overhead projector
• Slide projector
• Videotape dan Filem
• Peralatan Teknologi Tinggi (video conference dan lain-lain)

Penutup Ucapan

• Buat ringkasan kepada penutupan ucapan anda


• Tutup dengan Taklukan emosi dan dorongan kepada penonton
• Ringkasan yang berkesan bermakna objektif dan matlamat ucapan anda
tercapai.
Adakah Teknik Ucapan Dasar Berbeza Dengan Ucapan Biasa?

• Pada asasnya adalah sama iaitu:


- Penampilan Diri + Berkarisma
- Gaya bahasa + Body languang
- Kandungan:- relevan + bukti kukuh
- Cara Penyampaian:- menarik, memukau,mempengaruhi
- Suara jelas, lantang (di mana perlu)
- Rate – kelajuan ucapan(mengikut kesesuaian)
- Humor – selingan menghiburkan tetapi don’t overdo
- Gunakan kredibiliti
- Fahami hadirin
-
Etika Dalam Ucapan Dasar

• Kemukakan bukti kukuh dalam menguatkan hujah atau dasar


• Hujah mesti logik dan khusus
• Jujur
• Menggunakan seruan-seruan yang relevan dan mematuhi nilai-nilai murni
berikut:
• tidak memburukkan orang lain /pihak lawan
• -tidak membangkitkan rasa marah dan benci
• tidak menggunakan istilah bahasa negatif spt zalim, kafir, sindiran dan
kiasan.
• Jangan mendustai hadirin
• Jangan mengucapkan pendapat yang kita sendiri tidak setuju
• Jangan berlagak yang kita yakin sesuatu perkara itu tepat dan betul
walhal kita sendiri tahu ianya tidak tepat dan tidak betul
• Jangan ambil mudah dalam sesuatu perkara
• Jangan salah tafsirkan maklumat, kesan-kesan dan akibat yang akan
dialami
• Jangan menggunakan rayuan-rayuan emosi sedangkan audiens
berupaya berfikir secara kritikal

Apakah Ucapan Berbahasa RETORIK?

• Bahasa yang melangkai batas akal fikiran


• Digunakan bagi menguatkan hujah
• Mudah diingan dan menyerap dalam minda
• Menunjukkan ungkapan keramat dan Tragis
• Contoh Bahasa Retorik
-..takkan Melayu Hilang di Dunia- Hang Tuah
-…mari bekerja bersama saya – YAB Perdana Menteri Malaysia Datuk
Seri Abdullah Badawi
-..Melayu Mudah Lupa -Tun Dr Mahadir
Teknik Soalan Retorik

• Tanyakan soalan semasa berucap


• Tidak semestinya dijawab, biarkan tergantung
• Khalayak akan berfikir berkenaan jawapannya
• Berkesan jika digunakan ditempat yang sesuai
• Contoh: “Anda bertanya apakah matlamat negara kita? Saya dapat
menjawabnya dengan satu perkataan sahaja iaitu kemenangan.
Kemenangan dengan apa sekalipun…tanpa kemenangan tidak akan ada
survival”- Winston Churchill
Teknik Prinsip Tiga (Triad)

• Audien mudah tertarik kepada bunyi, rima, drama dan rentak ucapan
• .Kata-kata yang sama spt “saya berjuang, berjuang dan berjuang lagi bagi
meyelamatkan maruah negara
• Kata-kata yang berlainan “saya datang, saya nampak, saya takluki” –
Julies Caeser
• Tiga Frasa – “Government of the people, by the people, for the people”
Abraham Lincoln
• Tiga Klausa – “ Kebenaran bukannya sesuatu yang hanya baik atau pun
benar pada satu fasa ataupun sesuatu tempat sahaja, sebaliknya dia
kekal dan tidak berubah-ubah”

Teknik Pengulangan

• Pengucap dapat menimbulkan kesan dan keindahan mesej misalnya Di


semua tempat.. Di semua forum saya bertemu rakyat. Rakyat sebagai
pemegang kedaulatan.. rakyat berteriak dan mahukan perubahan..rakyat
yang datang sebagai gelombang. -Susilo Bambang Yudhoyono

Teknik Berlawanan

• Kesan atau impak yang mendalam pada hadirin


• Perlu pintar dan berhati-hati menggunakan teknik ini
• Contoh “ I come to buyCeaser, not to praise him”- Julius Ceaser,
Shakespeare
• Contoh II “ Saya tidak berjanji, apa yang saya sampaikan di atas bukan
janji tetapi saya ,memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas-pilihan bagi
menuju kehidupan yang lebih baik – Susilo Bambang Yudhoyono

Teknik Keterbalikan
• Contoh “Manusia perlu menamatkan perang atau perang akan
menamatkan manusia. Kita tidak harus berunding kerana takut tetapi kita
tidak harus takut untuk berunding”- John F Kennedy

Teknik Penamsilan

• Kias ibarat dan analogi (kaedah perbandingan)


• Ia menjelaskan sesuatu yang kabur
• Ia perlu logik dan boleh dijadikan bukti untuk mengesahkan kesimpulan
• Contoh:
• “sesebuah universiti bagi saya adalah gedung akal dan gudang ilmu,
lautan yang menghimpunkan khazanah budi dan daya manusia,
samudera yang berkilau dengan permata kata pendita kerana ia
universiti…” Usman Awang 1996

Kiasan

• Gaya yang mempersilangkan kata-kata dalam ayat


• Contoh: “..tuan-tuan jangan bimbang. Hari ini dia zalimi kita esok orang
akan menzalimi dia”

Pembetulan

• Bermakna membetulkan sesuatu yang seolah-olah silap tetapi


sebenarnya disengajakan bagi menimbulkan kesan
• Contoh: ”Kalau kita tidak berjaga-jaga, jumlah rakyat akan melebihi 70 juta
dalam masa yang agak singkat. Sebenarnya kalau kita tidak tidur”. Dr.
Mahadir, Persidangan Agung UMNO
Julukan

• Elakkan dari menggunakan julukan kerana ia boleh menjatuhkan maruah


orang lain
• Contoh: : “ekstrem, “kepala batu” “Petualang””penderhaka” dll
• Penyediaan ucapan majlis
• Ucapan Majlis Anugerah
-Ucapan ini dinamakan ucapan khusus
• Terdapat 2 jenis:
`1.Ucap jasa daripada pihak yang memberi anugerah
2.Ucapan balas dari penerima anugerah
• Ucap jasa daripada pihak yang memberi anugerah
• Ucapan perlu kreatif dan disampaikan dengan stail yang menarik
• Ucapan perlu mengandungi sumbangan, pengorbanan, pencapaian dan
keistimewaan tokoh
• Bidang-bidang yang biasa diadakan anygera ialah politik, ekonomi,
perniagaan, sukan,budaya dan sastera.
• Mesti diselitkan perwatakan dan perkara menarik berkaitan tokoh
• Teks ucapan perlu spesifikmemuatkan pujian ke atas pencapaian,
keistimewaaannya, bersifat personal, jujur dan memberi ilham dan
ransangan kepada khalayak
• Kaedah mewawancara tokoh, keluarga dan rakan bagi mendapatkan
petikan dan keistimewaan beliau
• Nyatakan mengapa calon dipilih
• Nyatakan anugerah yang diterima

Ucapan Balas Daripada Penerima Anugerah

• Rakamkan ucapan terima kasih


• Nyatakan rasa terharu dan penghargaan itu dengan ikhlas dan bahasa
yang sesuai
• Nyatakan pandangan dan harapan tokoh berkaitan bidang yang diceburi
dan organisasi yang memberi anugerah.

Ucapan Makluman

• Bersifat informatif
• Padat dengan fakta
• Penuh dengan maklumat dan penjelasan sesuatu hal
• Ucapan makluman menyentuh dsasar negara, negeri,sekolah, syarikat,
jabatan dll.
• Biasanya disampaikan oleh ketua sesuatu jabatan misalnya Perdana
Menteri, CEO,pengarah,pengetua.

Ucapan Perpisahan

• Disampaikan semasa seseorang hendak berpisah sama ada berpindah


tempat kerja, berhenti kerja ataupun berakhirnya sesuatu projek seperti
lawatan.
• Ada dua jenis ucapan:
1. Ucapan penganjur
2. Ucapan orang yang diraikan

Ucapan Penganjur

• Nyatakan terima kasih di atas jasa dan khidmat orang yang diraikan
• Imbas peristiwa menarik dan sikap mulia dengan memberi contoh yang
sesuai
• Beritahu contoh pembaharuan dan kejayaan yang dicapai
• Akhir ucapan nyatakan betapa mereka yang ditinggalkan akan merasa
kehilangan beliau
• Doakan semoga orang itu akan berjaya dalam hidup dan kerjayanya

Ucapan Orang Yang Diraikan

• Berterima kasih kepada ahli jawatankuasa penganjur kerana menjayakan


majlis
• Memuji-muji pekerja sokongan atas segala khidmat dan pertolongan
• Berterima kasih kepada pengurus atau ketua jabatan atas tunjuk ajardan
nasihat
• Mohon maaf atas segala kesilapan
• Rangkaikan detik-detikpaling indah
• Mempelawa semua kakitangan atasan ataupun bawahan mengunjungi
beliau bila ada masa lapang.