Anda di halaman 1dari 26

SEKOLAH KEBANGSAAN

MONTFORT

AUDIT AKADEMIK 2010


ANALISA UPSR 2009

BIL MP A B C % D E %
MENGUASAI TIDAK
MENGUASAI
1 BM 34 27 25 86 2 6 8
PEM 36.17% 28.72% 26.50% 91.49% 2.13% 6.38% 8.51%

2 BM 39 23 19 81 11 2 13
PEN 41.49% 24.47% 20.21% 86.17% 11.70% 2.13% 13.83%

3 BI 24 31 20 75 13 6 19
25.53% 32.98% 21.28% 79.79% 13.83% 6.38% 20.21%

4 MATE 27 15 36 78 11 5 16
28.72% 15.96% 38.30% 82.98% 11.70% 5.32% 17.02%

5 SAINS 29 27 25 81 7 6 13
30.85% 28.72% 26.60% 86.17% 7.45% 6.38% 13.83%
ANALISA TOV 2010

BIL MP A B C % D E %
MENGUASAI TIDAK
MENGUASAI
1 BM 23 47 31 101 5 0 5
PEM 21.70% 44.34% 29.25% 95.28% 4.72% 0% 4.72%

2 BM 48 29 8 85 13 8 21
PEN 45.28% 27.36% 7.55% 80.19% 12.26% 7.55% 19.81%

3 BI 11 37 42 90 16 0 16
10.38% 34.91% 39.62% 84.91% 15.09% 0% 15.09%

4 MATE 22 18 31 71 28 7 35
20.75% 16.98% 29.25% 66.98% 26.42% 6.60% 33.02%

5 SAINS 19 24 34 77 21 8 29
17.92% 22.64% 32.08% 72.64% 19.81% 7.55% 27.36%
KEPUTUSAN UPSR 2009
• CALON 94 ORANG
• CEMERLANG 12 ORANG
• PERATUS CEMERLANG 12.8%
• MENGUASAI 65 ORANG
• PERATUS MENGUASAI 69.1%
• GPS 2.29
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
AKHIR TAHUN TH 5 2009
• CALON 106 ORANG
• CEMERLANG 4 ORANG
• PERATUS CEMERLANG 3.77%
• MENGUASAI 65 ORANG
• PERATUS MENGUASAI 61.32%
• GPS 2.49
BILANGAN MURID TH 6 - 2010

KELAS M C I L JUMLAH

6A 17 10 6 1 34
6B 27 7 1 1 36
6C 19 11 4 - 34

6D - - - - -
JUMLAH 63 28 11 2 104
UPSR – BILANGAN CALON
130
120
110

100
90
80
70

60
50
40

30
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010
BIL CALON 112 87 102 94 104
Akhir tahun 09 - % Keseluruhan
100

80 75.47 75.47
69.1 70.76
66.04
61.32
60
+6.37

40

20

0 UPSR 09 TOV OTR 1 OTR 2 OTR 3 ETR


UPSR – PENCAPAIAN GRED PURATA
3

2.49
2.39
2.29 2.29 2.3
2 2.2 2.2

-0.09

1
UPSR UPSR TOV OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR3 ETR
2.68
2.53 08 09
UPSR – CEMERLANG
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
TOV ETR
2008 2009 UPPM 1 UPPM 2 UPPM 3
2010 2010
BIL CALON 103 94 104 0 0 0 104
CEMERLANG 14 12 4 0 0 0 17
% CEMERLANG 13.6 12.8 3.77 0 0 0 16.5
HEADCOUNT – % CEMERLANG

30
28
26
24
22 +3.8
20
18 16.49 16.5
16 13.6
14 12.8 12.25
12
10 8.01
8
6 3.77
4
2 0 0 0
0
UPSR UPSR TOV OTR 1 AR 1 OTR 2 AR 2 OTR 3 AR 3 ETR
08 09
UPSR – % MENGUASAI + NEAR MISS
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
CALON CALON UPPM UPPM UPPM
TOV 10 ETR 09
08 09 1 2 3
BIL CALON 103 94 104 104 104 104 104
MENGUASAI 71.8 61.32 61.32 75.47
NEAR MISS 5.8
M+NM 77.6
UPSR – % MENGUASAI MENGIKUT SUBJEK
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
BM PEM BM PEN BI SK MT SAINS

UPSR 08 92.23 85.44 83.5 81.55 87.38


UPSR 09 91.49 86.17 79.98 82.98 86.17
TOV 2010 95.28 80.19 84.91 66.98 72.64
ETR 09 95.28 86.17 84.91 82.98 87.38
UPSR – CALON MENDAPAT ‘A’

60

50

40

30

20

10

0
BM BM
BI SK MT SN
PEM PEN
UPSR 08 42 53 26 35 21
UPSR 09 34 39 24 27 29
TOV 10 23 48 11 22 19
ETR 2010 42 53 26 35 29
UPSR – GRED PURATA SUBJEK

2.5

1.5

0.5

0
BM PEM BM PEN BI SK MT SN
UPSR 08 2.07 1.99 2.46 2.5 2.44
UPSR 09 2.14 2.09 2.43 2.49 2.3
TOV 2010 2.17 2.09 2.59 2.81 2.76
ETR 2010 2.03 1.95 2.42 2.46 2.3
Sasaran ETR UPSR 2010
Keseluruhan Berdasarkan
UPSR 2008 & 2009 SK Montfort
UPSR UPSR ETR Peningkatan
2008 2009 2010

%
Menguasai 71.8% 69.1% 75.47% + 6.37

Gred Purata
2.29 2.29 2.20 - 0.09

Cemerlang
5A 14 12 17 +5
% KESELURUHAN
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 % % BELUM %
MENGUAS MENGUAS CEMERLA
AI AI NG

UPSR 08 71.8 28.2 13.6


UPSR 09 69.1 30.9 12.8
TOV 61.32 38.68 3.77
UPPM 1
UPPM 2
UPPM 3
ETR 2010 75.47 24.53 16.5
Bil calon Menguasai dan Gred Purata
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gred Bil
Purata Menguasai
UPSR 08 2.29 74
UPSR 09 2.29 65
TOV 2.49 65
ETR 2010 2.20 80
KUMPULAN MURID CEMERLANG
1. CLEMENT LEE CHIN FWI
2. WILWIN YAP WEE JIE
3. HARI KAARTHI
4. IQBAL HAZIQ JAMAL
5. MUHD FIRDAUS KAMARULZAMAN
6. MUHD AFIQ NUKMAN
7. MUHD ADAM
8. MUHD HAFIZUDDIN
9. MUHD HAZIQ NAUFAL
10. TELVINDER SINGH
11. MUHD HANIF NAIM
12. TOMMY LEE CHUIN JIE
13. MUHD AMIRUL HAKIM
14. LAHVINDRAN AL NADERAJAN
15. ARVIN KUMAR
16. PREM KUMAR
17. ARVIN RAJ
18. POO CHIN SOON
19. AMIRUL IFFAT AZLY
20. KHAW YONG SHYN
21. LEE ZI FENG
22. AHMAD FARID AHMAD KHIR
23. ANDY ER ZHEN WEI
24. TAN SWEE LEON
25. TARVINTHARAN
KUMPULAN MURID HARAPAN

1. MUHD HANAFI
2. TAN JIE MING
3. LOONG JIEH MING
4. MUHD FARIHIN
5. MUHD ZHAFRI
6. MUHD KHAIRUL
7. AKMAL HAKIM RUSLI
8. MUHD AZRI BAHARUDIN
9. LEE TSANG WAYNE
10. ALVIN LAU WEI KANG
11. AIMAN NAIF IDDIN DZUHRI
12. MUHD SYAFIQ HILMI
13. RAYMOND LEONG JUN JIE
MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN UPSR
ANALISA S.W.O.T

KELEMAHAN (WEAKNESS – W)
KEKUATAN (STRENGTH – S)
W1 : Guru kurang kemahiran teknik menjawab dan penandaan
S1 : Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dalam UPSR.
yang betul.
S2 : Guru-guru yang sentiasa komited dengan tugas &
W2 : Masalah penguasaan BI di kalangan guru & murid
tanggungjawab diberikan

S3 : Mempunyai kemudahan ICT sebagai BBM seperti CD PPSMI.


W3 : Vocabulary murid amat lemah sejak dari Tahap 1.

W4 : Penggunaan Dwi-Bahasa terpaksa di gunakan dalam komunikasi


S4 : Mempunyai dua orang guru Penanda Kertas Peperiksaan
antara guru dan murid.
UPSR(Bahasa Inggeris dan Sains)

W5 : Bantuan daripada guru-guru lain kurang dalam menerapkan


budaya komunikasi dalam Bahasa Inggeris.
w6 : Bilangan murid di dalam kelas sedikit berbanding tahun lepas,
maka guru dapat memberi tumpuan yang lebih kepada setiap
murid.
PELUANG (OPPORTUNITIES – O) ANCAMAN (THREATS – T)
T1 : Guru-guru lain membantu tetapi tidak secara bersungguh-
O1 : Guru berpeluang mengikuti kursus Pedagogi anjuran Jabatan dan
sungguh.
Pejabat Pelajaran Daerah.

O2 : Jurulatih Utama dan Guru-Guru Cemerlang dapat membantu T2: Guru-guru tahun 6 terpaksa meninggalkan kelas kerana
guru-guru dan murid-murid keseluruhannya dalam peningkatan komitmen lain spt. kursus,mesyuarat dan program-program lain.
UPSR di peringkat daerah.

O3 : Guru Penanda Kertas UPSR dapat digunakan untuk memberi T3: Ibu bapa tidak sama-sama memantau anak-anak di rumah
kursus dan bengkel Teknik Menjawab Soalan & Teknik
Penandaan Kertas UPSR yang betul. dalam usaha meningkatkan kejayaan anak
MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN
UPSR
ANALISA S.W.O.T
KEKUATAN (STRENGTH – S)

S1 : Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dalam UPSR.

S2 : Guru-guru yang sentiasa komited dengan tugas &


tanggungjawab diberikan
S3 : Mempunyai kemudahan ICT sebagai BBM seperti CD PPSMI.

S4 : Mempunyai dua orang guru Penanda Kertas Peperiksaan


UPSR (Bahasa Inggeris dan Sains)
MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN
UPSR
ANALISA S.W.O.T
KELEMAHAN (WEAKNESS – W)
W1 : Guru kurang kemahiran teknik menjawab dan penandaan
yang betul.
W2 : Masalah penguasaan BI di kalangan guru & murid

W3 : Vocabulary murid amat lemah sejak dari Tahap 1.


W4 : Penggunaan Dwi-Bahasa terpaksa di gunakan dalam komunikasi
antara guru dan murid.

W5 : Bantuan daripada guru-guru lain kurang dalam menerapkan


budaya komunikasi dalam Bahasa Inggeris.

W6 : Bilangan murid di dalam kelas lebih banyak berbanding tahun lepas,


maka guru tidak dapat memberi tumpuan yang lebih kepada setiap
murid.
MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN
UPSR
ANALISA S.W.O.T
PELUANG (OPPORTUNITIES – O)

O1 : Guru berpeluang mengikuti kursus Pedagogi anjuran Jabatan dan


Pejabat Pelajaran Daerah.

O2 : Jurulatih Utama dan Guru-Guru Cemerlang dapat membantu


guru-guru dan murid-murid keseluruhannya dalam peningkatan
UPSR di peringkat daerah.

O3 : Guru Penanda Kertas UPSR dapat digunakan untuk memberi


kursus dan bengkel Teknik Menjawab Soalan & Teknik
Penandaan Kertas UPSR yang betul.
MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN
UPSR
ANALISA S.W.O.T
ANCAMAN (THREATS – T)
T1 : Guru-guru lain membantu tetapi tidak secara bersungguh-
sungguh.

T2: Guru-guru tahun 6 terpaksa meninggalkan kelas kerana


komitmen lain spt. kursus,mesyuarat dan program-program lain.

T3: Ibu bapa tidak sama-sama memantau anak-anak di rumah


dalam usaha meningkatkan kejayaan anak
SEKIAN
TERIMA KASIH

SEMOGA KITA SEMUA


BERUSAHA DENGAN LEBIH
GIGIH LAGI SUPAYA SK
MONTFORT MENCAPAI
KEJAYAAN MELEBIHI DARIPADA
JANGKAAN