Anda di halaman 1dari 9

1.

Pengenalan
Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Jalan Sialang, Tangkak akan menganjurkan
Perkhemahan Badan Uniform 2013 dengan hasrat memberi peluang kepada pelajar
menyertai perkhemahan secara terancang dan sejajar dengan cita cita melahirkan
generasi pelajar yang dinamik dan berkualiti serta seimbang dari segi jasmani, emosi ,
Rohani dan Intelek.
Program ini juga diharapkan dapat memberi peluang kepada pelajar untuk membina dan
memupuk integrasi dikalangan pelajar dalam usaha membentuk generasi alaf baru yang
berkemahiran membina dan mengembangkan jaringan hubungan dan kesatuan antara
pelbagai kaum demi mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang harmonis dan bersatu
padu.

2.0

Rasional
Aktiviti perkhemahan adalah diantara aktiviti-aktiviti utama kegiatan ko - kurikulum di
sekolah. Melalui aktiviti ini, unsur- unsur asas pembangunan kemanusiaan dipupuk
secara hands on dengan para peserta dipupuk dengan sifat mulia seperti bertoleransi ,
bertolak ansur, tolong menolong, berdisiplin dan lebih mengutamakan kepentingan
bersama daripada kepentingan peribadi. Aktiviti perkhemahan juga mendedahkan para
peserta kepada cabaran- cabaran fizikal dan mental yang secara tidak langsung
memantapkan semangat juang dan keyakinan diri masing masing.

Seterusnya, perkhemahan yang dilaksanakan secara sistematik dan bersepadu , secara


tidak langsung mewujudkan peluang kepada para peserta mengembangkan kemahiran
kognitif, afektif dan psikomotor masing masing. Misalnya dengan menjalani aktiviti
jungle tracking, para pelajar bukan sahaja dapat pengetahuan tentang flora dan fauna ,
tetapi juga kemantapan kekuatan fizikal dan kematangan emosi, selain daripada
memperolehi kemahiran ikhtiar hidup dalam keadaan terdesak serta mencabar.

3.0

Matlamat
Sesuai dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berteraskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, maka program ini dirancang sebagai sebahagian daripada usaha
berterusan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan intelek
serta berpotensi untuk memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan kemajuan diri
sendiri, masyarakat, bangsa, Negara dan agama.
Untuk membantu merealisasikan matlamat utama di atas, maka pelaksanaan
perkhemahan ini adalah bertujuan unuk melahirkan generasi pelajar yang berwawasan,
mempunyai imej kendiri positif, berakhlak mulia serta berfikiran matang sehingga
mampu menangani masalah dan pancaroba hidup seterusnya.
Melalui aktiviti yang dilaksanakan, adalah diharapkan agar para peserta memupuk
kesedaran dan kefahaman perlunya mengamalkan prinsip prinsip berorganisasi ke
arah mencapai matlamat diri dan organisasi, membina sahsiah yang berdaya saing,
berdaya tahan dan berdaya juang yang tinggi, menghargai dan mencintai nilai nilai
budaya bangsa yang relevan dengan perkembangan semasa.

4.0

Objektif
4.1

Mendedahkan para peserta kepada aspek aspek asas perkhemahan.

4.2

Melatih para peserta berkomunikasi di antara satu sama lain.

4.3

Melatih para peserta melaksanakan aktiviti aktiviti kehidupan seharian secara


teratur dan berdisiplin

4.4

Mendedahkan para pelajar dengan pelbagai kemahiran ikhtiar hidup.

4.5

Memberi peluang kepada para peserta menjalani latihan latihan lasak

dan

mencabar.
4.6

Memberi peluang kepada para peserta mengembangkan kreativiti masing


masing dalam bidang kesenian dan kebudayaan

4.7

Membimbing para pelajar menghayati dan mengamalkan rukun rukun


beragama dan kehidupan bermoral

5.0

Konsep Pelaksanaan:
Perkhemahan akan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembelajaran melalui aktiviti.
Untuk mempraktikkan konsep ini, beberapa aktiviti khusus telah

dirangka dengan

menggabungkan unsur-unsur berikut:-

6.0

5.1

Pemupukan semangat kerjasama dan berpasukan.

5.2

Penerapan nilai nilai murni kemanusiaan.

5.3

Pemupukan ketahanan mental dan pengawalan emosi.

5.4

Pengukuhan disiplin kendiri

5.5

Pengukuhan disiplin berpasukan

5.6

Pengukuhan keimanan dan ketakwaan

5.7

Pembinaan daya saing dan daya juang yang tinggi

5.8

Penyemaian ciri ciri kepimpinan berwibawa.

5.9

Menjana keriangan dan keseronokan bersama secara integratif dan harmonis

5.10

Memupuk cita- cita kerjaya melalui aktiviti rekreasi dan reka cipta.

Aktiviti :
Aktiviti aktiviti akan diadakan akan dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu aktiviti tanpa
pertandingan dan aktiviti pertandingan.

SENARAI AKTIVITI TANPA PERTANDINGAN


BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aktiviti
Mendirikan Khemah
Permainan
Sorakkan & Tepukkan
Latihan Kawad
Kembara Malam
Jungle Tracking
Membaca Kompas
Unggun Api
Senaman Pagi
Sembahyang
Istiadat Pagi

Pengendali
Pn. Subha
En. Jayachandran
Pn. Subha
Pn. Subha
Pn. Suganthi
Vijaya
En. T. Jayachandran
En. VIjayan
Umikalsom
Pn. Gokilambal
Kem Komandan / Penolong Kem komandan

SENARAI AKTIVITI PERTANDINGAN


BIL
1
2
3

Aktiviti
Kawad Kaki Sebaris
Pertolongan Cemas
Masakan Rimba

7.0

Ketetapan & Pelaksanaan

8.0

Pengendali
Subha
Pn. Kanaga
Pn. Umi Kalsom

7.1

Tarikh :

4 Hingga 5 Oktober 2013

7.2

Hari

Jumaat Ahad

7.3

Tempat:

Kempas Estate, Jasin

Maklumat Penyertaan
Setiap badan uniform akan diwakili oleh semua pelajar tahun 5 dan 6 .
Anggaran bilangan peserta perkhemahan ialah seramai 75 orang.
Bilangan ahli Unit Beruniform 2013
Unit Beruniform
Pengakap
St John
Tunas Puteri

Lelaki
Tahun 5
Tahun 6
18
12
7
10

Perempuan
Tahun 5
Tahun 6
9
22

3
16

9.0

Jawatan Kuasa Kerja Perkhemahan Badan Beruniform (2013)

Jawatankuasa Induk
Penasihat

En. G. BalaSubramaniam (Guru Besar)

Pengerusi 1

Pn. M. Rajeswary (GPK KOKO)

Pengerusi 2

Pn. M. Pathma (GPK 1)

Pengerusi 3

Pn. M. Gokilambal

Setiausaha

Cik. S. Sangeetha

Pen. Setiausaha

Pn. A. Selvi

Bendahari

En.V. Vijayan

Pen. Bendahari

Pn. S. Suganthi

Penyelaras Aktiviti

En. P. Prabagan

Kem Komandan

Pn. J. Subhashini.

Pendaftaran

Peralatan

Buku Program

Fotografi

Pn. Norhaziemah

En. V. Vijayan

Cik. S. Sangeetha

En. P. Prabagaran

Pn. N. Parameswari

Pn. K. Angela Devi


En. T. Jaya Chandran

Makanan

Kebersihan

Kawad Kaki

Unggun Api

Pn. A. Selvi

Pn. K. Angela Devi

Pn. J. Subhashini

En. V. Vijayan

Pn. K. Mothiramani

Pn. A. Selvi

Pn. R. Vijaya

En. S. Kanthasamy

Pn. S. Suganthi

Pn. S. Suganthi

Pn. R. Puspaveni
Pn. M. Gokilambal

Pengacara Majlis

Pn. M. Pathma

Pn. Umi Kalsom

Pn. R. Jayaganthi

Pn. R. Kanagamani

Cik. S. Sangeetha
Sembahyang

Dokumentasi

Hadiah, Sijil

Senaman Pagi

Pn. M. Gokilambal

Cik. Sangeetha

Pn. Norhaziemah

Pn. Umi Kalsom

Pn. R. Jayaganthi

Pn. R. Jayaganthi

En. S. Kanthasamy
Sorakkan & Tepukkan

Ikthibar hidup

Permainan

Persembahan Murid

Pn. S. Subhashini

Pn. Umi Kalsom

En. T. Jayachandran

Pn. R. Vijaya

Pn. R. Kanagamani

Pn. S. Suganthi

Pn. M. Letchmy

Pn. N. Parameswary

Pn. R. Puspaveni

Pn. R. Kanagamani

10.0

Anggaran Perbelanjaan

Bil

Perkara

Butiran

Jumlah

Makan murid

Makan pagi ( 97 X 2.00 X 2)

RM388.00

Makan tengahari ( 97 X 3.50 X 1 )

RM339.50

Makan malam ( 97 X 3.50 X 2 )

RM679.00

Jumlah
2

Hadiah Pertandingan

RM1406.50

a) 3 hadiah Pertama ( RM 20.00 x 3 )

RM60.00

b) 3 hadiah Kedua ( RM 15.00 x 3 )

RM45.00

c) 3 hadiah Ketiga ( RM 10.00 x 3 )

RM30.00

d) 5 hadiah peserta lelaki terbaik setiap unit


uniform ( RM 10.00 x 5 )

RM50.00

e) 5 hadiah peserta perempuan terbaik setiap unit


uniform ( RM 10.00 x 5 )

RM50.00

f) 1 hadiah Terbaik keseluruhan ( RM 60.00 )

RM60.00
RM295.00

Jumlah
3

Sijil Penyertaan

RM97.00

Peralatan

RM200.00

Cenderahati

RM100.00

Kos Luar Jangka

RM200.00
Jumlah

ANGGARAN PENDAPATAN :
1. Yuran pendaftaran peserta ( RM 10.00 x 97 )

RM 970.00

Kekurangan

RM 1328.50

RM2298.50

11.0

Peraturan
11.1

Setiap penyertaan mestilah di atas kerelaan sendiri dengan kebenaran bertulis


dari ibu bapa atau penjaga.

11.2

Semua peserta diwajibkan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan semasa


menyertai perkhemahan.

11.3

Setiap peserta dikehendaki menginap di dalam khemah yang telah ditetapkan.


Sebarang permohonan untuk menginap di luar kawasan perkhemahan tidak
akan dilayan.

11.4

Tiada siapa peserta pun yang akan dibenarkan meninggalkan perkhemahan,


kecuali dengan kelulusan kem komandan atau guru bertugas.

11.5

Membawa masuk sebarang bentuk senjata atau sebarang peralatan yang


boleh digunakan sebagai senjata adalah dilarang.

11.6

Peserta juga dilarang sama sekali membawa barang- barang kemas atau barang
barang lain yang berharga , termasuklah peralatan elektronik.

11.7

Para peserta dilarang sama sekali daripada memasuki kawasan kawasan


larangan yang ditandakan atau ditetapkan oleh Jawatankuasa Pelaksana
termasuklah kawasan penginapan jurulatih atau pegawai bertugas dan kawasan
perkhemahan peserta berlainan jantina.

11.8

Semua peserta dikehendaki sentiasa mematuhi arahan arahan yang


dikeluarkan dari semasa ke semasa, khususnya semasa melaksanakan aktiviti
aktiviti di sepanjang perkhemahan.

11.9

Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam


kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat.

11.10 Semua peserta perlu sensitive kepada keperluan keselamatan sepanjang masa.
11.11 Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak
penganjur.
11.12 Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang
ditetapkan oleh kem komandan.
11.13 Setiap peserta, tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing,
selepas jam 12.00 tengah malam.
11.14 Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa
kesemasa jika difikirkan perlu.

12.0

Harapan
Kejayaan perkhemahan ini amat bergantung kepada kerjasama semua pihak. Demikian
juga, sokongan dan bantuan ehsan dari semua pihak akan secara langsung turut
menyumbang kepada kejayaan itu.

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

CIK. S. SANGEETHA

PN. M. RAJESWARY

SETIAUSAHA ST JOHN

PENOLONG KANAN KO KURIKULUM

DISAHKAN OLEH

EN. G. BALASUBRAMANIM
GURU BESAR

IKRAR PERKHEMAHAN

KAMI
Para peserta perkhemahan tahunan badan uniform Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil), Jalan
Sialang, Tangkak, Dengan penuh keikhlasan dan takzimnya berikrar
Bahawa kami akan menyertai perkhemahan ini dengan bersungguh sungguh

Bahawa kami akan menjalani semua aktiviti yang diprogramkan dengan tabah dan penuh
semangat

Bahawa kami akan memanfaatkan peluang yang diberi untuk memperkaya pengetahuan dan
kemahiran kami, serta mempereratkan lagi perpduan diantara kami

Bahawa kami akan menghargai dan menjunjung tnggi segala


Panduan, nasihat dan tunjuk ajar yang bakal kami perolehi

Bahawa kami akan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan dengan penuh kesedaran
dan tanggungjawab

Bahawa kami akan berusaha bersama sama menjayakan perkhemahan ini

Bahawa kami akan kembali dengan semangat perjuangan yang tinggi


Dan kamilah
Pendukung cita cita bangsa dan negara

Anda mungkin juga menyukai