Anda di halaman 1dari 10

Brosur

KAHANJAK PESTA ALEM BARASIH IJE KE - 26


KERUKUNAN ARISAN SALAMPAK SAWANG
Palangka Raya, 7 Desember 2014

Tema

Hasupa dengan Hatalla hung Keluarga


( Bdk Imamat 26:12 )

Sub Tema : Hatalla melai Bentok Itah dan Menjadian Itah Samandiai Manang

SUSUNAN ACARA / LITURGI


KAHANJAK PESTA ALEM BARASIH IJE KE - 25
KERUKUNAN ARISAN SALAMPAK SAWANG
Andau /Tanggal
Pukul
Eka
I.

: Minggu, 7 Desember 2014


: 15.00 WIB sampai selesai
: Huma Keluarga ERWIN OBIE
JL. Pinus No. 20 Palangka Raya

TAMPARAN ACARA bara pembawa acara : Ibu Devina Pahan

II. AUH KOTAK BARA:


1. Ketua Satgas : Bpk. Rudy Hilkya Hans E. Undjung
2. Ketua Kerukunan Arisan Salampak: Bpk. Leonard Untung, SE
III. SOMBAYANG KAHANJAK PESTA ALEM BARASIH
1. Tamparan Sambayang (Ungkup mendeng)
Ungkup manara Hatalla hapan Nyanyin Ungkup No. 22 (Ulang 2x)
HOSIANNA
Hosianna Tara akae ije dumah huang arang Tuhangku
Hosianna hong ngambo te
Tara akae je dumah kan itah hung aran Yehowa je hai
Hosianna, Hosianna, Hosianna ngambote
Hosianna ngambote
2. Tabe/Berkat Tamparan Sombayang : Pdt. N. Ham US
Pendeta
: Pumpong sombayang mahaga Pesta Alem Barasih
Kerukunan Arisan Salampak Sawang hung andau
toh, jadi huang aran Hatalla Bapa ije jari manjapa
langit tuntang petak, ije jari mahaga Janjie sampai
katatahie. Keleh asin Tuhan mampahayak keton, tinai
kasanang bara Hatalla Bapa itah tuntang bara Tuhan
Yesus Kristus. Amin.
(Ungkup munduk)

Ungkup manyanyi bara Nyanyin Ungkup No. 27: 1-2


JURUSLAMAT AIN ITAH
1) Juruslamat ain itah je dumah has toh
Keleh hanjak has hanjak bewei
Tatap atei aim akae te bagi aim te
Yesus Jurusalamat hai te
Has, has talih wei
Ela mikeh manyingkap salamat hai te
Yesus Juru salamat hai te
2) Juruslamat ain itah je dumah has toh
Keleh hanjak has hanjak bewei
Akal, eka kaheran, Hatalla je hai
Kuasa Bapa katatahie te,
Yoh tea ran Aie
Ie rajan kasanang hung Pirdus Aie te
Yesus Juru salamat hai te
3. Laku doa akan Kahanjak Pesta Alem Barasih ilalus awi :
Raya Runjan, SH
4. Koor bara :
5. Mambasa Surat Barasih
Nubuatan :

Yesaya 9 : 1 6 ilalus awi Michelle Emanuela

Penggenapan :

Lukas 2 : 1 4 ilalus awi Lightharson Gampang

6. Manutong Lilin awi :

Sigfried Tandang
Pdt. N. Ham US
Hartman Pahan, BA
Nael R. Dawid
Nyaru Aden, SH, ST,.M.Si
Drs. Yansen Andin

Drs. Ganti N. Kumpang


Leonard Untung, SE
Drs. Danel Satu, M.Pd
Doris I. Thomas
Rudy Hilkya Hans E. Undjung
Erwin Obie

Drs. Yuris L. Tandang

Metoh lilin inutong, ungkup mendeng hayak-hayak manyanyi bara


Nyanyin Ungkup No. 21 a : 1 -3
ALEM BRASIH
1) Alem brasih tunis benyem, bintang aim blawa hai
Yesus dumah hong Betlehem, Juruslamat itah toh
Sembah Ie wei, sembah Ie wei.
2) Trima toh brita hai, tumon auh mlekat te
Keleh itah hanjak toh, krana Juruslamat te
Jari dumah toh, jari dumah toh.
3) Ayo wei talih toh, Betlehem, lewu te
Mite anak awau te, menter huang dulang te
Trima Ie wei, trima Ie wei
(Ungkup munduk)
7. Koor bara : Keluarga Salampak Sawang
8. Khotbah : Pdt. N. Ham US

9. Ungkup Manyarah Parapah


Liturgos : Palus ewen tame huma, maka ewen sundae awau te
dengan indue Maria, balalu ewen mahingkep, manyembah
Ie sambil mukei ramoe, manenga akae bulau, garu tuntang
minyak mur. (Matius 2:11)
Parapah inampunan, ungkup manyanyi bara Nyanyin Ungkup No. 131 b
ayat 1 - dst
TARA, HORMAT TRIMAKASIH
1) Tara hormat trimakasih, akan Tuhan Pangkahai
Ije hapan sintae asie, marar itah handiai
Kareh hukum jari in dahe dan kala ite terai toh
Baya slamat tuntang sintae toh ingkeme awiku
2) Tuhan puna Batang slamat, Ie eka kharapku
Area patot toh ihormat, akae kare nyanyianku
Ela itah hasuat, tapi hanjak haliai
Masip bara kalin slamat ain Hatalla Pangkahai
3) Kare tara akanm Tuhan, aram patut impahai
Tagal kare gawi heran into bentuk utus aie
Lahap, nyanyi, rami-rami akan Tuhan Pangkahai
Hayak mimbit trimakasih akae palus katatai
10. Laku Doa Safaat tuntang Laku Doa akan parapah awi :
Pdt. N. Ham US
(Ungkup manutup hapan laku doan Tuhan inyewut hayak-hayak)
Apang ikei hong sorga, Aram buah imparasih, keleh kerajaam dumah,
kahandak Muh akan menjadi kilau huang sorga, kahai kea hunjun petak,
tenga taloh kinan akan ikei sukup akan andau tuh, tuntang ampun kare
dosan kasalan ikei, kilau ikei kea jadi mampun oloh je sala dengan ikei,
ela manamean ikei hong tingkes, tapi liwus ikei bara taloh papa, karana
Ayum atun kerajaam, kuasa, kahai dan palus katatahi. Amen
4

11. Ungkup mendeng palus manyanyi Nyanyin Ungkup No. 33 : 1 2


dengan Nyanyin Ungkup No. 259 : 1
TOH SALAMAT WEI
Toh salamat wei, toh kahanjak wei
Akan itah katika toh
Yesus handak mawat, oloh ije rusak
Hanjak, hanjak oloh handiai
Toh salamat wei, toh kahanjak wei
Akan itah katika toh
Yesus mangarinah kare sinta Bapae
Hanjak, hanjak oloh handiai
PAHARI BULAT ATEI
Pahari bulat atei dan bujur haliai
Paham bahalap jete hung oloh handiai
Paham bahalap jete hung oloh handiai
12. Berkat Tuhan : Pdt. N. Ham US
IV. PANUTUP
1. Manyarah Bingkisan Natal
2. Maundi tuntang manyarah doorprice
3. Makan malam bersama

SATGAS PESTA ALEM BARASIH NYELO 2014


KERUKUNAN ARISAN SALAMPAK SAWANG KE-26
HONG PALANGKA RAYA
Minggu, 7 Desember 2014
I.

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara

II.

Seksi Sekretariat dan Acara


Koordinator
: Drs. Danel A. Satu, M.Pd
Anggota
: 1. Lesi Y. Tandang
: 2. Devina Pahan
3. Retno Deniaty Sari

III.

IV.

:
:
:
:

Rudy Hilkya Hans E. Undjung


Jimy.
Milo R. Tandang
Ny. Meida Niwaty W. Balay

Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Dokumentasi


Koordinator
: Miko Duwiter
Anggota
: 1. Andreas N. Awan
2. Tova Arbani
3. Markus N. Awan
Seksi Konsumsi
Koordinator
Anggota

4. Imanuel Jaya
5. Raya A. Runjan

4. Lightharson Gampang
5. Aris Toteles N. Awan
6. Beben Putrawan

: Ny. Erwin Obie


: Semua ibu-ibu anggota arisan Salampak Sawang

V.

Seksi Paduan Suara


Koordinator dan Anggota : Wilbetman A. Balay, dan Ny. Yusephin Dohong, SH

VI.

Pembawa Acara

: Devina Pahan

VII.

Organis

: Herry Tandang

VIII.

Song Leader

: Lessy Tandang dan Meli L. Untung

IX.

Seksi Penerima Tamu


Koordinator
Anggota

:
: Ny. Lewis L. Tandang
: 1. Ny. Tova Arbani
2. Ny. Imanuel Jaya

X.

Seksi Bingkisan Natal/Door Price


Koordinator
: Ny. Andreas Awan
Anggota
: 1. Ny. Jeri Murphy,
2. Ny. Miko Duwiter

XI.

Seksi Keamanan/Parkir
Koordinator
Anggota

:
: Yahya Tri N.Awan,
: 1. Syahrudin,
2. Pemuda/Remaja Anggota Arisan

Manyewut

Salamat Pesta Alem Barasih


25 Desember 2014

&
Salamat Nyelo Taheta
01 Januari 2015

Ketua,

Sekretaris,

Rudi Hilkya Hans E. Undjung

Milo R. Tandang

Anda mungkin juga menyukai