Anda di halaman 1dari 20

DEMOGRAFI PENDUDUK

Jenis dan demografi penduduk


• Demografi ialah kajian tentang
kependudukan
• Penduduk Malaysia
Kaum Tahun 1985 Kadar Pertumbuhan
Melayu 54.7 % 2.7
Cina 34.5 % 2.1
India 10.2 % 2.0
Lain-lain 0.7 % 1.3
Jumlah 100.0 2.4
• Umur – ramai penduduk muda
• Jantina – ramai perempuan
• Tempat tinggal – Melayu di luar bandar,
Cina di bandar, India di ladang
• Status perkahwinan
• Asal usul
RAS
• Ras ialah perbezaan penduduk dari segi
ciri fizikal
• 3 ras utama ialah
• Kaukosoid ( Eropah )
• Negroid ( Afrika )
• Mongoloid ( Asia Timur )
BANGSA

• Sekumpulan manusia yang berasal dari


satu keturunan
• Contoh : Melayu, Cina, India, Dusun,
Bajau, Melanau,…
KELOMPOK ETNIK

• Satu kumpulan orang yang mempunyai


kebudayaan atau kebudayaan kecil
( minoriti ) yang sama, diperturunkan dari
satu generasi ke satu generasi
• Berasal dari satu keturunan
• Contoh : masyarakat Portugis dan Baba
Nyonya di Melaka.
Struktur Masyarakat/Kelas Sosial

• Strata/susun lapis sosial


• Jenis sistem kelas sosial
– Perhambaan
– Kasta
– Estet
– Kelas dan status sosial
Strata masyarakat mengikut
status ekonomi
• Atasan – hartawan
• Pertengahan – profesional
• Pertengahan bawah – kolar putih
• Pekerja – pekerja mahir dan separuh
mahir
• Bawahan – miskin
Agama/Kepercayaan

• Agama – Islam, Kristian, …


• Kepercayaan –
• Ideologi – komunis, sosialis,…
• Anamisme
• Freethinker
Bahasa

Alat komunikasi
• Tulisan
• Lisan
• Badan
• Isyarat
• Loghat kedaerahan
• Pengaruh asing
• Pertembungan bahasa
• Laras bahas
Adat resam

• Peraturan yang sudah diamalkan sejak


turun-temurun
Jantina

• Diskriminasi
• Ketaksamaan
• Keistimewaan
• Isu-isu berkaitan

Anda mungkin juga menyukai