Modul 4 Tingkatan 3

2009

4.1 PENGENALPASTIAN MASALAH
Tema - Perlu dinyatakan Menyatakan masalah - perlu dibuat huraian Produk sedia ada, perlu ditulis nama produk, di sertakan dengan gambar / grafik

4.1.1 PENGENALPASTIAN MASALAH

1. PENYATAAN MASALAH.
Tema : Penyimpanan Penyataan masalah Saya mempunyai banyak alat tulis dan barang -barang peribadi yang bersaiz kecil. Adik-adik saya selalu meminjam dan meletakkan di tempat lain dan bersepah-sepah di merata-rata tempat. Saya sering menghadapi masalah untuk mencarinya. Penyelesaian masalah Oleh itu saya terfikir untuk menghasilkan satu produk khas yang dapat menyimpan dan mempamerkan barang-barang saya untuk mengatasi masalah tersebut.

2. SENARAI PRODUK

RAK SERBA GUNA

RAK ALAT TULIS

RAK ALAT TULIS

3. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PRODUK
Nama produk Kekuatan 1. Rak Tetingkat
1. 2.

2. Rak Peribadi

3. Rak Alatan
Rak ini dapat menyimpan alatan dengan kemas dan tersusun. Rak ini dapat digunakan dalam kenderaan kerana ia stabil Rak ini tiada tepian yang tajam Ruang menyimpan nota memo terhad Rak ini mempunyai ruang terhad.

3.

Rak ini boleh 1. menyimpan pelbagai mengikut jenis. Rak ini boleh 2. menyimpan telefon, nota memo, dll dalam jumlah yang banyak. 3. Rak ini meraik sebagai hiasan

Rak ini boleh 1. menyimpan alatan dengan lebih kemas. Rak ini dapat memilih alatan 2. dengan mudah Rak ini dapat ditempatkan di ruang yang kecil. 3. Ruang menyimpan 1. alatan terhad Rak ini tidak sesuai 2. untuk nota memo sebab mudah hilang.

Kelemahan

1.

2.

Rak ini tidak stabil bila 1. menyimpan nota dan perkakas alat tulis 2. dalam kuantiti yang banya. Rak ini memerlukan ruang meja yang luas.

4. IDEA PENYELESAIAN MASALAH
(Lakaran yang dibuat mestilah dilabelkan fungsinya. Ketiga-tiga lakaran mestilah berbeza)

Bekas Assesoris

Rak alat tulis

Rak seba guna

5. LAKARAN PROJEK
MDF TEMPAT LETAK PEN DAN PENSIL

TEMPAT LETAK PEMBARIS

Kayu TEMPAT LETAK GETAH PEMADAM

Rak Alat Tulis

6. LAKARAN PROJEK YANG DIPILIH

150

200 70
Rak Alat Tulis

LAPORAN AKTIVITI 4.1
KONSTRUK ASPEK 4.1 NAMA CALON TARIKH Kemahiran amali Pengenalpastian Masalah

Aktiviti

i. ii. iii. iv.

Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas Menyenaraikan produk yang sedia ada di pasaran Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk sedia ada di pasaran Menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran berlabel

Dapatan:

Saya dapat menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)

4.2 PEMBINAAN PROJEK
I. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih (lakaran pilihan mestilah serupa dengan projek dari segi bahan dan lakaran

Lakaran dipilih

7. SENARAI BAHAN

Bil 1 Kayu 2 MDF

Bahan

3 Perspek 4 Hardboard 5

8 JADUAL KERJA

Bil Aktiviti 1 2 3 4 5

Minggu1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pengenalpastian masalah Perancangan pembinaan projek Pembinaan Projek Pengiraan kos Pendokumentasian

4.2 PEMBINAAN PROJEK
iii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik Kemas ( Kukuh , tidak goyang) Menarik (Penggunaan bahan kemasan)

Projek Siap

LAPORAN AKTIVITI 4.2
KONSTRUK ASPEK 4.2 NAMA CALON TARIKH Kemahiran amali Pembinaan Projek

Aktiviti i. ii. iii. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan Menghasilkan projek yang kemas dan menarik

Dapatan: Saya dapat membina dan menyiapkan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)

4.3 PENGIRAN KOS
i. ii. iii. Menyenaraikan kos bahan, kos upah, kos overhed dengan betul Mengira kos bahan, kos upah, kos overhed dengan betul. Mengira kos pengeluaran dengan betul.

Perlu ada :i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah, kos overhed ii. Kos bahan yang dinyatakan , mesti sama dengan bahan projek iii. Masukkan jumlah kos bahan mentah, kos upah dan kos overhed dan kira kos Pengeluaran . Pengiraan mestilah betul dan tepat. iv. Tunjukkan jalan kira bagi Kos Pengeluaran v. Pengiraan kos berdasarkan 100 unit

9. PENGIRAN KOS
1. Kos Bahan Contoh:BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BAHAN Kayu A (P X L X T)mm Kayu B (P X L X T)mm Kayu C (P X L X T)mm Kayu D (P X L X T)mm Kayu E (P X L X T)mm Kayu F (P X L X T)mm MDF Perspek 3mm PVC 65 mm Kertas las Tepung Penyumbat KUANTITI 100 100 100 100 100 100 100 100 50 12 10 keping keping keping keping keping keping keping batang keping keping kotak KOS/ UNIT JUM. KOS 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 3.70 0.30 0.40 1.50 9.00 200.00 200.00 150.00 150.00 100.00 100.00 370.00 30.00 20.00 18.00 90.00

12
13 14

Syelek
Paku Glu (1 litre)

10
2 1

liter
kg tin

10.00
10.00 12.00 Jumlah

100.00
20.00 12.00 1560.00

9. PENGIRAN KOS
ii. Kos Upah

5 orang pekerja X RM20.00 sehari X 4 hari = RM400.00

9. PENGIRAN KOS
iii. Kos Overhed Elektrik Air Jumlah RM 20.00 RM 5.00 RM 25.00

9. PENGIRAN KOS
iV. Kos Pengeluaran

Kos pengeluaran = Kos Bahan + kos Upah + Kos overhed = RM1560.00 + RM400.00 + RM25.00 = RM1985.00 (berdasarkan 100 unit)

LAPORAN AKTIVITI 4.3
KONSTRUK ASPEK 4.3 NAMA CALON TARIKH Kemahiran mentaksir Pengiraan Kos

Aktiviti i. ii. iii. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul Mengira kos pengeluaran dengan tepat.

Dapatan: Saya dapat menyenaraikan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)

4.4 PENDOKUMENTASIAN

LAPORAN AKTIVITI 4.4
KONSTRUK ASPEK 4.4 NAMA CALON TARIKH Kemahiran Komunikasi Pendokumentasian

Aktiviti i. Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas.

Dapatan: Saya dapat mempersembahkan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)

4.5 MEMBACA DAN MENTERJEMAH LUKISAN SKEMATIK KEPADA LUKISAN BERGAMBAR

S1
LED 1

R3

R1

R4
4 8 7

+

3

9V

1 2 6 2 3 1

R2 C1
LED 2

C2 SP

Litar Skematik

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

IC Muzik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A B

LED1

C D E

MS
VR

R1

R3 IC R2

R4

F G H I J K

C2

L M N O P Q

LED2 C1
C2

IC Muzik TR1

R S T U V W X

SP

4.5.iii

Melabel semua komponen dengan betul
SIMBOL MS C1 C2 LED 1 LED 2 R1 R2 R3 R4 TR1 IC Muzik IC SP PB Veroboard KOMPONEN Suis Micro Kapasitor 47 uF Kapasitor 1uF LED LED Perintang 1 kΩ Perintang 1 kΩ Perintang 100R Perintang 47kΩ Transistor CS9013 BT 66/FT 66 Litar bersepadu NE 555 Pembesar Suara Penyambung Bateri Verobod

I. ii. a. III IV a.

Menterjemah litar dengan betul Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Kekutuban dilabel (+ , - , c, b, e) dengan betul Melabel semua komponen dengan betul Lukisan bergambar kemas dan bersih Kemas dan bersih (tidak kootor / koyak) Evidens:- Dokumen & Projek ELN

LITAR BERGAMBAR

I. ii. a. III IV a.

Menterjemah litar dengan betul Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar Kekutuban dilabel (+ , - , c, b, e) dengan betul Melabel semua komponen dengan betul Lukisan bergambar kemas dan bersih Kemas dan bersih (tidak kootor / koyak) Evidens:- Dokumen & Projek ELN

LITAR BERGAMBAR

LAPORAN AKTIVITI 4.5
KONSTRUK ASPEK 4.5 NAMA CALON TARIKH Kemahiran amali Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

Aktiviti i. ii. iii. iv. Dapatan: Saya dapat menterjemah litar Menterjemah litar dengan betul Mengenal pasti kekutuban komponen dengan betul Melabel semua komponen dengan betul Lukisan bergambar kemas dan bersih

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)

Sekian Selamat Berdokumen