Anda di halaman 1dari 31

Modul 4

Tingkatan 3
2009
4.1

PENGENALPASTIAN MASALAH
Tema - Perlu dinyatakan
Menyatakan masalah - perlu dibuat huraian
Produk sedia ada, perlu ditulis nama produk, di sertakan dengan gambar / grafik
4.1.1 PENGENALPASTIAN MASALAH

1. PENYATAAN MASALAH.
Tema : Penyimpanan

Penyataan masalah

Saya mempunyai banyak alat tulis dan barang -barang peribadi yang bersaiz
kecil. Adik-adik saya selalu meminjam dan meletakkan di tempat lain dan
bersepah-sepah di merata-rata tempat. Saya sering menghadapi masalah untuk
mencarinya.

Penyelesaian masalah

Oleh itu saya terfikir untuk menghasilkan satu produk khas yang dapat
menyimpan dan mempamerkan barang-barang saya untuk mengatasi
masalah tersebut.
2. SENARAI PRODUK

RAK SERBA GUNA RAK ALAT TULIS

RAK ALAT TULIS


3. KEKUATAN DAN KELEMAHAN PRODUK

Nama produk 1. Rak Tetingkat 2. Rak Peribadi 3. Rak Alatan


Kekuatan 1. Rak ini boleh 1. Rak ini boleh 1. Rak ini dapat
menyimpan pelbagai menyimpan alatan menyimpan alatan
mengikut jenis. dengan lebih kemas. dengan kemas dan
2. Rak ini boleh 2. Rak ini dapat tersusun.
menyimpan telefon, memilih alatan 2. Rak ini dapat
nota memo, dll dalam dengan mudah digunakan dalam
jumlah yang banyak. 3. kenderaan kerana ia
Rak ini dapat
3. Rak ini meraik sebagai stabil
ditempatkan di
hiasan ruang yang kecil. 3. Rak ini tiada tepian
yang tajam

Kelemahan 1. Rak ini tidak stabil bila 1. Ruang menyimpan 1. Ruang menyimpan
menyimpan nota dan alatan terhad nota memo terhad
perkakas alat tulis 2. Rak ini tidak sesuai 2. Rak ini mempunyai
dalam kuantiti yang untuk nota memo ruang terhad.
banya. sebab mudah
2. Rak ini memerlukan hilang.
ruang meja yang luas.
4. IDEA PENYELESAIAN MASALAH
(Lakaran yang dibuat mestilah dilabelkan fungsinya.
Ketiga-tiga lakaran mestilah berbeza)

Bekas Assesoris Rak alat tulis

Rak seba guna


5. LAKARAN PROJEK
MDF
TEMPAT
LETAK
PEN DAN
PENSIL TEMPAT
LETAK
PEMBARIS

Kayu
TEMPAT
LETAK
GETAH
PEMADAM

Rak Alat Tulis


6. LAKARAN PROJEK YANG DIPILIH

150

200
70
Rak Alat Tulis
LAPORAN AKTIVITI 4.1
KONSTRUK Kemahiran amali

ASPEK 4.1 Pengenalpastian Masalah

NAMA CALON

TARIKH

Aktiviti

i. Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas


ii. Menyenaraikan produk yang sedia ada di pasaran
iii. Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan produk sedia ada di pasaran
iv. Menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran berlabel
Dapatan:

Saya dapat menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)


4.2 PEMBINAAN PROJEK

I. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih


(lakaran pilihan mestilah serupa dengan projek dari
segi bahan dan lakaran

Lakaran dipilih
7. SENARAI BAHAN

Bil Bahan
1 Kayu
2 MDF
3 Perspek
4 Hardboard
5
8 JADUAL KERJA

Bil Minggu1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aktiviti
1 Pengenalpastian masalah

2 Perancangan pembinaan projek

3 Pembinaan Projek

4 Pengiraan kos

5 Pendokumentasian
4.2 PEMBINAAN PROJEK

iii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik


Kemas ( Kukuh , tidak goyang)
Menarik (Penggunaan bahan kemasan)

Projek Siap
LAPORAN AKTIVITI 4.2
KONSTRUK Kemahiran amali

ASPEK 4.2 Pembinaan Projek

NAMA CALON

TARIKH

Aktiviti

i. Membina projek mengikut lakaran yang dipilih


ii. Menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan
iii. Menghasilkan projek yang kemas dan menarik

Dapatan:
Saya dapat membina dan menyiapkan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)


4.3 PENGIRAN KOS

i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah, kos overhed


dengan betul
ii. Mengira kos bahan, kos upah, kos overhed
dengan betul.
iii. Mengira kos pengeluaran dengan betul.

Perlu ada :-
i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah, kos overhed
ii. Kos bahan yang dinyatakan , mesti sama dengan bahan projek
iii. Masukkan jumlah kos bahan mentah, kos upah dan kos
overhed dan kira kos Pengeluaran . Pengiraan mestilah betul
dan tepat.
iv. Tunjukkan jalan kira bagi Kos Pengeluaran
v. Pengiraan kos berdasarkan 100 unit
9. PENGIRAN KOS
1. Kos Bahan
Contoh:-

BIL BAHAN KUANTITI KOS/ JUM.


UNIT KOS
1 Kayu A (P X L X T)mm 100 keping 2.00 200.00
2 Kayu B (P X L X T)mm 100 keping 2.00 200.00
3 Kayu C (P X L X T)mm 100 keping 1.50 150.00
4 Kayu D (P X L X T)mm 100 keping 1.50 150.00
5 Kayu E (P X L X T)mm 100 keping 1.00 100.00
6 Kayu F (P X L X T)mm 100 keping 1.00 100.00
7 MDF 100 keping 3.70 370.00
8 Perspek 3mm 100 batang 0.30 30.00
9 PVC 65 mm 50 keping 0.40 20.00
10 Kertas las 12 keping 1.50 18.00
11 Tepung Penyumbat 10 kotak 9.00 90.00
12 Syelek 10 liter 10.00 100.00
13 Paku 2 kg 10.00 20.00
14 Glu (1 litre) 1 tin 12.00 12.00
Jumlah 1560.00
9. PENGIRAN KOS
ii. Kos Upah

5 orang pekerja X RM20.00 sehari X 4 hari = RM400.00


9. PENGIRAN KOS
iii. Kos Overhed

Elektrik RM 20.00

Air RM 5.00

Jumlah RM 25.00
9. PENGIRAN KOS
iV. Kos Pengeluaran

Kos pengeluaran = Kos Bahan + kos Upah + Kos overhed

= RM1560.00 + RM400.00 + RM25.00

= RM1985.00 (berdasarkan 100 unit)


LAPORAN AKTIVITI 4.3
KONSTRUK Kemahiran mentaksir

ASPEK 4.3 Pengiraan Kos

NAMA CALON

TARIKH

Aktiviti

i. Menyenaraikan kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul
ii. Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed dengan betul
iii. Mengira kos pengeluaran dengan tepat.

Dapatan:
Saya dapat menyenaraikan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)


4.4

PENDOKUMENTASIAN
LAPORAN AKTIVITI 4.4
KONSTRUK Kemahiran Komunikasi

ASPEK 4.4 Pendokumentasian

NAMA CALON

TARIKH

Aktiviti
i. Mempersembahkan dokumen yang lengkap, tersusun, bersih dan kemas.
Dapatan:

Saya dapat mempersembahkan

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)


4.5

MEMBACA DAN MENTERJEMAH


LUKISAN SKEMATIK
KEPADA
LUKISAN BERGAMBAR
S1 R3
LED 1

R1 R4

4 8 7

3
+
9V 1 2 6
2
3
1
R2

C1 C2

LED 2 SP

Litar Skematik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
IC
Muzik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
B

LED1 C
D
E MS
F
R4
R3 G
R1 H VR
I
IC
J
R2 K
L
C2 M
N
O
LED2 P
Q
R SP
C1
IC S
Muzik T
TR1 U
C2

V
W
X
4.5.iii Melabel semua komponen dengan betul
SIMBOL KOMPONEN
MS Suis Micro
C1 Kapasitor 47 uF
C2 Kapasitor 1uF
LED 1 LED
LED 2 LED
R1 Perintang 1 kΩ
R2 Perintang 1 kΩ
R3 Perintang 100R
R4 Perintang 47kΩ
TR1 Transistor CS9013
IC Muzik BT 66/FT 66
IC Litar bersepadu NE 555
SP Pembesar Suara
PB Penyambung Bateri
Veroboard Verobod
I. Menterjemah litar dengan betul
ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar
a. Kekutuban dilabel (+ , - , c, b, e) dengan betul
III Melabel semua komponen dengan betul
IV Lukisan bergambar kemas dan bersih
a. Kemas dan bersih (tidak kootor / koyak)
Evidens:- Dokumen & Projek ELN

LITAR BERGAMBAR
I. Menterjemah litar dengan betul
ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dalam litar
a. Kekutuban dilabel (+ , - , c, b, e) dengan betul
III Melabel semua komponen dengan betul
IV Lukisan bergambar kemas dan bersih
a. Kemas dan bersih (tidak kootor / koyak)
Evidens:- Dokumen & Projek ELN

LITAR BERGAMBAR
LAPORAN AKTIVITI 4.5
KONSTRUK Kemahiran amali
ASPEK 4.5 Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada
lukisan bergambar
NAMA CALON

TARIKH

Aktiviti

i. Menterjemah litar dengan betul


ii. Mengenal pasti kekutuban komponen dengan betul
iii. Melabel semua komponen dengan betul
iv. Lukisan bergambar kemas dan bersih

Dapatan:

Saya dapat menterjemah litar

Disahkan oleh:

(Guru Pentaksir Sekolah)


Sekian

Selamat Berdokumen