Anda di halaman 1dari 3

TERAPI BERMAIN & art terapi

Apakah dia permainan dalam dunia kanak-kanak


Permainan wujud dalam berbagai rupa dan bentuk
Permainan sentiasa berubah
Ia wujud berbeza-beza dalam suasana yang berlainan
SITUASI
Adakalanya kanak-kanak
bermain sendirian
Bermain dengan kanak-kanak lain
Bermain dengan objek
Bermain dengan imaginasi
BERMAIN ADALAH SUKARELA
Apabila kanak-kanak bermain mereka selalunya menunjukkan komitmen/kesungguhan dan
fokus yang sepenuhnya terhadap aktiviti mereka itu.
BERMAIN SANGAT BERMAKNA
Imaginasi bermain kanak-kanak adalah berdasarkan kepada pengalaman yang telah mereka lalui.
Sebaliknya, permainan adalah sangat bermakna sebagai memberi pengalaman kepada kanakkanak
PERMAINAN ADALAH SIMBOLIK
Semasa bermain kanak-kanak secara aktif memaparkan dunia sebenar imaginasi mereka.
Mereka menggunakan sedikit sahaja masa dan tenaga untuk merancang dan berunding
mengenai apa dan bagaimana hendak bermain.
Mereka berkorban sepenuh jiwa raga dan masa mereka untuk bermain.
Bermain adalah simbolik kerana ia memaparkan pengalaman hidup kanak-kanak sendiri.
PENEROKAAN DAN PERMAINAN
Penerokaan wujud semasa bermain yang melahirkan pengalaman baru
Melalui permainan kita boleh melihat apa yang kanak-kanak boleh lakukan dengan pengalaman
baru yang mereka ada.
Tingkah laku penerokaan kanak-kanak adalah tinggi dan manipulasi terhadap objek konkrit
membantu perubahan diantara penerokan dan permainan

KEPELBAGAIAN DIMENSI DALAM PERMAINAN


Format bermaian termasuk secara sendiri dengan objek atau secara berkawan dengan kanakkanak lain.
Situasi sosio-dramatik bermain kanak-kanak adalah sangat tinggi di mana kanak-kanak
menggunakan seluruh imagisi dan komunikasi terhadap imagisi yang sedang dilalui ketika itu
secara tidak terbatas.
Imaginasi tanpa batasan
Kanak-kanak bergerak secara bebas dan selesa semasa di dalam atau diluar permainan.
ART TERAPI DAN PERMAINAN
Art terapi adalah suatu permainan yang digunakan oleh terapis dan kaunselor
Art terapi sebagai:
suatu perkhidmatan kesihatan
berdasarkan penyelidikan teori psikologi
.menggunakan elemen seni dan kuasa kreativiti dalam membantu matlamat klien.
ART TERAPI DAN PERMAINAN
memperakui bahawa idea dalam proses kesenian mampu melahirkan alam teraputik
kombinasi art terapi dan permainan boleh mempertimbangkan unsur-unsur pemikiran,
perasaan, tingkahlaku dan semangat dalam suasana proses kaunseling.
boleh digunakan sebagai media untuk meneroka isu-isu perhubungan, kekeluargaan,
kehilangan, kekecewaan, perubahan hidup, penderaan dan pembangunan insan.
KEPENTINGAN ART TERAPI
Diagnosis
Menyelesai konflik emosi
Meningkatkan kesedaran dan semangat kendiri
Membina kemahiran sosial
Mengubah tingkahlaku
Membina strategi penyelesaian masalah
Meningkatkan kemahiran penguasaan hidup

MENGAPA GUNA ART TERAPI


Tidak menggunakan bahasa atau kemahiran lisan.
Kemungkinan tinggi boleh membantu kanak-kanak kecil dan orang kurang upaya
Memberi kesempatan untuk mendedahkan pengalaman kepada klien dengan cara terkawal.
MENGAPA ART TERAPI
Boleh memfokus kepada aktiviti tertentu tanpa gangguan pemikiran/emosi terhadap
orang/objek lain.
Boleh menggalakkan pemikiran dan risiko kreatif tanpa sempadan
Mengakui bahawa kreativiti seni sememangnya mempunyai kuasa perawatan
Boleh mewujudkan suasana tidak terganggu dan selamat untuk melepaskan emosi.gerammm
Seni menyeronokan
APA YANG KITA BOLEH DAPAT DARIPADA ART TERAPI
Art terapi boleh dikendalikan sebagai proses dalam kumpulan ataupun secara individu
Klien tidak perlu ada kemahiran seni atau kepakaran kreatif
Penekanan utama adalah kepada proses kemajuan dan integrasi menguasai alam
Artwork boleh dilakukan secara spontan atau dicadangkan oleh kaunselor.
Contoh buku rujukan
TUTORIAL
Kendalikan satu bengkel(hands on) untuk :
1. terapi bermain,
2. terapi bercerita,
3. terapi seni,
4. terapi muzik dan
5. terapi biblio