Anda di halaman 1dari 12

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Kelas :

MARI BELAJAR SEJARAH


BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

PENGERTIAN
SEJARAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ZAMAN AIR BATU

ZAMAN PRASEJARAH

KERAJAAN MELAYU AWAL

ZAMAN AIR BATU

KEHIDUPAN MANUSIA
PRASEJARAH

KEDUDUKAN KERAJAANKERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

JANTINA

DIRI DAN
KELUARGA

SEJARAH
SEKOLAH

KAWASAN TEMPAT
TINGGAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG
KESULTANAN MELAYU MELAKA

PARAMESWARA SEBAGAI
PENGASAS KESULTANAN
MELAYU MELAKA

TUN PERAK SEBAGAI


BENDAHARA MELAKA

HANG TUAH SEBAGAI


LAKSAMANA MELAKA

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Kelas :

MARI BELAJAR SEJARAH


BIL

NAMA MURID

PENGERTIAN
SEJARAH

..
GURU BESAR

ZAMAN AIR BATU

ZAMAN PRASEJARAH

KERAJAAN MELAYU AWAL

ZAMAN AIR BATU

KEHIDUPAN MANUSIA
PRASEJARAH

KEDUDUKAN KERAJAANKERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

JANTINA

NO. SURAT BERANAK

DIRI DAN
KELUARGA

SEJARAH
SEKOLAH

KAWASAN TEMPAT
TINGGAL

10

11

TOKOH-TOKOH TERBILANG
KESULTANAN MELAYU MELAKA

12

PARAMESWARA SEBAGAI
PENGASAS KESULTANAN
MELAYU MELAKA

13

TUN PERAK SEBAGAI


BENDAHARA MELAKA

14

HANG TUAH SEBAGAI


LAKSAMANA MELAKA

15

DATA PERNYATAAN BAND

PENGERTIAN SEJARAH
TAHAP

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang pengertian dan kemahiran sejarah

Murid memahami pengertian dan kemahiran sejarah.

Murid boleh menerangkan tentang pengertian dan kemahiran


sejarah dengan memberikan contoh.

Murid boleh menguasai pengertian dan kemahiran sejarah serta


disesuaikan dengan pelbagai situasi

Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian dan kemahiran


sejarah dalam kehidupan seharian

Murid boleh menjadi pemudah cara kepada rakan menerangkan


tentang kemahiran pemikiran sejarah

DIRI DAN KELUARGA


TAHAP
1
2
3
4
5
6

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang pengertian diri dan keluarga


Murid memahami tentang pengertian diri dan keluarga
Murid boleh menerangkan tentang pengertian diri dan keluarga
dengan memberikan contoh
Murid boleh menguasai pengertian diri dan keluarga dalam pelbagai
situasi
Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian diri dan keluarga
serta menghubungkait dengan peranan setiap ahli keluarga bagi
Murid berupaya menjadi pemudah cara untuk menerangkan kepada
rakan konsep keluarga bahagia

SEJARAH SEKOLAH
TAHAP
1
2
3
4
5

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang sejarah sekolah


Murid memahami tentang sejarah sekolah
Murid boleh menerangkan tentang sejarah sekolah dengan
memberikan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah sekolah dalam
pelbagai situasi
Murid boleh membuat penilaian tentang maklumat sejarah sekolah
dan menghubungkait dengan peranan setiap warga sekolah bagi

Murid boleh mengemukakan idea yang rasional tentang sekolah


sebagai institusi pendidikan yang perlu dibanggakan

KAWASAN TEMPAT TINGGAL


TAHAP
1
2
3
4
5

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang sejarah kawasan tempat tinggal


Murid memahami tentang sejarah kawasan tempat tinggal
Murid boleh menerangkan tentang sejarah kawasan tempat tinggal
dengan memberikan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah kawasan tempat
tinggal dalam pelbagai situasi
Murid membuat penilaian tentang peranan masyarakat setempat
bagi memakmurkan kawasan tempat tinggal mereka
Murid boleh memberikan pandangan yang rasional tentang peranan
masyarakat di kawasan tempat tinggal yang perlu dihargai

ZAMAN AIR BATU


TAHAP

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang zaman air batu

Murid memahami tentang zaman air batu

Murid boleh menerangkan tentang zaman air batu dengan


memberikan contoh

4
5
6

Murid boleh menguasai pengetahuan tentang zaman air batu dalam


menghargai kehidupan masa kini
Murid boleh membuat penilaian tentang perubahan yang berlaku
pada zaman air batu dan dihubungkaitkan dengan perubahan alam
sekitar
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional bagi merancang masa
depan negara

KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH


BAND
1
2
3
4

PERNYATAAN BAND

Murid tahu tentang kehidupan manusia prasejarah


Murid memahami tentang kehidupan manusia prasejarah
Murid boleh menerangkan tentang kehidupan manusia prasejarah
dengan memberikan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang kehidupan manusia
prasejarah

Murid boleh membuat penilaian tentang kehidupan manusia


prasejarah dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional untuk menyelesaikan
masalah dan cabaran pada masa depan

5
6

KEDUDUKAN KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU AWAL


TAHAP

PERNYATAAN TAHAP

Murid tahu tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal


Murid memahami tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu
awal

1
2

Murid boleh menerangkan tentang kedudukan kerajaan-kerajaan


Melayu awal dengan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang kerajaan-kerajaan
Melayu awal dalam menghargai warisan
Murid boleh membuat penilaian maklumat tentang kerajaan-kerajaan
Melayu awal dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan
menghargai kemakmuran negara

3
4
5
6

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA


TAHAP

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka

Murid memahami tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka

Murid boleh menerangkan tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan


Melayu Melaka dengan contoh

Murid boleh menguasai maklumat tentang tokoh-tokoh terbilang


Kesultanan Melayu Melaka untuk diteladani.

Murid boleh membuat penilaian tentang tokoh-tokoh terbilang


Kesultanan Melayu Melaka dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan
mengenang jasa tokoh-tokoh terbilang

PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA


TAHAP

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan Melayu Melaka.

Murid memahami tentang Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan Melayu Melaka.

Murid boleh menerangkan tentang Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan Melayu Melaka dengan contoh

Murid boleh menguasai maklumat tentang Parameswara sebagai


pengasas Kesultanan Melayu Melaka untuk diteladani.

Murid boleh membuat penilaian tentang Parameswara sebagai


pengasas Kesultanan Melayu Melaka dengan kehidupan masa kini

Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang warisan


kesultanan Melayu Melaka dengan institusi beraja
TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA

TAHAP
1
2

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara


Melaka
Murid faham tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara
Melaka

Murid boleh menerangkan tentang peranan Tun Perak sebagai


Bendahara Melaka dengan contoh

Murid boleh menguasai maklumat tentang peranan Tun Perak


sebagai Bendahara Melaka untuk diteladani.

Murid boleh membuat penilaian pengetahuan tentang peranan Tun


Perak sebagai Bendahara Melaka dengan kehidupan masa kini

Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan


kebijaksanaan dan taat setia kepada pemimpin
HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA

TAHAP
1
2

PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka


Murid memahami tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

Murid boleh menerangkan tentang peranan Hang Tuah sebagai


Laksamana Melaka dengan contoh

Murid booleh menguasai maklumat Hang Tuah sebagai Laksamana


Melaka untuk diteladani

Murid boleh membuat penilaian tentang Hang Tuah sebagai


Laksamana Melaka dengan kehidupan masa kini

Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang menghargai


sumbangan tokoh dalam memelihara kedaulatan negara

0
0
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN

1
Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Sejarah
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

TAJUK

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

PENGERTIAN DAN KEMAHIRAN


SEJARAH

#N/A

SEJARAH DIRI DAN KELUARGA

#N/A

SEJARAH SEKOLAH

#N/A

KAWASAN TEMPAT TINGGAL

ZAMAN AIR BATU

ZAMAN PRASEJARAH

KERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG

PARAMESWARA PENGASAS
KESULTANAN MELAYU MELAKA

#N/A

TUN PERAK BENDAHARA


MELAKA

#N/A

HANG TUAH LAKSAMANA


MELAKA

................
0

(Guru Matapelajaran Pendidikan Sejarah)

........

GURU BESAR
0

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

ANALISA PERTENGAHAN TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK


BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK

Tajuk 1.1 PENGERTIAN DAN KEMAHIRAN SEJARAH


Jumlah semua
Tahap
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
Penguasaan
Bil. Murid

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK KAWASAN TEMPAT TINGGAL

0
TP 6

Tajuk 1.4
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

Jumlah semua
TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
0

TP 5
0

TP 6
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK


SEJARAH DIRI DAN KELUARGA

Tahap
Penguasaan
Bil Murid

TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
0

TP 5
0

TP 6
0

Tajuk 2
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK


ZAMAN AIR BATU

TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

Jumlah semua
TP 4
0

TP 5
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

0
TP 6
0

Tajuk 3
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

Jumlah semua
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
ZAMAN PRASEJARAH
TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
0

0
TP 6
0

Tajuk 1.3
Jumlah semua
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK
Tahap
SEJARAH SEKOLAH
Penguasaan
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
Bil Pel
0
0
0
0
0

TP 5
0

0
TP 6
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

ANALISA AKHIR TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK


BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK KERAJAAN-KERAJAAN


Jumlah semua
MELAYU AWAL

Tajuk 4
Tahap
Penguasaan

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

Bil Pel

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK TUN PERAK BENDAHARA


Jumlah semua
MELAKA

Tajuk 5.3
Tahap
Penguasaan

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

Bil Pel

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK TOKOH-TOKOH TERBILANG

Tajuk 5.1
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

Jumlah semua

TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
0

TP 5
0

TP 6
0

BILNGAN MURID KUASAI TAJUK HANG TUAH LAKSAMANA


MELAKA
Jumlah semua

Tajuk 5.4
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP 1
0

TP 2
0

TP 3
0

TP 4
0

TP 5
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

Tajuk 5.2BILANGAN MURID KUASAI TAJUK PARAMESWARA


Jumlah SEBAGAI
semua
0
PENGASAS KERAJAAN MELAYU MELAKA
Tahap
Penguasaan
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
Bil Pel
0
0
0
0
0
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAJUK

AJUK TUN PERAK BENDAHARA

0
TP 6
0
0

TP 6

AJUK HANG TUAH LAKSAMANA

0
TP 6
0
0
TP 6

ANALISA PENCAPAIAN KESELURUHAN PENGUASAAN MURID


BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH

PENCAPAIAN MURID MENGIKUT BAND BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH

KESELURUHAN
BAND
Bil Pel

Band 1
0

Band 2
0

Band 3
0

Jumlah semua
0
Band 4 Band 5 Band 6
0
0
0

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

Band 5

Band 6