Anda di halaman 1dari 2

Sebuah kapal berlayar dengan draft rata-rata = 72 dm memasuki pelabuhan dengan bj air = 1,015 di

pelabuhan tersebut muat selama 4 hari, 1.000 ton sawn timber dan kembali berlayar ke laut. Jika FWA =
18 mm pemakaian di pelabuhan bahan bakar 5 ton/hari dan air tawar 12,5 ton/hari, TPC rata - rata =
17,5.
Hitung sarat rata - rata setibanya di sungai dan setibanya kembali di laut.
Jawaban :
DWA = FWA x Bj air laut
Bj air laut
= 18 mm x 1,025 1,025 = 18 mm x 0,010
0,025
= 18 mm x 0,4
= 7,2 mm

- Bj air payau
- Bj air tawar
1,015
1,000

Draft di laut
= 7200 mm
DWA
=
7,2 mm (+)
Draft di pelabuhan = 7207,2 mm
- Jadi, draft kapal pada saat setibanya di pelabuhan = 7207,2 mm = 72,072 dm
Pemakaian selama di pelabuhan 4 hari ;
FO
= 5 ton x 4 hari = 20 ton
FW
= 12,5 ton x 4 hari = 50 ton +
Total pemakaian selama di pelabuhan = 70 ton
Memuat sawn timber
Pemakaian di pelabuhan
Penambahan berat

= 1.000 ton
=
70 ton _
= 930 ton

Penambahan draft kapal = Penambahan berat


TPC
= 930
17,5
= 53,14 cm = 531,4 mm
Draft di pelabuhan
= 7207,2 mm
Penambahan draft kapal = 531,4 mm +
Draft setelah muat
= 7738,6 mm

DWA = FWA x Bj air payau - Bj air laut


Bj air laut - Bj air tawar
= 18 mm x 1,025 - 1,015
1,025 - 1,000
= 7,2 mm
Draft di pelabuhan
DWA
Draft di laut

= 7738,6 mm
=
7,2 mm _
= 7731,4 mm

- Jadi, draft rata - rata kapal sekembalinya di laut setelah muat adalah 7731,4 mm = 77,314 dm