Anda di halaman 1dari 3

Lampiran A1

Syarat-syarat Khusus Permohonan Guru Cemerlang


Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) di Sekolah Rendah

1. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG44 (KUP):

a. Tempoh perkhidmatan tidak kurang dari 5 tahun pada 01.01.2010 dalam gred DG41
(lantikan pada atau sebelum 02.01.2005).
b. Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar
oleh pemohon.
c. Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

2. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG48 (KUP):

a. Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44.


b. Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang diajar
oleh pemohon.
c. Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
d. Penyandang Guru Cemerlang Gred DG44 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran
kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.
Lampiran A2

Syarat-syarat Khusus Permohonan Guru Cemerlang


Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS)
di Sekolah Menengah/ IPGM/ IAB/ KM

1. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG44 (KUP):

a. Tempoh perkhidmatan tidak kurang dari 5 tahun pada 01.01.2010 dalam gred
DG41 (lantikan pada atau sebelum 02.01.2005).
b. Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang
diajar oleh pemohon.
c. Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

2. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG52 (KUP):

a. Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48.


b. Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang
diajar oleh pemohon.
c. Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
d. Penyandang Guru Cemerlang Gred DG48 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran
kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.

3. Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred DG54 (KUP):

a. Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG52.


b. Mata pelajaran kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang
diajar oleh pemohon.
c. Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 3 tahun terakhir berturut-turut.
d. Penyandang Guru Cemerlang Gred DG52 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran
kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.

Bagi pemohon Guru Cemerlang PPPS Gred Khas C (KUP):

a. Pemohon telah dinaikkan pangkat ke Gred DG54.


b. Mata pelajaran* kepakaran yang dipohon merupakan mata pelajaran utama yang
diajar oleh pemohon.
c. Mengajar mata pelajaran kepakaran selama 2 tahun terakhir berturut-turut.
d. Penyandang Guru Cemerlang Gred DG54 (KUP) kekal mengajar mata pelajaran
kepakaran semenjak dilantik menjadi Guru Cemerlang.
* Nota: Pemangkuan ke Gred Khas C adalah tertakluk kepada 15 subjek teras seperti
berikut:

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Matematik

4. Sains

5. Biologi

6. Kimia

7. Fizik

8. Sejarah

9. Pendidikan Islam

10. Matematik Tambahan

11. Geografi

12. Ekonomi

13. Bimbingan Dan Kaunseling

14. Media

15. Media dan Perpustakaan