Anda di halaman 1dari 1

Joy of

effort

Mendorong kanakkanak dan remaja


untuk menjadi yang
terbaik dan cemerlang
dalam kehidupan
mereka
Mengukuhkan
semangat kesukanan
melalui cara
permainan yang adil di
dalam kehidupan
seharian dan komuniti

Fair play

NILAI
OLIMPIK

Respect
for
others

Pursuit of
Excellence

Balance
between
body,
will and
mind

Kanak-kanak dan
remaja mempelajari
bagaimana untuk
menghormati dan
menerima
kepelbagaian,
mempraktikkan
tingkah laku individu
yang sempurna, serta
kesejahteraan di
rumah dan komuniti

Mendorong kanakkanak dan remaja untuk


menjadi yang terbaik
dan cemerlang dalam
kehidupan mereka

Keseimbangan fizikal
dan minda melalui
penyertaan dalam
aktiviti sukan