Anda di halaman 1dari 4

IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

TUGASAN PROJEK

PROGRAM : PPISMP

NAMA GURU PELATIH:


__________________________________________

TAJUK KURSUS: GCI CABARAN DAN ISU SEMASA DUNIA

TARIKH MULA: 10 OGOS 2014

SEMESTER : 1

TARIKH HANTAR :

7 SEPTEMBER 2014

Hasil Pembelajaran Kursus:


1.

Membincangkan isu-isu politik dunia semasa dengan merujuk kepada perkembangan-perkembangan di


Eropah dan Timur Tengah. (2.3)

2.

Menganalisis beberapa konflik dunia semasa serta implikasinya terhadap sistem pendidikan. (6.5)

3.

Membincangkan isu-isu ekonomi dunia semasa serta menilai kesannya terhadap pendapatan negara dan
perbelanjaan pendidikan. (5.1)

4.

Menganalisis isu-isu global dan impaknya terhadap peluang pendidikan. (2.6)

5.

Mengenalpasti cabaran-cabaran terhadap negara dan langkah-langkah menanganinya. (5.2)

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5.

Objektif Projek
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1.

Mengumpul maklumat, menyediakan bahan pembentangan dalam bentuk power point berkaitan
tajuk/yopik yang dipilih dan membuat pembentangan (Kumpulan bertiga).

2.

Membuat ulasan satu artikel yang berkaitan dengan tajuk/topik yang dipilih (Individu).

3.

Menjawab soalan kuiz.

Tugasan Projek (100%)


Anda dikehendaki membuat rujukan, mengumpul maklumat, menyusun maklumat dan seterusnya laksanakan
tugasan yang dinyatakan di bawah:
1.
2.
3.

Menyediakan bahan pembentangan dalam bentuk power point berkaitan tajuk/topik yang dipilih dan
membuat pembentangan (Kumpulan bertiga).
Membuat ulasan satu artikel yang berkaitan dengan tajuk/topik yang dipilih (Individu).
Menjawab soalan kuiz.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus


1.
Tugasan ini adalah tugasan individu dan kumpulan bertiga.
2.
Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat.
3.
Format penulisan tugasan adalah seperti berkut :
i.
Fon Arial
ii.
Saiz huruf ialah 12
iii.
Langkau satu setengah baris
iv.
Rujukan mengikut format APA
v.
Lampiran
4.
Amalan plagiat tidak dibenarkan
5.
Tugasan ini membawa markah 100 (wajaran 100%)
Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:
1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci
2. Bukti dan bahan-bahan yang menyokong tugasan anda hendaklah dikemukakan
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah
4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan coheren
Kriteria Pemarkahan
Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan.
Markah akan diberi secara individu berdasarkan kepada sub tugasan 2 dan 3, manakala markah kerja berkumpulan
akan diberikan berdasarkan kepada sub tugasan 1.
Arahan Tugsan:
Sila rujuk kepada Buku Panduan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar Januari 2006 untuk maklumat berikut :
Kulit luar Tugasan Pelajar perlu ada butir butir yang berikut:
Nama pelajar
Angka giliran
No.Kad Pengenalan
Kumpulan/kursus
Kod dan mata pelajaran
Tugasan disediakan oleh

Disemak oleh

____________________________
(MOHD HUSIN BIN MOHD TAP)
Ketua Bidang PSK/PNBM/HE/GCI
Jabatan Kajian Sosial

_____________________

Disahkan oleh

_______________________

Senarai Tajuk/Topik
A.

Konflik etnik
A1: Pembersihan etnik di Bosnia @ Konflik etnik di Asia Tenggara (Myanmar) @ Konflik
etnik di Afrika)

B.

Konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Asia


B1: Pulau Batu Putih @ Pulau Ligitan dan Sipadan @ Pulau Layang-Layang

C.

Isu-Isu Ekonomi Dunia Semasa


C1: Krisis kewangan global
C2: Kemunculan kuasa baru ekonomi dunia (China dan India)
C3: Perubahan harga komoditi utama dunia (Petroleum)

D.

Isu-IsuGlobal dan KaitannyaTerhadap Negara


D1: Isu keganasan antarabangsa
D2: Isu pemerdagangan manusia
D3: Ketidakseimbangan kekayaan dunia dan kemiskinan Dunia Ketiga
D4-Isu pemakanan dan kesihatan @ Isu alam sekitar

E.

Cabaran-Cabaran Yang Dihadapi Malaysia dan Langkah-Langkah Menanganinya


E1-Cabaran pertahanan (Ancaman dari luar)
E2-Cabaran globalisasi (Budaya luar @ Teknologi luar @ Buruh asing)

Cara menulis Bibliografi


CONTOH
Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa. (1994). Falsafah Pendidikan dan Konsep Pendidikan Edisi
Kedua. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

PANDUAN TUGASAN INDIVIDU (ULASAN ARTIKEL)


1. Buat pembacaan.
2. Cari dan pilih SATU artikel yang berkaitan dengan tajuk/topik yang telah ditentukan oleh pensyarah
(Rujuk Senarai Tajuk/Topik)
3. Artikel yang dipilih hendaklah sah dan ada tajuk dan nama penulis.
4. Artikel boleh dipilih daripada sumber akhbar, makalah, jurnal atau ucapan-ucapan perdana atau
internet.

KAEDAH MEMBUAT ULASAN


1. Menulis pengenalan (tuliskan tajuk artikel dengan lengkap, penulis artikel, sumber artikel)
2. Tulis apakah topik utama yang dibincang di dalam artikel (contoh kenaikan harga petroleum/disel).
3. Pilih DUA ISU yang diberi fokus dalam perbincangan artikel tersebut ( CONTOH; isu 1: kenaikan
harga barang/perkhidmatan dan isu 2: berlaku peningkatan penyeludupan petrol/disel akibat kenaikan
harga petroleum/disel).
5. Ulas dan kupas 2 isu tersebut.
8. Format menulis ulasan:
ISU 1: Kenaikan harga barang/perkhidmatan
i.

Terangkan tentang isu 1 (1 perenggan)

ii.

Apakah faktor/punca yang menyebabkan isu tersebut timbul/wujud (beri 2 atau 3 faktor.
Tulis 2 @ 3 perenggan)

iii.

Apakah implikasi yang timbul/berlaku akibat daripada isu tadi (2 perenggan)

iv.

Langkah penyelesaian (2 @ 3 perenggan)

v.

Kesimpulan (1 perenggan)

ISU 2: Berlaku peningkatan kes penyeludupan disel/petroleum


i.

Terangkan tentang isu 2 : (1 perenggan)

ii.

Apakah faktor isu tersebut timbul/wujud (beri 2 atau 3 faktor: 2 @ 3 perenggan)

iii.

Apakah implikasi yang timbul/berlaku akibat daripada isu tadi (2 perenggan)

iv.

Langkah penyelesaian (2 @ 3 perenggan)

v.

Kesimpulan (1 perenggan)

6. Sekurang-kurangnya 5 rujukan (untuk membantu dan memandu anda mengulas isu yang timbul)
7. Ulasan perlu ditulis sebanyak 7-10 muka surat
Disediakan oleh:
HJ. MOHD. HUSIN BIN MOHD. TAP
Ketua Bidang PSK/PNBM/H.ETNIK/GCI
Jabatan Kajian Sosial,
IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor.