Anda di halaman 1dari 3

Shimfony Nadia Ristianti

14.442.001
FKIP/PGSD 1 A
Tugas!
Buatlah masing-masing contoh pasangan himpunan yang mempunyai relasi :
a.
b.
c.
d.
e.

Himpunan bagian dan bukan himpunan bagian


Himpunan yang sama dan himpunan tidak sama
Himpunan berpotongan dan himpunan tidak berpotongan
Himpunan saling lepas dan himpunan tidak saling lepas
Himpunan yang ekuivalen dan himpunan tidak ekuivalen

Jawab :
a. 1. Himpunan Bagian
A = {1,2,3}
B = {1,2,3,4,5,6}
A = {bilangan bulat}
B = {bilangan bulat positive}
A = {peralatan memasak}
B = {wajan, kompor}
2. Himpunan bukan bagian
A = {2,4,6}
B = {1,3,5}
A = {a,b,c,d,e}
B = {1,2,3,4,5}
A = {bilangan bulat positive}
B = {bilangan bulat negative}
b. 1. Himpunan yang sama
A = {1,2,3}
B = {1,2,3}
A = {a,b,c}
B = {a,a,b,b,c,c}
A = {1,3}
B = {1,3,1,1,3}

2. Himpunan yang tidak sama


A = {1,2,3,4}
B = {1,2,3}
A = {a,b,c,d}
B = {a,b,c}
A = {-1, -3}
B = {-1, -2, -3}
c. 1. Himpunan berpotongan
A = {1,2,3,4}
B = {2,5,7}
A = {merah, kuning, hijau}
B = {merah, biru, hitam}
A = {mobil, motor, sepeda}
B = {andong, gerobak, sepeda}
2. Himpunan tidak berpotongan
A = {1,3,5,7,9}
B = {2,4,6,8,10}
A = {-1, -2, -3}
B = {1, 2, 3}
A = {a,b,c,d,e}
B = {f,g,h,i,j}
d. 1. Himpunan saling lepas
A = {1,3,5,7,9}
B = {2,4,6,8,10}
A = {-1, -2, -3}
B = {1, 2, 3}
A = {a,b,c,d,e}
B = {f,g,h,i,j}
2. Himpunan tidak saling lepas
A = {1,2,3,4}
B = {2,5,7}
A = {merah, kuning, hijau}
B = {merah, biru, hitam}
A = {mobil, motor, sepeda}
B = {andong, gerobak, sepeda}

e. 1. Himpunan Ekuivalen
A = {3, 2,1}
B = {4, 5, 6}
A = {k, l, m, n}
B = {1, 2, 3, 4}
A = {-1, -2, -3}
B = {1, 2, 3}
2. Himpunan tidak ekuivalen
A = {2, 4, 5, 6, 7}
B = {b, d, e, f, g, h}
A = {merah, hitam, biru, hijau}
B = {motor, mobil}
A = {-1, -2, -3}
B = {-1, -2, -3, -4}