Anda di halaman 1dari 37

MAKHLUK HALUS

DAN PENYAKIT

SATU PENJELASAN
OLEH:

1
‫ﻡﻴﺣﺭﻟﺍﻥﻣﺣﺮﻟﺍﷲﺍﻢﺳﺒ‬

‫ﻥﻳﻣﻟﻌﻠﺍﺐﺭ ﷲﺪﻣﺣﻟﺍ‬
‫ﻌﻤﺟﺃﻪﺑﺣﺻﻭﻪﻟﺍﻰﻟﻋﻭ ﻥﻴﻟﺴﺭﻣﻟﺍﻒﺭﺸﺃﻰﻟﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍﻮ ﺓﻶﺻ‬

ISTILAH DALAM KAMUS DEWAN


PENGENALAN ISTILAH
ISTILAH DALAM KAMUS ARAB

MAKHLUK HALUS DALAM AL-QURAN

PERINCIAN MAKHLUK HALUS DALAM AL-QURAN

MAKHLUK HALUS DALAM AS-SUNNAH

MAKHLUK HALUS DAN SIHIR 2


ANTARA ULAMA’ TERMASYHUR YANG
MEMBICARAKAN PERIHAL SIHIR

PERINCIAN SIHIR DALAM AL-QURAN

SIHIR MENJADI PENYEBAB KEPADA KESENGSARAAN


DAN KESAKITAN

AYAT-AYAT UNTUK MENENTANG DAN MENGUBATI SIHIR

BOLEHKAH MAKHLUK HALUS MENJADI PENYEBAB


KEPADA PENYAKIT?

JENIS-JENIS GANGGUAN MAKHLUK HALUS KE ATAS MANUSIA

AL-QURAN DAN PENGUBATAN PENYAKIT

PENGALAMAN PELIK DAN GANJIL

PENUTUP 3
HANTU ERTINYA:

BUNIAN MAKHLUK HALUS


YANG MENGGANGGU
JEMBALANG DAN MERASUK
MANUSIA DENGAN
PONTIANAK MELAKUKAN
BERBAGAI-BAGAI
LANGSUIR KEMUDARATAN DAN
KESENGSARAAN
PELESIT
4
ERTINYA:
AL-JINN
ROH-ROH JAHAT
JINNI LAGI KOTOR YANG
MELAKUKAN
JINNAH
KEJAHATAN SECARA
SYAITAAN TERSEMBUYI
MEMUSUHI DAN
IBLIS MENAKUTKAN ANAK
ADAM DENGAN
IFRIT BERBAGAI-BAGAI
KEMUDARATAN 5
SYAITAN – SYAYATIN 88 KALI
JINN – JINNAH 39 KALI
QAREEN 12 KALI
AL-QURAN IBLIS 11 KALI

 IFRIT
AL-KHANNAS
1 KALI

1 KALI
6
AS-SUNNAH MENYEBUT:
(SELAIN DARIPADA YANG DI ATAS)

۱ UMMUS SIBYAN
۲ KHINZAB
۳ AAMIR
٤ AMMAR
٥ ALWALHAN
٦ MUKHANNATH
٧ MUKHANNATHUN
٨ DAN LAIN-LAIN
7
HADIS (Dari Ibnu Abi Haatim dari Mujahid)
Ketika Menjelaskan ayat Al-Quran (Surah Al-Ahqaf:29)

“KETIKA KAMI (ALLAH) MENGHADAPKAN


KEPADAMU BEBERAPA JIN UNTUK MENDENGAR
AL-QURAN………”

RASULULLAH SAW MENJELASKAN BILANGAN JIN


TERSEBUT SEBANYAK 12,000.
ANTARA NAMA-NAMA KETUA MEREKA ITU
IALAH;
HISSEE, MUSYI, SHAHIR, JAHIR, AL-AUZ, ANYAN,
AHQAF, DAN LAIN-LAIN

 RUJUKAN: LAQTUL MURJAN, HAL.78 8


Nama Surah Bilangan No. Ayat

Al-Baqarah 2 14, 23, 24, 34, 36, 102, 168, 169,


208, 256, 257, 268, 275
Ala Imran 3 14, 36, 155, 175,
An-Nisa’ 4 38, 51, 60, 76, 83, 117, 118, 119,
120
Al-Maidah 5 60, 90, 91,
Al-An’am 6 43, 68, 71, 100, 112, 121, 128,
130, 142
Al-Aa’raf 7 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 27, 30, 38, 175,
179, 184, 200, 201 9
Al-Anfaal 8 48, 11,
Huud 11 119,
Yusuf 12 5, 42, 100
Ibrahim 14 22,
Al-Hijr 15 6, 17, 18, 27, 39
An-Nahl 16 36, 63, 98, 99, 100
Al-Israa’ 17 27, 53, 61, 62, 64, 65, 88
Al-Kahf 18 50, 63
Maryam 19 44, 45, 68, 83
Toha 20 116, 117, 120
Al-Anbiaa’ 21 82, 83
Al-Hajj 22 3, 4, 52, 53
Al-Mu’minuun 23 25, 70, 97, 98
An-Nuur 24 21
Al-Furqan 25 29
As-Syuraa 26 27, 95, 210, 211, 212, 221,
10
222, 223, 224
An-Naml 27 10, 17, 24, 39
Al-Qasas 28 15, 31
Al-Ankabut 29 38
Luqman 31 21
A-Sajadah 32 13
Sabaa 34 8, 12, 13, 14, 20, 21, 41, 46
Faatir 35 6
Yaasin 36 60, 62
As-Saffaat 37 7, 8, 9, 10, 36, 65, 158
Saad 38 37, 38, 41, 74, 75, 76, 77, 87, 79,
80, 82
Az-zumar 39 17
Fussilat 41 12, 19, 20, 25, 29, 36
Az-Zukhrof 43 36, 37, 38, 62
Ad-Dukhan 44 14
Al-Ahqaaf 46 18, 29, 30, 31, 32, 119 11
Muhammad 47 25
Az-Zariat 51 39, 52, 56, 57
At-Tuur 54 9
Ar-Rahmaan 55 40, 14, 15, 26, 31, 33, 39, 41, 56,
74
Al-Mujaadalah 58 10, 19
Al-Hasyr 59 16, 17
Al-Mulk 67 5
Al-Qalam 68 51
Al-Jinn 72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
At-Takweer 81 22, 25
Al-Falaq 113 2, 4, 5
An-Naas 114 4, 5, 6

JUMLAH KESEMUA AYAT  216 12


 SAHEH AL-BUKHARI
 SAHEH MUSLIM
 SUNAN ABU DAUD
 SUNAN AT-TIRMIZI
 SUNAN AN-NASA’I
 SUNAN IBNU MAJAH
 SUNAN AD-DARINI
 MUSTADRAK AL-HAKIM
 MAJMA’ AZ-ZAWAID
 DAN LAIN-LAIN 13
ERTI SIHIR (ANTARANYA):

SUATU KERJA JAHAT SECARA TERSEMBUNYI,


KEBIASAANNYA MENGGUNAKAN MAKHLUK
HALUS (KUASA GHAIB) UNTUK TUJUAN JAHAT
KE ATAS MANGSA DENGAN CARA TERTENTU
YANG BOLEH MENGHASILKAN NATIJAH BURUK
SEPERTI YANG DIRANCANG.

 RUJUKAN: AS-SORIM AL-BATTAR


14
OLEH ABDUL SALAM BALI, HALAMAN 17, DAN LAIN-LAIN
MUHAMMAD ISA AL-MAGHRIBI:

“ MENGENAKAN KEMUDARATAN KE ATAS


MANGSA MENERUSI AMALAN TERTENTU
SECARA BERESUSIASI DENGAN KEKUATAN
JAHAT (MAKHLUK HALUS) DENGAN KAEDAH-
KAEDAH TERTENTU”

 RUJUKAN: AS-SYIFA’ BIL QURAN,


HALAMAN 59 15
IBNU KHALDUN:

“ ILMU UNTUK MENGHASILKAN KESAN


NEGATIF KE ATAS MANUSIA DENGAN
MENGGUNAKAN ANASIR-ANASIR JAHAT
(KEKUATAN GHAIB), SAMA ADA
BERPERANTARAAN ATAU TIDAK BAGI SUATU
TUJUAN JAHAT TERSEMBUNYI”

 RUJUKAN: AL-MUQADDIMAH, HAL. 496 16


AL-FARABI: IKHSA’ AL-ULUUM
AL-KINDI: RASAA’IL AL-KINDI AL-
FALSAFIAH
AL-GHAZALI: AL-IHYA’
IBNU SINA: RASAA’IL AS-SIHR
IBNU RUSHD: AL-HAAS WAL MAHSUS
FAKHRUR RAZI: TAFSIR FAKHRUR RAZI
IBNU KATHIR: TAFSIR IBNU KATIHR
IBNUL QAYYIM: ZAADAL MA’AD
17
26 SURAH 57 AYAT

NAMA SURAH NO. AYAT

AL-BAQARAH 2 102
AL-MAIDAH 5 110
AL-AN’AM 6 7
AL-A’RAF 7 109,112,113,116,120,132
YUNUS 10 2,76,77,79,80,81
HUUD 11 7
18
AL-HIJR 15 15
AL-ISRA’ 17 47,101
TAAHA 20 57,58,63,66,69,70,71,73
AL-ANBIYA’ 21 3
AL-MUKMINUUN 23 89
AL-FURQAAN 25 8
AS-SYUARAA’ 26 34,35,38,40,41,46,49,153,185
AN-NAML 27 13
AL-QASAS 28 36,48
SABA’ 34 43
AS-SAAFFAAT 37 15
SAAD 38 4
GHAAFIR 40 24
AZ-ZUKHROF 43 24,30,49
19
AL-AHQAAF 46 7
AZ-ZAARIYAAT 51 39,52
AT-TUUR 52 15
AL-QAMAR 54 2
AS-SAAF 61 6
AL-MUDDATHTHIR 74 24
AL-FALAQ
113 4

JUMLAH SEMUANYA:
57 AYAT

20
AL-QURAN MENGAKUI ADANYA SIHIR
DAN BERLAKU KESANNYA
AS-SUNNAH SECARA NYATA KE ATAS
ULAMA’ MANUSIA

FIRMAN ALLAH
‫ﺮﺤﺳﻟﺍ ﺲﺎﻧﻠﺍ ﻥﻮﻣﻠﻌﻴ ﺍﻮﺭﻓﻛ ﻥﻳﻄﺎﻳﺸﻟﺍ ﻥﻛﻠﻭ‬
MAKSUDNYA:
DAN SEBENARNYA SYAITANLAH YANG KUFUR KEPADA ALLAH,
MEREKA MENGAJAR MANUSIA ILMU SIHIR…..(102 :‫)ﺓﺮﻗﺒﻠﺍ‬

‫ﻢﻬﻌﻓﻨﻳ ﻟﻮ ﻡﻫﺭﻀﻴ ﺎﻣ ﻥﻮﻣﻟﻌﺗﻴﻮ‬


MAKSUDNYA:
DAN MEREKA ITU (MANUSIA) MEMPELAJARI ILMU SIHIR YANG
AKAN MEMUDARATKAN MEREKA DAN TIDAK MEBERI MANAFAAT
PUN….(102:‫)ﺓﺭﻗﺑﻠﺍ‬ 21
Dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah
serta pandangan-pandangan ulama’ Islam
yang muktabar seperti yang di paparkan
tadi, jelas membuktikan sihir adalah dari
angkara MAKHLUK HALUS.

Sihir tersebut menjadi penyebab kepada


kesengsaraan dan kesakitan manusia
22
NAMA SURAH BIL NO.AYAT
AL-FATIHAH 1 1,2,3,4,5,6,7
AL-BAQARAH 2 2,3,4,163,255,285,286
ALA IMRAN 3 18
AL-A’RAF 7 54
AL-MUKMINUUN 23 116,117,118
AS-SAFFAAT 37 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
AL-HASYR 59 1,2,3
AL-JINN 72 3
AL-IKHLAS 112 2,3,4
JUMLAH:
AL-FALAQ 113 1,2,3,4,5
AN-NAAS 114 1,2,3,4,5, 50 AYAT
 RUJUKAN: AS-SIHR, oleh Dr Ibrahim Adham
A’LAMUSSIHR, oleh AL-Ashqar 23
AS-SORIM, oleh Abdul Salam Bali
24
MENURUT AL-QURAN
SURAH FUSSILAT (41:36)
“DAN JIKA SYAITAN MENGGANGGU KAMU
DENGAN SUATU GANGGUAN, MAKA
POHONLAH PERLINDUNGAN DARI
ALLAH,SESUNGUHNYA DIALAH YANG MAHA
MENDENGAR LAGI MAHA MENGETAHUI”

PERKATAAN ‫ﻚﻧﻏﺯﻧﻴ‬ ‫ﻍﺯﻧ‬


KAMUS ARAB  DITIKAM DENGAN TANGAN ATAU
MENUMBUK ATAU MENENDANG.

TAFSIR AL-MARAAGHI DAN AL-QURTUBI  MENDATANGKAN


KEROSAKAN ATAU MENCEDERAKAN SESEORANG
25
AL-BAQARAH (2:275)
“MEREKA TIDAK BERDAYA BANGUN
MELAINKAN SEPERTI BANGUNNYA ORANG
YANG ‘DICEDERAKAN’ OLEH SYAITAN DARI
PENANGANNYA”

PERKATAAN ‫ﺲﻣﻟﺍ ﻥﻣ ﻥﺎﻂﻳﺸﻠﺍ ﻪﻃﺑﺧﺗﻴ‬


 PUKULAN SYAITAN YANG AMAT SANGAT ATAU
DIJATUHKAN KE ATASNYA BERBAGAI-BAGAI KESAKITAN
ATAU MENJADIKANNYA GILA.

TAFSIR AL-QURTUBI 
SYAITAN ITU MENCEKIK MANUSIA SEHINGGA MERAUNG
26
KESAKITAN.
SURAH SAAD (38:41)
“DAN INGATLAH AKAN HAMBA KAMI,AYUB,
KETIKA IA MENYERU TUHANNYA DENGAN
KATANYA ‘YA ALLAH, SESUNGGUHNYA
SAYA INI DITIMPA OLEH SYAITAN DENGAN
KESUSAHAN DAN KESENGSARAAN

AL-BAQARAH (2:101)
“ DAN MEREKA BELAJAR ILMU SIHIR ITU
DARIPADA SYAITAN YANG AKAN
MENDATANGKAN KESAKITAN DAN
KEMUDARATAN…”
27
MENURUT AS-SUNNAH

BANYAK HADIS-HADIS SAHEH YANG MENYEBUT


FENOMENA “AS-SAR’U”,  SYAITAN MENJADI
PENYEBAB KEPADA BERLAKUNYA KECEDERAAN
KEPADA MANUSIA SEPERTI KESAKITAN, HILANG
AKAL, KEBISINGAN YANG MELAMPAU DAN
SEBAGAINYA.

HADIS ATA’ BIN ABI RIBAH MENCERITAKAN


PERIHAL SEORANG PEREMPUAN YANG
DATANG MENEMUI RASULULLAH DENGAN
MENGADU KESAKITAN DAN KESENGSARAAN
28
ANGKARA SYAITAN
HADIS YA’LI BIN MURRAH

MENCERITAKAN SEORANG BUDAK LELAKI


MENGALAMI PENYAKIT LAMAM (HILANG
AKAL) KERANA PERBUATAN SYAITAN

HADIS OTHMAN BIN ABI AL-‘AS


MENGADU KEPADA RASULULLAH AKAN
PENYAKIT YANG MENIMPANYA SEHINGGA
TIDAK DAPAT BERTUGAS. RASULULLAH
MEMBERITAHUNYA ITU ADALAH ANGKARA
SYAITAN 29
IMAM MUSLIM MERIWAYATKAN HADIS
TENTANG PERISTIWA SEORANG PEMUDA YANG
MATI KERANA MEMBUNUH SEEKOR ULAR DI
RUMAHNYA.

KISAH AHMAD BIN HANBAL (RA)


MENGHANTAR SEPATUNYA UNTUK
MENGHALAU MAKHLUK HALUS YANG
MENGGANGGU ORANG DI ISTANA KHALIFAH.

30
NAMA RUJUKAN
‫ﺮﺣﺴﻠﺍ‬ ( as-sihru) (Q - 2:102, 7:116, 10:81, 20:58,)
‫ﻂﺑﺧﺘﻟﺍ‬ (at- (Q – 2:275 )
takhabbutu) (Q – 2:275, 7:201, 38:41)
‫ﺲﻣﻠﺍ‬ (al-massu) (Q – 58:19)
‫ﺫﺍﻮﺣﺘﺴﻟﺍ‬ (al- (Q – 104:4)
istihwaazu) (Q – 7:200)
‫ﺲﺍﻭﺳﻮﻠﺍ‬ (al- (Q – 38:41)
waswaasu) (Q – 38:41)
‫( ﻍﺰﻧﻟﺍ‬an-nazghu) (Q – 113:4)
‫ﺐﺻﻧﻟﺍ‬ (an-nasabu) (Q – 2:102)
‫ﺏﺍﺫﻌﻠﺍ‬ (al-‘azabu) (Hadis riwayat At-Tirmizi)
‫ﺚﻓﻧﻟﺍ‬ (an- (Hadis At-Tabrani – Al-Haakim)
nafathu) (Hadis Abu Daud dan At-Tabrani)
‫ﺮﺭﺿﻟﺍ‬ (ad-dararu) (Hadis Bukhari Muslim)
‫ﺔﺿﻛﺭﻠﺍ‬ (ar- (Hadis Ibnu Abbas – Abu Daud)
rakdhatu) (Hadis Imam Ahmad)
31
‫ﻥﻌﻃﻠﺍ‬ (at-ta’nu) (Hadis Muslim)
AL-QURAN SURAH AL-ISRAA’, AYAT 82; ALLAH BERFIRMAN
YANG BERMAKSUD “DAN KAMI TURUNKAN DARI QURAN ITU
ADA AYAT MENJADI PENYEMBUH PENYAKIT DAN RAHMAT
BAGI ORANG-ORANG YANG BERIMAN.
ANTARA AYAT-AYATNYA IALAH;
 AL-FATIHAH, AYAT 1 - 7  AL-MUKMINUUN, AYAT
115 - 118
 AL-BAQARAH, AYAT 1-
5, 255, 256, 257, 282,  AL-HASYRI, AYAT 21, 22,
23, 24
283, 284
 QAAF, AYAT 22,
 AT-TAUBAH, AYAT 14
 AL-MULK, AYAT 23
 AS-SYU’ARAA’, AYAT 80
 HUUD, AYAT 44
 YUNUS, AYAT 57
 AL-WAQI’AH, AYAT 19
 AN-NAHLU, AYAT 69
 YAASIN, AYAT 36
 AL-ISRAA’, AYAT 82
 AR-RA’DU, AYAT 31
 FUSSILAT, AYAT 44 32
 DAN LAIN-LAIN
 PESAKIT KEHILANGAN
PENGLIHATAN

 PESAKIT YANG MENGADU SAKIT


DALAM KEPALA

 PESAKIT LEBAM-LEBAM DAN


CALAR-BALAR BADANNYA
33
 PESAKIT KEHILANGAN
PENGLIHATAN
Seorang perempuan berumur awal tiga puluhan pernah dibawa oleh
keluarganya menemui saya. Perempuan tersebut tidak dapat melihat suatu apa
pun, malah tidak dapat membezakan antara siang dan malam sejak dari enam
bulan. Anehnya mata perempuan itu kelihatan normal dan telah mendapat
rawatan daripada doktor biasa sehingga kepada pakar. Semuanya mengatakan
bahawa keadaan matanya tidak ada sebarang keeacatan. Apabila saya mula
membaca doa dan ayat-ayat 115, 116 dan 117 di akhir Surah Al-Mu'minun,
pesakit ini mengadu matanya sakit seperti ditikam. Beliau menutup matanya
dan meronta. Semakin doa dibaca semakin ia bertindak liar. Apabila berjaya
ditenteramkan, beliau mengajak keluarganya pulang, dan menyebut kata-kata
yang memarahi dan mengutuk saya. Apabila keadaan terkawal, saya bejaya
berinteraksi dengannya dan mendapat maklumat bahawa dialah (syaitan)
penyebab kepada kehilangan penglihatannya. Setelah diteruskan rawatan,
akhirnya makhluk itu bejanji untuk keluar dari matanya selepas tiga hari.
Setelah tiga hari kemudian, mereka datang semula dan alhamdulillah
perempuan itu telah dapat melihat semula.
34
 PESAKIT YANG MENGADU SAKIT
DALAM KEPALA
Seorang pengurus syarikat lelaki berbadan tegap berumur dalam lingkungan
40-an datang mengadu sakit kepala sejak lebih daripada 10 tahun yang silam.
Sakit tersebut bermula pada malam pertama perkahwinannya. Mulanya tidak
seberapa, lama kelamaan semakin parah. Segala ikhtiar telah dilakukan
samada pakar atau tidak pakar, dalam negeri mahupun luar negeri.
Beliau datang berjumpa saya tetapi seperti dipaksa datang oleh isteri dan
keluarganya kerana sebenarnya beliau tidak mahu datang sejak daripada temu
janji awal. Apabila rawatan diteruskan, beliau memberi reaksi yang amat
negatif. Beliau menolak saya dan menjatuhkan cawan minuman dan
sebagainya, bertindak ganas dan bercakap berbagai-bagai. Dalam percakapan
itu, beliau menceritakan perihal penyakitnya adalah angkara perbuatan bekas
tunangnya untuk tujuan membalas dendam dan menggagalkan
perkahwinannya. Menerusi perantaraan pesakit, makhluk halus ini
menceritakan apa yang dilakukan oleh bekas tunangnya itu. Setelah dirawat,
makhluk halus tersebut telah berjanji untuk meninggalkannya dan tidak lagi
menganggunya dengan syarat pesakit ini sentiasa membaca ayat kursi dan
zikrullah. Selepas itu pesakit ini telah sembuh hingga ke hari ini. 35
 PESAKIT LEBAM-LEBAM DAN
CALAR-BALAR BADANNYA
Seorang pelajar lelaki IPTA berumur 21 tahun datang mengadu bahawa
badannya acap kali lebam-lebam dan sakit-sakit. Setelah dua kali dirawat,
penyakitnya sembuh tetapi tiba-tiba berubah kepada calar-calar di
belakangnya sehingga ada yang berdarah. Calar-calarnya sama, ada tiga jalur
sepanjang 6 - 10 cm. Antara tiga jalur tersebut, yang tengahnya adalah lebih
parah daripada yang lain. Darah yang mengalir dari kesan calarnya jelas
kelihatan pada bajunya. Ketika rawatan ulangan dilakukan pesakit ini tertidur
di atas kerusi. Tidak lama kemudian beliau bercakap dan meracau. Setelah
diasak dengan berbagai bacaan ayat-ayat Al-Quran, akhimya beliau bersuara;
"Aku kasihan kepada budak ini kerana menjadi mangsa dengki khianat
manusia, jiran sekampungnya". Puncanya budak ini berjaya memasuki IPTA
sedangkan anaknya tidak. Setelah berunding akhirnya makhluk halus yang
melakukan kerja ini bersetuju untuk berhenti dan memberitahu saya supaya
memandikan pesakit ini dengan bacaan ayat-ayat yang telah dibacakan dan
dicampur dengan air mandi pada setiap petang selama satu minggu dengan
menggunakan daun bidara. Setelah berbuat demikian, pesakit ini telah sembuh
tetapi parut di belakangnya masih kekal. 36
‫ﻢﻼﺳ‬ ‫‪37‬‬