Anda di halaman 1dari 8

Jalankan ujian seperti yang ditunjukkan dalam jadual.

Kemudian, catat pemerhatian anda


dalam jadual yang sama berdasarkan pilihan jawapan di bawah. .
mendakan merah bata

biru tua

emulsi

Ujian makanan

mendakan merah

tompok lutcahaya

Pemerhatian

Ujian iodin bagi kanji


1. Masukkan sedikit larutan kanji ke
dalam tabung uji
seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
2. Titiskan beberapa titik larutan iodin
ke dalam larutan kanji itu.

Larutan kanji bertukar


warna menjadi
______________________

Ujian Benedict bagi glukosa


1. Masukkan sedikit larutan glukosa
ke dalam tabung uji.
2. Titiskan beberapa titik larutan
Benedict.
3. Panaskan tabung uji bersama
kandungannya di dalam kukus air
seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

Ujian Millon bagi protein


1. Masukkan sedikit larutan albumen ke
dalam tabung uji.
2. Titiskan beberapa titik bahan uji Millon.
3. Panaskan tabung uji bersama
kandungannya di dalam kukus air
seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

_____________________
______________________
terbentuk.

______________________
______________________
terbentuk.

Ujian tompok bagi lemak


1. Titiskan setitik minyak masak di atas

(a) ___________________
terhasil pada kertas

sekeping kertas turas.


2. Panaskan kertas turas di atas nyala
penunu Bunsen.
3. Tambahkan beberapa titis minyak
ke dalam tabung uji yang mengandungi2 ml
etanol dan goncangkan campuran itu.
4. Kemudian, campurkan 2 ml air suling dan
goncangkan campuran itu.

turas. Ia tidak hilang


selepas dipanaskan.
(b) ___________________
terbentuk.

Kesimpulan :
Lengkapkan jadual di bawah.

Ujian

Makanan

Ujian iodin

Kanji

Pemerhatian

Ujian Benedict

Mendakan merah bata

Ujian Millon

Protein

Ujian tompok

Tompok lutcahaya

Ujian emulsi

Lemak

1.Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada usus kecil manusia.


a) Kenalpasti bahagian berlabel X dan Y dengan menggunakan perkataan yang diberi.
Vilus

X: ________________

Lakteal

Y: _________________

b) Gariskan jawapan yang betul pada pernyataan di bawah untuk menerangkan proses

penyerapan hasil-hasil pencernaan.


kehadiran vilus (meningkatkan / mengurangkan) luas permukaan usus kecil yang
membolehkan makanan yang tercerna diserap secara berkesan.
2. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan perkataan yang betul untuk menerangkan proses yang
berlaku di dalam usus besar.

Usus besar menyerap semula _____________ (urea / air) daripada campuran berair
dan menukarkannya kepada bahan buangan pepejal. .

3.
Dalam proses ini, tinja disingkirkan daripada badan melalui
anus.

Tandakan () dalam ruangan yang disediakan bagi istilah yang betul untuk menerangkan
proses di atas.
Pencernaan
penyahtinjaan

4. kekurangan satu kelas makanan dalam diet seseorang boleh menyebabkan masalah
sembelit.
Nyatakan kelas makanan tersebut.
A Protein

B Fiber

C Karbohidrat

D Lemak

ARAS SEDERHANA
1.Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada usus kecil manusia.
a) Kenalpasti bahagian berlabel X dan Y.

X: ________________

Y: _________________

b) Isi tempat kosong pada pernyataan di bawah untuk menerangkan proses


penyerapan hasil-hasil pencernaan.
kehadiran vilus ___________________ luas permukaan usus kecil yang membolehkan
makanan yang tercerna diserap secara berkesan.
2. Lengkapkan pernyataan di bawah untuk menerangkan bagaimana air diserap semula di dalam usus
besar.

Usus besar menyerap semula _____________ daripada campuran berair


dan menukarkannya kepada bahan buangan pepejal. .

3.
Dalam proses ini, tinja disingkirkan daripada badan melalui
anus.

Pernyataan di atas adalah tentang proses akhir yang berlaku dalam sistem pencernaan
manusia. Nyatakan proses tersebut.
____________________________________________________________________

4. kekurangan satu kelas makanan dalam diet seseorang boleh menyebabkan masalah
sembelit.
Nyatakan kelas makanan tersebut.
__________________________

ARAS TINGGI

1. Rajah di atas menunjukkan struktur yang terdapat pada dinding dalam usus kecil manusia.
a) Namakan struktur X.
__________________________________________________________________
b) Nyatakan dua ciri struktur X yang membantu mempercepat proses resapan glukosa
melalui dinding usus kecil.
i)

______________________________________________________________

ii)

______________________________________________________________

2. Rajah di atas menunjukkan bahagian sistem pencernaan manusia.


a) Namakan struktur P.
__________________________________________________
b) Nyatakan satu fungsi utama P.
___________________________________________________

c) Namakan proses penyingkiran tinja dari badan.


______________________________________________________
d) (i) Namakan keadaan yang dialami oleh seseorang yang menghadapi kesukaran untuk
Menyingkirkan tinja.
___________________________________________________
(ii) apakah penyebab kepada keadaan yang anda nyatakan di d)(i)?
___________________________________________________

ARAS SEDERHANA
1. Labelkan rajah di bawahdenganperkataan-perkataan yang diberi.
Hati
Pundihempedu
Ususbesar
Rektum
Esofagus
Pankreas
Ususkecil
Anus

Pundihemped
u
Ususbesar

Anus

Mulut
Perut

Pankreas

2. Padankan organ-organ dalamsistempencernaandanfungsimereka.


ORGAN
FUNGSI
Mulut
Menyimpantinjasementara
Esofagus

Mengunyahmakanankepadacebisan yang lebihkecildanmemulakanpencernaan


kanji

Perut

Melakukanpenyahtinjaan

Ususkecil

Memulakanpencernaan protein

Ususbesar

Menyempurnakanpencernaandanmenyeraphasilpencernaanmelaluidindingnya

Rektum

Menyerapsemula air dangaram mineral

Anus

Menolakmakanandarimulutkeperut

B3D7E2. : Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada
pembungkus makanan dan membuat anggaran juamlah kalori bagi setiap hidangan.
Kelas makanan

Nilai kalori per gram/kJ g-1

Protein

16.7

Lemak

37.6

Karbohidrat

16.7

Rajah 2

Berdasarkan kedua-dua rajah di atas, lengkapkan jadual berikut.


Kelas makanan
Nilai kalori (kJ)
Karbohidrat
29.4 g x 16.7 kJ g-1 = ..kJ
Protein

4.4 g x 16.7 kJ g-1 = ..kJ

Lemak

2.0 g x 37.6 kJ g-1 = ..kJ

JUMLAH KALORI

B2 D1 E1

: Memberi maksud gizi seimbang.

1. Lengkapkan petikan di bawah dengan memilih perkataan yang betul.


betul

tujuh

tenaga

Gizi seimbang mengandungi ................................. kelas makanan dalam kuantiti yang


............................... dan dapat membekalkan ......................... yang mencukupi untuk badan.

Aras kesukaran : Rendah


Jawapan:
HASIL PENTAKSIRAN
:
B2 D1 E1
: Memberi maksud gizi seimbang.
1. Lengkapkan petikan di bawah dengan memilih perkataan yang betul.
betul

tujuh

tenaga

Gizi seimbang

..................................... mengandungi ................................. kelas makanan dalam kuantiti yang


............................... dan dapat membekalkan ......................... yang mencukupi untuk badan.

HLSEL0015031