Anda di halaman 1dari 30

SMK Taman Indah

B
SMK TAMAN INDAH
73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS

BUKU
PANDUAN PENGURUSAN
UNIT HAL EHWAL MURID
2012
NAMA AGENSI
KOD SEKOLAH
NO. TELEFON
N0. FAKS
E-MAIL
LAMAN WEB

:
:
:
:
:
:

SMK TAMAN INDAH


NEA 5057
06-4414479
06 -4413502
smktamanindah@gmail.com
http://myhemsmti.blogspot.com

Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi;
manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang
menyebabkan kemundurannya.. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang..

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SURAT SIARAN UNIT HEM 2012


Kepada,
Semua Guru SMK Taman Indah
Tarikh: 3Hb JAN 2012
Per.: BAHAN BAHAN EDARAN UNIT HEM

1.Sila layari blogspot yang tertera ini: http://myhemsmti.blogspot.com/2010/02/surat-siarangpkhem-kepada-semua-guru.htm bagi memuat turun bahan bahan edaran Unit HEM seperti
di bawah untuk tindakan selanjutnya.
Bil

Nama Bahan Edaran

Tindakan
JK Disiplin dan Pengawas

Manual Disiplin SMK Taman Indah

Manual Keselamatan Sekolah SMKTI

Polisi Kebersihan dan Kesihatan

***Polisi Murid Semasa Perjalanan

JKKeselamatan/Guru/Murid

Polisi Murid Pergi Balik Sekolah

JKkeselamatan/Guru/Murid

Polisi Keselamatan Gangguan Emosi dan Rohani

Polisi Keselamatan PSS dan Bilik Khas

Polisi kebersihan dan Kesihatan 2

Polisi Membasmi Ponteng

JKKeselamatan/Guru/Pelajar
JKKesihatan/Guru/Murid

JK Kesihatan/Guru/Murid
JK PSS dan Bilik Khas/Murid
JK Kesihatan/Guru/Murid
JK Disiplin/Guru/Murid

10 Polisi Menangani Perselisihan Kaum

JK Disiplin/Guru/Murid

11 Polisi Pelajar Semasa Bencana Alam

JKKeselamatan/Guru/Murid

12 Polisi Keselamatan Harta Benda SMKTI

JK Keselamatan/Guru/Murid

13 Polisi Pengurusan Disiplin SMKTI


14 Polisi Keselamatan Semasa Menjalankan Aktiviti KOKO
15

***Polisi Keselamatan Semasa Lawatan dan


Perkhemahan

JK Disiplin/Guru/Murid
Semua Guru
Semua guru/Murid

16 Program Keceriaan dan Keindahan SMKTI

JK Kebersihan/Guru/Murid

17 Program Keselamatan Sekolah SMKTI

JK Keselamatan/Guru/Murid

18 Tatacara Pencegahan HINI


19 Kawasan Merbahaya Radius 5km dari SMKTI
20 Program 3K 2011 dan Pegawai Bertanggungjawab
21 Senarai Semak Pemantauan 3K

JK Kesihatan/Guru/Murid
Semua Guru/Murid
Semua Guru
GPK-GPK/JK 3K/Semua Guru

22 ***Operasi Datang Lewat ke Sekolah

Semua Guru

23 ***Operasi Ponteng Kelas

Semua Guru

24 Sekolah Selamat

Semua Guru

25 ***Prosedur Jadual kedatangan Murid

Semua Guru Tingkatan

26 ***Prosedur Perhimpunan Pagi Sekolah

Semua Guru

27 Panduan Senarai Tugas Guru - Rujukan

Semua Guru

28 Kertas Kajian Perundangan Dalam Pengurusan HEM

Semua Guru

29 Panduan Mendapatkan Salinan Keputusan Peperiksaan

Semua Warga SMKTI

30 ***Pelan Tindakan Program Sekolah Selamat SMKTI

Semua Warga SMKTI

***Buku Panduan Pengurusan Unit HEM dan


Senarai Tugas Guru 2012 di bawah Unit HEM

Semua Guru SMKTI

31

32 Prosedur Pertukaran Sekolah

Semua Guru SMKTI

33 ***Fail Meja Pengurusan Hal Ehwal Murid SMKTI

Semua Guru SMKTI

34 ***Senarai Semak Guru Tingkatan


35 Prosedur Buka Sebut Harga Kantin Sekolah

Guru Tigkatan SMKTI


Umum

36 Panduan Pengurusan PPDa SMK Taman Indah 2011

AJK PPDa/Guru

37 Semua Pekeliling KPM_PPDA_SMK Taman Indah 2011

AJK PPDa/Guru

38 ***Program 3K- Power Point

AJK 3K/Semua Guru

39 Sekolah Selamat - Power Point

AJK 3K/Guru

40 Kendiri Kantin - Zip

AJK 3K/Guru

41 ***Pengurusan Disiplin-Power Point


42 Takrif Warganegara
43 Kriteria Anugerah Pengurusan 3K
44 Pengurusan Disiplin - Power Point (zip

JK Disiplinn/Semua Guru
Semua Guru
AJK 3K/Semua Guru
AJK Disiplin/Semua Guru

45 ***Literasi Undang-Undang Pengurusan Murid -

Semua Guru

46 Murid Bukan Negara Malaysia - Umum

Semua Guru

Power Point

47

***Manual Prosedur Kerja Sekolah Menengah


Malysia - Penting

48 ***Operasi Ponteng Sekolah

AJK Disiplin/Kaunselor/
Semua Guru

Tatacara Penyediaan PPPS berdasarkan tahun tahun

Semua Guru

***Cuti Ganti/Peristiwa dan Hari Kelepasan Am

Semua Guru

49 Perkhidmatan 2012- Penting


50

Semua Guru

2012

51 * **Senarai Nama Pelajar Tahun 2012 : Tingkatan 2

Semua Guru

52 ***Dasar Pengurusan HEM 2012

Semua Guru

hingga 5

AJK

53 ***Pelaksanaan Modul Peningkatan Disiplin SMKTI

Disiplin/Kaunselor/Semua
Guru

(NOTA: SILA MUAT TURUN/DOWNLOAD ITEM YANG BERKENAAN DENGAN UNIT TUAN/PUAN
MASING MASING TERUTAMA POLISI-POLISI YANG BERKENAAN).

Sekian, terima kasih.


YANG MENJALANKAN TUGAS,
MOHAMMAD B SAID
GPKHEM
SMK Taman Indah
73000 N.Sembilan

SMK Taman Indah

PENDAHULUAN
Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi
murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka. , Atas dasar
inilah

matlamat

dan

objektif

pengurusan

HEM

bertunjang

kepada

kebajikan,keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik
serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa,agama dan
negara.
Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana
sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya.
Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai
program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah
tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru dan murid mampu merealisasikan
wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid


berfungsi

sebagai

individu

yang

seimbang,

berdikari,

berpengetahuan

dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan


kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan.
OBJEKTIF

Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.

Menghasilkan

satu

program

Hal

Ehwal

Murid

yang

dapat

membantu

kecemerlangan di peringkat sekolah.

Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2011

1. Sistem Pendaftaran Pelajar.


1.1. Ibubapa atau penjaga murid menyerahkan borang maklumat murid semasa hadir pada hari
pendaftaran .
1.2. Sekolah melaksanakan Program Hari Orentasi murid tingkatan 1 dan peralihan..
1.3. Hari Orentasi murid dijalankan satu atau dua hari persekolahan sebenar.
1.4. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti berikut :
1.4.1. Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid.
1.4.2. Bayaran yuran persekolahan.
1.4.3. Pengagihan buku teks
1.4.4. Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibubapa atau penjaga.
1.4.5. Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan sistem
maklumat murid sebelum akhir bulan Januari.
2. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.
2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Panduan Tatacara Displin Sekolah.
2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
2.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun tiga hingga tahun enam.
2.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid pada tahun
semasa.
2.6 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :
2.6.1 Pencalonan oleh guru kelas.
2.6.2 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah.
2.6.3 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.
2.6.4 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.
2.6.5 Majlis watikah perlantikan
2.7 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar peraturan.
3. Perlaksanaan Program-Program Kesihatan.
3.1 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti berikut :
3.1.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
3.1.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan.
3.1.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
3.2 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :
3.2.1 Pemeriksaan mata.
3.2.2 Pemeriksaan kuku dan rambut.
3.2.3 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.
3.3 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
3.3.1 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
3.3.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
3.3.3 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
3.4.4 Tong-tong sampah disediakan mencukupi kperluan.
3.5 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut :
3.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
3.5.2 Gotong-royong.
3.5.3 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila menjumpainya.
3.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata.
4. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru.
4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam sebarang tindakan
yang diambil.
4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM.
4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


5. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi.
5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa diberikan
kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
5.1.1 Sesi kaunseling Individu
5.1.2 Sesi kaunseling kelompok
5.1.3 Kem Jati diri
6. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat.
6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran melalui
LATIHAN KAWAD KECEMASAN.
6.2 Mengadakan sesi ceramahdan dan pameran dari pihak-pihak tertentu seperti AADK, Pejabat
Kesihatan Tampin,Jabatan Pertahanan Awam dan PDRM berkaitan perkara berikut :
6.2.1 Keselamatan jalan raya.
6.2.2 Jenayah juvana
6.2.3 Pertolongan cemas
6.2.4 Penyalahgunaan dadah.
7. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar.
7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh perbagai pihak
seperti :
7.1.1 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
7.1.2 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
7.1.3 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.
7.1.4 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.
8. Program Minggu 3K
8.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihan, kesihatan dan keselamatan
dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.
8.2 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah
dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.
8.2 Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan:
8.2.1 Pelancaran Program 3K.
8.2.2 Ceramah Anti Dadah
8.2.3 Pertandingan Melukis Poster.
8.2.4 Pertandingan Memasak Menu Sihat
8.2.5 Kuiz Minggu 3K
8.2.6 Pameran Kesihatan dan Anti Merokok
8.2.7 Pemeriksaan Kesihatan Guru-guru dan Staf sokongan
8.2.9 Gotong Royong Perdana dan Menanam Pokok
8.2.10 Program Kitar Semula
8.2.11Senaman Tai Chi
9. Program Bulan Patriotisme
9.1 Menanam semangat cinta akan Negara dalam kalangan pelajar.
9.2 Mengingati semula peristiwa-peristiwa bersejarah tanah air.
9.3 Menghayati erti kemerdekaan tanah air.
10. Pembinaan Blog E-Info Unit HEM : http://myhemsmti.blogspot.com.
10.1 Mengalakkan warga SMKTI agar sentiasa peka dengan situasi yang berlaku di persekitaran dan di
luar sekolah.
10.2 Memberikan maklumat terkini disebarkan dalam kalangan warga SMKTI.
10.3 Menggalakkan warga sekolah untuk membudayakan penggunaan ICT secara maksimum.
10.4 Memberikan kesedaran bahwa ilmu dan informasi boleh didapti di mana-mana kawasan sekolah.

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah

AKTIVITI-AKTIVITI HAL EHWAL MURID 2012

1. Pendaftaran dan Orientasi Tingakatan 1 dan Peralihan


Pendaftaran dan orentasi tingkatan 1 dan Peralihan ini dijalankan sehari awal sesi persekolahan
bermula. Murid-murid diberikan pendedahan awal tentang sekolah,peraturan disiplin dan
kawasan persekitaran sekolah bagi membiasakan mereka dengan suasana persekolahan yang
baru.
2. Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah
Kursus ini diadakan bagi memberi pendedahan ciri-ciri kepimpinan dan motivasi kepada
pengawas, ketua dan penolong ketua kelas. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menerapkan ciri-ciri
dan nilai kepimpinan dalam kalangan mereka bagi memastikan mereka dapat menjalankan tugas
dengan baik seperti yang diamanahkan.
3. Watikah Perlantikan Pengawas, Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah
Sekolah juga menjalankan perlantikan pengawas, ketua darjah dan penolong ketua darjah pada
awal tahun sesi persekolahan pada setiap tahun. Perlantikan ini bagi memberikan perlantikan
secara rasmi murid-murid yang telah dipilih menjawat jawatan-jawatan tersebut.
4. Sambutan Hari Guru
Sambutan diadakan pada 16 Mei setiap tahun yang bertujuan memberi penghargaan kepada
guru-guru selain memberi peluang kepada murid-murid mengucapkan terima kasih kepada guruguru yang mengajar mereka.
5. Latihan Kebakaran
Latihan kebakaran diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun, iaitu sekali pada penggal
pertama dan sekali pada penggal kedua. Pihak sekolah juga memanggil Jabatan Bomba
berhampiran untuk memberikan ceramah keselamatan dan teknik-teknik memadam api dengan
betul.
6. Sambutan Bulan Kemerdekaan
Pihak sekolah menjalankan aktiviti sambutan bulan kemerdekaan bermula pada 1 Ogos hingga 16
September setiap tahun. Selain itu, pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang sambutan dijalankan
seperti perasmian pengibaran Jalur Gemilang, Sambutan 31 Ogos, Penutup Sambutan Bulan
Kemerdekaan. Selain itu, acara-acara lain yang turut dijalankan adalah seperti nyanyian lagu
patriotik, pertandingan hiasan kelas bertemakan kemerdekaan, pertandingan melukis poster dan
pelbagai lagi.
7. Program Imunisasi Murid Tingkatan 1 dan 3
Program Iminusasi HPV Murid Tingkatan 1 diberikan kepada pelajar perempuan sahaja dan
Suntikan Pelalian Tetanus untuk murid Tingkatan 3 pada pertengahan Tahun. Kedua-dua
Imunisasi ini diberi oleh klinik kesihatan yang berhampiran iaitu Pejabat Kesihatan Tampin .

8. Rawatan Pergigian
Rawatan pergigian diberikan juga oleh klinik kesihatan berhampiran dan pihak sekolah telah
menyediakan satu bilik khas untuk doktor berkenaan memberikan rawatannya. Rawatan ini
diberikan sepanjang tahun.

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


9. Pertandingan Kebersihan Kelas
Pertandingan kebersihan kelas dijalankan sepanjang tahun. Kebersihan dinilai oleh pihak
pentadbir dan kelas yang terbaik diberikan satu piala pusingan.

10. Gotong-royong Perdana Peringkat Sekolah-Program Minggu 3K


Pihak sekolah sering menjalankan gotong-royong perdana peringkat sekolah dengan kerjasama
MPT, Majlis Perwakilan Penduduk, dan pelbagai pihak lagi bagi memastikan kawasan
persekitaran sekolah sentiasa bersih .

11. Program Motivasi


Program Motivasii dijalankan kalangan murid-murid Tingkatan 3 dan 5. Pelbagai aktiviti berbentuk
motivasi dan ilmiah diberikan kepada murid-murid tersebut.
12. Sesi Kaunseling
Sekolah mempunyai dua orang guru kaunseling. Seorang di sesi pagi dan seorang di sesi petang.
Guru kaunseling tersebut banyak menjalankan program kaunseling bagi membantu murid-murid
terutama murid-murid yang bermasalah. Selain secara berkelompok, sesi kaunseling individu juga
dijalankan.
13. Program RIMUP
Program integrasi kaum ini turut dijayakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah telah bekerjasama
dengan sekolah-sekolah sekitar dalam pelbagai aktiviti bagi mengeratkan lagi hubungan antara
kaum-kaum di Malaysia.
14. Program Ceramah Keselamatan Bersama AADK/Polis
Pihak sekolah sentiasa menjalinkan hubungan yang baik bersama pihak polis dan AADK bagi
menjamin keselamatan murid-murid sekolah terjaga. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti ceramah
keselamatan dan pameran-pameran dijalankan bagi memberikan pendedahan kepada muridmurid tentang keselamatan diri masing-masing.
15. Program bersama Klinik Kesihatan Daerah Tampin
Program ini dijalankan pada setiap tahun. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti pemeriksaan
kesihatan, ceramah kesihatan, bantuan kecemasan dan pelbagai lagi dijalankan bagi memastikan
murid-murid tahu cara menjaga kesihatan agar sentiasa sihat.

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah

AKTIVITI-AKTIVITI BULANAN HAL EHWAL MURID 2012

BIL
1

BULAN

DIS2011
2

JAN
APRIL

3
FEBUARI
4
FEBUARI
5
6
7

MAC-JULAI
MAC DAN
SEPT
SETIAP
BULAN

8
APRIL
9
10
11
12
13
14

FEB
OGOS
MEI
MEI
MEI
MAC
JULAI
JUN

15
JULAI
16
17
18
19
20

15 OGOS
15 SEPT
SEPT
OKTOBER
NOV
DIS

AKTIVITI

Pendaftaran Tingkatan 1 dan Peralihan


SMM dan DATA
Kursus Kepimpinan Pengawas, Ketua Darjah dan
Penolong Ketua Darjah
Watikah Perlantikan Pengawas, Ketua Darjah dan
Penolong Ketua Darjah
Program Imunisasi Murid Tingkatan 1 dan 3
Rawatan Pergigian
Pertandingan Kebersihan Kelas
Gotong-royong Perdana Peringkat Sekolah
Bantuan Kebajikan Murid
Program Motivasi
Sambutan Hari Guru
Latihan Kebakaran
Sesi Kaunseling
Program bersama Klinik Kesihatan Daerah
Program Ceramah Keselamatan Bersama
AADK/Polis
Sambutan Bulan Kemerdekaan
Program RIMUP
Program Selepas PMR
Pulangan Buku Teks
Pendaftran Pelajar Tingkatan 1

TINDAKAN
Guru Peralihan
Penyelaras Ting. 1
Guru Ting.1
Guru Data
Guru SMM
B & Kaunseling
Pengawas
Displin

Pengawas
Displin
Kesihatan
Kesihatan
Kebersihan
Keceriaan
Kebersihan
Keceriaan
Keselamatan
Kebajikan
B & Kaunseling
Badan Kebajikan
Guru
Keselamatan
B & Kaunseling
Kesihatan
Keselamatan
PK HEM & AJK
RIMUP
PK HEM & AJK
SPBT
Guru Tingkatan

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah

BULAN
Dis 2011
Minggu
persediaan

Jan-2012
03.01.13
hingga
31.01.12

11 - 15.04.12

PERINCIAN TAKWIM UNIT HEM TAHUN 2012


SMK TAMAN INDAH, TAMPIN
AKTIVITI-AKTIVITI
TINDAKAN
Pendaftaran murid Tingkatan 1/Peralihan
Mesyuarat Pengurusan 2012
Semua guru
Mengemaskini bilik darjah/bilik khas
Sesi persekolahan 2011bermula
Semua guru
Pengagihan SPBT kepada murid ting. 1
Guru SPBT
Pengagihan & pengumpulan borang
Guru Kelas
SMM
Cik Noorulain
Mesyuarat Guru/HEM kali ke 1
Semua guru
Mesyuarat perancangan Program
Semua Ketua
Tahunan J/K HEM
Unit
Pemprosesan borang SMM bagi
Cik Noorulain
mengenal pasti pelajar miskin
Mengenal pasti anak yatim &
Pn. Hamidah
mengujudkan tabung pelajar miskin
Agihan KWAPM
Pn. Hamidah
Mesyuarat JK kantin bersama
Pn. Zanariah
pengusaha/Laporan harian
Peringatan peraturan sekolah
En. Mazlan
berpandukan buku peraturan
Perlantikan ketua & penolong pengawas
En. Ng Chan H
Mesyuarat Lembaga Pengawas sekolah
En. Khairuddin
Penyemakan buku daftar & no
GPKHEM
pendaftaran murid
Kemaskini SMM
Cik Noorulain
Watikah perlantikan pengawas
En. Khairuddin
Kemaskini data SMM
Guru kelas
Permohonan SPBT 2013
Pn. Fatimah Z
Pengurusan simpanan akaun murid
Pn. Natrah
Penceriaan kantin & laporan harian
Pn. Zanariah
Hari Undang-undang & Lalu lintas
Cik Nor Azalina
Latihan praktikal pengawas baru
En. Khairuddin
Ujian kecekapan pengawas
En. Ng Chan H.
Program pembangunan insan
SU KPI
Pertandingan keceriaan kelas bermula
Cik Nor Azizah
Kemaskini & menghantar data SMM ke
Cik Noorulain
PPD
Cuti Maulidul Rasul/Program Maulidur
Ust.. Safri
Hari Thaipusam
Kem motivasi 1/Kemahiran belajar &
teknik pengurusan masa
Guru Kaunseling
Mengemaskini buku stok/Projek
keceriaan bilik BOSS
Pn. Fatimah Z.
Pemeriksaan & rawatan gigi
Pn. Fatimah H.
Pemeriksaan & suntikan imunisasi
Ceramah kesihatan
Latihan kebakaran
En. Murali
Kempen bersopan santun
En. Aris
Cuti pertengahan penggal
Klinik baik pulih buku teks
Pn. Fatimah Z.
dan AJK
Taklimat skim takaful murid
En. Mohammad
Pemeriksaan kebersihan diri murid
Pn. Fatimah H.
Ceramah pemakanan sihat
Perjumpaan & taklimat pengawas
En. Khairuddin

18 - 22.04.12
25 - 29.04.12

Kemaskini SMM
Pemantauan bilik bilik khas & buku stok

TARIKH
28.12.11
hingga
03.01.12
03.01.12

03 07.01.12

10 14.01.12
17 - 28.01.12

Feb-11
01.02.2012
hingga
28.02.12

01
11.02.12
08 - 12.02.12
16 - 18.02.12

21 - 28.02.12

5.02.12
7.02.12
01 - 04.3.12

Mac 12
01.03.12
hingga
31.03.12

14 18.3.12

21 - 25.03.12
12 - 20.03.12
4 - 6.04.12
Apr-12
01.04.12
hingga
30.04.12

06 - 08.04.12

SASARAN
Semua Guru

Semua murid
Semua murid

Semua murid
Murid miskin
Anak yatim
Murid miskin

Semua
pengawas

Pengawas
Semua Murid

Semua murid
Pengawas
baru
Semua Murid

Pelajar Islam

Semua murid

Semua murid
Murid ting. 3
Semua murid
Semua murid
Semua murid
Semua murid

Semua murid
Semua murid
Semua
Pengawas

Guru Kelas
GPK1/GPKHEM

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


03 - 06.05.12
Mei 12
03.05.12
hingga
28.05.12

Jun-12
19.06.12
hingga
30.06.12

Jul-11
01.07.12
hingga
30.07.12

09 - 13.05.12

16.05.12
17 - 21.05.12
24 - 28.05.12
01.05.12
5.05.12
04-19.06.12
17.06.12
20- 24.06.12

20 - 24.06.12

4 - 6.07.12
05 - 08.07.12
11 - 15.07.12

18 - 22.07.12

Aug-12
02.08.12
hingga
31.08.12

25 - 28.07.12
08 - 12.08.12

15-18.08.12
22.08.12

Sep-12
01.09.12
hingga
30.09.12

19-20.08.12
31.08.12
16.09.12
03-11.09.12
12 - 16.09.12
12 - 16.09.12

12 - 16.9.12
26 - 30.09.12

03 -08.10.12
Okt 12
01.10.12
hingga
29.10.12

10 - 14.10.12

17 - 21.10.12

Pengurusan simpanan akaun murid


Pengurusan peti ubat
Latihan kebakaran bersama anggota
bomba
Laporan kerosakan perabot
Anugerah 5 murid terbaik dalam
tingkahlaku & disiplin
Bengkel & ceramah untuk pengawas
Sambutan Hari Guru
Refleksi program pembangunan insan
Perjumpaan dengan murid Tingkant 4
Cuti Hari Pekerja
Cuti Hari Wesak
Cuti pertengahan tahun
Hari Isra Mikraj
Taklimat rakan sebaya/Kempen anti
dadah/Kempen nilai- nilai murni
Kemaskini SMM & penghantaran data ke
PPD
Mesyuarat JK HEM kali ke 2
Pemeriksaan buku teks murid
Ceramah anti dadah
Permohonan KWAPM 2012
Hari keselamatan bersama pihak polis
Kempen kebersihan
Perjumpaan pelajar kurang minat belajar/
Ceramah peningkatan sahsiah diri
Program kesedaran konferens ibubapa
Pengurusan program lawatan
Perjumpaan dengan murid Tingkatan 5
Sesi Muhasabah diri/Motivasi sentuhan
terakhir PMR/SPM
Ceramah kemahiran belajar
Perjumpaan dengan murid Ting. 3
Pelancaran Bulan Patriotik
Cuti Hari Raya Aidilfitri/Cuti peristiwa
Cuti Hari Kebangsaan
Hari Malaysia
Cuti pertengahan penggal 2
Kempen Minggu Anti Dadah
Kem PRS/Bengkel/Cabaran menghadapi
alam remaja/psikososial/pengurusan
tekanan
Pendaftaran on line(asrama penuh)

Kemaskini SMM
Kemaskini SSDM
Laporan denggi
Pemulangan & peminjaman buku teks
Kemaskini bilik khas/buku stok
Permohonan SPBT 2013
Proses pencalonan pengawas baru
Penyemakan buku daftar
Pendaftaran SM Vokasional
Pendaftaran SM Teknik
Kemaskini SMM & dihantar ke PPD

Pn. Natrah
En. Murali
En. Murali

Semua Murid

En.AP Rajan
En. Aris
Cik Tan Soon S.
Pengawas
SU KPI
GPK HEM

Semua
Pengawas

Murid tingk. 4

En. Aris

Semua murid

Cik Noorulain
JK HEM
Pn.Fatimah Z.
dan AJK SPBT
Cik Nor Azlina
GPK HEM
En. Aris Mihat
Pn. Fatimah H.
Cik Tan Soon S.
Cik Tan Soon S.
GPK HEM
En. Aris Mihat
GPK 1
Cik Tan Soon S.
En. Aris Mihat
GPK 1

Ketua Panitia
Sejarah

En. Aris Mihat


Guru kaunseling

Penyelaras
Ting. 3
Cik Noorulain
En. Mazlan
Cik Rosmarina
Pn. Zanariah
Pn. Fatimah Z.
Pn. Fatimah Z.
En. Khairuddin
GPKHEM
Kaunselor

Semua murid
Semua Murid
Murid
Semua murid
Murid
Ibu bapa murid
Murid Ting. 5
Murid
Ting. 3/5
Murid Ting. 3
Semua Murid

Semua Murid

Ibu Bapa
& Murid Ting. 3

Semua murid
Semua murid
Murid
berpotensi

Cik Noorulain

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


24 - 31.10.12

28.10.12
13.11.12
15.11.12
01 - 11.11.12

Nov-12
01.11.12
hingga
19.11.12

07 - 14.11.12

18.11.12

Pengurusan akhir kemaskini kelas


Laporan SSDM
Laporan denggi
Pengurusan sijil berhenti & fail
Hari Raya
Cuti Deepavali
AWAL MUHARAM
Senarai nama murid naik 2013 dan naik
kelas.
Kemaskini fail personalia & edaran
keperluan 2013
Penyerahan laporan Tahunan Unit HEM
2012
Mesyuarat penutup Guru/Unit HEM
CUTI AKHIR TAHUN

Guru Kelas
En. Mazlan
Cik Rosmarina
Guru Kelas

Guru kelas
Guru kelas
Ketua Unit
Semua ketua unit

* Pengemaskinian SMM/SSDM/Laporan Denggi dan Laporan Harian Kantin dibuat dari masa ke semasa
Segala butiran dan aktiviti di atas adalah tertakluk kepada pindaan.

10

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID 2012

PENGETUA
TN. HJ. RAMLI B IBRAHIM

GPK HAL EHWAL MURID


EN. MOHAMMAD B SAID

SETIAUSAHA
PN. ALIZARINAH BT ALI

PENOLONG SETIAUSAHA
PN NOORFARAIN BT YAAKOB

KEBAJIKAN
EN. FOO WAH PHANG

KECERIAAN
CIK NOR AZIZAH BT ISMAIL

DISPLIN

KESIHATAN

EN. MAZLAN B LAMBAK

PN HJH FATIMAH BTE HUSSAIN

PENGAWAS

KESELAMATAN

EN. KHAIRUDDIN B TAUFEK

EN. MURALI A/L MOOKIAH

SPBT
PN. FATIMAH ZAHRAH M.KADRI

PEGAWAI AEDES
CIK ROSMARINA BT MD YUSOF

DATA/SMM
CIK NOORULAIN OTHMAN

KPI
1. UST. SAFRI B JAMALUDDIN
2. EN. A.P. RAJAN
3. PN. CHIANG CHENG KIM

KANTIN
PN. ZANARIAH BT MD SAAID

BIASISWA

PPDa

PN NATRAH BT RULAM AHMAD

EN. ARIS B MIHAT

KWAPM
PN. HAMIDAH BT MANSOR

RIMUP
CIK CHUA HUI WEN

BIMBINGAN & KAUNSELING


CIK TAN SOO SHIN

11

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN


HAL EHWAL MURID
SMK TAMAN INDAH, 2012
PENGETUA
Tn. Hj. Ramli b Ibrahim
GURU PEN. KANAN HEM
En. Mohammad b Said

SETIAUSAHA
Pn. Alizarinah bt
Ali

Pengurusan Pentadbiran
Unit HEM

PEN.
SETIAUSAHA
Pn. Norfaraain bt
Yaakob

01 ) JK HAL EHWAL MURID ( JK HEM )

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Pengerusi
Pengetua
Naib Pengerusi
GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha HEM
Pn. Alizarinah bte Ali
AJK Induk
GPK Pentadbiran
En. Abd. Aziz b Abd Rahman
GPK Kokurikulum
En. Vikraman a/l Velayuthan
En. Mazlan bin Lambak
Lembaga Displin
Lembaga Pengawas
En. Khairuddin b Taufek
Penyelaras Program 3K
Pn. Norhunaini bt Hj . Tahir
Keselamatan
En. Murali a/l Mookiah
Keceriaan
Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail
Kesihatan
Pn. Siti Fatimah bt Hussain
Kebajikan
En. Foo Wah Pang
SMM
Cik Noorul Ain bt Othman
1. Ust. Mohd Safri b Jamaludin
2. En. A. P Rajan
KPI
3. Pn. Chiang Cheng Kim
Bimbingan & Kaunseling
Cik Tan Soo Shin
Biasiswa
Ustazah Natrah bt Rulam Ahmad
KWAPM
Pn. Hamidah bt Mansor
Pegawai Aedes
Cik Rosmarina bt Mohd Yusof
RIMUP
Cik Chua Hui Wen
Program Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa )
En. Aris b Mihat
Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
Pn. Fatimah Zahrah bt Mohd Kadri
Kantin
Pn. Zanariah bt Md Saaid
Program Sinar Gemilang
Pn. Khadijah bt Reduan

12

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


1.

2.
3.
4.
5.

Bidang Tugas
Sebagai JK tertinggi dalam HEM, JK HEM menerima semua keputusan yang telah ditetapkan oleh PP. JKHEM hanya
bermesyuarat untuk menentukan, membincangkan dan memutuskan strategi melaksanakan dasar HEM / Sahsiah KPM
keputusan HEM utama yang telah diputuskan oleh Pengurusan Pentadbiran(PP)
JK HEM (Ketua) hendaklah bermesyuarat selepas Mesyuarat (PP) bermesyuarat minimum 3 kali setahun (Mesyuarat
BOLEH dipengerusikan oleh Naib Pengerusi)
Fungsi SU HEM Menjadi SU mesyuarat JK HEM dan menyedia minit mesyuarat Menyelaras / Merumus / melapor hasilan
semua mesyuarat JK di bawah Unit HEM.
Fail (F) Unit HEM Mengurus dan memantau fail Mengurus fail HEM / dan fail maklumat HEM
Mesyuarat unit-unit boleh dipengerusikan oleh GPK HEM sekiranya tiada Pengetua

PENGURUSAN UNIT-UNIT HEM


( Bidang Tugas dan Pemantauan Penolong HEM. Pengetua sebagai Pengerusi )
( 01 ) LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha Disiplin
Setiausaha Pengawas
SSDM
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
En. Mazlan b Lambak
En. Khairuddin b Taufek
En. Mazlan b Lambak
1)
En. Tan Eng Chon
2)
En. AP Rajan
En. Mohd Safri bin Jamaludin
3)
En. Kunasegar a/l Mookiah
4)
En. Aris Mihat
6)
7)
En. Murali a/l Mookiah
8)
En. Ng Chan Heng Guru Pengawas Lelaki
9)
Pn. Geeta a/p Dhirajlal
10 )
YM Tg. Hapizah bt Raja Hamzah Guru Pengawas Perempuan
11 )
Pn. Alizarinah bt Ali Guru Disiplin Pelajar Perempuan
12 )
Pn. Chiang Cheng Kim
13 )
En. Azman b Nordin - Penguatkuasaan Peraturan Disiplin
Bidang Tugas
a. Mengadakan aktiviti peningkatan disiplin murid seperti ceramah dan majlis rundingan.
b. Menjadi penasihat kepada badan pengawas dan menyediakan laporan. c. Menyelia disiplin murid.
d, Memberi tunjuk ajar dan bimbingan tugasan kepada pengawas sekolah.
e. Melantik Pengawas.
f. Mengurus penghantaran data kepada PPD
g. Mengemaskini data disiplin murid.
h. Memberi maklumat dan kefahaman mengenai peraturan dan undang-undang sekolah kepada murid.
i, Mengadakan mesyuarat Badan Lembaga Disiplin/ Pengawas dan sidang percambahan minda.
j.Mengenal pasti pelajar yang datang lewat ke sekolah.
k.Mengenal pasti pelajar yang sering ponteng kelas dan sekolah
l. Membuat rondaan untuk memastikan disiplin terkawal
m.Membuat catatan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar mengikut tugas guru disiplin .
n.Mengawasi pelajar pada waktu rehat terutamanya di kantin dan di kawasan larangan.
o.Mengambil tindakan segera bagi kesalahan kesalahan ringan yang dilakukan oleh pelajar dan membuat catatan.
p.Mengenalpasti pelajar yang sering pulang awal pada waktu persekolahan.
q.Mengenalpasti pelajar yang sering ke kantin pada waktu belajar.
r.Bekerjasama dengan guru tingakatan dan guru pembelajaran untuk mendapat maklumat mengenai pelajar yang sering menimbulkan
masalah dalam kelas.
s.Mengenalpasti pelajar yang merokok dalam dan luar sekolah.
t.Memberi kerjasama kepada pengawas apabila mengadakan pemeriksaan mengejut.
u.Memberi kerjasama kepada pihak pentadbiran sekolah dengan melaporkan kes-kes berat yang dilakukan oleh pelajar.
v.Bertindak tegas kepada pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin di sekolah.
w.Mengenalpasti punca-punca berlakunya pelanggaran disiplin dikalangan pelajar.
x.Mengambil tindakan yang bersesuaian seperti yang telah ditetapkan dalam buku kesalahan dan hukuman disiplin.
y.Berbincang dengan guru-guru disiplin yang lain bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri

13

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


( 02 ) KESELAMATAN SEKOLAH
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
En. Murali a.l Mookiah
1)
En. Khairuddin b Mohd Taufek Pengurusan Keselamatan Fizikal Sekolah
2)
En. Mazlan b Lambak Pengurusan Keselamatan Sosial
3)
Pn. Norhunaini bte Hj Tahir Pengurusan Krisis/Bencana
4)
En. Sharol Irani b Abdullah Pengurusan Aktiviti Pergi dan Balik
5)
En. Azman b Nordin Pengurusan Manual Keselamatan Sekolah
Bidang Tugas
a. Memastikan alat pemadam api berfungsi dan berada di tempat yang strategik.
b. Mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik.
c. Menjalankan kawat kebakaran.
d.Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan di tempat yang sesuai.
e.Mengedarkan arahan-arahan keselamatan kebakaran/polisi keselamatan/manual-manual keselamatan
f.. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat.
g. Memastikan keselamatan murid semasa mengadakan sesuatu program.
h. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergi dan balik dari sekolah
( 03 ) SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Pn. Fatimah Zahrah bt Mohd Kadri
1)
Pn. Fatimah Zahrah bt Md KadrI Pengurusan Dokumentasi SPBT
2)
Cik Rosmarina bt Mohd Yusof Pengurusan Keceriaan Bilik BOSS
3)
Pn. Zanariah bt Mohd Saaid Penguatkuasa SBPT
4)
Semua Guru Tingkatan Pegawai Pemantauan
5)
Penyelaras Tingkatan
Bidang Tugas
a. Memastikan Bilik BOSS kemas dan berfungsi.
b. Mengurus surat-menyurat mengenai SPBT.
c. Mengurus borang pesanan/permohonan buku Teks bagi tahun berikutnya.
d. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks dan memproses untuk urusan stok.
e. Menyelenggara siok SPBT dengan kemaskini.
f. Membuat hapuskira .
g. Memungut buku teks pada akhir tahun.
h. Membuat pemantauan penggunaan buku teks secara berkala.

( 04 ) KEBAJIKAN MURID
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
En. Foo Wah Phang
1)
Pn. Norlela bt Abd Latif
2)
Pn. Rohani bt Mohd Yunus
3)
En. Kunasegar a/l Mookiah
4)
En. Eng Chan Heng

Bidang Tugas
a.Mengurus kutipan dan perbelanjaan tabungan murid.
b. Menyediakan penyata kewangan tabung.
c. Khidmat derma/ sumbangan kepada pihak tertentu seperti murid yang kematian ibu bapa..

14

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


( 05) BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Cik Tan Soo Shin
1)
En. Aris b Mihat
2)
En. Sharol Irani b Abdullah
3)
Cik Norazlina bt Mohamad
4)
Pn. Natrah bt Rulam Ahmad
5)
En. Murali a/l Mookiah

Bidang Tugas
a. Merancang program, projek dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan sekolah.
b. Memberi khidmat nasihat kepada murid bermasalah.
c. Membantu membina sahsiah murid.
d.Menjemput pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi
e.Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan khidmat kaunselor.
f.Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga mengikut cara yang ditentukan oleh pihak sekolah.
( 08 ) PEGAWAI AEDES
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Cik Rosmarina bt Mohd Yusof
1)
Cik Chua Hui Wen Pegawai Pemantau Kawasan
2)
Noorul Ain bt Othman - Pegawai Kualiti Kerja
3)
En. Foo Wah Phang Pegawai Pelaporan
4)
Pekerja Pembersihan Sekolah

Bidang Tugas
a. Memastikan kawasan persekitaran sekolah bebas aedes.
b. Memantau kawasan air bertakung dan menyediakan laporan bebas denggi
c. Menyediakan Laporan Denggi dari masa ke semasa.
d.Menghantar Laporan Denggi setiap bulan ke PPD Tampin.

]( 09 )
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

KANTIN

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Pn. Zanariah bt Mohd Saaid
1)
Pn. Alizarinah bt Ali Pegawai Penerimaan Aduan
2)
En. Mohd Zamri b Mohd Zin Pegawai Penyiasat
3)

Pn. Datin Hamidah bt Mansor Pegawai Pemantau

4)
5)

Pn. Nurfaraain bt Yaakub Pegawai Kawalan Mutu Makanan


Ketua Pengawas lelaki dan Perempuan
Bidang Tugas
a. Menentukan pihak pemajak kantin mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan.
b. Memastikan kebersihan dan mutu makanan serta kebersihan umum kantin dieri perhatian.
c. Mengawasi murid makan mengikut tertib dan berperaturan.
d. Memastikan murid beratur semasa membeli makanan.
e. Menyediakan tugasan pengawasan di kantin.
f. Menceriakan kantin.
g.Memaklumkan kepada pengurusan kantin mengenai hari persekolahan, cuti dan perubahan-perubahannya.
h.Menerma aduan dan pandangan daripada pelajar, harga serta perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan.
i.Menyediakan Laporan Mingguan Kantin dan Bulanan Kantin untuk dihantar ke PPD Tampin.

15

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


( 10 ) KWAMP
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Pn. Hamidah bt Mansor
1)
Cik Noorul Ain bt Othman
2)
Ustazah Natrah bt Rulam Ahmad
3)
Pn. Khatijah bt Mohd Yusof

Bidang Tugas
a. Mengenal pasti murid yang layak mendapat KWAPM.
b. Mengagih dan memungut borang permohonan .
c. Menyediakan surat pelantikan AJK pemilih.
d. Menyediakan senarai nama murid yang mendapat KWAPM.
e. Mengurus majlis penyampaian KWAPM.

( 11 ) RIMUP
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


GPK Hal Ehwal Murid
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Cik Chua Hui Wen
1)
En. A.P. Rajan
2)
En. Ng Chan Heng
3)
En. Sharol Irani b Abdullah

Bidang Tugas
a. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan.
b. RMUP Membuat Laporan aktiviti RIMUP sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir tahun.
c. Melaksanakan objektif RIMUp diantaranya:
- menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah
hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.
d. Mengwujudkan sikap kerjasama, tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang

( 12 ) PROG. PEN. PENCEGAHAN DADAH ( PPDa)


Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
En. Aris b Mihat
1)
Pn. Halimaton bt Kairon
2)
Cik Norazlina bt Mohamad
3)
Pn. Rohani bt Mohd Yunus

Bidang Tugas
a.Mengadakan program 5 minit di perhimpunan setiap minggu untuk menerangkan kepada murid-murid tentang bahaya dadah
dan jenis dadah.
b.Mengadakan ceramah tentang dadah.
c.Mengadakan kuiz tentang dadah.
d.Menggalakkan murid menyertai aktiviti pencegahan dadah peringkat kawasan, daerah, negeri dan kebangsaan.
e.Mengadakan pertandingan mengarang atau melukis poster mengikut tajuk tema semasa Unit Pendidikan Pencegahan Dadah
Negeri.

16

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


(13 ) KECERIAAN DAN KEINDAHAN
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail Pegawai Keceriaan Bangunan
1)
Cik Chua Hui Wen Pegawai Keceriaan Kelas
2)
Pn. Marzita bt Nawawi Pegawai Lanskap
3)
En. Foo Wah Pang Pegawai Tandas
4)
En. AP Rajan Pegawai Pemantau Kualiti
Bidang Tugas
a. Menyediakan dan menyusun perhiasan dan penanaman pokok bunga.
b. Memastikan kawasan sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih & ceria.
c. Membuat perancangan untuk menambah baikkan taraf keceriaan sekolah
d.Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan kecerian dan keindahan sekolah yang dikeluarkan oleh KPM dari semasa
ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya.

( 14 ) KESIHATAN
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Pn. Fatimah bt Hussain
1)
Pn. Katijah bt Mohd Yusof
2)
Pn. Rohani bt Mohd Yunus - Pengurusan Keceriaan Bilik Rawatan
3)
Cik Khadijah bt Reduan Pengurusan Program Kesihatan

Bidang Tugas
a. Mengumpul, mengedar rekod dan kad kesihatan.
b. Mengumpul maklumat murid yang memerlukan rawatan dan perhatian kesihatan.
c. Mengurus aktiviiti-aktiviti berkaitan kesihatan.
d. Mengadakan sudut kesihatan
e. Menjalankan kempen /program kesihatan yang berterusan sepanjang tahun.
f.Mengedarkan risalah untuk mengingatkan kesedaran tentang penjagaan kesihatan kepada seluruh warga sekolah.

( 15 ) BIASISWA
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Us. Natrah bt Rulam Ahmad
1)
Pn. Mazita bt Nawawi
2)
Pn. Norfaraain bt Yaakob
3)
Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas
a.Menyediakan polisi berpandukan peruntukan peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh penyelaras biasiswa dan bantuan
pelajar
b.Menguruskan permohonan pelajr-pelajar untuk diluluskan.
c.Menguruskan kes-kes rayuan permohonan

17

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah


( 16 ) PROGRAM KEROHANIAN DAN PEMBANGUNAN INSAN (KPI)
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
1.Ust. Safri b Jamauluddin ( KPI-Pelajar Islam)
2. Pn. Chiang Cheng Kim (KPI-Pelajar Cina)
3.En. A.P. Rajan (KPI-Pelajar India )
1)
Us. Natrah bt Rulam Ahmad
2)
En. Foo Wah Pang
3)
En. Kunasegar a/l Mookiah

Bidang Tugas
a. Menubuhkan dan mempengerusi AJK KPI peringkat sekolah.
b.Bekerjama dengan guru-guru penasihat Pendikan Islam dan Pendidikan Moral untuk merangka dan menjalankan program
kerohanian dalam satu tahun akademik.
c.Merancang program program berkaitan kerohanian dan pembangunan insan murid dan menguruskan sesi ceramah .

( 17 ) PROGRAM SINAR GEMILANG


Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Pn Rohaya bt Ithnin
1)
Cik Rosmarina bt Mohd Yusof
2)
Pn. Fatimah Zahrah bt Md Kadzti
3)
En. Zamri b Mohd Zul
4)
Cik Noorulain bt Othman
5)
En. Murali b Lambak
6)
En. Hamzah b Abd Hamid
7)
En. Khairuddin b Mohd Taufek

Bidang Tugas
a.Mengemaskini papan kenyataan Program Sinar Gemilang dari masa ke semasa
b.Menyediakan maklumat maklumat mengikut bidang masing-masing untuk diisikan di ruang papan kenyataan Program Sinar
Gemliang.

( 18 ) SMM
Pengerusi
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Setiausaha
AJK

Tn. Hj. Ramli b Ibrahim


En. Mohammad b Said
En. Abd. Aziz bin Abd. Rahman
En. Vikraman a/l Velayuthan
Cik Noorul Ain bt Othman
1)
Pn. Hasidah bt Abdullah
2)
Cik Nor Ain
3)
Semua guru tingkatan

Bidang Tugas
a. Mengedar dan mengumpul borang SMM
b. Mengumpul maklumat dari borang SMM
c.Memasukkan maklumat dan data murid di dalam sistem SMM.
d.Mengemaskini data SMM.
e.Menghantar data SMM ke PPD Tampin.
f. Menghadiri mesyuarat yang berakitan jika diarahkan oleh pihak pengurusan.

18

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

SMK Taman Indah

PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN


1. Mengelolakan dan memastikan perhimpunan rasmi dan harian diadakan dalam suasana senyap,
licin dan teratur.
2. Semasa perhimpunan, salah seorang guru bertugas hendaklah bertindak mengumumkan apa juga
aktiviti atau pengumuman lain yang hendak disampaikan kepada murid-murid.
3. Hendaklah berada di kawasan sekolah sekurang-kurangnya 15 minit lebih awal daripada waktu
pertama waktu belajar dan balik lebih lewat daripada guru-guru yang lain. Tujuannya ialah untuk
memastikan keadaan sekolah senantiasa terkawal sepanjang hari bertugas.
4. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang ditetapkan sepanjang minggu berkenaan
(termasuk hari persekolahan sabtu jika ada )
5. Guru bertugas juga hendaklah memberikan laporan secara ringkas dalam perhimpunan pada
minggu yang berikut.
6. Seorang guru bertugas hendaklah berada di kantin pada waktu rehat untuk mengawasi murid-murid
dan menulis laporan keadaan kantin di dalam buku yang disediakan.
7. Semua bilik darjah dan tandas hendaklah diperiksa dan apa juga kerosakan hendaklah dilaporkan
kepada Penolong KananHEM/Penolong Kanan 1/Pengetua.
hendaklah
8. Semasa ujian lisan, amali atau peperiksaan bertulis dijalankan, guru-guru bertugas
membantu menjaga disiplin sekolah supaya tidak bising dan sebagainya.
9. Membawa murid yang sakit ke hospital (jika perlu).
10.Semasa membuat pemeriksaan di bahagian tertentu seperti tandas dan lain-lain,sekiranya terdapat
keadaan yang tidak memuaskan umpamanya bau yang busuk,tandas tidak dicuci dan sebagainya,
tindakan serta merta mestilah diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
11.Bersikap peka dan bertanggungjawab ke atas setiap apa yang berlaku di kawasan sekolah yang
memerlukan tindakan mengatasinya sepanjang hari bertugas pada minggu yang berkenaan.
12.Menyediakan laporan lengkap pada setiap hari pada buku laporan guru bertugas dan menyerahkan
kepada Penolong Kanan Hem untuk disemak dan diambil tindakan segera.Buku laporan tersebut
hendaklah diserahkan pada akhir minggu bertugas berkenaan.
13.Membantu guru-guru disiplin mengawasi perkara-perkara berikut:
13.1 Pelajar datang lewat
13.2 Pertukaran kelas
13.3 Perilaku pelajar semasa perhimpunan, waktu balik dan waktu rehat
13.4 Pelajar keluar/masuk kelas dan lain-lain pelanggaran disiplin
14.Membantu memastikan persekitaran kelas dan sekolah bersih dan selesa untuk pengajaran dan
Pembelajaran

19

Panduan Pengurusan Unit-unit


HAL EHWAL MURID 2012
(http://myhemsmti.blogspot.com)

LAMPIRAN A-1
A.PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN SEKOLAH 2012
OPERASI 1 : PENGURUSAN AKTIVITI PERGI DAN BALIK
Pegawai
Bil.
Output/Hasil
Nama Program
Bertanggungjawab
1 Data cara pelajar pergi dan balik sekolah terkini, tepat
Data M
En. Sharol Irani
dan disebarkan
2 Pelajar faham dan mengamalkan:
-tatacara laluan pejalan kaki di luar dan di dalam
sekolah
En Khairuddin b
Ops. Waspada
-tatacara pejalan kaki, kenderaan awam, dihantar
Mohd Taufek
penjaga dan pelajar bermotor
-peranan pelajar 5 minit sebelum balik
3 Taklimat tatacara pergi balik sekolah
En Khairuddin b
Ops. Selamat
Mohd Taufek
4

Pergerakan murid semasa P&P direkod dan dipantau

Murid beratur dengan tertib semasa ke bilik-bilik khas


seperti makmal,bengkel dan makmal ICT
Murid mematuhi peraturan pejalan kaki dan mengikut
laluan yang ditetapkan
Murid meletak kenderaan (motosikal & basikal) dengan
teratur.
Murid sedar dan tahu tentang kepentingan mematuhi
undang-undang dan peraturan lalu lintas

6
7
8

10

11

12

13
14

-Penunggang dan pembonceng memakai topi keledar


dan mematuhi peraturan lalu lintas
-Kenderaan yang berada di kawasan sekolah adalah
berdaftar kecuali kenderaan pelawat
Ibubapa dan warga SMKTI mematuhi peraturan
lalulintas, membuat u turn dan menurunkan pelajar di
zon yang ditetapkan
-Semua Warga SMKTI mengikut prosedur yang
ditetapkan dalam pekeliling dan sekolah sebelum,
semasa dan selepas aktiviti kokurikulum,sukan dan
permainan dijalankan.
-Aktiviti murid dan kehadiran direkod, dengan
mengambil kira tatacara keselamatan
-Semua aktiviti dipantau oleh guru bertugas
-Borang kebenaran ibu bapa yang lengkap dan
ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga
-Perakuan kesihatan diperoleh sebelum aktiviti
Semua peralatan diselenggara mengikut jadual dan
adalah selamat digunakan
-Semua arahan dan prosedur keselamatan difahami dan
dipatuhi
-Aktiviti dijalankan di bawah kawalan dan diselia oleh
petugas

Program 5
Minit Disiplin

Tempoh
Jan 2012

Jan- Feb
2012

Jan Mac
2012
JanNov. 12
Jan-Feb
12

Program 5
Minit Disiplin
Program 5
Minit Disiplin

En. Mazlan b
Lambak
Pn. Tengku Hapizah
Raja Hamzah
En. Mazlan b
Lambak
En. Mazlan b
Lambak

Program 5
Minit Disiplin

En. Mazlan b
Lambak

Program 5
Minit Disiplin

En. Mazlan b
Lambak

Jan 2012

Ops. Ingat

En Murali

Jan-Feb
2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l


Velayuthan

Jan-Mac
2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l


Velayuthan

Jan-Mac
2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l


Velayuthan

Jan-Mac
2012

Ops. Selamat

En. Vikraman a/l


Velayuthan

JanApril
2012

Ops Baris

Jan 12
Jan-Feb
2012
Jan
Feb
2012

LAMPIRAN A-2
OPERASI 2 : PENGURUSAN KESELAMATAN FIZIKAL SEKOLAH
Pegawai
Bil.
Output/Hasil
Nama Program
Bertanggungjawab
15 Bilik darjah dalam keadaan baik dan selamat
En. Abd Aziz b
Pantau & Pulih
Abd Rahman
16 Tiang dan pemegang tangga bercat dan selamat
En. Abd Aziz b
Pantau 2
Abd Rahman
17 Tempat bahaya ditanda AWAS,BAHAYA dan
En. Muriali/En. AP
KAWASAN LARANGAN pada bangunan, laluan dan
Labelkan
Rajan
longkang
18 Pendawaian dan peralatan elektrik sempurna dan
En. Abd Aziz b
Pantau 3
selamat diguna
Abd Rahman
19 Parit dan longkang dan pengaliran sempurna dan
Ops. Parit
En. Zulkifli
selamat kepada pengguna
20 Paip air dan gas diselenggara dan selamat kepada
Selenggara
En. Muslem
pengguna
21 Pokok sempurna dilabel dan dibukukan jenis pokok
Pn Ramlah Mat
Label Pokok
atau tanaman dalam sekolah
Junus
22 Tandas selamat digunakan, kondusif dan berfungsi
En. Mohammad b
Tandas Bersih
sepanjang masa
Said
23 Kawasan sekolah bercahaya pada waktu malam
En. Abd Aziz b
Bersinar
Abd Rahman
24 Pagar sekeliling sekolah baik dan selamat
En. Abd Aziz b
Teguh Kukuh
Abd Rahman
OPERASI 3 : PENGURUSAN KESELAMATAN SOSIAL
Pegawai
Output/Hasil
Nama Program
Bil.
Bertanggungjawab
25 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan
mengendalikan isu vandalisme
Taklimat
-Warga SMKTI memahami tatacara mengendalikan isu
En. Ng Chan Heng
Vandalisme
vandalisme
-Sifar kes vandalisme
25 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan
mengendalikan gangguan emosi
-Sifar gangguan emosi rohani
Sehari bersama
Cik Tan Soo Shin
-Warga SMKTI memperolehi pengetahuan
Kaunselor
mengendalikan isu buli
-Sifar kes buli
27 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan dan
menyedari tantang bahaya dadah dan rokok
Program 5 minit
Cik Nor Azalina
-Sifar kes murid mengaku secara sukarela mencuba
anti dadah
dadah
28 -Warga SMKTI memperolehi pengetahuan dan
Ceramah Anti
menyedari tentang bahaya dadah dan rokok
Dadah dan
En Aris b Mihat
Rokok
29 -Semua aduan warga SMKTI diteliti dan diambil
tindakan
En. Mohammad b
Peti Aduan
-Sifar kes aduan
Said

Tempoh
Jan-Okt
2012
Jan-Mac
2012
Jan- Mac
2012
Jan- Mac
2012
Jan- Dis
2012
Jan- Mac
2011
Jan- April
20112
Jan-Nov
2012
Jan-Dis
2012
Jan-Dis
2012
Tempoh
Jan
April
2012

Feb-Jun
2012

Feb-April
2012
April
2012
Jan-Okt
2012

LAMPIRAN A-3
30

Peratus murid membawa barangan terlarang berkurang

31

34

-Tatacara, prosedur dan peraturan keselamatan sosial


dipamerkan
-warga SMKTI memperoleh pengetahuan bertindak
apabila menghadapi isu social
-Pelajar berisiko tinggi dapat mengenalpasti kesalahan
diri.
-Pelajar dapat mengenalpasti kesan akibat perlakuan
negatif
-Pelajar berisiko mengikut program intervensi yang
dirancang
-Warga SMTI memperolehi pengetahuan tentang
penampilan perwatakan cemerlang
- kes penampilan negative ditangani
Kehadiran ibubapa ke perjumpaan tiga penjuru

35

Bilangan perjumpaan AJK PIBG

36

Sifar kes ponteng

37
38

Pematuhan penghantaran laporan disiplin berkala ke


jabatan
Kehadiran ibu/bapa ke majlis majlis sekolah

39

50 pengawas yang diiktiraf

40

100 rakan yang diiktiraf Rakan 3K

41

40 orang SLAD/PRS diiktiraf

32

33

Taklimat
Disiplin

En Mazlan b
Lambak

Jan-Okt
2012

Sudut PPDa

Cik Tan Soo Shin

Feb-Mac
2012

Sehari bersama
Kaunselor

Cik Tan Soo Shin

Jan-Julai
2012

Taklimat
Disiplin

En. Mazlan b
Lambak

Jan-Julai
2012

Perjumpaan 3
penjuru
Mesyuarat AJK
PIBG
Buku Kawalan
Kelas

Pn. Norhunaini b
Hj Tahir

Jun 2012

En. Aris b Mihat


En. Mazlan b
Lambak
En. Mazlan b
Lambak

SSDM
Majlis-majlis
sekolah
Program
Kepimpinan
Pengawas
Program
Kepimpinan
rakan 3K
Program
Kepimpinan
SLAD/PRS

GPK1/GPKHEM

FebNov12
Jan-Okt
2012
Jun & Dis
2012
Feb-Okt
2012

En. Ng Chan Heng/


En. Khairuddin

Jan-Mac
2012

En. Murali/En.
Sharol Irani

Mac-April
2021

En. Aris b Mihat

Set. 12

OPERASI 4: PENGURUSAN KRISIS/BENCANA


Bil.
42
43
44

Output/Hasil
Warga SMKTI dapat mengenalpasti langkah yang
perlu diambil semasa kecemasan
Warga SMKTI memperolehi pengetahuan bertindak
apabila menghadapi krisis dan bencana alam
Warga \SMKTI sentiasa bersedia dan dapat bertindak
secara teratur mengikut tatacara keselamatan apabila
menghadapi krisis/bencana

Nama Program
Ceramah
Kebakaran
Minggu 3K
Kawat
Kebakaran

Pegawai
Bertanggungjawab
En Murali & JK
Keselamatan
Pn. Nurhunaini &
JK Keselamatan

Mac-Jun
2012
Mac-Julai
2012

Cik & Jk
Keselamatan

Mac-Julai
2012

Tempoh

LAMPIRAN A-4

Bil.
45

46
47
48

OPERASI 5 : PENGURUSAN PENGURUSAN BERISIKO


Pegawai
Output/Hasil
Nama Program
Bertanggungjawab
-Sifar kemalangan
-Pelajar mendapat maklumat tentang kawasan berisko
di luar kawasan sekolah
-Kerjasama dengan pihak luar dalam menangani risiko
di luar kawasan sekolah
Pelan kawasan berisiko beradius 5 km

Pantau dan
Cegah

En.Khairuddin b
Mohd Taufek

Permaufakatan
sekolah

Pengetua/GPK1
/GPKHEM
En.Khairuddin b
Mohd Taufek

Ops Pelan 5km

Kawasan spot yang berisiko diletakkan label/papan


tanda

En.Murali

Tempoh
Jan-April
2012
Mei-Ogos
2012
Jan 2012
Feb Mei
2012

OPERASI 6: PENGURUSAN RISIKO


Bil.

Output/Hasil

49

Pelajar dibekalkan brosur polisi pengurusan risiko

50

5 nombor kecemasan dipamerkan di kawasan yang


strategik
Setiap kelas dan bilik khas dipamerkan tatacara
pengurusan risiko.

51

Nama Program
Bacalah
SOS
Pamerkan

Pegawai
Bertanggungjawab
En. Mohammad b
Said
En. Mohammad b
Said
En. Mohammad b
Said

Tempoh
Mac jun
2012
Feb 2012
Mac 2012

LAMPIRAN A-5
B. PROGRAM PENINGKATAN KEBERSIHAN SEKOLAH 2012
ASPEK 1 : KEBERSIHAN PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN SEKOLAH
Pegawai
Bil.
Output/Hasil
Nama Program
Tempoh
Bertanggungjawab
1 Kebersihan persekitaran sekolah sifar sampah,ceria,
Program
Pn Kathijah Yusof
Jan-Mei
selesa dan indah
Gotong Royong
2012
2 Semua pelajar menghayati konsep kebersihan melalui
Pertandingan
Cik Norazizah
Feb 2012
penghasilan kreatif
melukis poster
Ismail
3 Persekitaran sekolah bersih & tanpa risiko tempat
Kempen Basmi
Jan- Dis
Cik Rosmarina
pembiakan aedes
Aedes
2012
4 Kawasan bersih dari puntong rokok/asap rokok
En. Mazlan/AJK
Mei 2012
Bebas Rokok
Disiplin
5 Peningkatan pengetahuan dan kesedaran bahawa
Mac 2012
Program 5 minit
sekolah adalah KAWASAN LARANGAN
En. Sahrol Irani
anti dadah
MEROKOK
6 Peningkatan pengetahuan dan kesedaran berkaitan
Ceramah Anti
Mac 2012
En. Aris b Mihat
bahaya rokok dan dadah dikalangan pelajar
Rokok
7 Menghayati konsep 3K
Pn. Geeta a/p
Mei 2012
Esei 3K
Dhirajlal
8 Murid mempunyai kuku yang pendek dan bersih
Ops. Kuku
Badan pengawas
Jan-Okt
2012
ASPEK 2 : KEBERSIHAN DIRI WARGA SEKOLAH
Bil.

Output/Hasil

Murid berpenampilan kemas dan sesuai mengikut


situasi, aktiviti dan majlis
Semua murid dapat mencuci tangan dengan cara yang
betul
Tahap kebersihan fizikal kantin, peralatan dan perabot,
dan pengendali makanan menepati Standard Jabatan
Kesihatan
Kantin bersih, ceria dan selamat dari LILATIN
Tempat murid meletakkan pinggan,mangkuk, sudu ,
garfu dan gelas kemas dan bersih

10
11

12
13

Nama Program

Pegawai
Bertanggungjawab

Segak Bersih

Badan pengawas

Tanganku

En. Aris b Mihat

Kantin Ceria
Gotong royong

Cik Norazlina bt
Mohamad serta
AJK Kantin
JK Kantin
Cik Norazlina
Mohamad dan AJK
Kantin

Tempoh
Sepanjang
2012
Mec 2012
Sepanjang
Tahun
Feb 2012
Jan- Mei
2012

ASPEK 3: KEBERSIHAN KEBERSIHAN TANDAS


Bil.

Output/Hasil

14
15

Murid menggunakan tandas dengan berhemah


Murid menggunakan tandas dengan betul

16

Dinding tandas bebas daripada contengan

17

Singgahan yang selesa kepada semua pengguna

Nama Program
Berhemah
Gunakan Baikbaik
Tiada
Contengan
Tandas Indah
Bersih Ceria

Pegawai
Bertanggungjawab
Pn. Fatimah Zahrah
Cik Chua Hui Wen
En Sharol Irani
En Sharol Irani

Tempoh
Jan 2012
Feb 2012
Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun

LAMPIRAN A-6

ASPEK 4 : KEBERSIHAN BILIK DARJAH DAN BILIK KHAS


Pegawai
Bil.
Output/Hasil
Nama Program
Bertanggungjawab
18 Semua kelas mencapai markah keceriaan dan
Program
En. Hamzah b Abd
kebersihan 80% dan ke atas
Keceriaan Kelas
Hamid
19 PSS kemas dan rapi selepas P&P
Pn. Norlela bt Abd
Kemas Rapi
Latif
20 Bilik-bilik khas dalam keadaan bersih & bersih serta
Bersih
Pn. Norlela bt Abd
berfungsi
berfungsi
Latif
ASPEK 5 : KEBERSIHAN SISTEM SALIRAN DAN PERPARITAN
Pegawai
Bil.
Output/Hasil
Nama Program
Bertanggungjawab
21 Semua longkang di luar dan di dalam sekolah sentiasa
Tiada Lumut
Pekerja Swasta
bebas daripada lumut
22 Longkang bersih dan pengaliran air lancar
Air Lancar
Pekerja Swasta
23

Longkang bersih dan pengaliran air lancar

Gotong royong
perdana
bersama Bomba
dan MPPD

Tempoh
Sepanjang
tahun
Feb 2012
Jan-Mac
2012

Tempoh
Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun
Feb 2021

En. Hamzah b Abd


Hamid

ASPEK 6: KEBERSIHAN SISTEM PELUPUSAN PEPEJAL


Pegawai
Bil.
Output/Hasil
Nama Program
Bertanggungjawab
24 -Semua kelas sentiasa dalam keadaan yang bersih.
Tiada Sampah
En. Hamzah b Abd
-Sampah tidak bermalam di dalam kelas dan kawasan
Tiada Masalah
Hamid
sekolah
25 Amalan kitar semula dikalangan murid SMKTI
Pn Chiang Cheng
Kitar Semula
Kim

Tempoh
Sepanjang
tahun
Sepanjang
tahun

LAMPIRAN A-7

C. PROGRAM PENINGKATAN KESIHATAN SEKOLAH 2012


ASPEK 1: PENGURUSAN DAN BILIK RAWATAN
Bil.

Output/Hasil

Bilik rawatan Kondusif dan berfungsi

Mempertingkatkan kualiti pengurusan kesihatan murid


dan warga dewasa

Nama Program

Pegawai
Bertanggungjawab

Tempoh

Operasi Ceria

Pn. Datin Hamidah

Jan-Mac
2012

Hari Qualiti

Pn. Hjh Siti Fatimah Mei 2021

ASPEK 2: KANTIN SIHAT


Bil.

Output/Hasil

Pengurusan Kantin yang efisen

Memperoleh Gred A

Sifar keracunan makanan,kebersihan kantin terjamin


dan makan berkualiti
Memenuhi kehendak pelanggan tanpa aduan

6
7
8
9

10

Proses penyediaan makanan mematuhi standard


ditetapkan oleh pihak Jabatan Kesihatan
Mengamalkan cuci tangan dengan betul sepanjang
masa
Semua warga sekolah lebih peka kepada pengetahuan
tentang kalori makanan seharian mereka dan
mengamalkan pemakanan sihat
Warga SMKTI mendapat maklumat kesihatan melalui
pelbagai kaedah sebaran maklumat-ceramah, pameran,
papan kenyataan,poster, pamplet.

Nama Program

Pegawai
Bertanggungjawab

Kantinku

Pn. Zanariah

Plan A

Pengusaha Kantin

Sifar Keracunan

En Mohd Zamri

Zero Aduan

Pn. Zanariah

Patuh

Pn. Siti Fatimah

Tangan Bersih

En. Aris Mihat

Makanan Sihat

Pn. Siti Fatimah

Pameran M3K

En. Murali a/l


Mookiah

Tempoh
Jan-April
2012
Jan-Dis
2012
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun

ASPEK 3: KESIHATAN DIRI


Bil
Output/Hasil
.
11 Semua pelajar dapat mengamalkan diet
12 Semua warga dewasa SMKTI memantau tekanan darah
diri sepanjang tahun
13 Semua kelas sentiasa dalam keadaan bersih dan
selamat
14 Murid menggunakan tandas dengan berhemah dan
selesa
15 Tiada pembiakan aedes di persekitaran sekolah

Nama Program
Diet
Mengukur
Tekanan darah

Pegawai
Bertanggungjawab
Pn. Siti Fatimah
Pn. Tg Hapizah

Kelas Ceria

Cik Norazizah

Tandasku

En. Foo

Pemantauan
Mingguan

Cik Rosmarina

Tempoh
Feb 2012
Mac dan
Sept 2012
Sepanjang
tahun
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun

LAMPIRAN A-8
ASPEK 4: KESIHATAN PERSEKITARAN
Bil.

Output/Hasil

Nama Program

16

Persekitaran sekolah bebas dadah & bebas asap dadah

Hari Anti
Dadah-Rokok

Pegawai
Bertanggungjawab
Pn Halimaton/Cik
Nor Azlina

17

Semua pelajar mendapat info tentang bahaya


penyalahgunaan dadah
Warga SMKTI dapat mengetahui kaedah mengawal
wabak penyakit
Semua pelajar yang kurang sihat ada symptom
mendapat rawatan segera
Semua pelajar mengetahui cara masakan tradisional
cara masakan tradisional berbilang kaum
Warga SMKTI mengenal dan menghormati
kebudayaan kaum Cina
Warga SMKTI mengenal dan menghormati
kebudayaan kaum India

Sudur PPDa

En. Aris b Mihat

18
19
20
21
22

Taklimat
kawalan H1N1
Mengambil
suhu badan

En. Aris b Mihat


Pn Hjh Siti Fatimah

Tahun Baru
Cina

Pn. Siti Fatimah


dan AJK RIMUP
Pn. Chiang Cheng
Kim

Pesta Ponggal

En AP Rajan

Tempoh
April
2012
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun
Sepanjang
Tahun
April
2012
Jan 2012
Mac 2012

23
ASPEK 5: KESIHATAN SOSIAL
Bil.
24

25
26

Output/Hasil
Semua pelajar bersama ibubapa berhajat untuk
mendapat keputusan yang cemerlang dalam PMR &
SPM dan menghormati amalan agama lain
Berhajat untuk mendapatkan keputusan yang baik
dalam PMR & SPM
Pelajar PMR dan SPM mempunyai keyakinan untuk
menghadapi peperiksaan awam

Nama Program
Bacaan Yasin,
Solat Hajat dan
Berbuka puasa
Sembahyang
Hajat
Doa Selamat

Pegawai
Bertanggungjawab
Unstaz Safri b
Jamaludin
Guru-guru
beragama Hindu
Guru-guru
beragama budha

Tempoh
Julai-Okt
2012
Sept-Okt
2012
Sept-Okt
2012

ASPEK 6: KESIHATAN KOMUNITI


Bil.

Output/Hasil

27

Meningkatkan sahsiah warga pelajar dan ibubapa

28

Mengeratkan hubungan di antara warga SMKTI dan


ibubapa

Nama Program
Sambutan
Maulidur Rasul
Mesyuarat
Agong PIBG

Pegawai
Bertanggungjawab
En. Safri b
Jamaluddin
GPKHEM/AJK
PIBG

Tempoh
Feb 2012
Mac 2012

ASPEK 7: KEMUDAHAN KESIHATAN LAIN


Bil.
29

Output/Hasil

30

Pelajar soleh,mesra, bermotivasi serta bersedia


menghadapi cabaran
Peningkatan dalam sahsiah pelajar

31

Meningkatkan pencapaian PMR dan SPM

Nama Program

Pegawai
Bertanggungjawab

KPI

SU KPI

Pengurusan
Stress
Program
Motivasi
PMR/SPM

Cik Tan Soo Shin


Cik Tan Soo Shin

Tempoh
Jan-Sept
2012
April-julai
2012
Jun-Sept
2012