Anda di halaman 1dari 7

CONTOH-CONTOH SOALAN ESEI KBAT GEOGRAFI SPM

Kod Mata Pelajaran :


KONSTRUK

2280/2

KONTEKS

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

Samad bertugas sebagai pengawal empangan


di atas di kawasan hulu sungai. Pada masa itu
hujan turun dengan lebatnya. Menyebabkan
paras air meningkat secara mendadak. Pada
jam 12.00 tengah malam Samad
mendapati
pintu empangan telah terbuka dengan sendiri
seluas 3 cm.
1

a)
b
c
d

Apakah langkah segera yang perlu diambil oleh En. Samad terhadap
pintu empangan tersebut ? Berikan alasan anda
Jangkakan kesan yang akan berlaku jika En. Samad
membiarkan sahaja pintu air terus terbuka.
Apakah tindakan terbaik yang boleh diambil oleh En. Samad
untuk menyelamatkan penduduk di bahagian hilir sungai pada
waktu tersebut?
Cadangkan langkah jangka panjang untuk mengurangkan kesan
limpahan air empangan terhadap alam sekitar.

Penilaian Item
KEAKURAN

Kurikulum

Spesifikasi

KETEPATAN DAN KEJELASAN

Peluang

Konstruk

Konteks
Baharu

Komponen
dan
Stimulus
Jelas

KESESUAIAN

Kesukaran

Kepentingan

Keadilan

BORANG PEMBINAAN ITEM KBAT


Kod Mata Pelajaran :
KONSTRUK

2280/2

KONTEKS

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

Kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur tahun 2010


2

Berdasarkan foto di atas apakah tindakan yang telah


dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah
tersebut?

Pada andaian anda , adakah masalah kesesakan pada tahun 2020


bertambah rumit atau sebaliknya. Berikan alasan anda

Pada tahun 2020 ,Malaysia akan menjadi negara maju , apakah


langkah yang perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa untuk
mangatasi masalah diatas ?. Berikan cadangan anda.

Jika anda ditugaskan untuk membangunkan sebuah bandar baru .


Apakah perubahan yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan
kesesakan lalulintas pada tahun 2020 ?

Sejauh manakah penggunaan pengangkutan awam dapat mengatasi


masalah kesesakan lalu lintas di pusat bandar ?

Penilaian Item
KEAKURAN
Kurikulum

Spesifikasi

KETEPATAN DAN KEJELASAN


Peluang

Konstruk

Konteks
Baharu

Komponen
dan
Stimulus

KESESUAIAN
Kesukaran

Kepentingan

Keadilan

Jelas

BORANG PEMBINAAN ITEM KBAT


Kod Mata Pelajaran :
KONSTRUK

2280/2

KONTEKS

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

Gambar foto hutan hujan tropika di Malaysia

FOTO A
3

FOTO B

Mengapakah

sumber dalam foto A

perlu dikekalkan?

Apa pilihan yang perlu anda buat untuk mengekalkan


tersebut supaya tidak pupus di Malaysia .

Apakah yang akan berlaku jika kawasan sumber foto A telah


berubah menjadi foto B ?

Jika kawasan hutan tersebut hendak diteroka untuk pembangunan


sebuah bandar apakah fakta yang anda pilih untuk menunjukkan
bahawa tindakan anda adalah betul ?

sumber

Penilaian Item
KEAKURAN

Kurikulum

Spesifikasi

KETEPATAN DAN KEJELASAN

Peluang

Konstruk

Konteks
Baharu

Komponen
dan
Stimulus
Jelas

KESESUAIAN

Kesukaran

Kepentingan

Keadilan

Kod Mata Pelajaran :


KONSTRUK

KONTEKS

2280/2

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

FAKTA yang menyatakan Malaysia tidak menghadapi bahaya gempa bumi


sebelum
ini
telah
tidak boleh digunakan lagi selepas bencana tsunami melanda dan negara terasa
gegaran
akibat gempa bumi di Indonesia. Bencana yang berlaku telah menukar situasi di
Malaysia dan juga negara lain yang sebelum ini tidak pemah terfikir akan dilanda
bencana
hebat
tersebut.
Seterusnya, kejadian gempa bumi di Indonesia pada 28 Mac 2005 lalu seakanakan
menguji
persediaan negara ini dalam menghadapi bencana serupa pada masa hadapan.
Gempa bumi yang bermagnitud 8.7 pada skala Richter ini berlaku kira-kira pukul
12.09 tengah malam, dengan kedalaman titik fokus sekitar 33 kilometer di 2.09
darjah utara dan 97.01 darjah timur berdekatan dengan Pulau Nias di
Sumatera.la berlaku pada kawasan satah gelinciran yang sama seperti apa yang
berlaku pada 26 Disember 2004 dan dijangka mampu menghasilkan tsunami
yang mungkin boleh menjejaskan negara ini.Ramai rakyat Malaysia di sekitar
pantai barat Semenanjung Malaysia, terutama yang tinggal di bangunan tinggi
dapat merasai gempa itu. Dua kejadian gempa bumi ini cukup memberikan
pelbagai persoalan yang sukar untuk dihuraikan.Mengikut faktanya, gempa bumi
yang berlaku pada 28Mac lalu sebenarnya lebih hampir dengan Semenanjung
Malaysia berbanding gempa bumi yang berlaku pada 26 Disember tahun lalu.
Kesan gegaran yang dirasainya juga diakui lebih hebat berbanding sebelumnya
yang menimbulkan persoalan adakah negara kita yang berada di luar lingkaran
api
(kawasan
gempa)
adalah
selamat.
Sumber : Petikan akhbar Utusan Malaysia 9 April 2005
Berdasarkan petikan akhbar diatas :
4

Mengapakah kejadian gempa bumi yang berlaku di negara


Indonesia kesannya dirasai di Malaysia ? Berikan alasan anda

Kenapa kesan daripada tsunami menyebabkan kematian dan


kemusnahan yang dahsyat . Berikan pendapat anda .

Jika Malaysia ingin membangunkan kawasan pinggir


pantai,apakah pilihan tindakan yang perlu dibuat oleh pemaju
pembangunan tersebut ?

Penilaian Item
KETEPATAN DAN KEJELASAN

KESESUAIAN

KEAKURAN

Kurikulum

Spesifikasi

Peluang

Kod Mata Pelajaran :


KONSTRUK

Konstruk

Konteks
Baharu

2280/2

KONTEKS

Komponen
dan
Stimulus
Jelas

Kesukaran

Kepentingan

Keadilan

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

Jaringan jalan raya semakin berkembang dan menjadi pemangkin kepada pembangunan
negara Malaysia.

foto 1
a. Mengapakah jaringan jalan raya seperti dalam foto 1 dibina di kawasan bandar?
b. Pada pendapat anda, apakah kesan pembinaan jalan raya di atas terhadap ekonomi
dan alam sekitar?
c. Sejauhmanakah pembinaan jalan raya seperti di atas dapat menyelesaikan masalah
kesesakan lalu lintas di bandar pada masa hadapan?

Penilaian Item
KEAKURAN
Kurikulum

Spesifikasi

KETEPATAN DAN KEJELASAN


Peluang

Konstruk

Konteks

Komponen

KESESUAIAN
Kesukaran

Kepentingan

Keadilan

Baharu

Kod Mata Pelajaran :


KONSTRUK

2280/2

KONTEKS

dan
Stimulus
Jelas

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

Foto 2
a. Namakan fenomena yang ditunjukkan dalam foto 2 di atas.
b. Pada pendapat anda mengapakah fenomena tersebut turut dialami oleh negara
Malaysia?
c. Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan sekiranya fenomena di
atas terjadi di masa akan datang?
d. Sekiranya fenomena tersebut berlaku, apakah tindakan perlu anda lakukan?

Penilaian Item
KEAKURAN
Kurikulum

Spesifikasi

KETEPATAN DAN KEJELASAN


Peluang

Konstruk

Konteks
Baharu

Komponen
dan
Stimulus

KESESUAIAN
Kesukaran

Kepentingan

Keadilan

Jelas

Kod Mata Pelajaran :


KONSTRUK

2280/2

KONTEKS

Mata Pelajaran : GEOGRAFI

ARAS
KESUKARA
N

JENIS
ITEM

PENSKORAN

MARKAH

KUNCI

a. Pada pendapat anda, sejauhmanakah fenomena di atas disebabkan oleh tindakan


manusia?
b. Fenomena di atas menimbulkan pelbagai kesan terhadap aktiviti manusia. Jelaskan.
c. Sekiranya pembangunan perlu dilakukan di kawasan cerun, apakah pendekatan yang
perlu anda lakukan untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar.

KEAKURAN

Kurikulum

Spesifikasi

KETEPATAN DAN KEJELASAN

Peluang

Konstruk

Konteks
Baharu

Komponen
dan
Stimulus
Jelas

KESESUAIAN

Kesukaran

Kepentingan

Keadilan