Anda di halaman 1dari 21

Nama Ahli Kumpulan :

1.NAZIRAH BINTI TIARDEK


212219
2.NURLIYANA BINTI MD SAAD 212374
3.NOOR SYAKIRAH BINTI ELIAS 211414
4.MOHD FAKHRULSALLAM
212460
BIN AZMI
5.NOR ISLAM BIN RAMLEY
211301
Powerpoint Templates

Page 1

Utilitarianisme berasal daripada perkataan utility yang


mempunyai maksud yang sama dengan kegembiraan
atau juga sebagai kepuasan.
Ahli Utilitarian mengatakan bahawa sesuatu perlakuan
itu adalah betul (bermoral), sekiranya perlakuan itu
adalah berfaedah dan membawa hasil atau kesudahan
yang baik atau diinginkan.
Teori Utilitarianisme adalah berkaitan dengan tindakan
seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan
kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Individu patut
melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan
kebaikan maksimum kepada setiap orang atau
membawa kebahagiaan maksimum kepada majoriti.
Powerpoint Templates

Page 2

Pengasas-pengasas

Powerpoint Templates

Page 3

Jeremy Bentham
(1748-1832)
Dilahirkan di London pada 15
Februari 1748.
Jeremy Bentham ialah ahli
falsafah Inggeris yang radikal
yang mempelopori teori
kegunaan (utilitarianisme) pada
awal abad ke-9
Powerpoint Templates

Page 4

John Stuart Mill adalah anak lelaki James Mill


yang lahir di London pada tahun 1806. Mill
muda tidak pernah sekolah, namun ayahnya
memberi suatu pendidikan yang sangat baik.
Berpendapat bahawa manusia mempunyai
suatu kapasiti manakala haiwan tiada. Oleh
itu, apabila kita mengetahui tentang
kewujudan kapasiti itu, maka kita tidak boleh
menganggap semua benda mempunyai
kegembiraan kecuali benda tersebut
dirangkumkan di dalam diri mereka.
Powerpoint Templates

Page 5

Perlakuan
Utilitarianisme

Peraturan
Utilitarianisme

Powerpoint Templates

Hedonistik
utilitarianisme

Page 6

Setiap tindakan manusia mesti


mempunyai kebaikan yang melebihi
kejahatan.
Kebaikan yang diperolehi bukan hanya
untuk diri si pembuat tindakan sendiri
bahkan juga untuk orang lain yang
berada dalam situasi itu.
Sekiranya tindakan tersebut
menghasilkan kebaikan maka ia
dianggap betul.
Powerpoint Templates

Page 7

Contoh 1: Kes Sabrina dan bapa saudaranya.


Sabrina telah membunuh bapa saudaranya.
Membunuh adalah satu kesalahan. Jadi membunuh
adalah satu perbuatan yang salah. Sabrina didapati
bersalah kerana telah membunuh bapa saudaranya.
Peraturan moral seperti mencuri itu salah; jangan
menipu; jangan cakap bohong; apatah lagi
membunuh. Kita perlu patuh kepada peraturan moral
yang betul. Peraturan moral itu betul sekiranya ia
dapat mendatangkan kebahagiaan kepada ramai
orang yang mengikutnya.
Contoh 2 : Aktiviti yang berkonsepkan santai dan
bersahaja tanpa mendatangkan faedah kepada
pengikut lain.
Misalnya aktiviti riadah dengan menonton televisyen
mungkin dianggap tidak bermoral kerana masa
tersebut sepatutnya digunakan untuk melakukan kerjakerja yang bermanfaat seperti kerja kebajikan
Powerpoint Templates

Page 8

Kesukaran Menentukan Kesan


Kepada yang Lain
Tidak Praktikal Pada Sesuatu
Permulaan Situasi
Kesukaran Dalam Pengajaran
Kepada Anak Muda.

Powerpoint Templates

Page 9

i.
ii.
iii.

Sukar menentukan akibat


baik bagi orang lain
Tidak praktik bermula semula
dalam setiap situasi
Tiada peraturan

Powerpoint Templates

Page 10

Peraturan utilitarianisme merupakan


pembaikan dari utilitarianisme
tindakan.
Setiap manusia harus mematuhi
peraturan dan undang-undang yang
ada agar dapat memberikan kebaikan
kepada seramai mungkin manusia yang
terlibat
Powerpoint Templates

Page 11

Contoh 1:
Tindakan atau perbuatan yang boleh
meningkatkan ciri kesetiaan dan
persahabatan,sehingga mencetuskan ciri
kegembiraan.
Contoh 2:
~ Memutuskan persahabatan tetapi boleh
membahagiakan kedua-dua belah pihak
yang terlibat adalah suatu yang dianggap
bermoral.

Powerpoint Templates

Page 12

1. Kerja keras untuk peperiksaan


2. Memakai tali pinggang keselamatan
ketika memandu
3. Sentiasa berhenti ketika lampu
isyarat merah

Powerpoint Templates

Page 13

Kesukaran dalam menentukan


kesan kepada yang lain.
Peraturan itu sukar digunakan dalam
pelbagai atau semua situasi yang
mereka hadapi. Peraturan
Utilitarianism boleh menilai peraturan
mereka melalui meletakkan tahap
awal dan tahap pertengahan. Namun,
masalah terus berlaku tanpa
mengambil kira kategori peraturan
yang masih belum ditemui.

Powerpoint Templates

Page 14

Kelemahan Peraturan
Utilitarianisme
i.
Sukar untuk menentukan apakah kesan yang baik
kepada yang lain, sesuatu yang tidak praktikal untuk
mempunyai suatu permulaan dalam setiap situasi untuk
menentukan yang manakah adalah bermoral terhadap
situasi tersebut, dan sesuatu yang sukar dalam
mendidik yang muda untuk berkelakuan moral
sekiranya mereka boleh tidak diberi peraturan dan
panduan untuk diikuti.
ii.
Sukar untuk menentukan apa yang memberi kesan
baik kepada yang lain, sukar untuk melihat bagaimana
Peraturan Utilitarianisme boleh dikenal pasti
memberikan suatu perubahan besar di antara manusia
dan situasi, dan sukar untuk menggelakkan terlalu
banyak pengecualian terhadap peraturan apabila
peraturan tidak dapat berfungsi dengan efektif.
Powerpoint Templates

Page 15

Mengambilkira kegembiraan,
kesan daripada suatu tindakan
dianggap bermoral. Ini kerana
Bentham berpendapat, untuk
menentukan benar atau salah
(moraliti) tingkah laku individu,
ianya perlu mengambilkira
kesan dan akibatnya.
Powerpoint Templates

Page 16

Contoh 1:
Tindakan atau perbuatan yang boleh
meningkatkan ciri kesetiaan dan
persahabatan,sehingga mencetuskan ciri
kegembiraan.
- Memutuskan persahabatan tetapi boleh
membahagiakan kedua-dua belah pihak
yang terlibat adalah suatu yang dianggap
bermoral.

Powerpoint Templates

Page 17

Kalkulus Hedonistik Bentham


Kedalaman (Intensity)

Berapa dalamkah kesan pengalamanterhadap


setiap orang?

Kelamaan (Duration)

Berapa lamakah keseronokan atau kesengsaraan


akan berlangsung?

Kepastian (Certainty)

Berapa pastikah timbulnya keseronokan dan


kesengsaraan dari sesuatu tindakan.

Kesegeraan (propinquilty)

Kesegeraan atau kelambatan dalam pengalaman


bagi keseronokan.

Kesedaran (fecundity)

Bagaimanakah kemungkinan perasaan seronok di


masa depan?

Keberkesanan (purity)

Bagaimanakah kemungkinan perasaan sengsara di


masa depan?

Had (extent)

Berapa banyak kesengsaraan dan keseronokan


dihasilkan dalam kehidupan orang lain.

Powerpoint Templates

Page 18

a)
b)
c)

Intensiti keseronokkan bersifat


subjektif
sebab perasaan individu berbeza.
Kualiti keseronokkan seseorang tidak
sama
Mengukur kuantiti keseronokkan dan
kesakitan amat sukar pada masa
yang berlainan dengan pengalaman
yang berlainan.

Powerpoint Templates

Page 19

Keputusan atau tindakan tersebut


samada betul, patut atau baik
apabila masyarakat majoriti
mendapat manfaatnya dengan
hanya segelintir masyarakat sahaja
mendapat kesan buruknya.
Kita mesti berjaga-jaga dan
berwaspada dalam menerima
fahaman atau pendapat utiliti
sebagai suatu prinsip etika.
Powerpoint Templates

Page 20

Powerpoint Templates

Page 21

Anda mungkin juga menyukai