Anda di halaman 1dari 24

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
Pesanan untuk hari

: ISNIN

Tarikh: 01 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :28/03/201
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: SELASA

Tarikh: 01 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :31/03/201
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: RABU

Tarikh: 02 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :31/03/201
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: KHAMIS

Tarikh: 03 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :01/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: JUMAAT

Tarikh: 04 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :01/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
Pesanan untuk hari

: ISNIN

Tarikh: 07 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :04/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: SELASA

Tarikh: 08/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :07/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: RABU

Tarikh: 09 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :07/03/201
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: KHAMIS

Tarikh: 10/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :07/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: JUMAAT

Tarikh: 11 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :09/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: ISNIN

Tarikh: 14/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :11/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: SELASA

Tarikh: 15 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :14/04/201
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayara

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: RABU

Tarikh: 16 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :14/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: KHAMIS

Tarikh: 16/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :14/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: JUMAAT

Tarikh: 18 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :14/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: ISNIN

Tarikh: 21 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :18/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: SELASA

Tarikh: 22 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :21/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: RABU

Tarikh: 23 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :21/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: KHAMIS

Tarikh: 24/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :23/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: JUMAAT

Tarikh: 25/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :23/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: ISNIN

Tarikh: 28 /04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :25/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: SELASA

Tarikh: 29/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :28/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN RMT

BORANG PESANAN
NO:04/2014
BEKALAN MAKANAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEKOLAH
BAGI BULAN APRIL
Pesanan untuk hari

: RABU

Tarikh: 30/04/2014

Bil Murid Yang Makan : 20 ORANG


Tarikh pesanan dibuat :28/04/2014
Pesanan dibuat oleh
Nama

: SUHAILA BT ISMAIL

Jawatan

: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

( t/ tangan & cop)

Disahkan oleh
Nama

: INDHIRA A/P THIRUNAVUKARASU

Jawatan

: GURU BESAR

( t/ tangan & cop)

Borang Pesanan diterima oleh pembekal makanan


Nama

:ROZIMAH BT ISMAIL

Jawatan

: PEMBEKAL RMT(PENGUSAHA KANTIN

Tarikh

( t/tangan & cop)

(Sila kepilkan salinan borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

Anda mungkin juga menyukai