Anda di halaman 1dari 3

JUMLAH

KOMEN JURI

PESERTA :
BAHASA & SUARA

PESERTA :
BAHASA & SUARA

Bahasa (10)
Suara (10)

JUMLAH
KESELURUHAN

JUMLAH
KOMEN JURI

Bahasa (10)
Suara (10)

JUMLAH
KOMEN JURI

PESERTA :
PERSEMBAHAN

PESERTA :
PERSEMBAHAN

Gaya (10)
Pakaian (10)
Adab (10)
JUMLAH
KOMEN JURI

JUMLAH
KESELURUHAN

JUMLAH
KOMEN JURI

Gaya (10)
Pakaian (10)
Adab (10)
JUMLAH
KOMEN JURI

JUMLAH
KESELURUHAN

Format (10)
Mukaddimah (5)
Isi (30)
Penutup (5)

JUMLAH
KESELURUHAN

PESERTA:
ISI & HURAIAN

JUMLAH
KESELURUHAN

Format (10)
Mukaddimah (5)
Isi (30)
Penutup (5)

JUMLAH
KESELURUHAN

PESERTA :
ISI & HURAIAN

ISI & HURAIAN


1. menepati format : 10 markah
2. 5 markah bagi mukaddimah lengkap
3. 30 markah bagi lima isi syarahan
1 isi + huraian + contoh : 6 markah
4. 5 markah bagi penutup yang sesuai

BAHASA & SUARA (20 MARKAH )


1. Pemilihan kata, istilah dan susunan ayat
tepat.
2. Gaya bahasa yang menarik dan
berkesan serta tepat kepada mesej
yang hendaklah disampaikan.
3. Penggunaan dialek dan slanga tidak
dibenarkan.
4. Kejelasan suara, intonasi serta nada
yang sesuai.

PERSEMBAHAN (30 MARKAH )


1.

ISI & HURAIAN


5. menepati format : 10 markah
6. 5 markah bagi mukaddimah lengkap
7. 30 markah bagi lima isi syarahan
1 isi + huraian + contoh : 6 markah
8. 5 markah bagi penutup yang sesuai

BAHASA & SUARA (20 MARKAH )


5. Pemilihan kata, istilah dan susunan ayat
tepat.
6. Gaya bahasa yang menarik dan
berkesan serta tepat kepada mesej
yang hendaklah disampaikan.
7. Penggunaan dialek dan slanga tidak
dibenarkan.
8. Kejelasan suara, intonasi serta nada
yang sesuai.

PERSEMBAHAN (30 MARKAH )

Cara penyampaian mengikut gaya syarahan


yang jelas dan lancar
Cara berdiri dan penampilan diri yang
bersesuaian.
Cara penyampaian hendaklah menarik,
tegas dan berkeyakinan.
Pergerakkan tangan perlulah semula jadi
dan tidak terlalu mekanikal.
Susunan isi yang menarik dan jelas

10. Cara penyampaian mengikut gaya syarahan


yang jelas dan lancar
11. Cara berdiri dan penampilan diri yang
bersesuaian.
12. Cara penyampaian hendaklah menarik,
tegas dan berkeyakinan.
13. Pergerakkan tangan perlulah semula jadi
dan tidak terlalu mekanikal.
14. Susunan isi yang menarik dan jelas

6. Perlakuan dan tutur kata yang kurang


sopan atau manis hendaklah dielakkan.
Markah akan ditolak tidak melebihi 5
markah bagi kesalahan ini.
7. Tingkah laku yang bertentangan degan
adab penyampaian syarahan akan
ditolak 2 markah
8. Pakaian yang tidak bersesuaian akan
ditolak 5 markah.
9. Tidak memandang penonton dan hanya
melihat skrip akan ditolak maksimum 3
markah

15. Perlakuan dan tutur kata yang kurang


sopan atau manis hendaklah dielakkan.
Markah akan ditolak tidak melebihi 5
markah bagi kesalahan ini.
16. Tingkah laku yang bertentangan degan
adab penyampaian syarahan akan
ditolak 2 markah
17. Pakaian yang tidak bersesuaian akan
ditolak 5 markah.
18. Tidak memandang penonton dan hanya
melihat skrip akan ditolak maksimum 3
markah

2.
3.
4.
5.

Pembahagian Markah
(a) Isi (50 markah)
Peserta syarahan akan diadili dari segi
mukaddimah, definisi tajuk, isi-isi yang
bernas dan sesuai, data dan fakta yang tepat
serta rumusan. Pecahan markah adalah
seperti seperti berikut :
9. Syarahan yang menepati format akan
mendapat maksimum 10 markah
10. 5 markah bagi mukaddimah syarahan
yang lengkap dengan kata alu-aluan
dan definisi tajuk syarahan (bagi
definisi yang tepat dan rumusan yang
jelas)
11. 30 markah bagi lima isi syarahan
Setiap isi markah maksimumnya
adalah 6 markah, (3 markah isi, 2
markah huraian dan 2 markah bagi
dalil /contoh / data yang tepat
keutamaan dalil dari al-Quran dan
hadith)
12. 5 markah bagi penutup yang sesuai
(b) Persembahan (50 markah)
Gaya (10 markah )
1. Cara penyampaian mengikut gaya
syarahan yang jelas dan lancar
2. Cara berdiri dan penampilan diri
yang bersesuaian.
3. Cara penyampaian hendaklah
menarik, tegas dan berkeyakinan.
4. Pergerakkan tangan perlulah semula
jadi dan tidak terlalu mekanikal.
5. Susunan isi yang menarik dan jelas
Bahasa & suara (20 markah)
9. Pemilihan kata, istilah dan susunan
ayat tepat.

10. Gaya bahasa yang menarik dan


berkesan serta tepat kepada mesej
yang hendaklah disampaikan.
11. Penggunaan dialek dan slanga tidak
dibenarkan.
Pakaian & Adab (20 markah)
19. Perlakuan dan tutur kata yang kurang
sopan atau manis hendaklah
dielakkan. Markah akan ditolak tidak
melebihi 5 markah bagi kesalahan
ini.
20. Tingkah laku yang bertentangan
degan adab penyampaian syarahan
akan ditolak 2 markah
21. Pakaian yang tidak bersesuaian akan
ditolak 5 markah.
22. Tidak memandang penonton dan
hanya melihat skrip akan ditolak
maksimum 3 markah