Anda di halaman 1dari 1

Hua Ngong

NOTA MINTA
Rujukan: JPS(W)SKSD(Kew)/153/04/34/05/( )
Tarikh :
Kepada

: Guru Besar, SK St. Dunstan (M), Sri Aman

Daripada

: Pusat Sumber Sekolah

Memohon untuk membeli barang dan peralatan untuk Pusat Sumber Sekolah
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan
bekalan seperti berikut:

Bil

Perihal Barang
Kain Satin BIRU LAUT
Curtain hook
Kertas keras langsir
Bunga tulips pink(4 pcs) dan white
(3pcs)
Energizer battery (AA)
Penyedok sampah
Penyapu sampah (biasa)
Drawing pins (short)
Pelikan stamp pad (small) - blue
Polisterine
Mounting board - black
Gunting (M)
Gunting (L)

Kuantiti
14 meter
6
15 meter

Anggaran Harga
(RM)
Harga
Harga
seunit
6.50
1.40
0.90

4.00

20 biji
1
2
10
2
5
5
12
5

2.80
4.50
4.80
.50
5.80
8.50
3.00
3.80
9.90

Tarikh
Diperlukan

Peruntukan: Pelbagai
Subsidiari / Mata Pelajaran: PUSAT SUMBER SEKOLAH
Baki Peruntukan Semasa : RM 1259.30
Sekian, terima kasih
Permohonan di atas
Diluluskan / tidak diluluskan
Yang benar,
...................................... .
(NORBAIZURA BT KIPRAWI)
Guru Penyelaras Pusat Sumber
SK St. Dunstan (M) Sri Aman

..............................................
Tandatangan Guru Besar

Catatan
Oleh Guru
Besar