Anda di halaman 1dari 2

Tema : Penderitaan

Media : Cat Akrilik


Tajuk : Realiti Manusia Dan Dunia

Realiti Manusia Dan Dunia ini merupakan tajuk karya yang saya hasilkan. Tahap
penderitaan meningkat semakin tinggi dan semakin berat penderitaan yang di alami
oleh masyarakat di negara-negara yang bergolak. Namun peranan individu juga
menentukan berat-tidaknya tahap penderitaan. Suatu peristiwa yang dianggap
penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain. Dapat
pula suatu penderitaan merupakan tenaga untuk bangkit kembali bagi seseorang, atau
sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan.

Manusia lebih menyukai kenikmatan. Sedangkan penderitaan sangat di


hindarkan, dalam suatu kehidupan manusia. Seseorang pasti akan merasakan
penderitaan bagaimanapun jenis dan bentuknya. Contoh penderitaan secara fizikal,

bencana yang sedang di hadapi oleh orang tersebut, serta masalah yang sedang
menimpa orang tersebut. Penderitaan terbagi menjadi 2 iaitu penderitaan yang bersifat
lama dan penderitaan yang bersifat sementara. Penderitaan yang bersifat lama atau
tidaknya tergantung oleh penyebab penderitaan tersebut. Contoh penderitaan yang
bersifat lama. Kehilangan orang yang penting di dalam kehidupan seseorang.
Sedangkan contoh penderitaan yang bersifat sementara adalah di kecewakan oleh
seseorang.

Penderitaan dan kenikmatan manusia/seseorang dengan menyukai atau


tidaknya sesuatu. Jika manusia tersebut suka makan ia akan menikmati apa yang
sedang dia rasakan. Sedangkan jika dia tidak menyukai maka dia akan merasa
menderita dengan apa yang ia rasakan. Penderitaan yang selalu di hadapi oleh
manusia bermanfaat untuk menjadi bahan kayu ukur diri masing-masing manusia.
Selain menjadi bahan kayu ukur dapat pula menjadi suatu pengalaman seseorang
untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Penderitaan tidak selalu merugikan untuk yang
merasakan. Mental seseorang sangat berperanan penting untuk menghadapi
penderitaan yang sedang di alami. Selain mental yang kuat peran orang sekitar
manusia juga sangat berperanan untuk menyelesaikan penderitaan dan juga
memberikan dorongan motivasi serta jalan keluar untuk menyelesaikan penderitaan
seseorang.