Anda di halaman 1dari 2

Pilihan lagu pertama

KINANTI
2 2

23 1

16

16 165

Pa dha gu lang en Ing kal


6

165 2

Ing sas

321 2321615

mi ta

2 2 23 1 16

bu

am rih lantib
2

16

165

A ja pi

jer ma rang nen dra

65 2 3 21

Ke pra
5

wi
2

23

1 612

pa ni

232 1 6 1 65

Su da nen dha har

12
es

1 5 2 3 2 16
ri

16 6

ran den ka

Pe su nen sa
2 2

lan gu ling

ra

1
thi

Pilihan lagu kedua


DANDHANG GULA

2 5 6 6

2 2

U rip i k u neng donya tan la mi


2 2 1

5 6

U pa ma ne je beng men yang pa sar


6

Tan lang geng neng pa sar wa e


6

1 6 61

Tan wu rung nu li man tuk


5

1 2 1 23 23

Mri wis ma ne sang ka ne


2

2 2 2

ngu ni

Ing meng ko a j a sa mar


1

1 2

61 65

Sang kan paran ni pun


2

2 2

2 2

Ing meng ko pa dha we ru he


5

3 2 1 6

Yen a sa le sang kan pa ran duk ing ngu ni


2

A ja

1 6

ngan ti ke sa sar