Anda di halaman 1dari 20

MINGGU /

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

KEMAHIRAN

M: 1

 

PENCALONAN MURID PEMULIHAN KHAS 01.01.2014 – Cuti Tahun Baru

M: 2

 

UJIAN PENGAMATAN

M: 3 – 4

 

UJIAN DIAGNOSTIK 14.01.2014 – Cuti Keputeraan Nabi Muhammad SAW 15.01.2014 – Cuti Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan 17.01.2014 – Cuti Hari Thaipusam 31.01.2014 – Cuti Tahun Baru Cina

 

M: 5

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

 

Kad abjad satu-satu

a. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan

a. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan

1. Huruf kecil a - z

 

b. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak.

1. Menamakan huruf kecil a - z.

c. Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi.

Carta abjad secara turutan

d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul

d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul

2. Membaca huruf kecil a - z

dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya.

3. Menulis huruf kecil a - z.

e. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan.

f. Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut urutan.

g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.

h. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.

Kad abjad bergambar.

i. Melengkapkan turutan huruf.

i. Melengkapkan turutan huruf.

j. Menampal kertas warna pada huruf kecil (teknik kolaj).

k. Menulis huruf kecil mengikut teknik yang betul.

l. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio kaset audio.

Kad tebuk abjad.

Kad tebuk abjad.

Nyanyian: lagu a, b, c

zz

 

Kad abjad kertas pasir.

menggunakan rakaman audio kaset audio. Kad tebuk abjad. Nyanyian: lagu a, b, c zz   Kad

2

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 6

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad abjad satu-satu.

Kad abjad satu-satu.
2. Huruf besar A - Z
2. Huruf besar A
- Z

b.

Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan.

1. Menamakan huruf besar A –

c.

Menyebut/mengenal nama huruf besar secara rawak.

Carta abjad secara turutan.

Carta abjad secara turutan.
 

Z.

d.

Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi.

2. Membaca huruf besar A - Z

e.

Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di atas pasir, di belakang rakan, pada huruf timbul dan sebagainya.

3. Menulis huruf besar A – Z.

f.

Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan.

g.

Memadankan huruf besar dengan huruf kecil.

Kad abjad bergambar.

h.

Mewarna huruf besar yang sama.

h. Mewarna huruf besar yang sama.

i.

Menulis huruf besar berdasarkan huruf kecil yang diberikan.

j.

Menekap atau melukis huruf daripada kad tebuk mengikut urutan.

Kad tebuk abjad.

Kad tebuk abjad.

k.

Menyurih huruf kecil mengikut urutan.

l.

Menyalin huruf besar daripada kad huruf besar.

 

m.

Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio.

Kad abjad kertas pasir.

yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio. Kad abjad kertas pasir.

3

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

 

Kad huruf

M: 7

a. Menamakan huruf vokal.

b. Membunyikan huruf vokal a, e, i, o, u,

M: 7 a. Menamakan huruf vokal. b. Membunyikan huruf vokal a, e, i, o, u,
3. Huruf vokal a e i o u, e taling / e pepet
3. Huruf vokal a e
i o u, e taling / e
pepet

1. Menamakan huruf-huruf vokal.

c. Mewarnakan huruf vokal dengan warna yang ditetapkan.

Kad gambar.

a merah

a merah
 

2. Membunyikan huruf-huruf vokal.

e pepet ungu i hijau o coklat

3. Menulis huruf-huruf vokal.

u biru e taling kuning

Lembaran kerja

d. Bersoal jawab tentang gambar.

Kad gambar

e. Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau language master.

e. Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau language master .

f. Membunyikan dan membezakan vocal e.

g. Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar.

 

h. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal.

i. Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.

Kad domino

Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai. Kad domino j. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar. k.

j. Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.

k. Permainan menyebut atau menyambungkan bunyi vokal awalan.

- Murid: - kan Guru: - a Murid: - yam

Guru:

i

 

l. Permainan domino gambar dengan vokal awal dan vokal dengan suku kata.

MINGGU /

KEMAHIRAN

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 8

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a.

Menamakan gambar.

Carta suku kata (Bukan untuk latih tubi)

Carta suku kata (Bukan untuk latih tubi)
4. Suku kata terbuka KV
4. Suku kata
terbuka KV

b.

Mengeja dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar.

1.

Menyebut suku kata KV.

c.

Mengeja dan membunyikan suku kata KV berdasarkan suku kata.

 

2.

Membaca suku kata KV.

d.

Menunjuk suku kata yang disebut guru.

(Huruf mengikut warna yang ditetapkan)

3.

Menulis suku kata KV

e.

Mewarna suku kata yang sama.

Kad suku kata satu-satu

 

f.

Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.

Kad gambar

Kad gambar

Contoh : ba

Contoh : ba

d.

Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.

d. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.

e.

Menulis suku kata berdasarkan gambar

f.

Melengkapkan perkataan dengan suku kata KV.

Kad suku kata

g.

Menghasilkan buku skrap. (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap).

g. Menghasilkan buku skrap. (memotong suku kata KV daripada akhbar dan menampal dalam buku skrap).

5

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

BAHAN

M: 9

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a.

Menamakan gambar/benda.

 

Kad gambar

M: 9 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: a. Menamakan gambar/benda.   Kad gambar
5. Perkataan KV + KV
5. Perkataan KV +
KV

b.

Mencantumkan suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar.

1. Menyebut perkataan KV+KV.

 
c. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar. Kad suku kata

c.

Mengeja dan membaca perkataan KV+KV berdasarkan gambar.

Kad suku kata

 

2. Membaca perkataan KV+KV.

  2. Membaca perkataan KV+KV.

3. Menulis perkataan KV+KV.

d.

Membaca perkataan KV+KV pada kad/carta. Contoh:

bo
bo

kad lipat

e.

Membaca kad padanan.

 

f.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

g.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

   

h.

Memadankan perkataan KV+KV menjadi frasa.

Kad perkataan

i.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

Carta perkataan (suku kata ditulis dengan warna berbeza)

j.

Melengkapkan ayat mudah. Contoh:

 

- ( buka, buku ) - ( dulu, duku ) - ( sawi, sewa )

Saya beli

Sani ada

Wani bawa

Kad padanan

Kad padanan

- ( lalu,

Raju lari

laju )

k.

Permainan bahasa – Domino

 

Contoh ayat:

1. Bapa beli baju.

2. Baju bapa baru.

3. Bapa beli baju baru.

6

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

 

BAHAN

     

Kad gambar

M: 10

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a. Menamakan gambar/benda.

 
M: 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: a. Menamakan gambar/benda.    
 

b. Menyebut bunyi vokal dan suku kata V+KV.

6. Perkataan dua suku kata V + KV
6.
Perkataan dua
suku kata V + KV

1. Menyebut perkataan V+KV.

c. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan V+KV berdasarkan gambar.

Kad perkataan (Suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

2. Membaca perkataan V+KV.

d. Membaca kad padanan.

 

3. Menulis perkataan V+KV.

e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

3. Menulis perkataan V+KV. e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

f. Melengkapkan perkataan V+KV.

Lembaran kerja

g. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Ayat contoh:

h. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

1. Ini baju saya.

i. Melengkapkan ayat dengan perkataan V+KV.

2. Baju saya biru.

j. Permainan bahasa - memancing huruf dan suku kata

3. Abu bawa ubi.

     

Kad gambar

M: 11

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a. Menamakan gambar/benda.

 
M: 11 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: a. Menamakan gambar/benda.    
 
7. Perkataan tiga suku kata KV + KV + KV
7.
Perkataan tiga
suku kata KV + KV
+ KV

b. Mencantumkan kad suku kata membentuk perkataan berdasarkan gambar.

1. Membaca perkataan KV + KV + KV.

c. Mengeja dan membaca perkataan KV+KV+KV.

Kad perkataan (Suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

 

2. Membina perkataan daripada suku kata KV.

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

perkataan daripada suku kata KV. d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.
 

3. Menulis perkataan KV +KV + KV.

e. Menulis perkataan KV+KV+KV berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

f. Melengkapkan ayat dengan perkataan KV+KV+KV.

Ayat contoh:

1. Ali ada kerusi.

 

g. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar.

Contoh:

2. Bapa beli kelapa.

3. Abu bawa ubi keladi.

1. Haliza ada

.

2. Mereka beli

 

.

 

7

MINGGU /

KEMAHIRAN

M: 12

M: 13

8. Perkataan KVK

M: 14

9. Suku kata KVK

OBJEKTIF

M: 13 8. Perkataan KVK M: 14 9. Suku kata KVK OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Menyebut perkataan KVK.

2. Membaca perkataan KVK.

3. Menulis perkataan KVK.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1.

Menyebut perkataan KVK.

2.

Membaca perkataan KVK.

3.

Menulis perkataan KVK.

AKTIVITI

Cuti Pertengahan Penggal 1 22.03.2014 hingga 30.03.2014

a.

Menamakan benda-benda pada carta gambar.

b.

Mengeja dan membaca perkataan KVK berpandukan gambar.

c.

Mengeja dan membaca perkataan KVK pada kad imbasan/carta.

d.

Memadankan perkataan KVK dengan gambar.

e.

Menyusun huruf-huruf menjadi perkataan KVK.

f.

Melengkapkan perkataan KVK dengan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

g.

Menulis perkataan KVK berdasarkan gambar.

h.

Menulis perkataan KVK yang didengar.

i.

Permainan bahasa.- Pertandingan mencantum ”puzzle” perkataan.

a. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar.

b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan suku kata.

c. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata.

d. Memilih suku kata berdasarkan gambar.

e. Menulis suku kata berdasarkan gambar

BAHAN

gambar. e. Menulis suku kata berdasarkan gambar BAHAN Kad gambar Kad perkataan (Vokal ditulis dengan warna

Kad gambar

Kad gambar Kad perkataan (Vokal ditulis dengan warna yang berbeza) Lembaran kerja

Kad perkataan (Vokal ditulis dengan warna yang berbeza)

Kad gambar Kad perkataan (Vokal ditulis dengan warna yang berbeza) Lembaran kerja

Lembaran kerja

Carta

b

bam

bim

bum

bem

c

can

cin

cun

cen

d

das

dis

dus

des

Kad suku kata satu-satu

tan bam
tan
bam

Lembaran kerja

8

 

MINGGU /

 

KEMAHIRAN

 

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

     

Kad gambar

M: 15

 

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a. Menamakan gambar dan bersoal jawab.

M: 15   Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: a. Menamakan gambar dan bersoal jawab.
10. Perkataan V + KVK
10.
Perkataan
V + KVK

1.

Menyebut perkataan V+KVK.

b. Membunyikan huruf vokal dan menyebut suku kata KVK yang ditunjukkan.

2.

Membaca perkataan V+KVK.

c. Memadankan huruf vokal dan suku kata KVK menjadi perkataan berdasarkan gambar.

3.

Menulis perkataan V+KVK.

 

d. Membaca perkataan V+KVK pada kad/carta.

Kad perkataan (Suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Lembaran kerja.

     

a. Menamakan benda/gambar.

 

M: 16

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

b. Membunyikan suku kata KV dan KVK

Kad suku kata

11.

Perkataan KV +

po kok
po
kok

KVK

   

1.

Menyebut perkataan KV+KVK.

c. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK.

 

2.

Membaca perkataan KV+KVK.

d. Memadankan kad suku kata membentuk perkataan berdasarkan gambar.

kad gambar

3.

Menulis perkataan KV+KVK.

kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

 

e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

 

g. Permainan bahasa – Teka silang kata.

9

 

MINGGU /

 

KEMAHIRAN

   

OBJEKTIF

AKTIVITI

 

BAHAN

M: 17

 

Pada akhir

a. Menamakan benda/gambar.

Kad suku kata

 

pengajaran dan

b. Memadankan kad suku kata membentuk perkataan berdasarkan gambar.

Kun
Kun
ci
ci
12. Perkataan KVK + KV
12.
Perkataan KVK
+
KV
 

pembelajaran murid

dapat:

 
 

1.

Menyebut

c. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVK+KV.

Kad gambar

perkataan

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Kad perkatan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

KVK+KV.

2.

Membaca

e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Kad imbasan

01.05.2014 Cuti Hari Pekerja

perkataan

f. Membina, membaca dan menulis ayat mudah daripada perkataan KVK+KV.

Kad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 – 12.

KVK+KV.

 

3.

Menulis perkataan

   

KVK+KV.

M: 18

 

Pada akhir

a. Menamakan benda/gambar.

Kad suku kata

 

pengajaran dan

b. Membunyikan suku kata KV dan KVK

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

13.

Perkataan KVK

 

pembelajaran murid

+

KVK

 

dapat:

c. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVK.

Kad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 – 13.

 

1.

Menyebut

d. Memadankan kad suku kata membentuk perkataan berdasarkan gambar.

perkataan

Contoh:

KVK+KVK.

e. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

1. Ini apa?

 

2. Ini jambu apa?

2.

Membaca

perkataan

f. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

3. Jambu madu rasa apa?

4. Apakah warna jambu madu?

KVK+KVK.

g. Permainan bahasa – Teka silang kata.

3.

Menulis perkataan

KVK+KVK.

10

 

MINGGU /

 

KEMAHIRAN

 

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 19

 

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Menamakan gambar KV+KV+KVK.

Kad suku kata

 

b.

Menyebut perkataan KV+KV+KVK.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

14.

Perkataan KV +

 

KV + KVK

 

1.

Membunyi suku kata KV+KV+KVK dengan betul.

c.

Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul.

Kad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 – 14.

 

2.

Membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul.

d.

Membaca perkataan KV+KV+KVK yang ditunjukkan.

Lembaran kerja

e.

Latih tubi menulis perkataan KV+KV+KVK dengan cara yang betul pada buku garis empat.

3.

Menulis perkataan KV+KV+KVK

 

17.05.2014

yang disebutkan oleh guru.

f.

Melengkapkan perkataan KV+KV+KVK dengan suku kata yang betul pada lembaran kerja.

Cuti Hari Wesak

 

g.

Nyanyian lagu kanak-kanak. Contoh: Lagu ”Bunyi Telefon”

M: 20 – 21

   

Ujian Pelepasan 1 / Saringan LINUS 1 27.05.2014 – Cuti Hari Israk dan Mikraj

M: 21 – 23

   

Cuti Penggal 1 28.05.2014 hingga 15.06.2014 07.06.2014 – Cuti Hari Keputeraan SBP Yang di-Pertuan Agong

M: 24

 

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Menamakan benda/gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

15. Perkataan KVK + KV + KVK
15.
Perkataan KVK
+ KV + KVK

1. Mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK dengan betul.

b.

Melengkapkan perkataan KVK+KV+KVK dengan suku kata yang betul.

Kad suku kata

c.

Menyebut perkataan KVK+KV+KVK.

Kad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 – 15.

2. Membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul.

3. Menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebutkan oleh guru.

d.

Membaca perkataan KVK+KV+KVK .

Lembaran kerja

e.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

f.

Menulis perkataan KVK+KV+KVK berdasarkan gambar.

 

g.

Permainan bahasa – Kotak beracun.

11

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

M: 25

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a. Bersoal jawab tentang gambar.

Kad gambar

b. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KVKK berpandukan gambar.

Kad perkataan

16. Perkataan KVKK
16. Perkataan
KVKK

1. Membaca perkataan KVKK dengan betul.

2. Membina perkataan KVKK yang betul.

c. Menyusun huruf-huruf yang diberi supaya menjadi perkataan KVKK yang betul.

d. Membaca perkataan KVKK pada kad perkataan.

3. Menulis perkataan KVKK .

e. Memadankan perkataan KVKK dengan gambar.

f. Menulis perkataan KVKK berpandukan gambar.

g. Menulis perkataan KVKK yang disebutkan.

h. Permainan bahasa.- Teka Silang Kata

12

MINGGU /

KEMAHIRAN

M: 26

17. Suku kata KVKK
17. Suku kata
KVKK

M: 27

18. Perkataan KV +

KVKK

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

1. Menyebut suku kata KVKK dengan betul.

2. Membaca suku kata KVKK yang betul.

3. Menulis suku kata KVKK .

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

1. Menyebut suku kata KV+ KVKK dengan betul.

2. Membaca perkataan KV+KVKK dengan betul.

3. Menulis perkataan KV+KVKK .

AKTIVITI

a. Mengeja suku kata KVKK.

b. Membaca kad suku kata KVKK.

c. Latih tubi mengeja dan menyebut suku kata KVKK.

d. Menulis suku kata KVKK yang didengar.

e. Menulis suku kata KVKK berdasarkan huruf vokal.

a. Bersoal jawab tentang gambar.

b. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan KV+KVKK berpandukan gambar.

c. Menyusun suku kata yang diberi supaya menjadi perkataan KV+KVKK yang betul.

d. Membaca perkataan KV+KVKK.

e. Memadankan perkataan KV+KVKK dengan gambar.

f. Menulis perkataan KV+KVKK berpandukan gambar.

g. Menulis perkataan KV+KVKK yang disebutkan.

h. Menulis ayat mudah.

i. Permainan bahasa.- Roda Impian

BAHAN

Contoh suku kata. (bukan untuk latih tubi)

bang

bing

bong

bung

beng

cang

cing

cong

cung

ceng

dang

ding

dong

dung

deng

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza)

Kad suku kata

Kad gambar

Kad ayat yang mengandungi perkataan dalam kemahiran 5 – 18.

Lembaran kerja.

13

 

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 28

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

19. Perkataan V + KVKK
19. Perkataan V +
KVKK

b.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad suku kata

1. Menyebut suku kata V+ KVKK dengan betul.

2. Membaca perkataan V+KVKK dengan betul.

c.

Membaca kad padanan.

Kad gambar

 

d.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 19).

e.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

3. Menulis perkataan V+KVKK .

f.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

M: 29

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

20. Perkataan KVK +

1. Menyebut perkataan KVK + KVKK dengan betul.

b.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad suku kata

KVKK

 

c.

Membaca kad padanan.

Kad gambar

 

2. Membaca perkataan KVK + KVKK dengan betul.

d.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 20).

3. Menulis perkataan KVK + KVKK dengan betul .

e.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

f.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

14

 

MINGGU /

 
 

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 30 – 31

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

21.

Perkataan KVKK

1. Menyebut perkataan KVKK + KV dengan betul.

b.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad suku kata

+

KV

 

c.

Membaca kad padanan.

Kad gambar

 

2. Membaca perkataan KVKK + KV dengan betul.

d.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 21).

 

KVKK + KV

e.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

28 & 29 Julai 2014 Cuti Hari Raya Aidilfitri

3. Menulis perkataan dengan betul .

f.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

M: 32

 

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

22.

Perkataan KVKK

1. Menyebut perkataan KVKK + KVK dengan betul.

b.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad suku kata

+

KVK

 

c.

Membaca kad padanan.

Kad gambar

 

2. Membaca perkataan KVKK + KVK dengan betul.

d.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 22).

 

KVKK + KVK

e.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

3. Menulis perkataan dengan betul .

f.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

15

 

MINGGU /

 

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 33

 

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

23.

Perkataan KVKK

1. Menyebut perkataan KVKK + KVKK dengan betul.

b.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad suku kata

+ KVKK

 

c.

Membaca kad padanan.

 

Kad gambar

 

2. Membaca perkataan KVKK + KVKK dengan betul.

d.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 23).

3. Menulis perkataan

KVKK +

e.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

KVKK dengan betul .

f.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

M: 34

 

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

25. Perkataan KV + KVK + KVKK
25.
Perkataan KV +
KVK + KVKK

1. Menyebut perkataan KV + KVK + KVKK dengan betul.

b.

Membunyikan suku kata.

c.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad suku kata

 

2. Membaca perkataan KVKK dengan betul.

KV + KVK +

d.

Membaca perkataan

KV + KVK + KVKK.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 25).

e.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

3. Menulis perkataan KVKK dengan betul .

KV + KVK +

Lembaran kerja

f.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

 

g.

Melengkapkan ayat dengan perkataan KV + KVK + KVKK.

16

 

MINGGU /

 

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 35

 

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

26.

Perkataan KVK +

1. Menyebut perkataan KVK + KV + KVKK dengan betul.

b.

Membunyikan suku kata.

KV + KVKK

 

c.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad suku kata

 

2. Membaca perkataan KVKK dengan betul.

KVK + KV +

d.

Membaca perkataan

KVK + KV + KVKK .

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 26).

e.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

3. Menulis perkataan KVKK dengan betul .

KVK + KV +

Lembaran kerja

f.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

31.08.2014 – Cuti Hari Kebangsaan

 

g.

Melengkapkan ayat dengan perkataan KVK + KV + KVKK.

M: 36

 

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

27.

Perkataan KVKK

1. Menyebut perkataan KVKK + KV + KVK dengan betul.

b.

Membunyikan suku kata.

+ KV + KVK

 

c.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 27).

 

2. Membaca perkataan

KVKK +

d.

Membaca perkataan KVKK + KV + KVK.

 

KV + KVK dengan betul.

e.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

3. Menulis perkataan + KVK dengan betul .

KVKK + KV

f.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

 

g.

Melengkapkan ayat dengan perkataan KVKK + KV + KVK.

M: 37

   

Cuti Pertengahan Penggal 2 13.09.2014 hingga 21.09.2014

 

16.09.2014 – Cuti Hari Malaysia

17

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 38

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

28. Perkataan KV + KVKK + KVK
28.
Perkataan KV +
KVKK + KVK

b.

Membunyikan suku kata.

1. Menyebut perkataan KV + KVKK + KVK dengan betul.

c.

Memadankan suku kata menjadi perkataan KV + KVKK + KVK berdasarkan gambar.

Kad suku kata

 

2. Membaca perkataan

KV +

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 28).

KVKK + KVK dengan betul.

d.

Membaca perkataan KV + KVKK + KVK.

3. Menulis perkataan + KVK dengan betul .

KV + KVKK

e.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

 

f.

Menulis perkataan KV + KVKK + KVK berdasarkan gambar.

g.

Melengkapkan ayat dengan perkataan KV + KVKK + KVK.

M: 39

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Menamakan gambar dan bersoal jawab.

Carta perkataan

29. Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding
29.
Perkataan yang
melibatkan diftong
dan vokal
berganding

1. Menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung dengan betul.

b.

Mengeja dan membunyikan terus perkataan-perkataan yang telah disediakan.

Kad perkataan

c.

Latih tubi membunyikan suku kata diftong/vokal berganding.

Kad gambar

 

2. Membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung dengan betul.

d.

Menggabung suku kata diftong dengan kad suku kata KV/kad VV dengan kad huruf menjadi perkataan.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 29).

e.

Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong / vokal berganding.

3. Menulis perkataan

yang

f.

Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

melibatkan huruf konsonan bergabung dengan betul .

g.

Melengkapkan ayat dengan perkataan diftong atau vokal berganding yang sesuai.

h.

Latihan ejaan terancang

18

MINGGU /

 

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

 

AKTIVITI

BAHAN

M: 40

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab tentang gambar.

Kad suku kata

30. Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf)
30.
Perkataan yang
melibatkan huruf
konsonan
bergabung (digraf)

1. Menyebut perkataan KV + KV + KVKK dengan betul.

b.

Latih tubi membunyikan suku kata digraf.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza).

c.

Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar.

2. Membaca perkataan KVKK dengan betul.

3. Menulis perkataan KVKK dengan betul .

KV + KV +

d.

Membaca kad padanan.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 30 ).

05.10.2014

– Cuti

KV + KV +

e.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

Lembaran kerja

Hari Raya Qurban

f.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.

 

g.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.

M: 41

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Bersoal jawab berpandukan gambar.

Ayat bergambar ( mengandungi semua perkataan yang telah dipelajari).

31. Membaca dan membina ayat mudah
31.
Membaca dan
membina ayat
mudah

b.

Membina ayat secara lisan berpandukan perkataan dan gambar.

1. Membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

c.

Mengungkapkan ayat berirama dengan intonasi yang betul (pantun, syair)

Kad perkataan

 

2. Menulis ayat mudah yang betul.

Lembaran kerja

3. Membina ayat mudah yang betul .

d.

Membaca ayat berdasarkan gambar.

e.

Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar.

f.

Membina ayat berdasarkan gambar.

M: 42

Pada akhir pengajaran dan pelajaran murid dapat:

a.

Membaca petikan mudah.

Ayat bergambar (mengandungi semua perkataan yang telah dipelajari).

32.Bacaan dan pemahaman
32.Bacaan dan
pemahaman

1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

b.

Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan gambar bersiri.

Kad perkataan.

22.10.2014

– Cuti

2. Mencerita semula petikan yang dibaca.

c.

Membaca dan menjawab soalan pemahaman.

Lembaran kerja.

Hari Deepavali

 

25.10.2014

– Cuti

3. Menjawab soalan pemahaman.

Awal Muharam

19

MINGGU /

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

BAHAN

M: 43

 

Ujian Pelepasan 2 / Saringan LINUS 2

M: 44

 

Aktiviti Susulan / Pengukuhan / Pemulihan

M: 45

 

Aktiviti Susulan / Pengukuhan / Pemulihan

M: 46

 

20.11.2014 - Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah

M: 47 – 52

 

Cuti Akhir Tahun 22.11.2014 – 04.01.2014

20