Anda di halaman 1dari 13

KASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 1)

BIL.

PPD

PPD JB

KOD
SEKOLAH

JBA1112

NAMA SEKOLAH

SK TAMAN DESA SKUDAI

NAMA MURID
TIDAK HADIR

Siti Baiduri bt Md
Fairusham

SEBAB-SEBAB / JUSTIFIKASI
KETIDAKHADIRAN MURID
(perlu jelas walaupun
penerangan ringkas)

Hanya hadir 6 hari sehingga 30


April 2014 (72/78)

STATUS KEPUTUSAN
SARINGAN TERDAHULU
MURID (konstruk yang
dikuasai)

TINDAKAN
PIHAK
SEKOLAH/PPD
/JPN
Ibu bapa telah
dipanggil oleh
pihak sekolah
dan surat
amaran juga
telah
dikeluarkan
beberapa kali
namun masih
tiada apa-apa
tindakan diambil
daripada ibu
bapa murid ini.

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 1) - (K1-K2)


KOD
SEKOLAH

SEKOLAH

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

SEBAB / PUNCA
DIKENAL PASTI (yang
boleh diukur)
masalah
K 2,3,4,5,
pembelajaran(slow
6,7,8,9,10,1
Muhammad Haikal
learner), tidak fokus
1,12
Hakimi b. Abdullah
semasa P&P
masalah
K
pembelajaran(slow
Priyeshan A/L
2,3,4,6,7,8,
learner), tidak fokus
Rajan
9,10,11,12
semasa P&P
NAMA MURID

LITERASI BI
(K1-K2)

masalah
pembelajaran(slow
K 2,3,4,5,
Sasidran A/L
6,7,8,9,10,1 learner), tidak fokus
Vengadasalam
semasa P&P,
1,12
lambat menguasai
kemahiran
masalah
K
pembelajaran (slow
Siti Nurhaa'tijah bt. 2,3,4,5,6,7,
learner), lambat
Suhaili
8,9,10,11,1
menguasai
2
kemahiran
masalah
K 1, 2,3,4,5,
Ahmad Daniel b.
pembelajaran(slow
6,7,8,9,10,1
Rustam
learner),tidak fokus
1,12
semasa PdP

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Mohamad Asyraf
Danish b. Mohd
Razha

K 1, 2,3,4,5,
lambat menguasai
6,7,8,9,10,1
kemahiran
1,12

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Mohamad Nor
Haikal Aiman b.
Abdullah

K 1, 2, 3, 4,
lambat menguasai
5, 6, 7, 8, 9,
kemahiran
10, 11, 12

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Mohamad Shahril K 1, 2, 3, 4,
lambat menguasai
Shahzwan b. Mohd 5, 6, 7, 8, 9,
kemahiran
Hazan
10, 11, 12

SK TAMAN DESA
JBA 1112
SKUDAI

Muhamad Arif
Akmal b. Misran

masalah
K 2 ,3, 5, 6,
pembelajaran(slow
7, 8, 9, 10,
learner), tidak fokus
11, 12
semasa PdP

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

K 2, 3, 4, 5, lambat menguasai
Muhammad Ajwad
6, 7, 8, 9,
kemahiran, tidak
b. Mohd Hanif
10, 11, 12 fokus semasa PdP

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Muhammad Ali
Zuraimi b. Zaimi

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

K 1, 2, 3, 4, lambat menguasai
Muhammad Zarif
5, 6, 7, 8, 9, kemahiran dan tidak
Imran b. Md Fairuz
10, 11, 12 fokus semasa P&P

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

K 2, 3, 4, 5,
Nurul Alia Rahmah
lambat menguasai
6, 7, 8, 9,
bt. Abdullah
kemahiran
10, 11, 12

K 1, 2, 3, 4, lambat menguasai
5, 6, 7, 8, 9, kemahiran, tidak
10, 11, 12 fokus semasa PdP

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Rini Aliyah bt.


Mohd Irwan
Ashaddy

K 1, 2, 3, 4,
lambat menguasai
6, 7, 8, 9,
kemahiran
10, 11, 12

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Swathee A/P
Narayanan

K 2, 6, 7,
10, 11, 12

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Muhammad Tufael K 1, 2,3,4,5, lambat menguasai


Addawusy b.
6,7,8,9,10,1 kemahiran dan tidak
Zainurin
1,12
fokus semasa P&P

kecuaian / tidak
fokus semasa P&P

TINDAKAN AKAN /
SEDANG DIAMBIL OLEH
SEKOLAH DAN PPD

KONSTRUK
YANG TELAH
DIKUASAI

bimbingan secara
individu/ latih tubi

K1

bimbingan secara
individu/ latih tubi

K 1, 5

bimbingan secara
individu/ latih tubi

K1

bimbingan secara
individu/ latih tubi

K1

memberi galakan dan


motivasi/ latih tubi

K 1, 3, 4, 5,
6, 8, 9

bimbingan secara
individu/ latih tubi

Tiada

latih tubi dan bimbingan


Tiada
oleh guru

bimbingan oleh guru


dan latih tubi

Tiada

memberi galakan dan


motivasi/ latih tubi

K 1, 4

memberi galakan dan


motivasi/ latih tubi

K1

latih tubi dan galakan


dan motivasi oleh guru

Tiada

latih tubi dan bimbingan


Tiada
oleh guru

bimbingan oleh guru


dan latih tubi

K1

NAMA FASI

TARIKH PEMANTAUAN

bimbingan oleh guru


dan latih tubi

K5

bimbingan oleh guru

K 1, 3, 4, 5,
8, 9

bimbingan secara
individu dan latih
tubi/galakan dan
motivasi oleh guru

Tiada

JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 1 (TAHUN 2) - (K1-K2)


KOD
SEKOLAH

NAMA MURID

LITERASI SEBAB / PUNCA DIKENAL


BI (K1-K2) PASTI (yang boleh diukur)

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Adam Mukhsil b.
Abdullah

K 2, 3, 4, 5, masalah pembelajaran(slow
6, 7, 8, 9,
learner), lambat menguasai
10, 11, 12 kemahiran

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Ahmad Rizal Hafidz

kecuaian dalam menjawab


K 1, 2, 3, 4,
instrumen/tidak menguasai
8, 12
kemahiran

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Hamizah bt.
Muhammad Hatta

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Hurin Hurriyah bt.


Zaidi

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Insanul Iman b.
Syaidul Azam

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Jasmin Priya A/P


Mariappan

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Hanne A/P Peter

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Muhammad Faiq
Irfan b. Md Fairuz

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Muhammad Faris
Fitri b. Bakhtiar

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Samigha Bibi
Zaman

K 1, 2, 3, 4, lambat memahami dan


5, 6, 7, 8, 9, menguasai konsep dan
10, 11, 12 kemahiran

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Syawal Fitri b.
Abdullah

K 2, 3, 4, 5, lambat dari segi konsep


6, 7, 8, 9,
dan kemahiran / tidak fokus
10, 11, 12 semasa PdP

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Adam Izzuddin b.
Hairudin

K 2, 3, 4, 5, lambat dari segi konsep


6, 7, 8, 9,
dan kemahiran / tidak fokus
10, 11, 12 semasa PdP

JBA 1112

SEKOLAH

Nur Aisha
Karmeela bt
Kamaluddin
Nur Batrisyia
Maisarah bt Izadin
Tendot

K 1, 3, 4, 6, Tidak fokus semasa P&P /


7, 8, 10, 11, lambat menguasai
12
kemahiran
kecuaian dalam menjawab
K 1, 2, 3, 4,
instrumen/ lemah dalam
11
konsep
kecuaian dalam menjawab
K 1, 4, 6, 8,
instrumen dan lemah dalam
9, 12
menguasai kemahiran
lemah dalam menguasai
K 2, 3, 7, 8,
kemahiran dan tidak fokus
10, 11, 12
semasa P&P
kecuaian dalam menjawab
K 2, 4, 5, 7,
Instrumen dan tidak fokus
8
semasa P&P
lambat dalam menguasai
K 1, 3, 4, 7,
kemahiran/tidak fokus
8, 12
semasa PdP
K 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, tidak menguasai kemahiran
10, 11, 12
K 2, 3, 4, 6,
8, 9, 10, 11,
12
K 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 12

lambat dalam menguasai


kemahiran dan tidak fokus
semasa PdP
lambat dalam menguasai
kemahiran dan tidak fokus
semasa PdP

Muhammad Danish K 2, 3, 4, 5,
masalah pembelajaran
Arish b. Muhamad 6, 7, 8, 9,
(slow learner)
Gazali
10, 11, 12

JBA 1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

JBA 1112

lambat dari segi konsep


Nur Shafiah Ibtisam K 2, 3, 4, 5,
SK TAMAN DESA SKUDAI
dan kemahiran / tidak fokus
bt. Shamsudin
8, 9, 11, 12
semasa PdP

JBA 1112

Nur Maliana bt.


SK TAMAN DESA SKUDAI
Risal

K 2, 3, 4, 5,
masalah pembelajaran
6, 7, 8, 9,
(slow learner)
10, 11, 12

TINDAKAN AKAN /
KONSTRU
SEDANG DIAMBIL
K YANG
OLEH SEKOLAH DAN
TELAH
PPD
DIKUASAI
guru memberi
bimbingan secara
individu dan latih tubi

K1

guru memberi
K 5, 6, 7, 9,
bimbingan dan latih tubi 10, 11
guru memberi
K 2, 5, 9
bimbingan dan latih tubi
latuh tubi dan guru
memberi bimbingan

K 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12

guru memberi tunjuk


ajar dan latih tubi

K 2, 3, 5, 7,
10, 11

latih tubi dan bimbingan


K 1, 5, 6, 9
oleh guru
K
guru memberi
1,3,6,9,10,1
bimbingan dan latih tubi
1,12
latih tubi dan galakan
K 2, 5, 6, 9,
serta motivasi kepada
10, 11
murid
guru memberi
bimbingan secara
individu

Tiada

latih tubi dan bimbingan


K 1, 5, 7
oleh guru
latih tubi dan bimbingan
K 1, 5
oleh guru
latih tubi dan bimbingan
individu oleh guru

Tiada

latih tubi dan bimbingan


secara individu /
K1
galakan dan motivasi
dari guru
latih tubi dan bimbingan
secara individu /
K1
galakan dan motivasi
dari guru

latih tubi dan bimbingan


secara individu oleh
K1
guru
galakan/latih tubi dan
bimbingan guru

K 1, 6, 7,
10

latih tubi dan bimbingan


secara individu /
K1
galakan dan motivasi
dari guru

12. MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)


BIL
JENIS MBK
TIADA MURID

BILANGAN MURID

ASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 1 (TAHUN 2)

BIL.

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA MURID
TIDAK HADIR

PPD JB

JBA1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Siti Mariah bt
Fairusham

PPD JB

JBA1112

SK TAMAN DESA
SKUDAI

Risshirau A/L
Suresh

SEBAB-SEBAB / JUSTIFIKASI
KETIDAKHADIRAN MURID
(perlu jelas walaupun
penerangan ringkas)

STATUS KEPUTUSAN
SARINGAN TERDAHULU
MURID (konstruk yang
dikuasai)

TINDAKAN PIHAK
SEKOLAH/PPD/JPN

Hanya hadir 10 hari sehingga 30


April 2014 (68/78)

Murid juga tidak hadir


saringan yang lalu

Ibu bapa telah


dipanggil oleh pihak
sekolah dan surat
amaran juga telah
dikeluarkan beberapa
kali namun masih tiada
apa-apa tindakan
diambil daripada ibu
bapa murid ini.

Murid kerap sakit dan dalam


pemeriksaan doktor.

Murid menguasai Literasi


BI dalam saringan yang
lepas.

Murid telah memberi


surat cuti sakit
daripada doktor.