Anda di halaman 1dari 25

TEKNIK-TEKNIK

SOALSIASAT DAN PENCARIAN BUKTI

JSJN KEDAH

OLEH
ASP MIOR ABDUL KHALIL
PEGAWAI TURUS
RISIKAN/OPERASI/TAHANAN
JSJN, KEDAH
PADA :
12HB OGOS 2014

PUSAT LATIHAN AADK SG PETANI KEDAH.

SKOP
Pendahuluan
Keperluan Asas
Teknik-teknik Berkesan

Ingredients & Prinsip 5 W 1 H


Admissibility of Evidence
Kuasa Penyiasatan
Rakaman Percakapan
Diari Penyiasatan
Gambar
Bantuan Pakar
Pengelidahan dan Rampasan
Senarai Gelidah
Pengendalian Barang Kes
Mengkaji Keterangan
Reconstruction
Sumber Maklumat
Lain-lain
Penutup

PENDAHULUAN
Soal siasat yang baik :
Lengkap, rapi dan adil
Cukup keterangan untuk mensabitkan pesalah

KEPERLUAN ASAS
Bagi menghasilkan satu soal siasat yang lengkap, rapi dan adil, seseorang
pegawai perlu:
SIKAP yang positif
Jujur, adil, disiplin, inisiatif, minat, inquisitive, imaginative, observant,
meticulous
Pengetahuan undang-undang
Undang-undang jenayah ingredients (sek 4 ADB LLPK, AKTA
KETERANGAN 1950, SEK 37A ADB)
Garis Panduan Jabatan (Eg: Garis Panduan Penyiasatan JSJN 2009)
Keterangan admissibility, relevancy (boleh diterima/berkaitan)
Kuasa semua tindakan mestilah berpandukan peruntukan undangundang/prosedur
- Kanun Prosedur Jenayah

Pengetahuan lain

Saintifik, Human behaviour, Criminology, Pengetahuan am,


Perakaunan, Perniagaan, etc.
Common sense
Resourceful
Perhubungan awam
Orang ramai
Rakan sekerja/anggota bawahan
Jabatan/organisasi lain networking
Banyak sumber maklumat informants
Teknologi moden, cth. ICT

TEKNIK-TEKNIK BERKESAN

INGREDIENTS DAN
PRINSIP 5 W & 1 H
Berpandukan ramuan (ingredients) kesalahan dan prinsip 5 W & 1 H
Pengetahuan undang-undang jenayah
Apakah kesalahan?
Definisi kesalahan yang disiasat ramuan
Memperolehi keterangan untuk membuktikan setiap ingredient 5W
& 1H
what, where, who, when, why & how

ADMISSIBILITY OF EVIDENCE
Pengetahuan undang-undang keterangan
Memperolehi keterangan yang boleh diterima oleh Mahkamah

admissible evidence/ relevant facts


Lisan

Keterangan

Fizikal (termasuk Dokumen)


Direct
Keterangan

Circumstantial (tidak langsung)

KUASA SOAL SIASAT


Pengetahuan undang-undang prosedur

Kanun Prosedur Jenayah


113 KTJ INSPEKTOR(Penyiasat Agensi AADK) KE ATAS
(admissible evidence)
Lain-lain pangkat membantu proses soalsiasat
Sebarang tindakan yang tidak sah di sisi undang-undang mungkin
back-fire,
keterangan yang diperolehi mungkin juga tidak boleh diterima
Mahkamah.

RAKAMAN PERCAKAPAN
S. 111/112 KPJ

Sebarang orang yang dirasai tahu tentang fakta / keadaan kes

Dikesan dan ditemubual,


Jika perlu, rakamkan percakapan.
Speed is the essence (intipati) of war Sun Tzu

Saksi temubual
Saspek dan saksi hostile(bermusuhan) soal

desak
Inquisitive (penyelidikan latar belakang)
Hanya seorang saksi ditemubual pada satu masa.
Soalan mudah, jelas dan terang (unambiguous)
Rakaman tepat dan adil
Cross-check dengan percakapan saksi-saksi lain
dan keterangan yang diperolehi.

Untuk keseragaman dan jelaskan sebarang percanggahan

pemerhatian ke atas demeanour

(sikap/kelakuan)saksi / saspek cakap benar atau


bohong
Fakta baru yang didedahkan follow-up
Pembelaan / alibi perlu disiasat lanjut

DIARI SOALSIASAT
s. 119 KAJ butir-butir penyiasatan.
Refreshing memory kadang-kadang perbicaraan diadakan bertahuntahun selepas penyiasatan butir-butir telah dilupa.
S.119 KAJ - ID ditulis setiap hari maka ditandatangani setiap hari.
Buku catitan

Perkara-perkara yang perlu dicatitkan dalam ID:

tarikh dan masa arahan / siasatan


tempat dilawati
butir-butir siasatan
pendapat / hasil siasatan
keterangan mengenai perkara / barang yang dijumpai dan butirbutirnya
pergerakan / serah-menyerah barang kes
pengendalian barang kes - bungkus, label, hantar, daftar, simpan
dsb
arahan yang diberi - eg ambil gambar, kesan cap jari
Jika pegawai / anggota lain jalan siasatan, misalnya jumpa barang
kes, dapatkan ID

GAMBAR
a picture says a thousand words
gambar diambil untuk
tempat kejadian (pejabat)
barang kes, mayat, kenderaan, dsb
kesan-kesan - cap jari, tayar, kecederaan, darah dsb
kes perhimpunan haram / rusuhan
diambil untuk menunjukkan kedudukan / keadaan objek untuk
dikaitkan dengan jenayah
gambar jarak jauh, jarak dekat

BANTUAN PAKAR
Bantuan pakar diperlukan dalam penentuan fakta yang memerlukan

kepakaran sesuatu bidang, eg kepakaran saintifik. cap jari,


pemalsuan tandatangan/dokumen, perubahan dalam dokumen, dsb.
Pengetahuan teknikal/sains
apakah jenis kepakaran yang ada dan dapat membantu siasatan?
apa jenis ujian / analisis yang patut dilakukan?
Hantar barang kes yang sesuai/relevan sahaja ke pakar
IO sendiri bincang dengan pakar
barang kes diambil, dibungkus, dilabel dengan sempurna

PENGELIDAHAN DAN RAMPASAN


SEARCH AND SEIZURE
Premis mesti dikawal sepenuhnya mengelakkan

pemusnahan/kehilangan barang bukti.


Jika boleh, cordon
Halang pergerakan orang keluar/masuk, panggilan telefon
Speed terutamanya keterangan dalam Komputer
Bantuan orang yang berpengetahuan tentang barang yang hendak
dicari.

SENARAI GELEDAH
S. 64 KAJ
Keluarkan Senarai Geledah jika ada rampasan di

tempat pengelidahan
Ditandatangani oleh tuan rumah atau orang yang
menjaga premis
Barang-barang yg dirampas dicatit dalam senarai
Salinan dilampirkan dalam K/S

PENGENDALIAN BARANG KES


Kelemahan dalam pengendalian barang kes boleh mengakibatkan
terputusnyachain of evidence
catit dalam ID
Daftar, bungkus, label, sil, stor barang kes
jenis barang kes yg berlainan memerlukan cara pengendalian yg
berlainan

Kurangkan bilangan pegawai mengendali barang

kes
pengakuan serah menyerah barang kes
Jangan dimasukkan salinan asal dokumen (eg cek)
ke dalam K/S
Barang rampasan yang tidak berguna pulangkan
kepada tuan punya.
Barang kes dipulangkan kepada tuan punya
mengikut prosedur (S.413 KAJ)

MENGKAJI KETERANGAN
Dari masa ke semasa, kaji perkembangan siasatan segala

keterangan/fakta/ maklumat yang telah diperolehi


Merancang tindakan
selanjutnya
Pendapat/nasihat
dari penyelia atau
penasihat undang-undang

RECONSTRUCTION(BINA SEMULA)
Membentuk satu teori yang rational untuk jenayah berkaitan
Bermula dengan deductive reasoning(pertimbangan)
Buktikan teori dengan keterangan/fakta/

maklumat

Kelemahan / kekurangan dalam penyiasatan boleh


membawa kepada ketidak-adilan.

Pendakwaan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan kes


tidak dapat dibuktikan
Ketidak-adilan kepada mangsa / masyarakat / negara

PENUTUP
Kejayaan sesuatu penyiasatan tidak bergantung semata-mata kepada

kecerdikan otak seorang pegawai atau nasib.


Hasil kerja tungkus rumus (painstaking and labourious hard work),
kadang kala juga sedikit nasib
Memerlukan sikap positif dan kejujuran