Anda di halaman 1dari 2

KABERSIHAN

Assalamualaikum Wr. Wb
Wilujeng Enjing Sadayana.
Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas IV nu
dipikacinta.
Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah
SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang
raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina
kaayaan sehat wal afiat.
Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade
ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang
sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan
dijauhkeun tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ngalaksanakeun
hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan awak atawa ibak, meresihan
kuku, nyikat waos anu rutin, eta conto hirup anu sehat. Conto sanesna, miceun
runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin kudu
nutupan baham.
Saupami sadidinten urang ngajaga kaberesihan awak urang bakal
beresih atanapi suci tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih-sucina
diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mikacinta
kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih.

Hadirin sadaya. Cekap sakitu nu kapihatur, pamungkas ti abdi, bilih aya basa
anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanah larapna, mugi
kersa ngahapunten.
Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wassalamualaikum wr.wb