Anda di halaman 1dari 8
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)
MTE 3012 Penilaian Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)

MTE

3012

Penilaian Kursus

KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP) EN. MOHAMAD BIN HASSAN
Kursus KOMPETENSI TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP) EN. MOHAMAD BIN HASSAN

Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP)

MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP) EN. MOHAMAD BIN HASSAN (Penyelaras Kursus) FAKULTI
MAKLUMAT & KOMUNIKASI Semester 1 - Sesi 2014/2015 (ISMP) EN. MOHAMAD BIN HASSAN (Penyelaras Kursus) FAKULTI

EN. MOHAMAD BIN HASSAN (Penyelaras Kursus)

FAKULTI SENI, KOMPUTERAN & INDUSTRI KREATIF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

MOHAMAD BIN HASSAN (Penyelaras Kursus) FAKULTI SENI, KOMPUTERAN & INDUSTRI KREATIF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
MOHAMAD BIN HASSAN (Penyelaras Kursus) FAKULTI SENI, KOMPUTERAN & INDUSTRI KREATIF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
MOHAMAD BIN HASSAN (Penyelaras Kursus) FAKULTI SENI, KOMPUTERAN & INDUSTRI KREATIF UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Penilaian Kursus MTE 3012

Semester 1 Sesi 2014/15

KANDUNGAN

1.0

Pengenalan

2

2.0

Hasil Pembelajaran Kursus

3.0

Penilaian Kursus:

2

3.1 Pemberatan penilaian kursus

3.2 Agihan pemberatan kerja kursus

4.0

Kerja Kursus Individu

3

4.1

Automasi Pejabat

4.2

Internet & Pengurusan Maklumat

4.2

Pengeditan Imej, Audio & Video

5.0

Kuiz

6

 

LAMPIRAN:

 

i.

Muka hadapan tugasan bercetak

7

Penilaian Kursus MTE 3012

Semester 1 Sesi 2014/15

1.0

PENGENALAN

Kursus ini akan menyediakan para pelajar dengan pengetahuan asas, prinsip dan kemahiran mengenai teknologi maklumat dan komunikasi. Selain daripada itu, para pelajar akan diberi kemahiran menggunakan perisian-perisian yang disokong oleh elemen multimedia, Internet dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti tugasan yang disediakan. Pelajar juga akan didedahkan kepada keselamatan, etika, penulisan teknikal dan profesionalisma dalam ICT.

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

 

i. Menakrifkan dan mengenalpasti pengetahuan mengenai komponen-komponen komputer, aplikasi komputer dan Internet (C2, A2).

ii. Membina dokumen, lembaran kerja dan persembahan dengan menggunakan perisian aplikasi yang sesuai (C3, P3, A2, EM2).

iii. Membina imej digital, audio digital dan video digital dengan menggunakan perisian penyuntingan yang sesuai (C3, P3, A2, EM2).

iv. Mengurus dan mencari maklumat menggunakan alatan dan aplikasi Internet (C3, LL1).

3.0

PENILAIAN KURSUS

 

3.1.

Pemberatan

 

Kategori

Pemberatan

 

Tugasan

100%

JUMLAH

100%

3.2.

Agihan Pemberatan Kerja Kursus

 

Jenis Kerja

No.

 

Jenis

Agihan Markah

Jumlah

Kursus

Tugasan

Tugasan

(Peratus)

(Peratus)

   

i) Pemprosesan Perkataan

10%

 

1

ii) Lembaran Kerja

10%

40%

iii) Perisian Persembahan

10%

iv) Integrasi

10%

Individu

2

Internet & Pengurusan Maklumat

15%

15%

 

i)

Pengeditan Imej Digital

10%

 

3

ii)

Pengeditan Audio Digital

10%

35%

iii)

Pengeditan Video Digital

15%

Ujian/kuiz

 

Kuiz

10%

10%

 

JUMLAH

   

100%

Penilaian Kursus MTE 3012

Semester 1 Sesi 2014/15

4.0 KERJA KURSUS

Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

   

Kategori/

Tarikh

Akhir

 

Tugasan

 

Arahan

bentuk

%

 

tugasan

 

4.1 Tugasan 1

 

INDIVIDU

Minggu

40%

7

Automasi Pejabat

Tugasan 1 (a) : Pemprosesan Perkataan

- Pelajar dikehendaki menyediakan sijil penyertaan dan penghargaan kepada pelajar sekolah yang telah menyertai atau terlibat dalam program debat Bahasa Melayu di peringkat sekolah masing-masing.

Softcopy

- Pelajar dikehendaki menggunakan teknik mail merge.

- Pelajar perlu menghasilkan 5 sijil penyertaan dan 5 sijil penghargaan bagi pelajar yang terlibat dalam program tersebut.

- Maklumat yang perlu ada dalam sijil adalah seperti berikut:

o

Jenis sijil (penghargaan atau penyertaan)

o

Nama program

o

Nama sekolah

o

Tarikh program

o

Tempat program

o

Anjuran

o

Nama pelajar sekolah

o

Nombor kad pengenalan pelajar

o

Tandatangan pengetua sekolah

Tugasan 1 (b) : Lembaran Kerja

- Pelajar dikehendaki menyediakan jadual bagi memasukkan Markah Tahunan bagi kelas-kelas Tahun 3 dan

Softcopy

4.

- Dengan menggunakan kemahiran perisian lembaran kerja, kira purata ujian, 30% dari markah peperiksaan

pertengahan tahun, 50% dari markah peperiksaan akhir tahun, jumlah

Penilaian Kursus MTE 3012

Semester 1 Sesi 2014/15

   

Kategori/

Tarikh

Akhir

 

Tugasan

 

Arahan

bentuk

%

 

tugasan

 
 

markah tahunan dan gred dengan menggunakan fungsi tertentu yang telah dipelajari.

     

- Pelajar dikehendaki mengira jumlah setiap skala gred dengan menggunakan kaedah yang bersesuaian. Peratus setiap gred juga perlu diperolehi.

- Pelajar dikehendaki membina graf bagi menunjukkan peratus pencapaian matematik pelajar kelas Tahun 3 dan 4

Tugasan 1 (c) : Perisian Persembahan

- Pelajar dikehendaki menyediakan persembahan pembentangan bagi Hari Kantin Sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan hadapan.

Softcopy

- Persembahan perlu mempunyai unsur unsur multimedia.

Tugasan 1 (d) : Integrasi

- Pelajar dikehendaki menyediakan persembahan untuk mesyuarat PIBG.

Softcopy

- Dalam pembentangan tersebut perlu ada :

o

laporan pencapaian peperiksaan/ ujian pelajar menggunakan graf dan jadual daripada perisian Lembaran Kerja.

o

Aktiviti aktiviti tahunan sekolah yang telah dan akan dijalankan dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan.

4.2. Tugasan 2

 

INDIVIDU

Minggu

15%

14

Internet &

- Pelajar dikehendaki menyediakan blog

Muatnaik

Pengurusan

Pendidikan.

bahan di

Maklumat

- Pengisian blog tersebut adalah seperti berikut:

blog pelajar

o

Bahan-bahan pengajaran

o

Aktiviti sekolah

o

Berita

o

Takwim

o

Laporan

Penilaian Kursus MTE 3012

Semester 1 Sesi 2014/15

   

Kategori/

Tarikh

Akhir

 

Tugasan

 

Arahan

bentuk

%

 

tugasan

 
   

o

Bahan-bahan lain yang berkaitan

     

- Pelajar diwajibkan kemaskini blog ini dengan memasukkan kesemua tugasan yang telah dijalankan sebelum ini (Tugasan 1 dan tugasan 3).

- Anda juga boleh mengapilkasikan fungsi-fungsi lain (cth: widget, link) pada blog mengikut kreativiti anda.

- Pemarkahan juga akan dinilai berdasarkan kreativiti, nilai estetik dan keaslian.

4.3 Tugasan 3

 

INDIVIDU

Minggu

35%

10

Pengeditan Imej, Audio & Video

Tugasan 3 (a) : Pengeditan Imej

 

-

Pelajar perlu menyediakan poster /

Hardcopy &

banner / kulit majalah / kulit buku / CD Cover bagi keperluan sekolah anda.

Softcopy

Tugasan 3 (b) : Pengeditan Audio

 

-

Pelajar perlu menyediakan narasi (suara, muzik latar, kesan khas) bagi

Softcopy

matapelajaran pengkhususan anda.

mengikut

Tugasan 3 (c) : Pengeditan ideo

-

Pelajar perlu menyediakan video pengajaran yang menggabungkan gambar , video / rakaman, audio dan elemen-elemen multimedia yang lain.

Softcopy

   

JUMLAH

 

90%

Penilaian Kursus MTE 3012

Semester 1 Sesi 2014/15

5.0 UJIAN /KUIZ

Sila baca SEMUA perkara di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

Tugasan

Arahan

Tarikh Akhir

%

5.1. Kuiz

Pelajar dikehendaki mengambil kuiz yang meliputi Bab 1 (Komponen, Aplikasi, Etika & Keselamatan Komputer) serta lima (5) unit topik di MOOC openlearning.

Minggu ke 12

10%

 

JUMLAH

 

10%

Penilaian Kursus MTE 3012

Semester 1 Sesi 2014/15

CONTOH KULIT UNTUK TUGASAN BERCETAK

Semester 1 Sesi 2014/15 CONTOH KULIT UNTUK TUGASAN BERCETAK MTE 3012: Kompetensi Teknologi Maklumat & Komunikasi

MTE 3012: Kompetensi Teknologi Maklumat & Komunikasi

TAJUK

3012: Kompetensi Teknologi Maklumat & Komunikasi TAJUK DISEDIAKAN OLEH NAMA KUMPULAN NO. MATRIK PENSYARAH:

DISEDIAKAN OLEH

NAMA

KUMPULAN

NO. MATRIK

PENSYARAH:

Tarikh :