Anda di halaman 1dari 3

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NAMA
NIRWANA
ARFANDI
FATIMAH
A.ISRAN SAFARI
HARIANA
AHRIANI
JUHARMI
EKA AYU LESTARI
SYARIFAH NURMAGFIRA
MUTMAINNAH
MISNAWATI
NAMRA NASARINA
NORMAWATI
HARTATI
NURAMALIA
DEWI NURWATI
NURAMALIA
NURAENI
ALFINA
HAWATI
ST HAFIZAH
ARDIYANTO
SUARNI M
MEGAWATI
NATALI SAMAD
NURBAYA
NURUL EKA WAHYUNI
RAHMI
RISNAWATI
ASTUTI
RINAH HARDIYANTI
HARDIYANTI RUKMANA
FITRIANI
A.NURUL KHALIFAH
FERAWATI R

NPWP
JK STATUS
JABATAN
31,460,572,061,000 PR
TK REKTOR
LK
K/0 PR 1
PR
K/1 PR 2
25.774.473.2-604.001 LK
K/2 PR 3
PR
K/3 KETUA
PR
TK KETUA JURUSAN
PR
K/0 WAKIL KETUA JURUSAN
PR
K/1 DEKAN
PR
K/2 DOSEN
97.574.22-045.000 PR
K/3 ASISTEN DOSEN
PR
TK AKUNTAN
25.727.449-052.001 PR
K/0 KARYAWAN
PR
K/1 KARYAWAN
PR
K/2 KARYAWAN
PR
K/3 KARYAWAN
PR
TK KARYAWAN
PR
K/0 KARYAWAN
23.724.449-052.001 PR
K/1 KARYAWAN
PR
K/2 KARYAWAN
15.195.684.6-804.000 PR
K/3 KARYAWAN
PR
TK KARYAWAN
LK
K/0 KARYAWAN
PR
K/1 KARYAWAN
PR
K/2 KARYAWAN
54.095.180.7-801.000 PR
K/3 KARYAWAN
PR
TK KARYAWAN
57.362.196.9-804.000 PR
K/0 KARYAWAN
PR
K/1 KARYAWAN
PR
K/2 KARYAWAN
PR
K/3 KARYAWAN
PR
TK KARYAWAN
54.874.437.6-805.000 PR
K/0 KARYAWAN
PR
K/1 KARYAWAN
PR
K/2 KARYAWAN
08.262.322.4-801.000 PR
K/3 KARYAWAN

GAJI PERBULAN
10,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,500,000
4,000,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

TUNJANGAN JABATAN TOTAL BERSIH


500000
10,500,000
400000
8,400,000
350000
7,350,000
300000
6,300,000
250000
5,250,000
225000
4,725,000
200000
4,200,000
200000
4,200,000
175000
3,675,000
150000
3,150,000
300000
6,300,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000
150000
3,150,000

PTKP
2,025,000
2,193,750
2,362,500
2,531,250
2,700,000
2,025,000
2,193,750
2,362,500
2,531,250
2,700,000
2,025,000
2,193,750
2,362,500
2,531,250
2,700,000
2,025,000
2,193,750
2,362,500
2,531,250
2,700,000
2,025,000
2,193,750
2,362,500
2,531,250
2,700,000
2,025,000
2,193,750
2,362,500
2,531,250
2,700,000
2,025,000
2,193,750
2,362,500
2,531,250
2,700,000

PKP
PPH TERUTANG
8,475,000
423750
6,206,250
372375
4,987,500
299250
3,768,750
188437.5
2,550,000
153000
2,700,000
162000
2,006,250
120375
1,837,500
110250
1,143,750
68625
450,000
22500
4,275,000
256500
956,250
47812.5
787,500
47250
618,750
37125
450,000
27000
1,125,000
67500
956,250
57375
787,500
39375
618,750
37125
450,000
22500
1,125,000
67500
956,250
57375
787,500
47250
618,750
37125
450,000
22500
1,125,000
67500
956,250
47812.5
787,500
47250
618,750
37125
450,000
27000
1,125,000
67500
956,250
47812.5
787,500
47250
618,750
37125
450,000
22500

BAYAR
423750
372375
299250
188438
153000
162000
120375
110250
68625
22500
256500
47812.5
47250
37125
27000
67500
57375
39375
37125
22500
67500
57375
47250
37125
22500
67500
47812.5
47250
37125
27000
67500
47812.5
47250
37125
22500

KURANG BAYAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0