Anda di halaman 1dari 15

Oct

10

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN


HARIAN MODEL ASSURE
RANCANGANPENGAJARANHARIANBERDASARKANMODEL
ASSURE
MODEL A.S.S.U.R.E.
Analisa (Analysis)
Bilangan pelajar : 30 orang (11 L, 19 P)
Tahun : 5 Ibnu Sina
Umur : 11 tahun
Kesihatan pelajar : semua sihat
Penyataan Objektif (State objective)
: Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum.
2)Murid-murid mampu menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara bertayamum.
3) Murid-murid dapat menerangkan sebab-sebab mengharuskan tayamum.

Pemilihan Kaedah dan Bahan Media (Select Method / Media),

BBM : Buku teks, video, muzik, potongan gambar (puzzle), kuiz bestari melalui perisian
Who Wants To Be a Millionaire, slaid (power point), komputer riba dan LCD.

KAEDAH PENGAJARAN : Kemahiran Berfikir, Konstruktivisme, dan ICT.

Kemahiran berfikir

1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara bertayamum.


2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum.
Penggunaan (Utilize),

Rujuk RPH pada set induksi, langkah 2, dan langkah 3.

Penyertaan pelajar (Required Participation),

Rujuk RPH - secara keseluruhannya melibatkan penyertaan pelajar..

Penilaian (Evaluation)
Rujuk RPH langkah 2, langkah 3 dan penutup berdasarkan kuiz bestari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR


Mata pelajaran

: Pendidikan Islam

Kelas

: 5 Ibn Sina

Tarikh

: 25 September 2012

Masa

: 8.10 a.m 9.10 a.m

Bilangan murid

: 30 orang

Bidang

: Ibadah

Tajuk

: Tayamum

Pengetahuan sedia ada

1) Sebahagian murid pernah mendengar perkataan tayamum.


2) Sebahagian murid pernah melihat orang bertayamum.
Hasil pembelajaran

1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum.


2) Murid-murid mampu menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara bertayamum.
3) Murid-murid dapat menerangkan sebab-sebab mengharuskan tayamum.
Kemahiran berfikir

1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara


bertayamum.
2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum.
Penerapan nilai

: Bekerjasama, yakin dan berani.

Alat bantu mengajar

:
1) Komputer riba
2) LCD
3) Slaid/power point
4) Potongan gambar/puzzle
5) Video

6) Muzik
Strategi pengajaran dan pembelajaran :
AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN

DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH

CATATAN

MASA
Pendahuluan

ALATAN
Guru

(3 minit)

murid

meminta
membaca

secara

(4 minit)

doa

-Apakah

ibadah

kuat

doa

dengan

sebelum lancar dan betul.


belajar oleh murid-murid.
Set induksi

Bacaan

murid-

yang - Guru membahagikan - Gambar

memerlukan debu tanah kelas dalam 3 kumpulan.


yang

suci

ketiadaan air?

apabila Setiap kumpulan akan


diedarkan
gambar

dengan
yang

tetapi

berbeza

mempunyai

persamaan
bahan

tentang

utama

yang

digunakan, iaitu air.


- Apakah bahan utama
yang digunakan dalam
gambar?
- Murid akan menulis di
atas

gambar

yang

diedarkan apakah bahan


utamanya.
-

Guru

mengaitkan

jawapan murid dengan


tajuk

yang

bakal

dipelajari.
- Guru meminta 4 orang Nilai:

Langkah 1

Pengertian tayamum:

(11 minit)

tayamum ialah menyapu murid untuk melakonkan debu tanah yang suci situasi

dialog

Kerjasama

seperti antara

kemuka dan kedua-dua dalam buku teks. (Rujuk -

murid

Berkeyakinan

tangan hingga ke siku jilid 2/ halaman 26/ teks tampil


dengan beberapa syarat 1)
disertai dengan niat.

ke

hadapan kelas.

-Power

point

akan

dtayangkan dalam masa Alat


yang sama.

Bantu

Mengajar (ABM):
- Komputer riba
dan LCD
-

Langkah 2

: Rukun-rukun tayamum -

(17 minit)

Slaid

power

point
akan ABM :

Guru

Niat - menayangkan klip video - Klip video


Menyapu debu tanah - yang telah disediakan.

-Slaid

power

.ke muka - Guru akan meminta point.


Menyapu debu tanah - murid menjawab soalan
ke dua-dua belah tangan yang
.hingga ke siku dalam
.Tertib - point.

telah

disediakan

paparan

power

Guru

akan

memanggil

orang

.Cara-cara bertayamum murid untuk menjawab


soalan.
Langkah 3

Sebab-sebab diharuskan - Dalam kumpulan yang Nilai:

(17 minit)

bertayamum :

sama guru memberikan - Bekerjasama

- Ketiadaan air.

murid-murid

Cuaca

yang

sebuah -

Yakin

terlalu uncang beg yang telah berani

dan

sejuk.

dimasukkan

kepingan

- Sakit yang tidak boleh gambar/ puzzle.


ABM:
- Masa murid perlu
terkena air.
- Beg
menyelesaikan
puzzle
puzzle
tersebut bermula apabila
- Muzik
guru memainkan lagu
dan

perlu

selesai

sebelum lagu tamat.


Murid
perlu
menampalkan
tersebut

di

puzzle
hadapan

kelas dan memilih situasi


jawapan

yang

betul

berdasarkan gambar.
Guru
mengaitkan
puzzle

dengan

isi

pelajaran, iaitu keadaan


yang

mengharuskan

Penutup

bertayamum.
Penilaian dan rumusan - Guru akan membuat

(8 minit)

terhadap apa yang telah kesimpulan bermula dari


dipelajari

(hasil awal

pembelajaran) pada hari dan


ini.

secara

isi

pembelajaran

memilih

murid

rawak

untuk

disoal.

Posted 10th October 2012 by huda razak


Labels: education

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN


(EDU 3104)

uncang

1.
Oct
10

CONTOH SOALAN PENILAIAN


KLIK SINI UNTUK LIHAT!
Posted 10th October 2012 by huda razak
2.
Oct
10

POWER POINT TAYAMUM


KLIK SINI
Posted 10th October 2012 by huda razak
3.
Oct
10

ABM (PUZZLE TAYAMUM)


ALAT BANTU MENGAJAR

NAMA

: puzzle tayamum

GAMBAR

BAHAN YANG DIGUNAKAN :


Gambar berkaitan tajuk tayammum yang diambil dari internet (3 keadaan yang
membolehkan tayamum tempat yang tiada air, keadaan yang terlalu sejuk dan
sakit yang tidak boleh terkena air)
Kotak terpakai (lekatkan gambar di atas kotak, kemudian potong kotak tersebut
mengikut bentuk puzzle yang telah dicerakinkan.)
3 buah beg kecil

3 keping mounting board bersaiz A4


Double tape
Gunting

CARA PENGGUNAAN :
1) Letakkan puzzle yang telah dicerakinkan mengikut gambar ke dalam tiga buah
beg kecil yang berasingan.
2) Letakkan sampel gambar penuh bersaiz kecil ke dalam ketiga-tiga beg tersebut
sebagai petunjuk.
3) Bahagikan murid kepada tiga kumpulan dan edarkan sebuah beg dan sekeping
mounting board bersaiz A4 kepada setiap kumpulan.
4) Guru akan menyuruh murid menyusun semula puzzle tersebut bersama-sama
dengan ahli kumpulan masing-masing dan dilekatkan ke atas mounting board
bersaiz A4.
5) Akhir sekali, murid diminta untuk datang ke hadapan kelas dan melekatkan
puzzle yang telah lengkap di papan hitam.
6) Guru pula akan mengaitkan gambar-gambar tersebut dengan tajuk yang bakal
diajar, iaitu Keadaan-keadaan yang membolehkan kita bertayammum.
Posted 10th October 2012 by huda razak
4.
Oct
10

VIDEO TAYAMUM
Contoh video yang diarahkan oleh kami bertiga:)
Posted 10th October 2012 by huda razak
5.
Oct
10

CONTOH RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN MODEL
ASSURE
RANCANGANPENGAJARANHARIANBERDASARKANMODEL
ASSURE
MODEL A.S.S.U.R.E.
Analisa (Analysis)
Bilangan pelajar : 30 orang (11 L, 19 P)
Tahun : 5 Ibnu Sina
Umur : 11 tahun
Kesihatan pelajar : semua sihat
Penyataan Objektif (State objective)
: Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum.

2)Murid-murid
bertayamum.
3) Murid-murid

mampu
dapat

menjelaskan
menerangkan

rukun-rukun
sebab-sebab

dan

cara-cara

mengharuskan

tayamum.

Pemilihan Kaedah dan Bahan Media (Select Method / Media),

BBM : Buku teks, video, muzik, potongan gambar (puzzle), kuiz bestari melalui
perisian Who Wants To Be a Millionaire, slaid (power point), komputer riba dan
LCD.

KAEDAH PENGAJARAN : Kemahiran Berfikir, Konstruktivisme, dan ICT.

Kemahiran berfikir

1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara


bertayamum.
2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan
tayamum.

Penggunaan (Utilize),

Rujuk RPH pada set induksi, langkah 2, dan langkah 3.

Penyertaan pelajar (Required Participation),


Rujuk RPH - secara keseluruhannya melibatkan penyertaan pelajar..
Penilaian (Evaluation)
Rujuk RPH langkah 2, langkah 3 dan penutup berdasarkan kuiz bestari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR

Mata pelajaran

: Pendidikan Islam

Kelas

: 5 Ibn Sina

Tarikh

: 25 September 2012

Masa

: 8.10 a.m 9.10 a.m

Bilangan murid

: 30 orang

Bidang

: Ibadah

Tajuk

: Tayamum

Pengetahuan sedia ada

1) Sebahagian murid pernah mendengar perkataan tayamum.


2) Sebahagian murid pernah melihat orang bertayamum.
Hasil pembelajaran

1) Murid-murid dapat menyatakan pengertian tayamum.


2) Murid-murid mampu menjelaskan rukun-rukun dan cara-cara
bertayamum.
3) Murid-murid dapat menerangkan sebab-sebab mengharuskan
tayamum.
Kemahiran berfikir

1) Banding beza : Mengkelaskan antara rukun-rukun dan cara-cara


bertayamum.

2) Menjana idea : Menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan


tayamum.
Penerapan nilai

: Bekerjasama, yakin dan berani.

Alat bantu mengajar

:
1) Komputer riba
2) LCD
3) Slaid/power point
4) Potongan gambar/puzzle
5) Video
6) Muzik

Strategi pengajaran dan pembelajaran :


AKTIVITI PENGAJARAN
ISI PELAJARAN

DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH

CATATAN

MASA
Pendahuluan

Guru

ALATAN

(3 minit)

murid
secara
Bacaan

meminta

murid-

membaca
kuat

doa

dengan

sebelum lancar dan betul.


belajar oleh murid-murid.
Set induksi

-Apakah

doa

ibadah

yang - Guru membahagikan - Gambar

(4 minit)

memerlukan debu tanah kelas dalam 3 kumpulan.


yang

suci

apabila Setiap kumpulan akan

ketiadaan air?

diedarkan
gambar

dengan
yang

tetapi

berbeza

mempunyai

persamaan
bahan

tentang

utama

yang

digunakan, iaitu air.


- Apakah bahan utama
yang digunakan dalam
gambar?
- Murid akan menulis di
atas

gambar

yang

diedarkan apakah bahan


utamanya.
-

Guru

mengaitkan

jawapan murid dengan


tajuk

yang

bakal

dipelajari.
- Guru meminta 4 orang Nilai:

Langkah 1

Pengertian tayamum:

(11 minit)

tayamum ialah menyapu murid untuk melakonkan debu tanah yang suci situasi

dialog

Kerjasama

seperti antara

kemuka dan kedua-dua dalam buku teks. (Rujuk -

murid

Berkeyakinan

tangan hingga ke siku jilid 2/ halaman 26/ teks tampil


dengan beberapa syarat 1)
disertai dengan niat.

-Power

ke

hadapan kelas.
point

akan

dtayangkan dalam masa Alat


yang sama.

Bantu

Mengajar (ABM):
- Komputer riba
dan LCD
-

Slaid

power

Langkah 2

: Rukun-rukun tayamum -

(17 minit)

point
akan ABM :

Guru

Niat - menayangkan klip video - Klip video


Menyapu debu tanah - yang telah disediakan.

-Slaid

power

.ke muka - Guru akan meminta point.


Menyapu debu tanah - murid menjawab soalan
ke dua-dua belah tangan yang

telah

.hingga ke siku dalam


.Tertib - point.

disediakan

paparan

power

Guru

akan

memanggil

orang

.Cara-cara bertayamum murid untuk menjawab


soalan.
Langkah 3

Sebab-sebab diharuskan - Dalam kumpulan yang Nilai:

(17 minit)

bertayamum :

sama guru memberikan - Bekerjasama

- Ketiadaan air.

murid-murid

Cuaca

sejuk.

yang

sebuah -

Yakin

dan

terlalu uncang beg yang telah berani


dimasukkan

kepingan

- Sakit yang tidak boleh gambar/ puzzle.


ABM:
- Masa murid perlu
terkena air.
- Beg
menyelesaikan
puzzle
puzzle
tersebut bermula apabila
- Muzik
guru memainkan lagu
dan

perlu

selesai

sebelum lagu tamat.


Murid
perlu
menampalkan
tersebut

di

puzzle
hadapan

kelas dan memilih situasi


jawapan

yang

betul

berdasarkan gambar.
Guru
mengaitkan
puzzle

dengan

isi

uncang

pelajaran, iaitu keadaan


yang

mengharuskan

Penutup

bertayamum.
Penilaian dan rumusan - Guru akan membuat

(8 minit)

terhadap apa yang telah kesimpulan bermula dari


dipelajari

(hasil awal

pembelajaran) pada hari dan


ini.

secara
disoal.

Posted 10th October 2012 by huda razak


Labels: education
Loading
Send feedback

isi

pembelajaran

memilih

murid

rawak

untuk