Anda di halaman 1dari 7

Arahan am

Kertas soalan ini terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian
B. Jawab semua soalan.

1. Nyatakan aktiviti bagi rajah di bawah

A. Menguji kerataan
B. Mengergaji kayu

C. Mengukur jarak
D. Memaku

2. Tukul digunakan untuk...................................


A. Membuat kemasan
B. Mengergaji

C. Mengukur
D. Memaku

3. Goncang cat sembur lebih kurang selama ............... minit sebelum semburan
cat dilakukan.
A. 1
B. 10

C. 30
D. 60

4. Pelekat adalah kepingan kertas atau plastik yang bercorak. Ia boleh


digunakan sebagai ............................. seperti pada kabinet dapur, meja alat
tulis, pada dinding dan sebagainya.
A.
B.
C.
D.

mengukur dan mengetuk


melipat dan mengunting
mengecat dan mengemas
kemasan dan hiasan

5. Apakah nama alatan yang digunakan unutk menguji kepersegian


A. Sesiku L
B. Apit G

C. Pita pengukur
D. Tukul

6. Licinkan permukaan projek menggunakan ......................... mengikut arah ira


kayu
A. Minyak
B. Gam gergaji

C. Kertas las
D. Tukul

7. Berikut adalah Bahan BUKAN logam KECUALI


A. Papan lapis
B. Kayu

C. MDF(MediumDensityFiberboard)
D. Dawai

8. Berikut adalah anggaran kos projek.


1 Bateri saiz AA 1.5V berharga RM2.00. Berpakah harga untuk membeli 2
bateri tersebut?
A. RM2.00
B. RM4.00

C. RM6.00
D. RM8.00

9. Nyatakan cara memaku dibawah

A. memaku serong
B. memaku lurus

C. memaku tegak
D. memaku panjang

10.Apakah alat yang sesuai untuk Membuat lubang kecil.


A. Gerimit
B. Apit G

C. Paku
D. Skru

11. Yang manakah berikut adalah fungsi MENTOL.


A.
B.
C.
D.

Mengalirkan haba.
Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya.
Membekalkan tenaga elektrik.
Digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus.

12. Apakah fungsi pemegang bateri


A.
B.
C.
D.

Membuat penyambungan dan m engalirkan arus elektrik


Memegang atau meletakkan bateri
Memegang mentol
Memegang arus

13. Setelah komponen dan litar elektrik lengkap dipasang kerja ..


litar boleh dijalankan.
A. Pengujian
B. Pemasangan

C. Pemulihan
D. Pengemasan

14. Sekiranya litar elektrik tidak berfungsi, buat pemeriksaan boleh dilakukan
KECUALI
A.
B.
C.
D.

Periksa kekutuban bateri.


Periksa sambungan wayar sama ada longgar atau terputus.
Periksa filament mentol sama ada terbakar atau tidak.
Periksa gerimit

15. Litar elektrik yang sempurna mempunyai kompenen-kompenen berikut


KECUALI
A. Suis
B. Bateri dan wayar

C. Mentol
D. Tukul Warrington

16. Skru diperbuat daripada bahan berikut KECUALI


A. keluli lembut
B. kuprum

C. loyang
D. kayu

17. Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru
A. kepala bulat
B. kepala panjang

C. kepala plastik
D. kepala pendek

18. .......................................digunakan dengan meluas untuk cantuman kayu. Ia


mudah digunakan, tetapi tidak kalis air
A. Glu PVA
B. Glu sentuh

C. Glu kertas
D. Glu panas

19.

Objek di atas ialah


A. skru
B. nat

C. pemutar
D. pengetat

20.Apakah alatan yang digunakan didalam gambar di atas ?


A. gergaji puting
B. sesiku

C. gergaji
D. kertas las

Soalan 21 hingga 25 berdasarkan petikan di bawah.


Sebelum memulakan kerja pembinaan ..(21).. yang dicadangkan,
penyediaan ..(22).. dan bahan yang betul perlu dilakukan. Penyediaan
alatan dan bahan mestilah berpandukan ..(23).. yang telah ditetapkan
oleh ..(24).. Pemilihan projek bergantung kepada guru. Ini bertujuan supaya
kerja-kerja yang akan dilakukan ..(25).. dengan lancar dan teratur.

21.
A. bangunan
B. projek

C. kertas
D. plan

A. bakul
B. alatan

C. plan
D. susun atur

A. rancangan
B. manual

C. plan
D. guru

A. ketua
B. fomen

C. guru
D. pengawas

A. bergerak
B. tersusun

C. terarah
D. berjalan

22.

23

24

25

Bahagian B:
1) Lengkapkan jadual di bawah.
Alatan

Nama Alatan

2) Tandakan ( B ) pada pernyataan yang betul dan ( S ) pada pernyataan yang


salah.
1. Pemutar skru mata Philips sesuai digunakan untuk memotong
wayar elektrik.

2. Tamatan yang terdapat pada pemegang mentol adalah untuk


menyambungkan wayar ke bateri.

3. Fungsi mentol ialah mengeluarkan cahaya.

4. Suis digunakan untuk memutus dan menyambungkan litar.

5. Pemegang bateri adalah sebuah alat untuk memegang mentol.

3) Padankan penyataan yang betul dengan jawapan yang diberi.

-KERTAS SOALAN TAMAT-