Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan.Pilih satu jawapan yang tepat.

1.

2.

3.

Aktiviti mendagu dapat membina kekuatan otot di bahagian tangan dan


A

bahu

kaki

leher

pinggang

Berikan dua contoh aktiviti yang dapat membina kekuatan otot.


A

Mendagu dan tekan tubi

Lompat dekam dan lompat ketingting

Bangkit tubi dan lompat jauh berdiri

Naik turun bangku dan lari pecut 30 meter

Naik turun bangku adalah satu aktiviti yang sesuai untuk kekuatan otot kaki.
Apakah aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan kekuatan otot tangan?

4.

Tekan tubi

Bangkit tubi

Ayun tangan

Jangkauan melunjur

Latihan kekuatan otot boleh memberi beberapa faedah kepada semua individu.
Antara yang berikut, manakah bukan faedah latihan kekuatan otot?
A

Dapat mengawal berat badan

Mengurangkan risiko mendapat kecederaan

Menguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis

Mampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang-

ulang

5.

Seseorang yang aktif dalam kegiatan fizikal mempunyai tahap kelenturan yang
baik. Antara yang berikut, aktiviti manakah tidak dapat membantu membina
kelenturan?
A

Aktiviti angkat tumit untuk bahagian kaki

Aktiviti kilas pinggang untuk kelenturan abdomen dan pinggang

Aktiviti jangkauan melunjur untuk bahagian pinggang dan belakang badan

Aktiviti bengkok sisi untuk bahagian abdomen, belakang badan, dan bahagian
kaki

6.

Cikgu Ahmad telah mengarahkan pelajar dalam kelas Pendidikan Jasmani


untuk melakukan aktiviti naik turun bangku selama 10 minit tanpa henti. Pada
pendapat anda apakah yang akan terjadi kepada pelajar tersebut?
A

Pelajar akan berasa seronok

Pelajar akan bertambah mahir

Pelajar akan mengalami kecederaan otot

Pelajar berpuas hati dengan pencapaiannya

Soalan 7 berdasarkan Jadual 1

Jawapan

Pelajar

Mac

April

Shamsul

22 cm

25 cm

Murthy

10 cm

20 cm

Choy

- 1 cm

8 cm

Dave

20 cm

28 cm

Jadual 1

7.

Jadual 1 menunjukkan data yang diterima daripada guru Pendidikan Jasmani


selepas menjalani aktiviti jangkauan melunjur terhadap empat orang pelajar
dalam bulan Mac dan April. Pelajar yang manakah menunjukkan peningkatan
kelenturan yang paling ketara?
2

Kelenturan berubah mengikut

8.

9.

usia

kaum

bangsa

berat badan

Kemampuan jantung dan sistem salur darah membekalkan oksigen kepada otot
secara berterusan semasa melakukan aktiviti juga dikenali sebagai
A kekuatan otot
B daya tahan otot
C komposisi badan
D daya tahan kardiovaskular

10.

Semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular, organ manakah yang


membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan?

Ginjal

Hidung

Jantung

Paru-paru

11.

Aktiviti kekuatan otot adalah bersifat

aerobik

kalistenik

anaerobik

senamrobik

12.

Manakah yang berikut adalah aktiviti bersifat aerobik?


I

Berlari sejauh 10 km

II Lari pecut 100 meter


III Menari selama 10 minit
IV Berjalan pantas selama 1 minit
3

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

13.

Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikal


berasaskan kemahiran motor?

14.

Kelajuan

Kelenturan

Daya Tahan Otot

Daya Tahan Kardiovaskular

Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikal


berasaskan kesihatan?

15.

Kelajuan

Ketangkasan

Daya Tahan Otot

Masa Tindak Balas

Ahli sukan selalu mengamalkan aktiviti memanaskan badan ________


melakukan aktiviti.
A sebelum
B

semasa

C selepas
D sepanjang

16.

Tekan tubi dan bangkit tubi adalah aktiviti yang dilakukan untuk membina
A

kelenturan

ketangkasan

daya tahan otot

daya tahan kardiovaskular


4

17.

18.

Senamrobik ialah satu aktiviti yang mampu untuk meningkatkan


A

kuasa

kekuatan otot

daya tahan otot

daya tahan kardiovaskular

Berikut adalah aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular.


A

Berenang

Lari pecut

Lompat tinggi

Lempar cakera

19.Pilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahan kardiovaskular;


AKecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan.
BKemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangka masa
yang lama.
C.Keupayaan otot, sendi, tendon dan ligemen membanarkan anggota badan
bergerak pada julat pergerakan yang maksimum
D.Kemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau
mengangkat bebandengan menggunakan daya yang maksimum

20.Bagi mendapatkan kesan yang baik, aktiviti membina daya tahan kardiovaskular
perlu dilakukan selama
A5 hingga 10 minit berterusan, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu
B10

hingga

20

minit

berterusan,

sekurang-kurangnya

kali

seminggu

C15

hingga

30

minit

berterusan,

sekurang-kurangnya

kali

seminggu

D20 hingga 50 minit berterusan, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu

21. Pilih maksud yang sesuai bagi konsep daya tahanotot;


AKecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan.
BKemampuan melakukan aktiviti berulang kali dalam jangka masa yang
lama.
CKeupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen membenarkan anggota badan
bergerak pada julat pergerakan yang maksimum.
DKemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau
mengangkat bebandengan menggunakan daya yang maksimum

22.Berdasarkan rajah di atas, apakah kumpulan ototX yang terlibat semasa


melakukan aktiviti kecergasan fizikal
A paha
B bahu
C abdomen
D pangkal lengan

23. Apakah maksud yang sesuai bagi konsep kelenturan?


A.Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan.
B.Kemampuan melakukan aktiviti berulang kali atau dalam jangka masa
yang lama.
CKeupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen membenarkan anggota badan
bergerak pada julat yang maksimum
D.Kemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan ataumengangkat
bebandengan menggunakan daya yang maksimum.

24. Apakah maksud yang sesuai bagi konsep kuasa?


A. Kebolehan seseorang bergerak ke satu arah tertentu pada masa yang
singkat
B.Keupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen membenarkan anggota badan.
bergerak pada julat yang maksimum
C.Kemampuan otot melakukan pergerakan yang pantas dalam masa yang
singkat dengan menggunakan daya yang maksimum
D. Kemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau
mengangkat bebandengan menggunakan daya yang maksimum

25. Apakah maksud yang sesuai bagi konsep kelajuan?


A.Kecekapan jantung membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan
B. Kebolehan seseorang bergerak ke satu arah tertentu pada masa yang
singkat
C.Keupayaan otot, sendi, tendon dan ligemen membenarkan anggota badan
bergerak pada julat yang maksimum
D. Kemampuan untuk melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau
mengangkat bebandengan menggunakan daya yang maksimum

26. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip ansur maju ?


A.Jangka masa yang diperlukan untuk melakukan sesi latihan.
B.Bilangan latihan yang perlu dilakukan dalam sehari, seminggu, sebulan
atau setahun.
C. Penambahan beban beransur-ansur dan menambah jarak sedidkit demi
sedikit dan jangka masa tertentu.
D.Latihan dilakukan secara berperingkat, menambah rintangan beban latihan
sedikit demi sedikit dan aktiviti mudah kepada sukar

27. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip kekerapan?


A.Jangka masa yang diperlukan untuk melakukan sesi latihan
B.Bilangan latihan yang perlu dilakukan dalam sehari, seminggu, sebulan
atau setahun
C. Penambahan beban secara beransur-ansur dan menambah jarak sedikit
demi sedikit dan jangka masa tertentu
D.Latihan dilakukan secara berperingkat, menambah rintangan beban latihan
sedikit demi sedikit dari aktiviti mudah kepada sukar

28.

Kecergasan

fizikal

berasaskan

I. kuasa dan kelajuan


II. kelenturan dan imbangan
III. ketangkasan dan koordinasI
IV. imbangan dan masa tindak balas

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D.II. III dan IV

kemahiran

motor

melibatkan

29. Langkah-langkah keselamatan yang boleh dilakukan semasa melakukan sesuatu


aktiviti ialah
I.

pakaian dan kasut yang sesuaI

II.

mengabaikan arahan dan peraturan

III.

memanas dan menyejukkan badan

IV.

mengikut kemampuan dan tahap kecergasan


A.I,II dan III
B.I, II dan IV
C.I, III dan IV
D.II. III dan IV

30.Prinsip latihan yang juga perlu ditekankan semasa membuat latihan ialah
I. kuasa
II.kelajuan
III. kekerapan
IV. ansur maju
A. I dan II
B. II dan III
C .III dan IV
D.I dan IV

BAHAGIAN B
Isi jawapan pada ruang jawapan yang di sediakan

1. Nyatakan aktiviti yang dilakukan dalam SEGAK? 12 MARKAH

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

2. Antara faedah mempunyai kelajuan yang baik ialah. 4 MARKAH


i.

ii.

3. Dua contoh aktiviti untuk meningkatkan kuasa kaki ialah 4 MARKAH

i.

ii.

10

SKEMA JAWAPAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 1
BAHAGIAN A
1. A9. D17. D25 B
2. A10. C18. A26 D
3. A11. C19.A27 B
4. C12. D20C28 C
5. A13. A21D29 C
6. C14. C22C30 C
7. B15. A23 C
8. A16. C24 C

BAHAGIAN B
1.

Aktiviti segak :
i.

ukur berat

ii.

Ukur tinggi

iii.

Naik Turun Bangku ( 3 minit )

iv.

Tekan Tubi ( 1 minit )

v.

Ringkuk Tubi Separa (1 minit )

vi.

Jangkauan Melunjur

2. Faedah mempunyai kelajuan yang baik :


i.

meningkatkan daya tahan otot

ii.

meningkatkan prestasi dalam sukan

iii.

meningkatkan kuasa di bahagian kak

3. Aktiviti untuk meningkatkan kuasa kaki


i.
lompat dakap
ii.
ketinting dan lompa

11