Anda di halaman 1dari 5

KETABAHAN ITU MILIK SIAPA?

Firman Allah SWT yang bermaksud:


Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah
bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung (Al Imran 200)
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu, (Al-Baqarah 45)
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orangorang yang sabar. Al-Baqarah 155)
Ketabahan merupakan satu perkara yang amat perlu dalam persediaan kita untuk mewujudkan
hasrat untuk mencapai kejayaan hidup dunia dan akhirat.
Akar umbi ketabahan ialah kekuatan. Kekuatan kehendak, kemahuan dan hasrat bila dipadukan
akan menjadi satu gabungan kekuatan yang tidak akan dapat dikalahkan. Individu yang memiliki
kehendak yang kuat,diseiringkan dengan daya ketahanan yang penuh ketabahan,melayakkan
mereka sebagai latarbelakang penunjang keyakinan mereka,maka mereka seperti memperolehi
sasaran tujuan mereka itu.
Sebahagian besar individu bersedia untuk melemparkan jauh-jauh sasaran dan tujuan mereka
apabila mereka melihat gajala-gejala timbulnya halangan-halangan dan kegagalan dalam usaha
mereka. Mereka segera menyerah ketabahan kepada keadaan. Hanya individu tertentu sahaja
yang mampu maju terus ke hadapan meskipun menghadapi tribulasi yang hebat, akhirnya
mereka berjaya mencapai cita-cita mereka.
Ibnu Qayyim berpendapat;
Tidak ada satu perkara yang amat susah daripada ketabahan dan kesabaran samada pada
perkara yang disukai atau dibenci oleh individu, terutamanya apabila melalui detik-detik
kesempitan dan kesusahan hidup ini setelah melayari hamparan kebahagiaan dan
kesenangan,maka ketika itulah amat memerlukan bekalan untuk meneruskan perjalanan dan
perjuangan hidup ini iaitu bekalan ketabahan di atas ketentuan Qada dan Qadar Allah
SWT.

MENGUJI DIRI ANDA DALAM SOAL KETABAHAN


Tidak memiliki daya tahan atau kurang bersikap tabah itu sering menjadi sebab utama kegagalan
individu. Secara umumnya,ini adalah merupakan kelemahan yang banyak dialami oleh manusia.
Sikap ini merupakan kelemahan yang tidak dapat diatasi oleh manusia itu sendiri. Sukar atau
mudahnya mengatasi kekurangan daya tahan ini bergantung kepada besar atau kecilnya hasrat
individu itu. Titik tolak daripada semua hasil yang akan dicapai ialah hasrat. Hendaklah

berpegang teguh dan istiqamah dengan hasrat yang hendak dicapai. Hasrat yang lemah akan
menghasilkan natijah yang lemah,ibarat nyalaan api yang kecil sehingga dapat mengeluarkan
kepanasan yang kecil dan sedikit sahaja.
Kalau anda menemui diri anda dalam keadaan kurang ketabahan, kelemahan ini anda akan
dapat atasi dengan cara membentuk hasrat yang lebih besar lagi dalam diri anda. Lantaran itulah,
untuk melaksanakan cita-cita ke arah sasaran yang tepat memerlukan bahan bakar iaitu; hasrat
yang bernyala-nyala. Cita-cita tidak akan menjadi kenyataan apabila anda memilih sikap yang
negatif, malas atau tidak bersemangat.
Apabila anda merasa diri anda lemah atau kurang bersemangat, maka yakinilah bahawa anda
masih belum memiliki kesedaran yang mendalam ke arah usaha untuk mencapai kejayaan.
Sewajarnya anda memiliki sifat ini terlebih dahulu sebelum anda yakin akan mendapatkan
kejayaan dan merasai kemenangan dalam perjuangan hidup ini.
Sedarilah bahawa semua orang yang berjaya pada mulanya memang mengalami kehidupan yang
pahit. Perjuangan memerlukan tenaga, menuntut pengorbanan agar boleh bertahan untuk hidup
sebagai seorang muslim yang berjaya di dunia dan akhirat. Detik yang menentukan kekuatan
seseorang ialah ketika dia mengalami krisis.
Sesungguhnya ketabahan memerlukan kesabaran. Kesabaran adalah natijah daripada mujahadah
dalam diri individu itu. Sesiapa yang berjaya mempertahankan kesabarannya dengan ketaatan
kepada Allah SWT,sabar menanggung kesulitan dan menjauhi maksiat, maka dia telah memiliki
ketabahan hakiki dan akan mengecapi hasrat yang dikehendakinya. Firman Allah SWT yang
bermaksud:
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa
batas. (Az Zummar:10)

MEMANJAT MELALUI TEMBOK KEGAGALAN


Seorang pujangga menasihatkan: Di atas kegagalan anda semalam,binalah bangunan kehidupan
untuk hari esok. Letakkan bata-bata tujuan yang teguh,sediakan puing-puing raksaksa dari
kejatuhan yang silam. Ukirlah menara-menara keazaman yang hebat bagi membenam lembahlembah airmata kehampaan.
Segelintir manusia sedar bahawa berdasarkan pengalaman mereka betapa tingginya nilai
ketabahan itu. Mereka adalah orang-orang yang menerima kegagalan itu sebagai satu keadaan
yang sifatnya adalah sementara sahaja, begitu juga bagi mereka yang menghadapi mehnah dalam
perjuangan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai hasrat yang kuat,sehingga ketabahan
yang mereka terapkan itu akhirnya mengubah kegagalan dan mehnah perjuangan sebagai
pendorong utama mencapai kejayaan yang gilang gemilang.
Hasil kejayaan samada: individu yang jatuh terbenam dalam kegagalan yang tidak muncul
kembali ke permukaan atau individu yang menerima kegagalan itu sebagai hukuman yang dapat
mendorong mereka ke arah berusaha dengan lebih tekun lagi. Golongan kedua inilah sangat

beruntung nasib mereka, kerana mereka belajar dan menerima kenyataan sebagai satu
muhasabah dan pemangkin kejayaan. Firman Allah SWT yang bermaksud:
Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira
kepada orang-orang yang sabar. (Al Baqarah:155)

ANDA MAMPU MELATIH DIRI ANDA SENDIRI


UNTUK BERSIKAP TABAH
Ketabahan adalah sikap yang berkaitan dengan minda dan spiritual individu, oleh sebab itulah
setiap individu dapat membina dan memupuknya berdasarkan langkah-langkah
tertentu,antaranya;
1. Adanya ketegasan dalam penentuan sasaran dan tujuan hidup
Langkah pertama yang paling penting untuk dapat membina dan memupuk sikap tabah ialah
apabila kita benar-benar menyedari apa yang kita kehendaki dan ingin capai, sebab sesuatu
motif yang kuat itu sehingga dapat mendorong seseorang untuk mengatasi segala kesusahan.
2. Mempunyai hasrat yang bernyala-nyala
Apabila kita memiliki hasrat yang kuat untuk memperolehi sesuatu matlamat, maka dengan
mudah sahaja kita mendapatkannya serta mempertahankan sikap tabah supaya sentiasa dapat
bertahan.
3. Memiliki rasa percaya kepada diri sendiri
Apabila memiliki rasa percaya kepada diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu perancangan,ini
akan mendorong individu untuk melaksanakan sehingga selesai dengan sepenuh ketabahan hati
dan fikiran tanpa tergugat.
4. Kemampuan menyusun perancangan yang jelas lagi tegas
Perancangan yang tersusun rapi, sekalipun mempunyai banyak kelemahan kerana kurang
praktikal akan memberi landasan yang kuat bagi seseorang untuk bersikap tabah mengatasi
segala kesulitan.
5. Menguasai ilmu pengetahuan dengan cermat
Apabila seseorang itu menguasai selok belok perancangan yang jelas,samada berdasarkan
pengalamannya atau pengamatannya sendiri,maka pengetahuan yang dia miliki itu dapat
mendorong kepada satu sikap yang berani dan tabah. Sebaliknya dengan pengetahuan yang serba
kekurangan hanya akan lebih banyak meneka sahaja dan bukan menunaikan tugasnya

berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Dengan menguasai ilmu pengetahuan itu
secara mantap,maka dia dapat menikmati daya tahu yang mantap.
6. Menjalin kerjasama yang erat dengan orang lain
Sikap ini akan dapat memupuk daya tahan yang kuat dalam dirinya. Untuk itu sewajarnyalah
membina rasa simpati,saling memahami dan kerjasama yang harmonis dengan orang lain.
7. Memiliki daya kemahuan yang kuat
Dengan memiliki satu tujuan yang tegas dan jelas,seseorang itu akan memilih daya tahan yang
kuat dalam memperjuangkan tujuan itu berdasarkan kemahuan yang kuat.
8. Memupuk kebiasaan yang kuat
Ketabahan itu sebenarnya adalah natijah daripada sesuatu kebiasaan. Kebiasaan itu kita jadikan
sebahagian daripada pengalaman seharian kita yang merupakan unsur pembentukan kebiasaan
yang kuat itu. Contohnya: rasa takut adalah musuh yang paling utama dan bahaya daripada
semua musuh rohaniah kita, kita hapuskanlah secara efektif dengan memintasnya berulangkali
dengan sikap keberanian.

MEMBENTUK KEBIASAAN UNTUK MEMILIKI


KETABAHAN
Untuk mencapainya hanya dua perkara yang diperlukan ialah masa dan usaha. Langkah yang
diperlukan:
1. Satu tujuan yang pasti,yang didukungi oleh hasrat yang bernyala-nyala untuk
memenuhinya.
2. Satu perancangan yang jelas yang dizahirkan dalam bentuk tindakan yang berterusan.
3. Satu fikiran jalan yang tertutup kepada semua pengaruh yang negatif dan mematahkan
semangat.
4. Mengadakan jalinan yang baik dengan seseorang atau golongan individu yang sentiasa
memberi semangat kepada nada baik dalam perancangan mahupun tujuan.
Langkah yang berharga ini merupakan jaminan tiket untuk memasuki gelanggang imbalan yang
cukup mahal harganya bagi apa yang kita cita-citakan dalam hidup kita.
IDOLA KETABAHAN
Rasulullah SAW merupakanpemimpin terunggul dan kaunselor yang terbijak didunia. Ketabahan
baginda SAW dengan memiliki kemantapan iman,keikhlasan yang tinggi kerana Allah SWT
serta kesungguhan usaha dan konsep tawakkal yang hakiki telah mencetuskan kejayaan kepada
masyarakat Islam dan menggemilangkan Islam seantero dunia. Suntikan ketabahan yang
dipamerkan oleh Rasulullah SAW ini telah melahirkan Generasi Rabbani yang tahan

uji,istiqamah dengan prinsip perjuangan dan memiliki motivasi yang timggi untuk maju di dunia
dan akhirat serta berjaya menggenggam dunia di tangan mereka dan meletakakn akhirat di hati
mereka.
Natijahnya,manusia melihat hamparan keizzahan Islam yang menghijau di bumi ini dengan
beridolakan Nabi Muhammad SAW dan berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah.
Firman Allah SWT yang bermaksud:
Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan kami telah
beriman,sedangkan mereka tidak diuji?. (Al Ankabut:2)
Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga,padahal masih belum nyata bagi
orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. (Al
Imran:142)
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
Orang yang banyak mengalami ujian ialah para anbiya,kemudian yang lebih muliamulia,kemudian mulia-mulia. Seseorang itu akan diuji mengikut agamanya. Jika dia kuat
berpegang dengan agamanya maka ujiannya adalah hebat(kuat). Jika agamanya lembut
maka ujian adalah mengikut kadar agamanya itu.