Anda di halaman 1dari 3

Contoh soal uas ganjil PAI SD kelas 3

Semester 1
Kunjungi :
Kumpulansoalulangan.blogspot.com
Yudithea.blogspot.com
www.Soalbagus.com
Soalkelas6.blogspot.com

3. Memahami isi
kandungan Al-Qur'an
hukumnya . . . . a. wajib

b. sunah
c. makruh
d. haram

Soalsmpkelas789.blogspot.com
4. Sebelum membaca Al-Qur'an
hendaknya kita
....
1. Huruf yang tidak bisa dirangkai
di tengah kalimat berjumlah . . . .
a. 3 huruf

b. 4 huruf
c. 5 huruf
d. 6 huruf
2. Sebelum membaca Al-Qur'an,
dahulukan membaca . . . . a.
basmalah

b. taawwuz
c. hamdalah
d. salam

a. berpakaian seadanya
b. berwudu terlebih dahulu
c. mencuci tangan
d. berdiri
5. Huruf hijaiyah berjumlah . . . .

a. 24 huruf
b. 26 huruf
c. 27 huruf
d. 29 huruf

6. Huruf yang tidak bisa dirangkai


di tengah kalimat berjumlah . . . .
a. 3 huruf

d. merasa diri keberatan melakukan

b. 4 huruf
c. 5 huruf
d. 6 huruf

14. Sabda Rasulullah, "Barang


siapa bersungguh-sungguh,
niscaya akan . . . ." a. gagal

7. Sebelum membaca Al-Qur'an,


dahulukan membaca . . . . a.
basmalah

b. taawwuz
c. hamdalah
d. salam
8. Sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki
oleh Allah Swt. adalah sifat .20 a. wajib

sesuatu

b. berhasil
c. lelah
d. susah
15. Sesungguhnya, orang yang
suka boros itu adalah temannya . . .
. a. setan

b. malaikat
c. orang saleh
d. ustad

c. mustahil
b. jaiz
d. asmaul husna
9. Sifat wajib bagi Allah terdapat .

a. 5
b. 10
c. 15
d. 20
10. Sifat wajib bagi Allah Swt. yang
bermakna ada adalah . a. wujud

b. qidam
c. baqa
d. Mukhalafatu lil-h
11. Apapun wujudnya, seluruh ciptaan
Allah Swt. di dunia ini akan mengalami
. a. keabadian
c. kekecilan
b. kerusakan
d. kebesaran
12. Salah satu sikap terpuji adalah . . . .

a. memberi contekan kepada teman


b. menghamburkan uang
c. menghemat uang
d. bermain sampai larut sore
13. Yang dimaksud rasa percaya diri adalah
....

a. merasa ragu atas kemampuan sendiri


b. merasa yakin atas kemampuan sendiri
c. merasa diri tidak mampu melakukan
sesuatu

16. Orang yang mempunyai sifat


kikir akan mengalami . . . . a.
kemudahan

b. kesenangan
c. kesengsaraan
d. kekayaan
17. Akhak yang baik disebut dengan . .
..

a. akhlakul mazmumah
b. akhlakul mahmudah
c. akhlak karimah
d. akhlakunn
18. Salah satu sikap tidak terpuji
contohnya . . . .

a. memberi sedekah
b. memberi makan fakir miskin
c. memberi pertolongan kepada teman
yang sakit

d. memberi pertolongan kepada


pencuri
19. Kita tidak boleh bersungguhsungguh dalam urusan . . . . a.
kebaikan

b. keimanan
c. agama
d. kemaksiatan
20. Perkataan dan perbuatan
tertentu yang dimulai dengan
takbir (takbiratul ihram) dan
diakhiri dengan salam disebut .
a. syahadat

b. salat

c. puasa
d. zakat

23. Menegakkan telapak kaki kanan


dan meletakkan telapak kaki kiri di
bawah betis kaki kanan, kemudian
mendudukkan pantat di lantai serta
meletakkan kedua tangan di atas
kedua paha disebut .
a. i'tidal
c. duduk tasyahhud
b. duduk iftirasy
d. duduk tawarruk

21. Hukum melaksanakan salat adalah .

a. wajib ain
b. fardu kifayah
c. sunah
d. makru

24. Gerakan yang dilakukan dengan


cara mengucapkan salam sambil
menoleh ke kanan dan ke kiri disebut
. a. takbiratul ihram

b. ifititah
c. tasyahhud
d. salam

22. Gerakan memegang dua lutut dengan


kedua tapak tangan dengan meratakan
tulang punggung. Posisi kepala rata dengan
25. sifat alloh yang berbeda dengan
tulang punggung. Jari-jari tangannya
ciptaannya adalah . . . a. qidam
hendaknya dalam keadaan terbuka disebut
b. baqo
. a. takbiratul ihram
c. mukholafatu lilhawadisi
b. ruku

c. i'tidal
d. sujud

d. qiyamuhu binafsihi

Yudi setiawan | jasa pembuatan blog | pelatihan nge-blog untuk guru | pelajar dan
umum www.tersatu.com | 08966 2675 828