Anda di halaman 1dari 23

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN SUKAN REKREASI

1. Pendahuluan
Program ini dirangsang bagi memenuhi keperluan Sukatan Pelajaran Pendidikan
Jasmani (Akademik) bagi Pra Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
(PPISMP) Semester 3, bagi kumpulan guru pelatih opsyen (Bahasa Cina,
Pendidikan Jasmani dan Kajian Sosial) Ambilan Jun 2010 yang memperuntukan 4
jam kuliah tajuk Program Pengelolaan dan Pengurusan Sukan Rekreasi dengan
amali untuk jangkamasa 4 hari 3 malam yang merangkumi aktiviti perkhemahan,
pendidikan konservasi, kajian empirical, kemahiran tali, ikhtiar hidup dan aktiviti air.

2. Rasional
Selain dari memenuhi keperluan kurikulum iaitu Sukatan Pelajaran serta
Pengajaran dan Pembelajaran, ianya juga berkaitan dengan aktiviti kokurikulum iaitu
memperkenal dan membangunkan sukan rekreasi dalam kalangan bakal guru,
sebagai persediaan di masa hadapan terutamanya ketika bertugas sebagai pendidik
khususnya dan ahli masyarakat amnya.

3. Matlamat
Program ini diharapkan dapat melahirkan golongan pendidik yang mempunyai
pengetahuan dan pengalaman yang tinggi di dalam bidang Pengelolaan dan
Pengurusan Sukan Rekreasi serta dapat membina ketahanan diri dari aspek
jasmani, emosi, rohani, intelek, social berterampilan serta mempunyai daya juang
yang tinggi.

4. Objektif
Adalah diharapkan di akhir program ini guru pelatih akan dapat:

Mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dipelajari di dalam

bilik kuliah.
Memupuk semangat setiakawan , kekeluargaan , berdikari , berdedikasi ,
toleransi, bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain tanpa

mengira kaum dan agama.


Mensyukuri, menghargai dan menikmati alam semulajadi flora dan fauna ciptaan

Tuhan.
Menanam semangat jati diri dan cintakan negara.

5. Tarikh
Pakej yang dirancangkan adalah untuk 3 hari 2 malam.
Tarikh:7-9 Oktober 2011
Hari:Jumaat-Ahad

6. Tempat
Taman Negara Lambir , Sarawak.

7. Sasaran penyertaan
(Sila rujuk senarai nama yang dikepilkan)

8. Kewangan Sumber dan Perbelanjaan


(Sila Rujuk senarai yang dikepilkan)

9. Aktiviti/Jadual
(Sila Rujuk senarai yang dikepilkan)
10. Jawantankuasa Induk Pengurusan
Penaung:

Puan Hajjah Nuri binti Udin


Pengarah ,
Institut Pendidikan Guru ,
Kampus Sarawak , Miri.

Penasihat:

En.Marni B.Hj Golong


Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani ,
Institut Pendidikan Guru ,
Kampus Sarawak , Miri.

Setiausaha:

Encik Thanabalan A/L Muniandy

Ahli Jawatankuasa: 1.En.Thanabalan A/L Muniandy


2.Pn.Sharifah Radziah Syed Osman

11. Penutup

Program Pengelolaan dan Pengurusan Sukan Rekreasi selama 4 hari 3 malam


di Taman Negara Lambir, Sarawak ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
pengalaman kepada bakal guru untuk melaksanakan aktiviti seperti ini apabila berada
di sekolah kelak. Di samping menghayati dan menikmati keindahan alam yang kaya
dengan flora dan fauna itu juga, aktiviti ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim
di antara pensyarah dan guru pelatih.

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

_______________

_________________________

(KANG LIEW CHIN)

(THANABALAN A/L MUNIANDY)

Setiausaha,

Pensyarah,

Program Pengelolaan dan

Jabatan Pendidikan Jasmani.

Pengurusan Sukan Rekreasi.

Institut Pendidikan Guru Sarawak,


Kampus Miri.

________________
(WONG KEE HANN)
Pengerusi,
Program Pengelolaan dan Pengurusan Sukan Rekreasi.

INSTITUSI PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KAMPUS SARAWAK, MIRI
98000 JALAN BAKAM, MIRI.

PPISMP SEM 3
(BAHASA CINA/PENDIDIKAN JASMANI/PENDIDIKAN
SENI VISUAL)
AMBILAN JUN 2010
PJA SUKAN REKREASI
PENDIDIKAN JASMANI (AKADEMIK)
TEMPAT

: PANTAI BUNGAI, BEKENU, MIRI

TARIKH

: 29 SEP 2011 1 OKTOBER 2011

ISI KANDUNGAN

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PERKARA
Pendahuluan
Rasional
Matlamat
Objektif
Tarikh
Tempat
Sasaran Penyertaan
Kewangan : Sumber & Pengurusan
Aktiviti / Jadual
Jawatankuasa Induk Pengurusan
Lampiran 1
1.1 Senarai Nama Ahli Jawatankuasa Guru
Pelatih
1.2 Senarai Nama Peserta
1.3 Kumpulan Mengikut Khemah dan Jadual

12

Memasak
Lampiran 2
2.1 Jadual Aktiviti

13

2.2 Senarai Nama AHli Menjaga Malam


Lampiran 3
3.1 Budget Makanan
3.2 Senarai Makanan

14

3.3 Pembahagian Tugas (Ahli & Waktu)


Lampiran 4
4.1 Maklumat Umum Pantai Bungai
4.2 Senarai Barangan

MUKA SURAT

LAMPIRAN 1
1.1

SENARAI
NAMA AHLI
JAWATANKUAS
A GURU
PELATIH
1.2 SENARAI
NAMA
PESERTA

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN SUKAN REKREASI PENDIDIKAN


JASMANI (AKADEMIK)
PPISMP 3 (BAHASA CINA/PENDIDIKAN JASMANI/PENGAJIAN SOSIAL)
AMBILAN JUN 2010
PANTAI BUNGAI, MIRI SARAWAK
SENARAI AHLI JAWATANKUASA GURU PELATIH

Pengerusi

: WONG KE HANN

Naib Pengerusi

: HUN MING YEN

Setiausaha

: KANG LIEW CHIN

Penolong Setiausaha

: YEK YEE LING

Bendahari

: TAN HIAU KEE

Bil

AJK Peralatan
Sia Pei San
Sim Ming Xia
Yii Ming Hock
Sia Soon Hao
Jong Woan In
Loh Tze Seng
Tie Wan Rong
Wong Chung Keen
Robin Lee Yun Siang
Raymond Wong Pao Ming
AJK Pengangkutan
Wong Fei Sing
Yong Kwong Leong
Moses Chung Sie Onn
Raymond Tiong Jiun Chi
AJK Makanan
Kong Wei Chiek
Kong Teck Kiong
Kiu Kwong King
Liew Chiat Ing
Law Ngo Leng
Ling Ke Bing
AJK Keselamatan
Sim Shin Yi
Yii Sing Hieng
Ho King Hung
Tu Hiong Hiong
Kong Cheng Long
Cecelia Tiong Kim Chin
Ahli Jawatankuasa
Kecil

AJK Aktiviti
Chua Lim Lim
Liaw Yien Wea
Ngui Ching Hung
Hoo Cheong Wan
Georgina Lai Ann Ping
Lawrence Ngan Tuong Ling

AJK Dokumentasi
Amy Wong Chai Lim
Chieng Siew Choon
Irene Sii Leh Yung
Hii Kiew Yee
Lyrene Ngu

AJK Kebersihan
Ting Lee Na
Lee Siew Sin
Ha Ying Yaw
Tan Joo Khiung
Anne Sia Kah Bing
Eugene Sim You Jin

Ketua

Tugas

1
2
3

Peralatan
Pengangkutan
Makanan

Wong Chung Keen


Yong Kwong Leong
Kong Wei Chiek

Keselamatan

Sim Shin Yi

Perancangan Aktiviti

Georgina Lai Ann Ping

Dokumentasi

Amy Wong Chai Lim

Kebersihan

Anne Sia Kah Bing

Menyediakan khemah
Memohon bas sekolah
Membuat budget makanan
Membuat senarai makanan
Memohon peti kecemasan
Mengatur kakitangan untuk
melakukan rondaan malam
Menguruskan kelancaran
aktiviti
Menyediakan aktiviti untuk
dilakukan sepanjang
perkhemahan
Mengumpul dokumen
barkaitan
Menghasilkan kertas kerja
Memastikan kebersihan
sepanjang perkhemahan

LAMPIRAN 2
2.1 JADUAL
AKTIVITI
2.2 SENARAI NAMA
AHLI MENJAGA
MALAM
2.3 KUMPULAN

MENGIKUT
KHEMAH &
MEMASAK
JADUAL AKTIVITI

HARI

MASA

AKTIVITI

Hari Pertama

1315

Para peserta berkumpul

1400

Bertolak

1500

Mendirikan khemah

1630

Makan malam

1800

Pengurusan diri

1930

Kembara malam

2300

Rehat/tidur/kawalan malam

Hari Kedua

Hari Ketiga

0600

Bangun dan kemas diri

0700

Sarapan pagi

0800

Aktiviti pagi

0830

Bertolak ke Gua Niah

0945

Minum pagi

1000

Kembara ke Gua Niah

1200

Makan tengah hari

1500

Balik dari Gua Niah

1600

Aktiviti air

1800

Rehat dan kemas diri

1900

Barbeque dan aktiviti malam

2300

Rehat/tidur/kawalan malam

0600

Bangun dan kemas diri

0700

Sarapan pagi

0830

Kemaskan tapak perkhemahan

1000

Sesi refleksi

1100

Minum pagi

1145

Berkumpul dan sesi bergambar

1200

Bertolak balik ke IPS

SENARAI NAMA PENJAGA MALAM

Malam Pertama
Masa
Ahli Jawatankuasa

12.00 am-2.00am
Lee Siew Sin

2.00 am 4.00am
Sim Shin Yi

4.00am 6.00am
Kong Cheng Long

yang bertugas
Ahli Kumpulan

Anne Sia Kah Bing

Kong Teck Kiong

Hii Kiew Yee

Hun Ming Yen

Law Ngo Leng

Yek Yee Ling

Tan Joo Khiung

Hoo Cheong Wan

Tan Hiau Kee

Wong Kee Hann

Loh Tze Seng

Kiu Kwong King

Masa
Ahli Jawatankuasa

12.00 am-2.00am
Cecilia Tiong Kim

2.00 am 4.00am
Moses Chung Sie

4.00am 6.00am
Eugene Sim You Jin

yang bertugas
Ahli kumpulan

Chin
Robin Lee Yun

Onn
Ha Ying Yaw

Amy Wong Chai

Malam kedua

Siang

Sim Ming Xia

Lim

Sia Soon Hao

Sia Pei San

Irene Sii Leh Yung

Tie Wan Rong

Wong Chung Keen

Raymond Wong

Ting Lee Na

Lyrene Ngu

Yii Ming Hock


Jong Woan In

Malam ketiga
Masa
Ahli Jawatankuasa

12.00 am-2.00am
Tu Hiong Hiong

2.00 am 4.00am
Yii Sing Hieng

4.00am 6.00am
Ho King Hung

yang bertugas
Ahli kumpulan

Georgina Lai Ann

Chieng Siew Choon

Wong Fei Sing

Ping

Kang Liew Chin

Ling Ke Bing

Chua Lim Lim

Raymond Tiong Jiun

Liew Chiat Ing

Lawrence Ngan

Chi

Kong Wei Chiek

LIaw Yien Wea

Yong Kwong Leong

Ngui Ching Hung


KUMPULAN MENGIKUT KHEMAH DAN JADUAL MEMASAK
KUMPULAN 1

KUMPULAN 5

1. ANNE SIA KAH BING

1. WONG KEE HANN

2. HUN MING YEN

2. YONG KWONG LEONG

3. TAN JOO KHIUNG

3. YII SING HIENG

4. LIEW CHIAT ING

4. WONG FEI SING

5. LING KE BING

5. RAYMOND TIONG JIUN CHI

6. KONG TECK KIONG


KUMPULAN 2

6. LAWRENCE NGAN TUONG LING


KUMPULAN 6

1. KANG LIEW CHIN

1. WONG CHUNG KEEN

2. YEK YEE LING

2. RAYMOND WONG

3. CHIENG SIEW CHOON

3. HA YING YAW

4. HII KIEW YEE

4. EUGENE SIM YOU JIN

5. TAN HIAU KEE

5. YII MING HOCK

6. CECILIA TIONG KIM CHIN


KUMPULAN 3
1. AMY WONG CHAI LIM

6. NGUI CHING HUNG


KUMPULAN 7
1. KONG CHENG LONG

2. IRENE SII LEH YUNG

2. HOO CHEONG WAN

3. LYRENE NGU

3. KONG WEI CHIEK

4. SIM SHIN YI

4. LOH TZE SENG

5. SIM MING XIA

5. HO KING HUNG

6. SIA PEI SAN


KUMPULAN 4

6. KIU KWONG KING


KUMPULAN 8

1. GEORGINA LAI ANN PING

1. ROBIN LEE YUN SIANG

2. CHUA LIM LIM

2. SIA SOON HAO

3. JONG WOAN IN

3. LEE SIEW SIN

4. TIE WAN RONG

4. MOSES CHUNG SIE ONN

5. TU HIONG HIONG

5. LIAW YIEN WEA

6. TING LEE NA
7. LAW NGO LENG

LAMPIRAN 3
3.1

BUDGET
MAKANAN

3.2
3.3

SENARAI
MAKANAN
PEMBAHAGIA
N TUGAS
(AHLI &
WAKTU)
BAJET MAKANAN

1 Makanan
Bil

Makanan
Harga Seunit(RM)
/kg

1
2
3
4
5

A. Daging
Ayam
Kepak Ayam
Hot Dog
Bebola Ikan
Ikan Kembung

22.50
14.00
4.00
3,50
8.00

Harga(RM)
Kuantiti
3 ekor
25 kg
15 bungkus
13 bungkus
7kg

Jumlah
(RM)
67.50
350.00
60.00
45.50
56.00

B. Sayur
5
6
7
8
9
10
11

Kubis Manis
Ubi Manis
Bawang Merah
Bawang Putih
Bawang Besar
Halia
Kacang Hijau

5.50
7.00
8.00
8.40
8.80
7.50
8.50

6kg
6kg
1kg
1kg
2kg
0.5kg
2kg

33.00
42.00
8.00
8.40
17.60
3.75
17.00

C. Buah-buahan
12
13

Tembikai
Honey Dew

4.50
5.00

6kg
6kg

27.00
30.00

14
15
16
17
18

D. Tin Makanan
Sardin
Jagung (Ligo)
Kaya
Santan
Susu cair
E. Bungkusan Makanan

6.00
3.50
5.90
1.00
3.00

14 tin
15 tin
5 tin
4 tin
2 tin

84.00
52.50
29.50
4.00
6.00

19
20
21
22
23

Bihun
Roti
Beras (10kg)
Garam
Gula

3.90
3.50
29.00
2.90
3.90

20 bungkus
25 buku
2 bungkus
2 bungkus
3 bungkus

78.00
87.50
58.00
5.80
11.70

24
25
26
27
28
29

F. Lain-lain
BBQ sause
Sos Cili
Kicap
Mentaga
Minyak Masak
Telur

7.00
4.90
6.00
4.50
7.00
13.00

14.00
4.90
12.00
13.50
14.00
65.00

30
31
32

Arang Batu
Serai
Rempah Ratus

5.00
3.00
3.50

2 botol
1 botol
2 botol
3 kotak
2 botol
5 set
(30 biji per set)
5 kg
2 ikat
3 bungkus
Jumlah

2 Minuman

25.00
6.00
10.50
1347.65

Bil

Minuman

Teh

2
3
4

Kopi
Air Sirap
Susu manis

Keseluruhan Jumlah:

Harga
Harga Seunit
6.50
19.50
6.00
3.00

Kuantiti
2 bungkus
2 bungkus
1 botol
3 botol
Jumlah

RM1347.65+ RM67 = RM 1414.65

Jumlah
13.00
39.00
6.00
9.00
67.00

LAMPIRAN 4
4.1

4.2

MAKLUMAT
UMUM PANTAI
BUNGAI,
BEKENU MIRI
SENARAI
BARANGAN

Bekenu ialah sebuah pekan kecil di Bahagian Miri, Sarawak. Hampir 40 km dari
Bandaraya Miri, ianya terletak di laluan jalan pantai Miri Bintulu. Hampir satu jam
perjalanan dengan kereta dari Miri menghala Bintulu. Kedudukannya di antara pantai
menghadap Laut China Selatan dan bukit bukau, menjadikan aktiviti utama penduduk
Bekenu ialah perikanan dan pertanian dan juga penanaman kelapa sawit.

Ombak kuat di Pantai Bungai, Bekenu, Miri

Pantai Bungai di Bekenu, Miri

Deretan rumah kedai di Bekenu, Miri

Masjid ALMuttaqin di Bekenu, Miri

Dewan orang ramai di Bekenu, Miri

Stesen minyak ala PETRONAS di Bekenu, Miri

Terdapat sebuah pantai dan kawasan riadah yang dikenali sebagai Pantai
Bungai. Pantai berbatu, ombak kuat dan air keruh. Tiada yang menarik di sini kecuali
sebuah bukit di tepi pantai yang menjadi pelabuhan di zaman dahulu, dan beberapa
kuburan lama dikatakan kerabat kerajaan lama Brunei yang menakluki Sarawak pada
suatu masa dahulu. Kawasan berpasir yang luas sesuai dijalankan aktiviti rehlah
keluarga dan juga aktiviti teambuilding.

Bungai Lodge menyediakan tempat

penginapan kepada sesiapa yang ingin bermalam. Lihat video klip di pautan ini untuk
keseluruhan kawasan pantai. http://www.xzonk.com/view/OydoifirROQ Pekan Bekenu
mempunyai fasiliti asas yang lengkap seperti masjid, balai polis, dewan masyarakat,
stesen minyak dan klinik.
Bagaimana untuk ke sini:

Bekenu per se tiada yang menarik, kecualilah pada namanya. Namanya agak
unik dan itulah yang membawa saya ke sini. Anda boleh sampai di Bekenu dalam
masa 1 jam memandu dari Miri. Kebanyakan pelancong akan terus ke Batu Niah untuk
melawat Gua Niah yang popular. Jika anda memandu sendiri dari Miri ke Batu Niah
atau Bintulu mengikut jalan pantai, anda boleh singgah di sini jika punyai masa
terluang.

GOOD
LUCK