Anda di halaman 1dari 4

Tulis nama mata pelajaran dan kelas yang diajar

PELAN STRATEGIK GMP: BAHASA MALAYSIA 1/2C & MATEMATIK 5B


Sekolah___________________ TAHUN 2014

Isu

Pencapaian
mata
pelajaran
yang diajar
belum
gemilang

Masalah

Matlamat

Peratus
murid dapat
A masih
rendah

Meningkatkan
peratus murid
mendapat
gred A

Mempastikan
semua murid
lulus

Masih ada
murid gagal

Strategi

Meningkatkan P&P
kendiri dan
pengayaan

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)
Bilangan
murid
peroleh A
/band 4-6

Prestasi
sebenar

Meningkatkan
aktiviti pemulihan

Bilangan
murid
lulus
/peroleh
band
Prestasi
sebenar

Sasaran (ETR)
MP/
Kelas
BM 1
BM 2C
Mat 5B

TOV
(UB1/
PAT)
32
15
28

UB2

PPT

PCB/UB?

38

40

43

39

41

41

BM 1
BM 2B
Mat 5B
BM 1
BM 2C
Mat 5B

38

BM 1
BM 2B
Mat 5B

Catatan:
........................................................................................................................................................
Nama Guru Mata Pelajaran

PMR/
UPSR/
PAT
48
40
45

(PS ini disiapkan sebaik sahaja guru mata pelajaran


tahu mata pelajaran dan nama kelas yang diajar)

41

Tandatangan

PELAN STRATEGIK GMP:


SMK JALAN KEBUN TAHUN 2014

Isu

Masalah

Matlamat

Catatan :
Nama Guru Mata Pelajaran
Tandatangan

:
:

Strategi

Petunjuk
Prestasi
Utama (KPI)

Sasaran (ETR)
MP/
Kelas

TOV
(UB1/
PAT)

UB2

PPT

PCB/UB?

PMR/
SPM/
PAT