Anda di halaman 1dari 41

2014

SK.......................
Cadangan Sampel 1 Modul Program Transisi Dan Guru Penyayang
Jabatan Pendidikan Sarawak
1

BIL

PERKARA

MUKA SURAT

Muka Depan

Isi Kandungan

Carta Organisasi PTGP

Pengenalan PTGP

Objektif PTGP

Tujuan PTGP

Visi PTGP

Misi PTGP

Aktiviti PTGP
9

9.1 Hari Pertama : 2 3 Januari 2014


( Aktiviti Pengurusan Sekolah)
9.2 Minggu Satu : (5 hari) 6 10 Januari 2014
9.3 Minggu Dua : (4 hari) 13 -17 Januari 2014
* 14 Januari 2014 (Selasa) CUTI UMUM
sambutan
Maulidur Rasul
9.4 Minggu Tiga : ( 5 hari ) 20 24 Januari 2014

10

Senarai nama murid

9-16

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI


SK _____________2014

PENGERUSI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1
PENOLONG KANAN 1
NAIB PENGERUSI 2
PENOLONG KANAN HAL
EHWAL MURID

BENDAHARI
PENOLONG KANAN KK

SETIAUSAHA
GURU PENYELARAS
TAHUN SATU

ANGGOTA JAWATAN KUASA

GURU-GURU PROGRAM TAHUN 1 2014


1. PN DERMA BT BAID2. PN MASKINAH BT SEDU
3. PN SABRINA AK JIHENG4. USTAZ MD. SAID B HJ HUSIN

*SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN SATU YANG BERKAITAN

PENGENALAN
Program Transisi tahun satu merupakan program yang
telah dirangka dengan tujuan membantu kanak-kanak
menghadapi perubahan yang telah dirangka dengan tujuan
membantu

kanak-kanak

menghadapi

perubahan

diri

dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama


ada di rumah ataupun di pra sekolah memasuki alam
pendidikan secara formal di tahun satu. Adalah diharapkan
kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang
sosio ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat
menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran
di sekolah.

OBJEKTIF
OBJEKTIF PROGRAM TRANSISI

Pada akhir program ini:


1.

Kesinambungan pembelajaran di tadika / prasekolah ke


Tahun Satu dapat dicapai.
OBJEKTIF PROGRAM TRANSISI

2.

Dapat memudahkan dan mempercepatkan murid-murid yang


datang dari pelbagai latar belakang bergaul di antara satu sama
lain.

3.

Dapat memudahkan dan mempercepatkan murid-murid


berkenalan dengan guru-guru dan rakan-rakan.

4.

Dapat memudahkan murid-murid menyesuaikan diri dengan


masa, keadaan dan persekitaran sekolah.

5.

Dapat memudahkan murid-murid bersedia untuk memulakan


proses pembelajaran secara formal menerusi Program Transisi.

6.

Dapat memudahkan kesinambungan pembelajaran daripada


pendidikan tidak formal ke pendidikan formal dijalankan.

7.

Dapat membina keyakinan murid-murid untuk menghadapi


pembelajaran yang formal.

8.

Dapat memudahkan guru menjalankan proses pengajaran

dan pembelajaran yang berkesan.


9.

Dapat membantu guru menilai kemajuan murid secara


berterusan dan menyeluruh.

10. Dapat meningkatkan minat, semangat dan kecenderungan muridmurid untuk datang ke sekolah dan belajar tanpa menimbulkan
masalah.
5

TUJUAN PROGRAM
Murid
(i)

Memperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan


diri dalam persekitaran pembelajaran yang formal

(ii)

Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas


mengikut Sukatan Pelajaran Tahun Satu

(iii) Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir


sama untuk memudahkan proses pengajaran dan
pembelajaran yang seterusnya

Guru
(i)

Menangani perbezaan murid yang berlainan latar


belakang dan pengalaman dan aspek kognitif, afektif
dan psikomotor

(ii)

Membantu murid menyesuaikan diri di kelas Tahun Satu

(iii) Menyatupadukan pendekatan prasekolah dengan


pendekatan yang lebih formal di Tahun satu

TEMA PROGRAM

Minda Cerdas
Mata Bercahaya

Minda Cerdas
Kemampuan murid-murid Tahun 1 membina dan
mengaplikasikan kemahiran secara aktif melalui
aktiviti berkumpulan dan saling membantu di
antara satu dengan yang lain serta penglibatan
yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti terancang
menunjukkan minda cerdas.

Mata Bercahaya
Murid-murid Tahun 1 ini dapat merasakan satu
keseronokan untuk terus belajar bersama-sama
dengan kawan-kawan, suasana persekitaran dan
guru-guru yang baru.

Kami murid Tahun Satu


C ~
Celik
Celik huruf dan nombor
E ~

Ekspresif
Berperasaan ( gembira, sedih, yakin, gugup )
- Mengenali
perasaannya
apabila
menjejak kaki ke Tahun 1 iaitu peralihan
dari Prasekolah ke Tahun 1

R ~

Riang
Sentiasa

I ~

Ilmu
Menggunakan segala ilmu semasa di
Prasekolah dan bersedia menerima ilmu
baru di Tahun 1

A ~

Aktif
Melakukan aktiviti-aktiviti semasa program
dijalankan
dan
aktiviti-aktiviti
yang
seterusnya.

Visi
Merealisasikan Program Transisi Guru
Penyayang dengan cemerlang

Misi
Menyusun pendekatan dan strategi yang
paling berkesan berdasarkan kepada
keperluan serta kemampuan sekolah bagi
mencapai kecemerlangan.

10

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu


Sesi 2014
Sekolah Kebangsaan_____________
MAJLIS SUAI KENAL : AKTIVITI PENGURUSAN
SEKOLAH
TARIKH: 2 HINGGA 3 JANUARI 2014
MASA

JANGKA
MASA

PERKARA

AKTIVITI

0800 ~

2 jam

Pendaftaran murid Tahun 1


sesi 2014

Guru kelas merekod butiran murid


dibantu oleh guru pembantu

1000

TEMPAT

Kelas Tahun 1

(AKTIVITI PENGURUSAN )

1000~
1100

1 jam

Taklimat oleh pihak


pengurusan sekolah

Guru Besar
Penolong-penolong
Kanan Sekolah
AJK Program

Memperkenalkan guru-guru yang


akan mengajar Tahun 1 2014.
Menerangkan secara ringkas
mengenai Program Transisi & Minggu
Orientasi kepada Ibu bapa (rujuk buku
program)
Memohon kerjasama ibu bapa untuk
pembentukan budaya sekolah

11

Dewan

Memberitahu ibu bapa kurikulum


baru bermula 2012 iaitu KSSR dan
program LINUS ( Literasi dan
Numerasi)

Memberitahu ibu bapa tentang


penggunaan ICT dalam pengajaran
dan pembelajaran dalam mata
pelajaran Sains dan Teknologi,
Matematik, Bahasa Inggeris dan
Bahasa Malaysia serta subjek
berkaitan.

11.00 ~
1130

30 minit

Majlis suai kenal muridmurid Tahun 1 2014


(Tabika Kemas, Swasta &
Prasekolah)

Mengenali kawasan dan persekitaran


sekolah khususnya murid dari Tabika
Kemas dan Swasta
Sesi bergambar secara individu

AJK Program
mengendalikan aktiviti
suaikenal
Bersurai

12

Bilik kelas
Tahun 1

AKTIVITI MINGGU ORENTASI TAHUN 1 ( 2014)


PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU
MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN
( MINGGU 1 - AKTIVITI
SUAI KENAL / ORIENTASI )
SK -----------------------Selepas Minggu Pertama murid :
1. Mengenali dan membina hubungan mesra dalam kalangan kanak-kanak dan
antara kanak-kanak dengan guru dalam masa yang singkat.
2. Mengurangkan rasa malu , segan dan takut dalam kalangan murid yang
berlainan latar belakang , pengalaman dan sosio ekonomi.
3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru .
Masa
Komponen

Jangka
masa

13

RUJUK JADUAL WAKTU GURU MATA PELAJARAN

II

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

06/01/2014

07/01/2014

08/01/2014

09/01/2014

10/01/2014

Pengurusan
Kelas

Pengurusan
Kelas

Pengurusan
Kelas

Pengurusan
Kelas

Pengurusan
Kelas

( RUJUK
LAMPIRAN)

( RUJUK
LAMPIRAN)

(RUJUK
LAMPIRAN)

(RUJUK
LAMPIRAN)

(RUJUK
LAMPIRAN)

Pembinaan
Pasukan

Aktiviti
Fizikal

Sukaneka (di
luar kelas)

Pembinaan
Pasukan

Aktiviti Fizikal

Membe
ntuk pasukan
mengikut
warna/mengiku
t nama
haiwan/mengik
ut nama buahbuahan/bungabungaan

Dinamika
Kumpulan
(Berikteraksi
dalam
kumpulan)

Pergerak
an kreatif

Aktiviti
dijalankan di
luar bilik
darjah/pada
ng sekolah
(senaman
ringan)

Permainan
bahasa BIBM
dijalankan
dalam
kumpulan/
Aktiviti
Fizikal
Senaman
ringan
(dijalanka
n di luar
kelas)

Membentu
k pasukan
mengikut
nombor
pada belon

Dinamika
Kumpulan
(Berikteraksi
dalam
kumpulan)
Lagu: Satu,
Dua, Tiga
( lagu-lagu
Tahun 1)

Pergeraka
n kreatif

Aktiviti
dijalankan di
luar bilik
darjah/padang
sekolah
(senaman
ringan)

-dalam
kumpulan
-melambung
pundi dan bola
kecil

Lagu:- Mari
Gembira, Rasa
Sayang Hei,
Lagu-lagu di
Tabika

-Pergerakan
Fizikal
:mengikut
warna belon
dalam
kumpulan.

Mengenali
Kawasan
Sekolah
Kantin
sekolah
Tandas
Bilik sukan

memperkenalk
an diri
mengikut
warna dalam
kumpulan

-melompat
dalam gelung
rotan

Pondok Jaga
Sekolah
Rumah guru

III
Melawat
kawasan
sekolah

Kemahiran
tentang
budaya

Bercerita
Teknik Awan
(TOC)

Sekolah

(Nilai
Kerohanian
dan Nilai
Murni)

Bilik-bilik khas
Bilik Guru
Pejabat Am,
Bilik GB, Bilik
PK
Bilik Tayang
Makmal sains
Perpustakaan/
Bilik Sumber
Bilik
Pemulihan
Bilik
Mesyuarat
Bilik
Perkembanga
n Staf
Bilik Cetak
Bilik RMT

Melawati
persekitar
an sekolah
Kantin
sekolah

Teknik
Awam Gulagula

Aktiviti
Estetika dan
Kreatif

(Guru
membina
kelompok
awan)

Menggunt
ing
Mewarna
Menampal
gambar
(Membentuk
sesuatu hasil
kerja yang
kreatif)
Bercerita
Teknik Awan
(TOC)

14

Amalan
tentang
budayabudaya
penyayang
-mengemas
beg
membersihk
an kelas
-menyusun
kerusi dan
meja
-bersalaman
dengan guru

Kemahiran
Nilai murni/
Pengucapan
bertatasusila
- selamat pagi
-selamat
tengah hari
- selamat
petang
-selamat
malam
-selamat
sejahtera
- terima kasih
- salam 1
Malaysia
-(tepuk-tepuk
terima kasih)

Sayursayuran
(guru
membina
kelompok
awan)

Nyanyian
Pelbagai Lagu
Negaraku
Ibu Pertiwiku

Lagu-lagu

Prasekolah,
Tabika dan
Tahun Satu

Melafazkan

ikrar Sekolah
(diketuai oleh
guru)

Nyanyian
Lagu-lagu
Patriotik

Melawati
kawasan
sekolah

Satu
Malaysia

(Budaya
Penyayang)

Jalur
Gemilang
Keranamu
Malaysia
Setia dan
lain-lain
(Diiringi oleh
kuzik/CD)

15

Melawati
kelas
Prasekola
h dan
kelaskelas yang
lain
Nyanyian
lagu
Saya
Anak
Cemerlan
g, SatuSatu

Nyanyian
Pelbagai Lagu
Negaraku
Ibu
Pertiwiku

Lagu-lagu

Prasekolah,
Tabika dan
Tahun Satu

Melafazkan

ikrar Sekolah
(diketuai
oleh guru)

Nyanyian
Lagu-lagu
Patriotik
(Diiringi oleh
kuzik/CD)

MINGGU KEDUA PERSEKOLAHAN


(MINGGU 2: PEMBENTUKAN KUMPULAN/ AKTIVITI KUMPULAN)
Selepas Minggu Kedua, murid dapat:
1. Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid Tahun Satu.
2. Memupuk semangat kerjasama dengan cara menetapkan dan mencapai
matlamat yang kolaboratif,
3. Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran
KSSR yang menyeronokkan.
4. Mengesan potensi murid melalaui Sembilan bidang yang ditekankan
dalam Pendidikan Prasekolah
Masa
Komponen

II

III

16

RUJUK JADUAL WAKTU GURU MATA PELAJARAN

Jangka
masa

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

13.01.2014

14.01.2014

15.01.2014

16.01.2014

17.01.2014

Perhimpunan
Pagi
(RUJUK
LAMPIRAN)

Aktiviti Fizikal
Membentu
k benda
maujud
dalam
kumpulan

CUTI
UMUM

Pengurusan
Kelas

Pengurusan
Kelas

Pengurusan
Kelas

(RUJUK
LAMPIRAN)

(RUJUK
LAMPIRAN)

(RUJUK
LAMPIRAN)

Bercerita
:Sebab dan
Akibat

Kerja
Kumpulan

Kerja
Kumpulan

Kebersihan
Diri
(Bahasa
Inggeris)

Menjalankan
Tugasan
(Menceriakan
bilik darjah
dengan hasil
kerja yang
telah siap)

Bercerita

Kolaborasi
Kumpulan

Jika tidak
menjaga
kebersihan
badan

Mesti

Aktiviti
Mencitacitakan
Kejayaan
Kelas saya
bersih,
ceria dan
seronok
untuk
belajar

memberus
gigi
Kerja
Kumpulan
(Mencitacitakan
Kejayaan)
Belajar
Sambil
Bermain
(BSB)

Main
peranan

Kelas Yang
Bersih dan
Seronok
untuk
Belajar

Diri Saya
(Anggota
Badan)
Kawan Saya

IV
Kerja
Kumpulan

Kerja
Kumpulan

Mengguntin
g

Menjalankan
tugasan(
melukis dan
mewarna)
secara
individu dan
kumpulan
Nyanyian

Menampal
Gambar

17

Melukis

(Aktiviti
Fizikal)

Mewarna
(dipamerka
n)

Menyelesaik
an masalah

Kerja
Kumpulan
dan Individu

Kerja
Kumpulan dan
Individu

Menjalankan
tugasan
(membuat
hiasan
untuk
dipamerkan)

Aktiviti
menggunting
dan
menampal
untuk
membuat
buku skrap)

MINGGU KETIGA PERSEKOLAHAN


(MINGGU 3: PERKEMBANGAN ASAS KOGNITIF)

Selepas Minggu Ketiga, murid dapat:


1. Meningkatkan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa, psikomotor
dan fizikal, sosio ekonomi secara beransur-ansur dan bersistematik.
Masa
Kompone
n

Jangka
masa

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

20.01.2014

21.01.2014

22.01.2014

23.01.2014

24.01.2014

Perhimpunan
Pagi

Pengurusan
Kelas (RUJUK
LAMPIRAN)

Pengurusan
Kelas
(RUJUK
LAMPIRAN)

Pengurusan
Kelas
(RUJUK
LAMPIRAN)

Pengurusan
Kelas (RUJUK
LAMPIRAN)

Bercerita
Teknik
Awan(TOC)

Bercerita
:Sebab dan
Akibat

Kerja
Individu dan
Kumpulan

Kerja
Kumpulan

(RUJUK
LAMPIRAN)

II

18

RUJUK JADUAL WAKTU GURU MASA PELAJARAN

III

Aktiviti
Fizikal
Mereka
dan
membentu
k benda
maujud

Makan
buahbuahan

Tajuk:
Kenderaan
(Jangan
memandu
laju)

Aktiviti
Mencitacitakan
Kejayaan
Tanggungjawab
terhadap
persekitar
-an
Sekolah
Kelas

Kerja Individu
dan Kumpulan

Kerja
Kumpulan

Mengenal,
mencari,
mencantum
huruf
menjadi
suku kaya
dan
perkataan
yang
bermakna
(BSB)

Satu
kolaborasi
kreatif

Mencari
dan
menamakan jenis
kenderaan
Mempamer
kan hasil
kerjaya

Bercerita

Main
peranan
(secara
kelas,
kumpulan
dan
individu)

Menjalankan
Tugasan
(bermain sambil
belajar)

Kerja Individu
dan Kumpulan
Menjalankan
tugasan
(mengikut
kumpulan
masingmasing)

IV

Kerja
Kumpulan
Mencantu
m suku
kata
menjadi
perkataan
yang
bermakna
(Bermain
sambil belajar

19

Nyanyian

Memainkan
alat muzik
(Kastanet,
tamborin,
kerincing)

Menyanyikan lagu
mengikut
iringan
muzik di
kaset dan
VCD

Kerja
Individu dan
Kumpulan
Memadankan suku
kata

Mewarnakan suku
kata
(KV+KV,KV+
KVK)

Kerja
Kumpulan
Menjalankan
tugasan

LAMPIRAN AKTIVITI PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI SESI 2012


MINGGU 1 AKTIVITI SUAI KENAL
MINGGU 2 PEMBENTUKAN KUMPULAN / AKTIVITI KUMPULAN
MINGGU 3 PERKEMBANGAN ASAS KOGNITIF

Tarikh/

Masa

Perkara / Aktiviti

0730 0800

Aktiviti Suai Kenal

Catatan

Hari
06.01.2014
(Isnin)

1. Pengurusan Kelas
-

0800 0900

Mengambil kedatangan murid


Nyanyian lagu Negaraku: Berdiri dalam
barisan yang lurus
Bersalam-salaman
Berdiri mengikut ketinggian dalam barisan
dan berkumpulan (lelaki dan perempuan)
Bersalaman dan berinteraksi dengan rakan
Nyanyian lagu Negaraku
Lagu Sekolah
Bacaan doa
Ikrar Rukun Negara
Ikrar sekolah

1. Lawatan di persekitaran sekolah


-

Pengurusan diri
Lawatan ke tandas
Nyanyian bertemakan huruf abjad (Lagu
ABC)

Dimulakan dengan
guru kelas dan guruguru mata pelajaran
mengikut jadual
waktu kelas
Guru yang berkaitan
mesti masuk kelas
segera untuk
memulakan aktiviti
yang telah dirancang.
Ulangkan setiap
aktiviti sehingga
berpuas hati apabila
kesemua murid
memahami dan betulbetul patuh arahan.
Guru mestilah
sentiasa mesra tetapi
tegas.

2. Aktiviti Fizikal (di luar kelas)


-

Membuat satu kumpulan besar


Bersalaman
Tepukan bersahut/ terima kasih
Nyanyian lagu Kalau rasa gembira

Utamakan disiplin
Galakkan murid-murid
membaca buku di
rumah.

Ulang 5 kali dengan pergerakan


-

20

Arahan: duduk, berdiri, goyang


tangan(Berdua, bertiga dan seterusnya)
Arahan: duduk, senyap, berdiri senyap dan
sebagainya.

Disiplin murid amat


diutamakan

0900 1000

3. Lawatan kawasan sekolah


-

Kesedaran tentang budaya sekolah (bilikbilik khas)

Memastikan murid
kenal akan kawasan /
persekitaran sekolah

4. Aktiviti Fizikal (di luar kelas)


-

1000 1020

5. Rehat
-

1020 1120

Beratur dalam kumpulan kecil


Nyanyian lagu-lagu dari pra sekolah dan
Tahun Satu
(Rasa sayang hey, konji-konji ca-ca)

7. Budaya Penyayang
-

21

Berjalan ke kantin secara teratur dalam


barisan dan senyap
Mengambil tempat masing-masing
Membeli makanan secara teratur dalam
barisan
Membaca doa makan berpandukan ketua
Mengemas dan membersih meja dan sisa
makanan di atas meja
Berbaris menuju ke tandas (pastikan
murid-murid mencuci tangan sebelum
keluar tandas)
Masuk ke kelas

6. Aktiviti dalam kelas


-

1120 1220

Senaman ringan
Membentuk pasukan mengikut
warna/nama haiwan/nama buah-buahan
dan bunga-bungaan.

Melafazkan ikrar sekolah diketuai oleh


guru.
Dalam kumpulan memperkenalkan diri dan
juga rakan di sekolah.
Guru bersoal jawab dengan murid apa
aktiviti yang dijalankan.
Guru bertanya kepada murid apa aktiviti
yang dijalankan.
Mengingatkan murid tentang kehadiran
pada hari esok.
Bersalaman antara rakan dan guru sebelum
balik.

Memberitahu murid
tempat-tempat
larangan dan bilik
tertentu.
Menyegarkan murid
kepentingan
Kesihatan Diri
Senaman merupakan
Gaya Hidup Sihat
Amalan kebersihan /
kesihatan

Interaksi dengan
rakan sekelas amat
penting bagi
membentuk nilai
murni dalam
kalangan murid.
Mematuhi apa yang
terkandung dalam
ikrar sekolah
Mengingatkan murid
tentang rutin harian
semasa di rumah.

07.01.2014

0730 0800

(Selasa)

1. Pengurusan Kelas
-

Mengambil kedatangan murid

Nyanyian lagu Negaraku: Berdiri dalam


barisan yang lurus
Bersalam-salaman
Berdiri mengikut ketinggian dalam barisan
dan berkumpulan (lelaki dan perempuan)
Bersalaman dan berinteraksi dengan rakan
Nyanyian lagu Negaraku
Lagu Sekolah
Slogan sekolah
Bacaan doa
Ikrar Rukun Negara
Ikrar sekolah

0800 0900

2. Lawatan di persekitaran sekolah


-

0900 1000

Pengurusan diri
Lawatan ke tandas
Nyanyian bertemakan huruf abjad (Lagu
ABC)

2. Aktiviti Fizikal (di luar kelas)


-

Membuat satu kumpulan besar


Bersalaman
Tepukan bersahut
Nyanyian lagu Kalau rasa gembira
Ulang 5 kali dengan pergerakan

1000- 1020

1020-1120

Arahan: duduk, berdiri, goyang


tangan(Berdua, bertiga dan seterusnya)
Arahan: duduk, senyap, berdiri senyap dan
sebagainya.

REHAT

3. Lawatan kawasan sekolah


-

Kesedaran tentang budaya sekolah (bilikbilik khas)

4. Aktiviti Fizikal (di luar kelas)


-

22

Senaman ringan
Membentuk pasukan mengikut

warna/nama haiwan/nama buah-buahan


dan bunga-bungaan.
5.

1120-1220

Budaya Penyayang

Melafazkan ikrar sekolah diketuai oleh


guru.
- Dalam kumpulan memperkenalkan diri dan
juga rakan di sekolah.
- Guru bersoal jawab dengan murid apa
aktiviti yang dijalankan.
- Guru bertanya kepada murid apa aktiviti
yang dijalankan.
- Mengingatkan murid tentang kehadiran
pada hari esok.
-Bersalaman antara rakan dan guru sebelum
balik.
-

08/01/2014

0730-0830

1.Pengurusan kelas
-Mengambil tempat masing-masing
- Membeli makanan secara teratur dalam
barisan
- Membaca doa makan berpandukan ketua

(Rabu)

0830-1000

1000 1020

REHAT
-

1020 1120

Beratur dalam kumpulan kecil


Nyanyian lagu-lagu dari pra sekolah dan
Tahun Satu
(Rasa sayang hey, konji-konji ca-ca)

7. Budaya Penyayang
-

23

Berjalan ke kantin secara teratur dalam


barisan dan senyap

6. Aktiviti dalam kelas


-

1120 1220

Mengemas dan membersih meja dan sisa


makanan di atas meja
Berbaris menuju ke tandas (pastikan
murid-murid mencuci tangan sebelum
keluar tandas)
Masuk ke kelas

Melafazkan ikrar sekolah diketuai oleh


guru.
Dalam kumpulan memperkenalkan diri

09/01/2014

0730 0800

( Khamis )

1.Pengurusan Kelas
Mengambil kedatangan murid
Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku
dalam kumpulan masing-masing.
-

0800- 0900

0900 1000

1000 1020

1020 1120

1120 1220

Guru bersoal jawab dengan murid apa


aktiviti yang dijalankan.
Guru bertanya kepada murid apa aktiviti
yang dijalankan.
Mengingatkan murid tentang kehadiran
pada hari esok.
Bersalaman antara rakan dan guru sebelum
balik.

Bacaan doa

2.Aktiviti Fizikal (di luar kelas)


-

Senaman ringan

Membentuk benda maujud dalam


kumpulan

3. Aktiviti Penyayang
-

Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil

Mengemas diri selepas bersenam.

Bersedia untuk rehat.

Aktiviti kumpulan
wujudnya nilai murni.

REHAT
-

Berbaris dalam kumpulan/teratur.

Bacaaan doa makan dan tertib apabila


makan

Membasuh tangan sebelum dan selepas


pergi ke tandas.

1.

Aktiviti mencita-citakan kejayaan

kelas saya yang ceria dan seronok untuk


belajar

Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil.


(belajar sambil belajar)

2. Kerja Kumpulan
-

24

Arahan/peraturan ketika
menyanyikan lagu
patriotik dan
kenegaraan.

Menggambarkan benda/haiwan
(mewarna, menggunting, menampal)
hasil kerja murid dipamerkan.

Berdikari amat penting


bagi setiap murid.

10/01/2014

0730-0830

Jumaat

Guru memberi teguran yang membina


tentang hasil kerja murid.

Mengingatkan murid tentang apa yang


penting esoknya.

Bersedia untuk balik, berbaris untuk balik


dan bersalam dengan guru.

1. Pengurusan Kelas
-

Mengambil kedatangan murid

Nyanyian lagu Negaraku: Berdiri dalam


barisan yang lurus
- Bersalam-salaman
- Berdiri mengikut ketinggian dalam barisan
dan berkumpulan (lelaki dan perempuan)
- Bersalaman dan berinteraksi dengan rakan
- Nyanyian lagu Negaraku
- Lagu Sekolah
- Slogan sekolah
- Bacaan doa
- Ikrar Rukun Negara
- Ikrar sekolah
2. Lawatan di persekitaran sekolah
-

0830-1000

1000-1020

Pengurusan diri
Lawatan ke tandas
Nyanyian bertemakan Nombor

REHAT

Amalan kebersihan diutamakan


Beratur ketika membeli makanan .
Bacaaan doa makan dan tertib apabila
makan
Pergi ke tandas sebelum masuk ke kelas
-

Budaya Penyayang
-

25

Melafazkan ikrar sekolah diketuai oleh


guru.
Dalam kumpulan memperkenalkan diri
Guru bersoal jawab dengan murid apa
aktiviti yang dijalankan.
Guru bertanya kepada murid apa aktiviti
yang dijalankan.
Mengingatkan murid tentang kehadiran
pada hari esok.
Bersalaman antara rakan dan guru sebelum
balik.

Kebersihan diutamakan

Tanggungjawab setiap
murid dalam kelas

MINGGU KEDUA : PEMBENTUKAN KUMPULAN / AKTIVITI KUMPULAN

Tarikh/

Masa

Perkara / Aktiviti

0730 0800

1. Pengurusan Kelas

Catatan

Hari
13/01/2014
(Isnin)

Mengambil kedatangan murid

Nyanyian lagu Negaraku: Berdiri dalam


barisan yang lurus
Bersalam-salaman
Berdiri mengikut ketinggian dalam barisan
dan berkumpulan (lelaki dan perempuan)
Bersalaman dan berinteraksi dengan rakan
Nyanyian lagu Negaraku
Lagu Sekolah
Slogan sekolah
Bacaan doa
Ikrar Rukun Negara
Ikrar sekolah

0800 0900

0900 - 1000

2. Lawatan di persekitaran sekolah


-

1000-1020

1020 -1120

26

Pengurusan diri
Lawatan ke tandas
Persekitaran sekolah

REHAT
Amalan kebersihan diutamakan
-

Beratur ketika membeli makanan .

Bacaaan doa makan dan tertib apabila


makan

Pergi ke tandas sebelum masuk ke kelas.

1.

Aktiviti membina keyakinan diri

Berjalan di atas sekeping kertas/surat


khabar

Menyanyi sambil melakukan pergerakan


yang disuruh oleh guru.

Berkumpul dalam kumpulan kecil


mengikut huruf yang diberikan.

Mematuhi arahan dan


ikrar sekolah dan Rukun
Negara

2. Amalan budaya penyayang Asas Kognitif


(asas 3M)
-

Menyambung titik untuk membentuk


gambar haiwan.

Mewarna gambar dengan betul dan kemas

3. Aktiviti mencita-citakan kejayaan


1120-1220
-

Tanggung jawab terhadap persekitaran


sekolah dan kelas

Murid diberitahu untuk menjaga


kebersihan diri dan persekitaran.

4. Aktiviti Estetika dan Daya Kreatif


-

Mencari dan menamakan nama benda


yang ada pada kad gambar.

Memadankan gambar pada perkataan


yang sesuai.

Menggunting gambar dan menampal pada


kad manila

5.

Kerja kumpulan

Mewarna poster mengikut kumpulan


masing-masing.

Hasil kerja terbaik akan dipamerkan.

Guru memberi komen yang membina.

Kebersihan, keyakinan

6. Pembentukan Tingkah Laku

27

Guru menegur murid dari segi: sikap,


tingkah laku, hasil kerja.

Bersedia untuk balik

Bersalaman antara rakan dan guru

Memupuk keyakinan
diri

14/01/2014
( Selasa )

CUTU
UMUM

15/01/2014

0730 0800

1.

Pengurusan Kelas

Mengambil kedatangan murid


Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku

Nyanyian lagu patriotik dalam kumpulan


masing-masing.
Bacaan doa

Ikrar Rukun Negara dan Ikrar Sekolah

( Rabu )

2. Bercerita Sebab dan Akibat

0800 1000

1000-1020

1020 1120

28

Tajuk kenderaan

Jangan memandu laju (ingatkan ibu bapa


keluarga)

Carta bergambar

Jaga keselamatan ketika di jalan raya.

CD-ROM untuk
tayangan

Amalkan sikap yang berhemah.

Menonton tayangan tentang keselamatan


di jalan raya.

Bersedia untuk rehat.

REHAT
-

Membasuh tangan dengan cara yang betul.

Beratur ketika membeli makanan.

Bacaan doa makan.

Membasuh tangan selepas makan.

Pergi tandas sebelum masuk ke kelas.

1.Nyanyian dalam kumpulan


-

Menyanyi mengikut iringan muzik dari


radio dan VCD

Memainkan beberapa alat muzik asas

Amalan

seperti kastanet, kerincing, tamborin dan


lain-lain.

kebersihan/kesihatan

3. Bercerita Teknik Awan


-

Makan buah-buahan

Murid disarankan mengambil bahagian


dalam aktiviti tersebut.

Murid dibahagikan dalam kumpulan yang


dijalankan.

1120 1220

Guru mengingatkan murid mengenai


perkara penting yang diajar pada esok
hari.
Bersedia untuk balik.
Bersalaman antara rakan dan guru.

16/01/2014

0730 0800

1.

Pengurusan Kelas

Mengambil kedatangan murid


Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku

Nyanyian lagu patriotik dalam kumpulan


masing-masing.
Bacaan doa

Ikrar Rukun Negara dan Ikrar Sekolah

Semangat nilai murni

( Khamis )

0800 0900

2. Keagamaan dan Ketatanegaraan


-

Bacaan doa (doa sebelum dan sesudah


makan)

Menyanyikan pelbagai lagu patriotik

Aktiviti kumpulan :- Mewarna huruf jawi.

3. Kerja kumpulan atau individu


0900 1000

29

Memberi taburan huruf besar dan huruf


kecil.

Menyebut dengan betul huruf yang


ditunjukkan.

Menyalin huruf besar yang diberi dalam


buku latihan.

Mendedahkan muridmurid kepada aktiviti


yang mencabar.

REHAT

Berjalan ke kantin secara teratur dalam


barisan dan senyap

Mengambil tempat masing-masing


Membeli makanan secara teratur dalam
barisan
Membaca doa makan berpandukan ketua
Mengemas dan membersih meja dan sisa
makanan di atas meja
Berbaris menuju ke tandas (pastikan muridmurid mencuci tangan sebelum keluar
tandas)
Masuk ke kelas

Amalan Kebersihan

1000- 1020

4. Huruf Vokal (a,e,i,o,u)

30

1020 1120

Murid membunyikan huruf-huruf vocal


Menyebut dan membunyikan huruf vokal
dalam kumpulan dan individu.

Menyanyikan laguPak Mamat.

5.

Latihan Bertulis

Menyambung titik huruf vokal dengan


betul bentuknya.

Menulis vokal dengan betul.

Memadankan huruf-huruf vokal


berdasarkan gambar yang sesuai.

1120 - 1220

Melatih tubi murid


untuk mengenai serta
membunyikan hurufhuruf vokal dengan
betul.

Guru mengingatkan murid mengenai


perkara penting yang diajar pada esok
hari.
Bersedia untuk balik.
Bersalaman antara rakan dan guru

17.01.2014
( Jumaat )

0730 0800

1. Pengurusan Kelas
-

Mengambil kedatangan murid


Nyanyian lagu Negaraku dan Ibu
Pertiwiku
Bacaan doa
Ikrar Rukun Negara
Ikrar sekolah

2. Kerja Kumpulan/individu
-

Pranombor menabur nombor


(1 hingga 10)

Murid meletak nombor mengikut


gambar/bilangan yang sedia ada.
a) Kumpulan

31

Murid dibahagikan kepada


kumpulan kecil

Carta/gambar bilangan benda

Semangat nilai murni

0800 0900
-

Memadankan nombor pada


gambar yang betul.

Mewarna nombor pada gambar


yang betul.

Mewarna bilangan benda pada


nombor yang diberikan.

b) Nyanyian lagu nombor


-

Menyanyi sambil memainkan alat


muzik seperti kastanet, kerincing
dan tamborin.

Pergerakan badan mengikut


rentak serta irama alat muzik.

Membilang nombor dengan jari.

REHAT
-

Membaca doa makan berpandukan ketua

Mengemas dan membersih meja dan sisa


makanan di atas meja

Berbaris menuju ke tandas (pastikan muridmurid mencuci tangan sebelum keluar


tandas)

Masuk ke kelas

0900 1000

1000 - 1020

32

Berjalan ke kantin secara teratur dalam


barisan dan senyap
Mengambil tempat masing-masing
Membeli makanan secara teratur dalam
barisan

4.Aktiviti Penulisan

Murid dilatih tubi menulis nombor di atas


angina/ di lantai (1 hingga 20)

Murid menyambung titik nombor yang


diberikan dengan betul.

Memastikan murid
dapat menggunakan
kemahiran menulis dan
mendengar.

1000 1020

1120 1220

33

Murid menulis nombor 1 hingga 20 dalam


kertas petak matematik.

5.Aktiviti Lanjutan
-

Menghitung nombor secara lisan

Mencatat nombor yang disebut oleh guru


dalam kertas dengan betul.

Memadankan nombor 1 hingga 10 pada


perkataan yang sesuai.

Bersedia untuk balik


-

Guru mengingatkan murid beberapa


perkara penting untuk persediaan esok
hari.

Berkumpul dan berbaris dalam


barisan.

Bersalaman antara rakan dan guru.

Amalan kebersihan

MINGGU KETIGA : PERKEMBANGAN ASAS KOGNITIF

Tarikh/ Hari

Masa

Perkara / aktiviti

20/01/2014I
( Isnin )

0730 0830

1. Pengurusan diri

0830 0900

Catatan

Mengambil kedatangan murid


Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku
dalam kumpulan masing-masing
Bacaan doa
Ikrar sekolah
Ikrar Rukun Negara
Bersedia untuk aktiviti KSSR

1. Asas Sains
Mengenal jenis-jenis haiwan
Mengeja dan membaca nama-nama
haiwan yang ditunjukkan dengan
bimbingan guru
Menyanyikan lagu bertemakan haiwan

Pendekatan pada
subjek Sains

Latihan bertulis

Mewarna gambar haiwan


Melabelkan anggota badan haiwan pada
lembaran kerja

2. Amalan budaya penyayang / nilai murni


Membaca beberapa amalan baik yang
perlu diamalkan mengikut guru
Menyalinkan amalan tersebut dalam
buku latihan

Aktiviti kumpulan

0900 1000

1000 1020

34

Menyalin amalan / nilai murni pada kad


manila
Menampalkan beberapa gambar pada
poster
Mempamerkan hasil kerja untuk dinilai

REHAT
Beratur ketika membeli makanan
Membasuh tangan dengan cara yang
betul
Bacaan doa makan
Membasuh tangan sebelum makan
Pergi ke tandas sebelum masuk ke kelas

Memperbaiki tulisan
dan ejaan

Amalan murni

1020 1120

1120 1250

3. Aktiviti keagamaan
Membaca beberapa doa harian yang
perlu diamalkan
Melatih tubi murid lemah dalam bacaan
doa harian
Memadankan gambar pada perkataan
dengan betul
4. Aktiviti kumpulan
Bimbingan rakan sebaya
Murid dibahagikan dalam kumpulan
kecil
Murid yang pandai membimbing murid
yang lambat (bacaan suku kata kad
suku kata dan gambar)
Memberi peluang kepada murid yang
lemah menyoal rakan sebaya agar dapat
mendapat bimbingan
Nyanyian lagu suku kata
Guru mengingatkan murid untuk
membaca latihan yang diberi sebagai
ulangkaji
Bersalaman dengan guru dan rakan

21/01/2014

0730 0800

Memperkukuhkan
amalan yang baik
dalam kehidupan
seharian

Bimbingan rakan
sebaya

1. Pengurusan Diri
Mengambil kedatangan murid
Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku
dalam kumpulan masing-masing
Bacaan doa
Ikrar sekolah
Ikrar Rukun Negara
Bersedia untuk aktiviti KSSR benda
hidup dan bukan benda hidup

( Selasa )

0800 0900

0900 1000

35

Disiplin dan amalan


kebersihan

2. Amalan budaya penyayang


Amalan menggosok gigi
Kebersihan pakaian dan persekitaran
Menyebut dan membaca beberapa
perkataan yang berkaitan dengan
bimbingan guru
Menunjuk cara menggosok gigi dengan
betul
3. Latihan bertulis
Memadankan gambar pada perkataan
yang sesuai
Mewarna gambar dengan betul dan

Amalan kebersihan /
kesihatan

kemas
Bersedia untuk rehat
1000 -1020

REHAT
Beratur ketika membeli makanan
Membasuh tangan dengan cara yang
betul
Bacaan doa makan
Membasuh tangan sebelum makan
Pergi ke tandas sebelum masuk ke kelas
4. Mengecam bunyi haiwan
Mendengar bunyi haiwan melalui radio
/ pita rakaman
Mengajuk bunyi haiwan dengan betul
Melakukan aktiviti secara individu dan
kumpulan

1120 1250

Latihan bertulis
Memadankan gambar dengan bunyi
yang betul
Mewarna gambar yang berkaitan
5.

Suku kata tertutup (KV+KVK)


Mengeja, menyebut dan membunyikan
suku kata dengan betul pada kad suku
kata
Latih tubi sebutan dan suku kata
tertutup dengan betul
Membina perkataan pada suku kata
supaya menjadi perkataan yang
bermakna

Latihan bertulis

Contoh : sikat, kasut,


sabut, sakit

Menyalin perkataan dalam buku latihan


memadankan perkataan pada gambar
yang sesuai
Mewarna gambar dengan betul

Bersedia untuk balik


Guru mengingatkan murid beberapa
perkara penting untuk persediaan esok
hari
Berkumpul dan berbaris dalam barisan
Bersalaman antara rakan dan guru

36

Memperkukuhkan
pengetahuan dalam
bacaan dan tulisan

22/01/2014

0730 0830

1. Pengurusan diri
Mengambil kedatangan murid
Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku
dalam kumpulan masing-masing
Bacaan doa
Ikrar sekolah
Ikrar Rukun Negara
Bersedia untuk aktiviti KSSR

( Rabu )

Aktiviti Fizikal
-

Senaman ringan dalam kelas sahaja

2. Suku kata tertutup (KV + KV , KVK + KVK)


Mengeja, menyebut dan membunyikan
suku kata dengan betul
Membina perkataan yang bermakna

Latihan bertulis
Menyalin perkataan dalam buku latihan
Memadankan gambar pada perkataan
yang sesuai
Guru membimbing murid yang lemah
Bersedia untuk rehat
1000 - 1020

REHAT
Beratur ketika membeli makanan
Membasuh tangan dengan cara yang
betul
Bacaan doa makan
Membasuh tangan sebelum makan
Pergi ke tandas sebelum masuk ke kelas

4. Amalan budaya penyayang


1020 -1120

Ucapan tahniah / ucapan bertatasusila


Memahami peraturan di sekolah
Memahami bahagian dan fungsi tubuh
manusia

Latihan bertulis
Menulis beberapa ayat pendek
Mewarna gambar dengan kemas
Mempamerkan hasil kerja secara
individu

37

Senaman untuk
kesihatan

1120 -1220

5. Aktiviti kumpulan
Murid diagihkan kepada kumpulan kecil
Guru membaca beberapa suku kata yang
telah dipelajari
Murid mencatat suku kata dalam kad
manila dengan bantuan rakan kumpulan

Aktiviti individu
Murid diminta menulis suku kata yang
dibaca dalam buku latihan dengan
mendengar sebutan daripada guru

Persediaan untuk balik


Guru mengingatkan murid untuk
membaca latihan yang diberi sebagai
ulangkaji
Bersalaman dengan guru dan rakan

23/01/2014

0730 0830

1. Pengurusan diri
Mengambil kedatangan murid
Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku
dalam kumpulan masing-masing
Bacaan doa
Ikrar sekolah
Ikrar Rukun Negara
Bersedia untuk aktiviti KSSR

( Khamis )

Aktiviti Fizikal
Senaman ringan dalam kelas sahaja
0830 -1000
2. Suku kata tertutup (KV + KV , KVK + KVK)
Mengeja, menyebut dan membunyikan
suku kata dengan betul
Membina perkataan yang bermakna

Latihan bertulis
Menyalin perkataan dalam buku latihan
Memadankan gambar pada perkataan
yang sesuai
Guru membimbing murid yang lemah
Bersedia untuk rehat

38

1000 1020

REHAT
Beratur ketika membeli makanan
Membasuh tangan dengan cara yang
betul
Bacaan doa makan
Membasuh tangan sebelum makan
Pergi ke tandas sebelum masuk ke kelas

4. Aktiviti kumpulan

1020 -1220

Guru membahagikan murid kepada


kumpulan kecil
Murid diberi beberapa kepingan kad
berwarna
Kad warna tersebut tercatat beberapa
perkataan yang mudah
Murid akan mewakili kumpulan masingmasing untuk membaca perkataan
dengan betul

Persediaan untuk balik


Guru mengingatkan murid untuk
membaca latihan yang diberi sebagai
ulangkaji
Bersalaman dengan guru dan rakan

24/01/2014

0730 0830

1. Pengurusan diri
Mengambil kedatangan murid
Nyanyian lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku
dalam kumpulan masing-masing
Bacaan doa
Ikrar sekolah
Ikrar Rukun Negara
Bersedia untuk aktiviti KSSR

( Jumaat )

Aktiviti Fizikal
Senaman ringan dalam kelas sahaja

0830 1000

2. Suku kata terbuka dan tertutup


Murid memilih beberapa suku kata
terbuka pada kad yang ditaburkan
Murid mencantumkan suku kata

39

Murid membaca perkataan dan


menunjukkan perkataan sambil dibaca
oleh rakan

Suku kata tertutup


Murid mencantumkan beberapa suku
kata tertutup untuk dijadikan perkataan
yang bermakna
Latihan
Murid menyalin perkataan yang telah
dicantum dalam buku latihan
1000 1020

REHAT
Beratur ketika membeli makanan
Membasuh tangan dengan cara yang
betul
Bacaan doa makan
Membasuh tangan sebelum makan
Pergi ke tandas sebelum masuk ke kelas

4. Asas sains jenis tumbuhan


Mengenal pasti tumbuhan dan bahagian
tumbuhan yang lain Jenis bunga /
pokok
Perkataan mudah dieja dan disebut
Latihan
Memadankan gambar pada perkataan
Mewarna gambar yang berkaitan dengan
kemas
Guru membimbing murid yang lemah

Nyanyian lagu suku kata


Guru mengingatkan murid untuk hadir
pada hari Isnin
Mengingatkan murid mengenai
pembelajaran formal KSSR bermula
minggu seterusnya

40

Disiplin dan amalan


kebersihan /
kesihatan

Bunga :
Raya, mawar, ros,
dahlia, tulip
Pokok:
Jambu, duku, getah

Peringatan penting
Membawa peralatan yang mencukupi
seperti alat tulis, buku tulisan, buku teks
dan aktiviti
Jadual waktu diagihkan mestilah
difahami sebelum membawa buku ke
sekolah
Membaca latihan yang diberi sebagai
ulangkaji
Bersalaman dengan guru dan rakan

DISEDIAKAN OLEH:
1.ROSNAH BINTI HADERAN ( SK ENCIK BUYONG)
2.NASIAH BT HABIBULAH KHAN ( SEK.REN ST THOMAS )
3.NOLESAR BINTI BUJANG ( SK BATU KITANG )

41

Bersedia untuk
pembelajaran secara
formal (KSSR)