Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA

PROGRAM PASCA-UPSR
2014

DISEDIAKANA OLEH: UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, SK JALAN KEBUN

KERTAS KERJA PROGRAM PASCA-UPSR 2014


SK JALAN KEBUN
______________________________________________________________________________
1.0

PENDAHULUAN

Setiap tahun Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Jalan Kebun akan merancang pelbagai
aktiviti untuk murid-murid selepas UPSR. Aktiviti-aktiviti yang dirancang saban tahun adalah
untuk mengisi masa murid-murid selepas UPSR. Setiap aktiviti yang dirancang menjurus kepada
kesesuaian dan kemampuan murid. Antara aktiviti yang sering kali dilaksanakan ialah aktiviti
permainan dan pertandingan. Selain itu, ada juga aktiviti yang berbentuk keagamaan serta
kerohanian sesuai dengan usia murid yang meningkat remaja.
2.0

RASIONAL

Melahirkan insan yang seimbang dengan kecemerlangan dan berjaya mencapai hasrat
untuk kesejahteraan apabila berada di alam sekolah menengah. Justeru itu, keperibadian mulia
perlu dibina dan diterap seawal-awalnya agar sikap berketerampilan yang ada pada manusia
dapat objektif mengikut kehendak pemimpin dan negara. PROGRAM PASCA-UPSR 2014
diharap dapat menghasilkan pelajar yang berilmu, beramal dan berakhlak sebelum melangkah
ke sekolah menengah.
3.0

OBJEKTIF
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.0

Memberi dorongan dan keyakinan kepada murid agar mereka mampu


menyelesaikan sesuatu masalah.
Menyedari bahawa anak-anak adalah generasi yang perlu disemai mengikut
peredaran zaman agar mereka tidak lari daripada landas-landas agama
Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang menarik dan menggalakkan interaksi
sosial secara lebih positif.
Memupuk semangat bekerjasama dan setia kawan dalam kumpulan di dalam
masa yang sama menerapkan gaya kepimpinan.
Memberi pengalaman baru, mengasah bakat dan menonjolkan kreativiti serta
kemahiran yang terpendam.
Untuk menarik minat murid-murid supaya rajin hadir ke sekolah di samping
membasmi anggapan tempoh belajar telah habis dengan berakhirnya UPSR

TEMPOH MASA
22 September 2014 hingga 21 November 2014

5.0

SASARAN
Murid-murid Tahun 6 SK Jalan Kebun

6.0

JAWATANKUASA
Rujuk di Lampiran 1

7.0

TENTATIF PROGRAM
Rujuk di Lampiran 2

8.0

BELANJAWAN
Rujuk di Lampiran 3

9.0

SUMBER KEWANGAN
9.1
9.2
9.3

10.0

PCG Bimbingan dan Kaunseling


PCG Kokurikulum
PIBG

PENUTUP

Segala perancangan tentang aktiviti-aktiviti ini dapat dijalankan dalam tempoh masa yang
ditetapkan. Diharap semua murid dapat melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang akan diadakan
kelak. Kerjasama daripada semua pihak terutama pihak pentadbir amatlah diharapkan agar
perjalanan setiap aktiviti ini dapat berjalan lancar dan tersusun.
Disediakan Oleh

Disahkan Oleh

....................................................
(AMIRAH NAZAH TAYEB)
Penyelaras Tahun 6
SK JALAN KEBUN

................................................

LAMPIRAN