Anda di halaman 1dari 37

BMK3043 - Seni Mengarang

BMK 3043
SENI MENGARANG
TUGASAN 2

Penggunaan bahasa Melayu dengan betul perlulah dipertingkatkan. Berdasarkan 10 contoh


yang sesuai tunjukkan kesalahan penggunaan bahasa Melayu dalam iklan dan papan tanda di
premis perniagaan. Kajian hendaklah dilakukan di kawasan bandar/pekan yang berhampiran
dengan tempat tinggal anda.

NAMA PELAJAR

MASAYU BINTI BAHARI

NO. MATRIKS

D 20112056082

NAMA KUMPULAN

UPSI02(A132PJJ)

NOMBOR TELEFON

012-2779341

NAMA PENSYARAH

PROFESOR MADYA DR. ANI BINTI OMAR

NAMA JABATAN

FAKULTI PENGAJIAN BAHASA MELAYU

Page 1

BMK3043 - Seni Mengarang

Isi Kandungan
***************************************************************************

1.

Muka depan

2.

Isi Kandungan

3.

Pengenalan

4.

Lokasi Kajian

5.

Analisis Kajian

6.

Perbincangan dan Kesimpulan

15

7.

Cadangan dan Implikasi Kajian

23

8.

Cadangan Kajian Seterusnya

27

9.

Rujukan

34

Page 2

BMK3043 - Seni Mengarang

PENGENALAN
MARTABATKAN BAHASA MELAYU
GUNAKANLAH BAHASA MELAYU DENGAN BETUL,TEPAT DAN BERKESAN.

Papan tanda hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan yang betul dalam


semua aspek tatabahasa.
KESALAHAN dan kecelaruan penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda dan
papan iklan masih lagi ditemui di tempat-tempat awam. Situasi ini menggambarkan
sikap peniaga atau pengiklan yang tidak prihatin terhadap penggunaan bahasa
Melayu yang betul dan tepat. Sikap mereka yang mengabaikan penggunaan bahasa
Melayu yang betul, tepat dan berkesan menyebabkan martabat bahasa Melayu
seolah-olah diperlekehkan. Dalam hal ini, soal betul atau salah penggunaan bahasa
Melayu pada papan tanda mahupun papan iklan bukan menjadi pertimbangan
utama peniaga dan pengiklan, sebaliknya mereka hanya mementingkan bahasa
yang digunakan pada papan tanda yang mereka anggap dapat difahami oleh
pengguna.

Justeru,

terdapat

segelintir

peniaga

dan

pengiklan

yang

mencampuradukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau menjadikan bahasa


rojak pada papan tanda premis mereka.

Page 3

BMK3043 - Seni Mengarang

Pada paparan menu, ejaan makanan juga perlu dititikberatkan.

Papan tanda hendaklah menggunakan bahasa Melayu yang betul.


Kesalahan dan kecelaruan penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda dan
papan iklan masih lagi ditemui di tempat-tempat awam. Situasi ini menggambarkan
sikap peniaga atau pengiklan yang tidak prihatin terhadap penggunaan bahasa
Melayu yang betul dan tepat. Sikap mereka yang mengabaikan penggunaan bahasa
Melayu yang betul, tepat dan berkesan menyebabkan martabat bahasa Melayu
seolah-olah diperlekehkan. Dalam hal ini, soal betul atau salah penggunaan bahasa
Melayu pada papan tanda mahupun papan iklan bukan menjadi pertimbangan
utama peniaga dan pengiklan, sebaliknya mereka hanya mementingkan bahasa
yang digunakan pada papan tanda yang mereka anggap dapat difahami oleh
Page 4

BMK3043 - Seni Mengarang

pengguna.

Justeru,

terdapat

segelintir

peniaga

dan

pengiklan

yang

mencampuradukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau menjadikan bahasa


rojak pada papan tanda premis mereka.
Antara kesalahan tersebut yang biasa saya temui ialah:
i. Konsortium Bas Ekspress yang sepatutnya adalah Bas Ekspress Konsortium.
ii. Goreng Pisang Panas sepatutnya Pisang Goreng Panas
iii. Perlantikan sepatutnya Pelantikan
iv. Kedai Kerinting Rambut sepatutnya Kedai Keriting Rambut
Begitu juga, mencedok perkataan asing untuk dimuatkan ke dalam sesuatu ayat
bahasa Melayu memang tidak dihalang, malah memang benar seperti kata-kata
Pendeta Zaba dalam buku klasiknya Ilmu Mengarang Melayu bahawa dalam
bahasa Melayu sedia terdapat sekian banyak perkataan yang asalnya adalah dari
pelbagai punca: Sanskrit, Inggeris, Portugis, Belanda, Parsi, Arab, Cina dan
sebagainya. Tidak perlu bagi saya menyatakan perkataan-perkataan itu kerana
umum sudah pun mengetahuinya.

Page 5

BMK3043 - Seni Mengarang

LOKASI KAJIAN
Pada 22 Mac 2014, saya ditemani seorang rakan telah mengadakan lawatan ke
Lebuh Gurney dan Plaza. Kami telah menaiki kereta pada jam 9.30 pagi dari Tapah,
Perak. Tujuan lawatan saya

adalah untuk melihat analisis kontrastif dari segi

kesalahan bahasa yang terdapat pada papan-papan tanda dan premis perniagaan.
Bagi aspek kesalahan bahasa, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh
pengguna bahasa Melayu. Contohnya kesalahan penggunaan kata di sebagai kata
sendi nama dan penggunaan kata di sebagai imbuhan kata kerja. Antara
kesalahan penggunaan kata di sebagai imbuhan kata kerja adalah seperti dalam
ayat di bawah:a) Kerja pembersihan sedang di jalankan
b) Di larang masuk
c) Di beri nama bersempena nama Gabenor Negeri-negeri Selat
d) Di-larang meletakkan baisikel2 di-hadapan gudang ini.

Page 6

BMK3043 - Seni Mengarang

ANALISIS KAJIAN
Contoh ini telah ditemui di tandas awam yang terdapat di Padang Kota Lama.
Penggunaan kata di dalam ayat di atas merupakan imbuhan kata kerja yang mana
ejaannya perlu dirapatkan. Namun pengguna melakukan kesalahan apabila mengeja
perkataan ini secara terpisah. Selain itu kesalahan penggunaan di sebagai
imbuhan kata kerja ini juga telah ditemui di beberapa papan tanda yang terdapat di
sekitar Lebuh Gurney. Sebagai contoh, dalam gambar papan tanda di bawah.
Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Page 7

BMK3043 - Seni Mengarang

Gambar 4

Kata di dalam penggunaan di papan tanda adalah merujuk kepada imbuhan kata
kerja namun telah dieja secara terpisah oleh pengguna.
Bagi kesalahan penggunaan di sebagai kata sendi nama pula boleh juga dilihat
pada papan tanda yang digunakan oleh penjual di kedai-kedai makan. Antara contoh
yang dapat ditemui sewaktu berada dalam perjalanan ke Lebuh Gurney ialah dalam
ayat berikut:
a) Kari kepala ikan ada dijual disini.
Page 8

BMK3043 - Seni Mengarang

Dalam ayat di atas penggunaan kata di ialah sebagai kata sendi nama iaitu untuk
menunjukkan tempat dan sepatutnya dieja secara terpisah, namun dalam ayat yang
ditemui, kata di dieja secara rapat dengan perkataan sini yang menunjukkan
tempat. Hal yang sama juga dapat ditemui pada papan tanda yang terdapat di Kota
Cornwallis iaitu seperti di dalam ayat dan gambar di bawah :
a) Dilarang memanjat. Tembok diatas bervoltan tinggi.
b) Perhentian bas ini telah ditempatkan semula ke tapak disebelah Gudang 8.
c) Menjadi yang pertama di kalangan

Gambar 5

Gambar 6

Page 9

BMK3043 - Seni Mengarang

Gambar 7

Page 10

BMK3043 - Seni Mengarang

Penggunaan kata di dalam ayat di atas adalah sebagai kata sendi nama yang
sepatutnya

dieja

terpisah

tetapi

pengguna

mengejanya

secara

rapat.

Selain itu, kami turut menemui kesalahan ejaan bagi ejaan kata majmuk. Sebagai
contoh kata majmuk hak milik. Pengguna mengeja perkataan hak milik ini secara
rapat iaitu hakmilik sedangkan perkataan hak milik ini merupakan kata majmuk yang
belum mantap dan sepatutnya dieja secara terpisah. Buktinya dapat dilihat dalam
gambar di bawah :
Gambar 8

Page 11

BMK3043 - Seni Mengarang

Di samping itu, terdapat juga kesalahan penggunaan kata yang tidak sesuai yang
dapat dilihat pada papan iklan dan papan tanda seperti dalam ayat dan gambar di
bawah:
a) Happy hair is beautiful hair
Ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai rambut yang sihat ialah
rambut yang cantik. Penggunaan kata happy dilihat tidak bersesuaian dengan
terjemahannya.
Gambar 9

Page 12

BMK3043 - Seni Mengarang

Selain itu, terdapat juga perkataan bahasa Inggeris yang tidak setara dengan
terjemahan bahasa Melayu yang disertakan. Antaranya ialah perkataan masuk dan
way in. Way in jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu ialah jalan masuk.
Selain itu, dalam ayat kawalan sprinkler injap dan pam, diterjemahkan sebagai
sprinkler control valves and pumps menunjukkan bahawa perkataan bahasa
Inggeris sprinkler dikekalkan dalam bahasa Melayu. Perkataan bahasa Melayu
yang sepatutnya digunakan ialah perenjis. Contoh-contoh kesalahan lain yang
boleh dilihat ialah:

a) Ayat sumber,
TEMPAT LARANGAN.

DI

LARANG

MASUK

JUKA TIADA KEBENARAN

Ayat sasaran,
PROTECTED

PLACE.

NO ADMITTANCE

TO

UNAUTHORISED

PERSON

b) Ayat sumber
Di beri nama bersempena nama Gabenor Negeri-negeri Selat 1880-1887, Sir
Federick Weld. Jalan baru dibina di persisiran laut, selari dengan lebuh Pantai
selepas tebus guna tanah pada tahun 1880an.

Page 13

BMK3043 - Seni Mengarang

Ayat sasaran
Named after Sir Frederick Weld, Gavernor of Straits Settlements 1880-1887. Beach
Street used to have sea frontage until land reclamation in 1880s move.
Gambar

10

Gambar 11

Page 14

BMK3043 - Seni Mengarang

Gambar12

Gambar 13

Di samping itu, terdapat juga kesalahan penggunaan kata yang dieja secara terbalik
pada satu papan tanda iklan seperti ejaan yang terdapat pada Ambulans. Kesalahan
ini dapat dilihat pada perkataan SALE di sebuah kedai di Plaza Gurney. Malahan,
Page 15

BMK3043 - Seni Mengarang

terdapat juga kedai yang menggunakan satu huruf untuk mewakili dua perkataan
yang berbeza. Contohnya dapat dilihat dalam perkataan dan gambar di bawah :
Gambar14

Gambar 15

Page 16

BMK3043 - Seni Mengarang

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN


Kesimpulannya, banyak aspek dapat dikaji dan diperolehi sepanjang lawatan ini.
Kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dalam menuturkan bahasa
Melayu adalah dari aspek penggunaan bentuk panggilan, dan kesalahan ejaan.
Penggunaan bentuk panggilan yang betul oleh pekerja kedai adalah penting untuk
menunjukkan tanda hormat kepada pengunjung. Begitu juga dengan kesalahan
ejaan, ia tidak sepatutnya berlaku di tempat-tempat awam yang sentiasa dikunjungi
oleh orang awam. Kesalahan bahasa ini perlu diperbaiki dan ditangani bagi
memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia kerana banyak pelancong asing
yang mengunjungi Pulau Pinang. Kerajaan juga boleh mengambil tindakan yang
sewajarnya seperti mengenakan denda dan kempen bagi mengatasi kesalahan
penggunaan bahasa ini.
Contoh-contoh Kesalahan Penggunaan Bahasa Malaysia

Page 17

BMK3043 - Seni Mengarang

KEDUDUKAN BAHASA KEBANGSAAN


Sejumlah 135 nama pusat perniagaan - dari yang kecil seperti warung makanan
hinggalah yang besar seperti pasar raya - dikumpulkan di kedua-dua kawasan itu.
Daripada data yang dikumpulkan itu, pelajar-pelajar berkenaan mendapati bahawa
wujud tiga keadaan tentang penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan
Page 18

BMK3043 - Seni Mengarang

pemilik pusat perniagaan. Keadaan yang pertama ialah bahasa kebangsaan


digunakan, tetapi terdapat penggunaan yang betul dan yang salah. Yang kedua ialah
hal sebaliknya, iaitu bahasa kebangsaan tidak digunakan langsung, diambil alih oleh
bahasa Inggeris. Keadaan ketiga ialah penggunaan bahasa bercampur, iaitu bahasa
kebangsaan dengan bahasa Inggeris. Dengan hal yang demikian, data tersebut
diasingkan mengikut empat aspek utama, iaitu penggunaan bahasa yang betul,
penggunaan bahasa yang salah, penggunaan campuran kod, dan penggunaan
bahasa Ingggeris sepenuhnya.

Penggunaan bahasa yang tepat ialah yang menepati ciri pengejaan dan binaan
frasa. Penggunaan ejaan yang betul ialah yang mengikut Sistem Ejaan Rumi
Bahasa Melayu Bahasa Malaysia yang berkuat kuasa mulai tahun 1972. Binaan
frasa yang betul pula bermaksud binaan yang mengikut Hukum D-M, iaitu perkataan
pertama ialah inti atau unsur yang diterangkan, dan perkataan yang berikutnya
merupakan penerang atau unsur yang menerangkan, melainkan yang melibatkan
kecualian peraturan D-M.[2]
Penggunaan bahasa yang salah ialah penggunaan yang menyimpang daripada
peraturan ejaan dan binaan frasa bahasa kebangsaan. Ejaan yang digunakan tidak
mematuhi Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia, khususnya bagi yang
melibatkan sistem keselarasan huruf vokal. Frasa yang salah ialah yang tidak
mengikut Hukum D-M melainkan yang melibatkan kecualian bagi hukum tersebut.
Penggunaan bahasa Inggeris sepenuhnya ialah yang mengambil seluruhnya
perkataan

daripada

bahasa

Inggeris

yang

belum

diterima

dan

disahkan

penggunaannya oleh Jawatankuasa Istilah, sama ada dari segi ejaan asal daripada
bahasa sumber itu atau ejaan yang diubahsuai, serta penggunaan frasa mengikut
peraturan bahasa sumber tersebut.

Page 19

BMK3043 - Seni Mengarang

Penggunaan bahasa bercampur atau campuran kod pula bermaksud terjadinya


campuran perkataan asli bahasa Melayu atau perkataan daripada bahasa lain yang
telah diterima pakai dalam bahasa Melayu mengikut ketetapan yang dibuat oleh
Jawatankuasa Istilah yang diwujudkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dengan
perkataan daripada bahasa lain, khususnya bahasa Eropah, yang belum diterima
atau disahkan oleh Jawatankuasa Istilah tersebut.

Penggunaan Bahasa yang Tepat


Daripada 135 dapatan, didapati 37 buah pusat perniagaan menggunakan bahasa
yang tepat. Nama-nama kedai tersebut ialah:
Galeri Tudung

Optik Wangsa

Kedai Alat Solek & Alat Jahitan Yen Yun

Perniagaan Daya Bumi

Kedai Barangan Elektrik

22. Perniagaan Joon

Kedai Cermin Tan

23. Perniagaan Komunikasi CKC

Kedai Emas Ariffin

24. Perniagaan Win Fatt

Kedai Emas CYS (Cawangan)

25. Pusat Jahitan Anda

Kedai Emas Kwang Yao

26. Pusat Jualan Leno

Kedai Emas Ming

27. Pusat Kecantikan Nini

Kedai Emas Wah Heng

28. Pusat Latihan Komputer Belta

10.

Kedai Emas Waja

29. Pusat Tutorial Reesha

11.

Kedai Gambar Hollywood

30. Pustaka Seri Intan

12.

Kedai Gunting Rambut

31. Restoran KFC

13.

Kedai Jam Kwam Ming

32. Restoran Lian Fong Yuen

14.

Kedai Kain Wan

33. Sendayu Tinggi

15.

Kedai Kasut Bee Bee

34. Seriwali Sdn. Bhd.

16.

Kedai Kek dan Roti Sweden

35. Syarikat Eng Hin

17.

Klinik Sura Gate

36. Syarikat Stereo

18.

Megah Berkat Sdn. Bhd.

37. Syarikat Wong Fok Ming

19.

Nirwana Maju Sdn. Bhd.


Page 20

BMK3043 - Seni Mengarang

Penggunaan Bahasa yang Salah


Daripada 135 dapatan, terdapat 14 penggunaan yang tidak menepati peraturan
bahasa dari aspek ejaan dan binaan frasa. Penggunaan yang salah mengikut jenis
kesalahan adalah seperti yang berikut:
Kesalahan Ejaan

Kesalahan Frasa

1. Kedai Perabut SPS

1. Choo Yik Sin Kedai Buku dan Surat Khabar

2. Pasaraya Aneka

2. Cik Aisyah Kedai Rempah

3. Pasaraya Ku

3. Dungun Kopitiam

4. Pasaraya You Hoe

4. Ennie Tukang Jahit

5. Syarikat Perabut Shanghai

5. Juliana Butik & Aksesori

6. Warong Aisyah

6. Nara Tomyam Dungun


7. Takaful Ikhlas Fitrah Agensi

Kesalahan Ejaan dan Frasa


Emaskraf Harum

Ejaan perabut salah kerana perkataan itu dipinjam daripada bahasa Indonesia
yang tidak tertakluk kepada pola keselarasan vokal bahasa Melayu, maka
sepatutnya diejakan perabot seperti ejaan asalnya. Sebagai kata majmuk yang
dieja secara terpisah, perkataan pasaraya sepatutnya diejakan pasar raya.
Perkataan warong seharusnya diejakan warung kerana bentuk ini terikat dengan
ejaan pola keselarasan huruf vokal bahasa Melayu.
Tujuh kesalahan frasa terjadi kerana pengguna bahasa meletakkan unsur
menerangkan (M) di hadapan, sedangkan mengikut peraturan binaan frasa dalam
bahasa

kebangsaan,

unsur

yang

diterangkan

Page 21

(D)

hendaklah

didahulukan,

BMK3043 - Seni Mengarang

sebagaimana yang ditetapkan oleh Hukum D-M. Oleh itu, bahagian yang bergaris
sepatutnya diletakkan di hadapan sekali.
Perkataan Emaskraf mengalami dua kesalahan serentak. Pertama, kesalahan
ejaan, kerana sepatutnya perkataan itu diejakan secara terpisah, iaitu Emas Kraf.
Kedua, dari segi frasa, bentuk Emas Kraf itu masih salah kerana perkataan Kraf
merupakan hal yang diterangkan, maka perlu diletakkan di hadapan, iaitu Kraf
Emas.

Penggunaan Bahasa Bercampur


Selain itu, 23 keping papan tanda menggunakan bahasa kebangsaan yang
bercampur dengan bahasa Inggeris. Percampuran ini melibatkan penggunaan ejaan
dan binaan frasa mengikut sistem bahasa Inggeris, suatu ciri yang tidak digunakan
dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Contoh penggunaan bahasa
kebangsaan yang bercampur dengan bahasa Inggeris adalah seperti yang berikut:
Agensi Pelancongan Miracle Journey11.
Network Sdn. Bhd.

Mitra Valuers & Property Consultant Sdn


Bhd

Dona Trading Sdn. Bhd.

12.

Perabot Ching Furniture

Gah Ria Enterprise Peralatan

13.

Perniagaan Rock Fashion

14.

Pok Eng Tin Enterprise Sdn. Bhd.

Howah Mobile Service

15.

Pure Technology SolutionSdn Bhd

Jose Penjual & Servis

16.

Pusat Cenderamata SmartCC Sdn Bhd

Kasturi Sports Centre Sdn Bhd

17.

Pusat Jualan dan ServisKomputer

Kedai Alat Telekomunikasi

18.

Pusat Jubin Prestige

19.

Pusat Komputer MSH Tech Enterprise

20.

Pusat Persolekan Prime Beauty Therapy

Memancing

Zamain Dunter Enterprise


Kedai Cat

Jotun MulticolourPengkalan Hardware


Trading
Kedai Peralatan

Centre

21.

Syarikat Dungun AluminiumTrading

22.

Tukang Jahit Unisex Modern

Page 22

BMK3043 - Seni Mengarang

Telekomunikasi Technic Point

23.

Communication
10.

Wakil Insurans Syarikat Seng Huat


Motor Trading

Kedai Ubat Ban Choon CheaMedical


Hall

Penggunaan Bahasa Inggeris Sepenuhnya


Sejumlah 67 penjenamaan didapati menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya,
termasuk dari segi ejaan dan binaan frasa, seperti yang berikut.
1.

AA Indah Maju Enterprise

35. Mitra Valuers & Property Consultant

2.

Aida Zack Enterprise

3.

An Refrigeration & Electrical Service

36. My Boutique

4.

Azax Design

37. New Star Enterprise

5.

Aziela Fashion

38. Pesona Trading

6.

Azmiera Boutique Collection

39. Pizzahut

7.

BPD Enterprise

40. Pujangga Saba Learning Centre

8.

Chin Hin Trading

41. Pure Technology Solution Sdn Bhd

9.

CK Motorsport Accessories And Services 42. Ros De Cleopatra

Sdn Bhd

10. Click Surf Cafe

43. Sara Fesyen N Collection

11. Convert Apperal Shop

44. Shell Gas

12. DMA Boutique Collection

45. Sinaran Refrigeration Service

13. Dona Trading Sdn. Bhd.

46. Sky Net Ent.

14. Dungun Insurance Agency

47. Sri Dungun Enterprise

15. Dungun Optometry Centre

48. Sri Gate Photo

16. Era Nona Ent.

49. Sri Jaya Hardware Trading

17. Etiqa Cipta Tuah Agency

50. Sri Nang Trading


Page 23

BMK3043 - Seni Mengarang

18. EU Gemilang Enterprise

51. Star Sports & Jeans

19. Fei Yi Trading

52. Sura Gate Baby Centre

20. Grace Computer & Communications

53. Syahdilla Enterprise

21. Haziq Enterprise

54. Tee Off Communication

22. Hew Foong Hardware

55. Tee Off Communication

23. House Of Healin

56. Trinergy Enterprise

24. Howah Mobile Service

57. Tropicana Mobile Centre

25. I-Management

58. Tuah Sport Centre

26. Insa Jaya Agency

59. UPC Computer Centre

27. Insujaya Agency

60. W.I. Bistari Enterprise

28. J.J. Enterprise

61. Wadi Agency

29. Jose Jaya Enterprise

62. Wan Sha Collection

30. Lan Cushion Studio

63. Wei Hin Hardware

31. M. Idris Enterprise

64. Wong Fok Ming Hardware

32. Ma Thai Enterprise Trading

65. Xcom Centre

33. Mainstech Computer

66. Yonex C.T. Sport

34. Mesra Indah Collection

67. Z.I. Damai Maju Enterprise

RUMUSAN
DARIPADA dapatan kajian ini, dapatlah dirumuskan secara umum bahawa status
penggunaan bahasa kebangsaan berada dalam keadaan yang berikut:
Tahap Penggunaan Bahasa Kebangsaan adalah Agak Baik
Dari sudut penggunaan bahasa kebangsaan, jumlah kesalahan yang sangat kecil
berbanding dengan jumlah penggunaan yang

betul menunjukkan bahawa

masyarakat telah dapat menguasai aspek penggunaan bahasa dengan baik.


Kesalahan yang terjadi melibatkan ejaan didapati disebabkan oleh pengguna tidak
menguasai sistem ejaan Rumi baharu. Kesalahan penggunaan frasa wujud daripada
ketidakfahaman tentang cara binaan frasa nama yang betul mengikut sistem bahasa
Melayu yang berdasarkan Hukum D-M. Oleh itu, frasa yang digunakan dipengaruhi
oleh bentuk bahasa Inggeris.
Page 24

BMK3043 - Seni Mengarang

Kecenderungan untuk Tidak Menggunakan Bahasa Kebangsaan


Jumlah penggunaan bentuk bercampur atau percampuran kod dan bentuk bahasa
Inggeris sepenuhnya yang sangat tinggi menunjukkan bahawa masyarakat masih
lagi terpengaruh dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris dalam
komunikasi seharian. Kecenderungan ini merupakan sikap yang tidak baik untuk
perkembangan bahasa kebangsaan. Hal ini berlaku mungkin disebabkan aliran
pendidikan yang diterima adalah dalam bahasa kedua, di samping kerana bahasa
kebangsaan tidak menjadi bahasa komunikasi dalam keluarga dan tugasan harian.
CADANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN
Untuk meningkatkan penggunaan dan mutu bahasa kebangsaan, beberapa tindakan
perlu dilakukan. Hal ini melibatkan penelitian dan kecaknaan yang tinggi pihak
berkuasa tempatan yang meluluskan penamaan sesuatu premis perniagaan dan
membenarkan nama itu dipamerkan kepada masyarakat.
Pertama,

pihak

berkuasa

tempatan

perlu

menasihati

pemilik

agar

menamakan premis masing-masing menggunakan bahasa kebangsaan. Sangat


perlu pihak berkuasa tempatan untuk menguatkuasakan peraturan bahawa
sekiranya nama premis tidak menggunakan bahasa kebangsaan sepenuhnya,
pendaftaran premis tersebut tidak diluluskan.
Kedua, pihak berkuasa tempatan juga harus meneliti penggunaan bahasa
kebangsaan supaya mematuhi peraturan ejaan yang berkuat kuasa semasa
penilaian itu dilakukan, dan memastikan penggunaan frasa mengikut sistem bahasa
Melayu yang menjadi teras bahasa kebangsaan. Sekiranya pegawai yang terlibat
dalam hal itu tidak menguasai bahasa kebangsaan dengan betul, pegawai tersebut
wajar dihantar untuk mengikuti kursus pendek dengan pihak berkuasa bahasa
kebangsaan. Pegawai itu juga seharusnya merujuk kepada Unit Khidmat Bahasa
yang terdapat di Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendapat nasihat yang
sewajarnya. Perkhidmatan itu boleh dibuat secara langsung dengan pegawai yang

Page 25

BMK3043 - Seni Mengarang

bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka, atau membuat rujukan melalui laman
sesawang badan itu, www.dbp.gov.my.

PENUTUP
PENGGUNAAN bahasa kebangsaan sebenarnya tidaklah menyusahkan. Sistem
yang sedia wujud dalam bahasa kebangsaan negara kita lebih mudah jika
dibandingkan dengan sistem dalam bahasa Inggeris. Hal ini dapat dibuktikan
dengan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan pelancong asing yang
berkunjung ke Malaysia yang dapat bertutur dengan baik dalam masa yang tidak
panjang.
Semua pihak pengguna bahasa atau masyarakat, pihak berkuasa
tempatan, dan pihak berkuasa bahasa kebangsaan harus bekerjasama. Bahasa
kebangsaan

ialah

bahasa

rasmi

negara

yang

perlu

diberi

keutamaaan

penggunaannya sekiranya melibatkan orang awam. Papan tanda nama pada premis
perniagaan dapat dianggap sebagai hal yang rasmi kerana pameran itu dilakukan
untuk panduan dan pengetahuan awam.
4.1 Faktor-faktor Penyebab Kerancuan
Banyak faktor yang menyebabkan kerancuan terjadi. Menurut Awang Sariyan
( 1994)
Page 26

BMK3043 - Seni Mengarang

Salah satu punca utama terjadinya kerancuan bahasa kita ialah wujudnya manusia
yang bukan ahli tempat yang menentukan nasib bahasa Melayu itu sendiri.
Wajarkah kita menyalahkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa jika
bahasa yang diajarkan memang bahasa yang kacau dan dijalankan pula oleh
manusia yang belum benar-benar mahir dalam selok-belok bahasa?
4.1.1

Faktor yang pertama ialah gangguan daripada bahasa ibunda, dialek

atau bahasa daerah, serta bahasa lisan atau bahasa pasar. Tidak dinafikan
penggunaan bahasa-bahasa tersebut sedikit sebanyak mengganggu usaha
pembakuan bahasa Melayu kerana dengan penggunaan bahasa-bahasa tersebut di
dalam kehidupan seharian, pengguna bahasa Melayu sukar untuk membandingkan
bahasa baku yang betul dan tidak.
4.1.2

Pengaruh bahasa asing juga merupakan penyebab penutur bahasa

Melayu melakukan kesalahan. Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan istilah


yang tidak tepat. Sebagai contoh, oleh sebab begitu ghairah untuk menggunakan
bahasa Inggeris, maka banyak perkataan Inggeris telah cuba dimelayukan.
Perkataan bajet, misalnya, diambil daripada perkataan Inggeris, budget, dengan
alasan lebih tepat.

Alasan yang dikemukakan ialah perkataan belanjawan

membawa makna yang negatif, iaitu orang yang suka berbelanja.Pengaruh media
massa juga merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kerancuan terjadi.
Bahasa yang digunakan oleh radio, televisyen, atau akhbar sering menjadi ikutan
pengguna bahasa.

Contoh terbaru yang dapat kita lihat ialah penggunaan

istilah infotainmen yang telah diperkenalkan oleh RTM. Penggunaan istilah tersebut
masih diteruskan penggunaannya walaupun menerima kritikan tokoh bahasa.
Pencipta istilah ini tidak mengetahui bagaimana istilah baru dibentuk seperti yang
ditetapkan oleh DBP dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa
Malaysia ( DBP, 1975) yang sudah menggariskan tujuh langkah pembentukan istilah.
4.1.3

Faktor ketiga ialah buku yang berbeza huraian atau pegangan. Di negara

kita ini, ada pelbagai buku, baik buku tatabahasa mahupun buku teks Bahasa
Melayu, yang digunakan di sekolah. Bagi pengguna bahasa yang mendalami
bidang bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi, mereka pernah didedahkan
kepada buku tatabahasa yang ditulis Zaba, Asmah Omar dan lain-lain. Pelajar
sekolah pula didedahkan kepada aspek tatabahasa berdasarkan buku tatabahasa
Page 27

BMK3043 - Seni Mengarang

pegangan, iaitu Tatabahasa Dewan.

Kekeliruan berlaku berpunca daripada

ketidakseragaman huraian dari segi ejaan, golongan kata dan tatabahasa.


4.1.4

Faktor seterusnya ialah pengguna bahasa Melayu tidak mengetahui

sistem bahasa. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistemnya tersendiri. Oleh
sebab pengguna bahasa tidak mengetahui sistem ini, maka mereka melakukan
kesalahan. Sebenarnya, bahasa Melayu mempunyai sistem, baik dari segi ejaan,
morfologi mahupun sintaksis. Lihat sistem bahasa Melayu tentang pembentukan
apitan pean, seperti yang berikut:

Laksana melaksanakan- pelaksanaan( bukan *perlaksanaan)

Lantik melantik pelantikan ( bukan *perlantikan)


4.1.5

Faktor yang kelima ialah kejahilan dalam kalangan pengguna bahasa.

Ada sesetengah pihak yang mengaku tahu, tetapi sebenarnya tidak tahu, malah
aspek bahasa yang salah dikatakan yang salah dikatakan betul, manakala aspek
bahasa yang betul dikatakan salah. Banyak kosa kata yang yang muncul sejak
akhir-akhir ini yang memaparkan gejala tersebut. Dalam kajian bahasa, gejala ini
dikenali sebagai kejahilan bahasa. Mereka yang terlibat dalam gejala ini tidak mahu
mengambil kira pandangan ahli bahasa atau badan yang dipertanggungjawabkan
untuk menangani masalah bahasa.
4.2 Kesan Terhadap Proses Pembakuan Bahasa
Berdasarkan contoh-contoh kerancuan yang telah dibincangkan, sudah pasti ia
memberi kesan terhadap proses pembakuan bahasa Melayu. Antara kesan-kesan
tersebut ialah :
i)

Mutu bahasa Melayu baku lisan dan tulisan akan merosot.

ii)

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan

akan tergugat.
iii)

Bahasa Melayu yang indah akan dipinggirkan oleh

generasi Melayu.

Page 28

BMK3043 - Seni Mengarang

iv)

Masyarakat Melayu akan lebih mengagungkan bahasa

asing dan berasa malu untuk bertutur dalam bahasa


Melayu.

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Kesimpulan
Daripada perbincangan di atas, kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini ialah
penguasaan bahasa oleh generasi muda kita, dari murid sekolah rendah kepada
mahasiswa yang akan menjadi pemimpin negara adalah jauh dari memuaskan.
Kelemahan bahasa dapat dilihat dari beberapa aspek dari kesalahan ejaan kepada
kesalahan tatabahasa dan kepada cara mengarang yang tidak berkesan dan tidak
berjaya menyampaikan maksud. Usaha untuk menjernihkan kekeliruan dan
kekabutan perlu segera dilakukan untuk menghalang berlakunya kitaran krisis ilmu
bahasa dalam kalangan masyarakat pengguna bahasa Melayu.
Cadangan
Penguatkuasaan dan pengawasan secara bersepadu oleh semua pihak berwajib
adalah perlu untuk memastikan bahawa bahasa Melayu baku sebagai bahasa
kebangsaan dihormati penggunaannya pada papan iklan, papan perniagaan, nama
tempat, jalan, bangunan dan sebagainya. Demikian juga bahasa Melayu hendaklah
ditegaskan penggunaannya dalam surat rasmi, mesyuarat, ucapan, taklimat dan
sebagainya. Majlis rasmi di peringkat kebangsaan perlu dilangsungkan dengan

Page 29

BMK3043 - Seni Mengarang

menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi


negara.
Di samping itu, media elektronik perlu menyekat penggunaan bahasa yang tidak
mengikut sebutan baku bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pendengar,
penutur dan pengguna bahasa Melayu. Pengamal-pengamal media perlu turut
bekerjasama memartabatkan bahasa Melayu yang bermutu tinggi.
DBP juga perlu diberi kuasa undang-undang untuk menegur dan mengambil
tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan bahasa.
Bagi syarikat-syarikat penerbitan majalah pula hendaklah mewujudkan satu biro
khas berkaitan dengan bahasa baku agar makalah yang diterbitkan diedit dan
mengikut bahasa baku yang betul.
Semoga dengan langkah-langkah ini, kerancuan bahasa Melayu
dapat ditangani dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu akan lebih mantap.

Faktor-faktor yang mengundang kesilapan dalam penggunaan bahasa antaranya:


i. Faktor dialek
ii. Faktor pengaruh media
iii. Faktor pengaruh bahasa lain
iv. Faktor pencemuhan
v. Faktor bahasa slanga
vi. Faktor keanekaan latar belakang
vii. Faktor kurang pemahaman tatabahasa
viii. Faktor pengaruh bahasa iklan
Faktor pertama pengaruh dialek. Dialek menurut Hartmab dan Stork (1972), ialah
sejenis kelainan bahasa yang berbeza daripada segi sebutan, tatabahasa dan kosa
kata daripada bahasa standard. Pengaruh bahasa dialek begitu menebal
mempengaruhi

sistem

bunyi.

Bahasa

dialek

itu

mempengaruhi

penulisan

terutamanya murid-murid di pantai timur. Bahasa dialek sebenarnya ialah tradisi


lisan tempatan. Apabila murid-murid bertutur menggunakan bahasa dialek, maka
Page 30

BMK3043 - Seni Mengarang

bukan ayat lengkap yang dipertuturkan tetapi frasa dan klausa atau struktur ayat
yang hanya difahami oleh penutur asal dari daerah dialek yang sama. Berikut ialah
beberapa contoh ayat yang biasa digunakan oleh penutur di Terengganu.
Contoh 7. Ali menangkap ikang.
Contoh 8. Adik melukis bulang.
Contoh ayat 7 dan 8 adalah ayat lengkap tetapi penggunaan perkataan ikan dan
bulan dieja mengikut sebutan dialek yang menyebabkan kesalahan ejaan.
Contoh 9. Ambo suka makan di kedai bersih. Demo lagu mano? Ayat betul: Saya
suka makan di kedai bersih? Awak macam mana?
Contoh 10. Cakna pendidikan Kelantan tersohor. Di dalam Kamus Dewan perkataan
cakna bermaksud ambil berat atau ambil tahu tetapi jarang digunakan dan
menjadikan ayat tersebut janggal bagi masyarakat negeri lain. Ayat tersebut boleh
diperbaiki menjadi Ibu bapa harus cakna pelajaran anak supaya Kelantan tersohor
dalam bidang pendidikan.
Contoh 11. Maghi pakat gi jale. Maksud ayat: Jom kita pergi melancong.
Contoh 12. Sudoh slaluh. Ayat tersebut bermaksud siap dengan segera.
Contoh ayat 9 hingga 12 adalah salah jika dinilai daripada sudut penggunaan
perkataan yang dientrikan dalam kamus. Papan tanda dan kain rentang yang
dipamerkan membuktikan bahawa bahasa dialek ini diterima pakai di negeri atau
daerah tertentu. Persoalannya, siapakah yang harus dipersalahkan? Adakah kita
perlu mengorbankan kedaulatan bahasa Melayu demi menaikkan taraf bahasa
daerah? Umum mengetahui terdapat banyak bahasa dialek tetapi hanya bahasa
Melayu Baku ditetapkan untuk dijadikan bentuk bahasa rasmi. Bahasa dialek
memberi maksud berbeza yang sukar ditafsirkan.
Contoh 13. Sudah banyak kali saya bilang sama dia.
Contoh 14. Mama saya belum pulang lagi.
Contoh 15. Saya akan pulang jam tiga.
Perkataan bilang dalam ayat 13 bermaksud memberitahu. Mama dalam ayat 14
merujuk kepada ibu atau emak di sabah tetapi tidak diterima dalam bahasa Melayu
Page 31

BMK3043 - Seni Mengarang

kerana kata mama sebenarnya mengikut Kamus Dewan ialah bahasa percakapan
bagi kata ibu. Kata jam di dalam ayat 15, merujuk Kamus Dewan edisi keempat
adalah sejenis alat untuk menunjukkan waktu. Kata jam biasanya diganti dengan
pukul yang lebih jelas merujuk kepada waktu. Dalam bahasa Melayu, kata jamban
membawa makna tempat membuang air atau tandas tetapi dalam dialek Pahang
membawa maksud tempat mandi atau basuh kain. Di Kelantan dan Terengganu
dialeknya lebih sukar difahami. Contohnya kata bidas bererti memantul menurut
Kamus Dewan tetapi membawa maksud lastik mengikut fahaman dialek masyarakat
di negeri tersebut. Kata bahang yang bermaksud hawa panas akan berubah maksud
menjadi bahagian, hal dan kepunyaan mengikut maksud dialek Perak. Rumusan
daripada contoh di atas dapat disimpulkan bahawa pengguna kata dialek
mendukung maksudnya sendiri yang tidak difahami oleh masyarakat luar
lingkungannya dan membawa maksud berbeza daripada maksud yang terdapat di
dalam Kamus Dewan. Ini menimbulkan banyak kekeliruan dan kesalahan
penggunaan kata bahasa Melayu. Faktor kedua, pengaruh media. Memang tidak
dapat dinafikan bahawa media elektronik seperti radio dan televisyen, memainkan
peranan penting dalam perkembangan bahasa terutamanya kanak-kanak. Melalui
radio dan televisyen, mereka mempelajari aspek bahasa seperti sebutan,
perbendaharaan kata, intonasi dan sebagainya. Bunyi vokal dan konsonan dalam
perkataan perlu dibunyikan dengan betul kerana jika tidak, akan timbul masalah. Di
dalam bahasa Melayu banyak perkataan yang akan bertukar maksud jika salah
sebutannya. Misalnya tempoh dengan tempuh, dadah dengan dada, marah dengan
mara, belot dengan belut, masakan dengan masakkan, mengubah dengan
menggubah atau tumbuk dengan tembok. Salah sebutan akan merubah maksud
yang ingin disampaikan. Hal ini terjadi terutamanya bagi penutur bukan Melayu.
Selain itu, terdapat juga kesalahan pengulangan kata jamak seperti mereka menjadi
mereka-mereka atau para penulis menjadi para penulis-penulis. Kesalahan bahasa
yang dilakukan oleh media turut menjadi ikutan khususnya bagi mereka yang tidak
mendalami tatabahasa. Kadangkala pengguna bahasa Melayu, termasuk pelajar
masih meyakini tatabahasa dan ejaan yang digunakan oleh media meskipun salah.
Contohnya:
Contoh 16. Van yang mereka naiki telah terbabas.
Page 32

BMK3043 - Seni Mengarang

Contoh 17. Alya melaporkan dari Johor.


Contoh 18. Lain-lain perkara akan dibincangkan kemudian.
Contoh 19.Usaha memperluaskan jalan sedang dijalankan.
Contoh 20. Bagaimanapun ada perkara yang tidak jelas yang mana ramai orang
tidak mengetahuinya.
Bagi ayat 16 dianggap tidak menepati struktur ayat pasif kata ganti nama diri ketiga.
Kesalahan di dalam ayat 17, Kata kerja transitif hendaklah diikuti oleh objek. Bagi
ayat 18 berlaku kesalahan hukum D-M. Bagi ayat 19, berlaku kesalahan kerana
penggunaan apitan memper.. kan pada kata adjektif. Ayat 20 yang tertulis pada
akhbar Harian Metro 23 Januari , yang mana adalah terjemahan terus which dalam
bahasa Inggeris. Pihak media massa sepatutnya lebih prihatin mengelak daripada
melakukan kesalahan bahasa. Media perlu memainkan peranan mengetengahkan
sesuatu kosa kata baharu dan menggunakan ayat yang betul untuk dimanfaatkan
oleh pengguna. Faktor ketiga, pengaruh bahasa lain. Kesalahan bahasa turut
berpunca daripada pengaruh bahasa Inggeris. Hal ini berlaku kerana sesetengah
anggota masyarakat yang menguasai bahasa Inggeris kadangkala cenderung untuk
menggunakan bahasa Melayu menurut peraturan bahasa Inggeris. Sebagai contoh
penggunaan di mana (where) dan yang mana (which) sebagai kata hubung dalam
ayat begitu meluas seolah-olah diterima dalam bahasa Melayu. Malah golongan
intelektual dan individu yang dianggap berpengetahuan dalam bahasa Melayu turut
mengamalkan kesalahan tersebut. Demikian juga penggunaan frasa yang tidak
mematuhi hukum D-M, misalnya lain-lain hal dan mini maraton. Pengaruh bahasa
Inggeris juga sering dicampur aduk dalam bahasa Melayu sedangkan istilah tersebut
telah sedia ada dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, ori (asli atau tulen), live
(langsung atau terus), breakfast (sarapan), lunch (makan tengah hari) dan dinner
(makan malam). Kita bangga jika bangsa Malaysia boleh berbahasa Inggeris tetapi
janganlah menggunakan bahasa rojak sesuka hati yang merosakkan imej bahasa
kebangsaan.

Sesetengah

orang

pula

sukar

menyebut

sesuatu

perkataan

berdasarkan sebutan yang diseragamkan, terutamanya bagi perkataan pinjaman


daripada bahasa Inggeris. Oleh sebab itu, masih banyak orang menyebut perkataan
tertentu seperti sebutan Inggeris walaupun dieja dalam bahasa Melayu. Misalnya,
struktur (structure), aktif (active),dan psikologi (psychology). Amalan demikian akan
Page 33

BMK3043 - Seni Mengarang

menjadi ikutan generasi baharu. Kesalahan ejaan pasti berlaku jika salah sebutan.
Misalnya, agenda dieja ajenda, unit dieja yunit dan teknologi dieja teknoloji.
Penguasaan bahasa Inggeris memang perlu dalam era globalisasi. Namun
mengagung-agungkan bahasa Inggeris akan menyukarkan usaha untuk mengatasi
masalah kesalahan bahasa yang kerap berlaku. Penggunaan bahasa campuran
atau rojak dalam pelbagai situasi termasuklah situasi rasmi menyebabkan
kekeliruan. Selain pengaruh bahasa Inggeris, kesalahan bahasa juga sering berlaku
akibat pengaruh bahasa Cina dan India. Antara ayat yang sering kita dengar seperti:
Contoh 21. Jangan takut menderma dara (darah).
Contoh 22. Ramai pelajar sekarang yang ditangkap menghisap dada (dadah).
Contoh 23. Jangan mara-mara (marah-marah), nanti cepat tua.
Contoh 24. Saya mahu membeli telo (telur).
Penggunaan kata lain seperti senarai disebut senarai, cendekiawan disebut can-diakawan dan pengarah disebut pen-ga-rah. Pada kain rentang dan papan tanda
gambar 2,4 dan 5 terdapat kesilapan ejaan seperti salapan (sarapan), negera
(nagara) dan memjual (menjual). Kesalahan ejaan sebegini kerap berlaku kerana
dieja mengikut bahasa Cina. Campur aduk penggunaan bahasa Inggeris dan
bahasa Melayu juga dapat dilihat. Contohnya bagi perkataan tingkat 2 dan floor 2,
plumber paip air & tandas dan lori sewa 24 hour dalam gambar 1, 3 dan 6. Faktor
keempat, pencemuhan. Pencemuhan menggunakan bahasa kasar dan lucah
semakin mendapat tempat terutama dalam kalangan muda-mudi tanpa mengira
kaum. Penggunaan bahasa ini sering kedengaran melalui lagu terutama muzik rap.
Lagu

adalah

cabang

seni.

Penggunaan

perkataan

lucah

bukan

sahaja

mencemarkan bahasa dan bangsa Melayu tetapi membunuh nilai seni budaya.
Apabila berlaku perkara yang tidak diingini, luahan nama Allah sering kedengaran.
Bahasa kesat biasanya digunakan untuk meluahkan emosi berang atau ingin
bergurau. Kehalusan budaya bangsa akan lenyap jika budaya seperti ini yang
dijunjung. Kesedaran terhadap hala tuju bahasa amat penting dan kehadiran unsur
tertentu perlu dihindari demi memartabatkan bahasa dan mempertahankan tamadun
budaya bangsa Malaysia. Faktor kelima, bahasa slanga. Bahasa slanga adalah
kelainan bahasa yang dicirikan oleh kosa kata yang baru digubal dan cepat berubah.
Misalnya bahasa pelajar di universiti dan golongan muda mempunyai slanga
Page 34

BMK3043 - Seni Mengarang

tersendiri semasa bertutur dan ada kalanya kita sebagai golongan dewasa tidak
memahami apa-apa yang diperkatakan oleh mereka. Penggunaan bahasa slanga
atau frasa seperti very fantastic di saluran Astro, jika dibiarkan tanpa teguran akan
menjadi sebati dengan bahasa Melayu. Ini akan mengancam bahasa kerana
bermula dengan perkataan slanga lama kelamaan diterima oleh semua masyarakat.
Contoh lain perkataan gay, sekitar 1960-an digunakan tanpa sebarang masalah.
Namun begitu sekarang perkataan itu akan membawa erti yang agak negatif iaitu
orang

yang

homoseksual.

Sistem

pesanan

ringkas

(SMS)

yang

banyak

meringkaskan perkataan hakikatnya merosakkan bahasa jika tidak dipantau


penggunaannya dan dipraktikkan dalam situasi formal. Perkataan yang digunakan
juga sama seperti bahasa slanga yang sering berubah mengikut peredaran zaman.
Dahulu kita menggunakan perkataan kekasih, kini pelbagai perkataan baharu
digunakan seperti makwe, cewek dan awek. Namun maksudnya masih sama. Ko
pula digunakan untuk awak dan gua untuk saya.. Faktor keenam keanekaan latar
belakang. Keanekaan latar belakang ialah warisan kita yang terdiri daripada
berbilang kaum, agama dan kebudayaan. Ini merupakan keunikan bangsa Malaysia
tetapi jika dilihat dari satu sudut yang lain, hal tersebut merupakan masalah dan
cabaran untuk memastikan semua bangsa dapat menguasai dan menggunakan
bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dengan betul. Di peringkat awal iaitu
melalui pembelajaran di sekolah dapat dikesan kesalahan berlaku dalam semua
bidang kemahiran bahasa dan aspek bahasa. Gangguan bahasa ibunda berlaku
kerana penggunaan bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Jawa, bahasa Inggeris dan
lain-lain sejak kecil. Gangguan sistem bunyi bahasa ibunda mereka boleh
menyebabkan kesukaran dalam aspek sebutan dan intonasi bahasa Melayu yang
dipelajari sebagai bahasa kedua. Masalah ini pernah dibicarakan oleh Jack C
Richards (1980) sebagai masalah antara bahasa atau interlanguage problems.
Bagi kaum Cina, masalah sebutan dan intonasi berlaku apabila bertutur dalam
bahasa Melayu. Masalah ini boleh didengar di kelas, kedai, di pasar atau 288
melalui media elektronik seperti radio atau televisyen. Yang berikut adalah
sebahagian contoh kesalahan sebutan yang kerap dilakukan oleh penutur Cina.
Semua pihak tidak menyangkal kepentingan tatabahasa dan sistem ejaan sesuatu
bahasa, tetapi penguasaan bahasa Melayu di negara ini masih kurang memuaskan.
Jika dilihat dengan teliti aspek tatabahasa bahasa Melayu memang sukar dikuasai
Page 35

BMK3043 - Seni Mengarang

dan perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Faktor kelapan, laras iklan.
Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu produk atau perkhidmatan kepada
pengguna. Penguasaan bahasa merupakan komponen penting dalam sesebuah
iklan kerana tanpa bahasa sesebuah iklan tidak mungkin terhasil. Penggunaan
bahasa dalam iklan memberi pengaruh yang besar kepada pengguna dan sebagai
pengguna kita sepatutnya berupaya memahami tugas penulis iklan di ruangan
sempit. Contohnya slogan sehingga menjilat jari. Umum mengetahui slogan
tersebut digunakan oleh Kentucky Fried Chicken sebagai usaha melariskan jualan.
Penghargaan seharusnya diberi kepada penulis yang kreatif dan berusaha
menggunakan bahasa Melayu. Gaya penulisan iklan menitikberatkan bahasa yang
betul dan gramatis. Namun ramai penulis yang gagal memastikan ayat yang ditulis
betul

tatabahasanya.

Salah

guna

bahasa

iklan

berlaku

kononnya

untuk

menyesuaikan bahasa yang digunakan masyarakat semasa bertutur iaitu mengikut


kesesuaian taburan demografinya. Contohnya menyerapkan bahasa slanga
golongan remaja dalam iklan. Bahasa Melayu standard dan formal dianggap kaku
dan ini berbeza dengan kehendak DBP. Iklan bertujuan untuk memudahkan
pemahaman dan ayat yang tergantung dalam iklan hanyalah taktik untuk menarik
perhatian

masyarakat.

DBP sepatutnya

dapat

bekerjasama

dengan

pihak

pengiklanan untuk memastikan bukan sahaja keuntungan yang terhasil tetapi juga
dapat memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang pengiklanan.
RUJUKAN
Asmah Haji Omar (2006). Panduan Wacana Akademik: Teori dan Penerapan. Kuala
Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ismail Ahmad (1992). Keterampilan menulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Kamus Linguistik (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kridalaksana, Harimurti (1984). Kamus linguistik (Edisi kedua). Jakarta: Penerbit PT
Gramedia.
Kamsiah H. Abdullah (1993). Karangan naratif dan laporan-satu kajian tentang matlamat
Page 36

BMK3043 - Seni Mengarang

fungsional dan prestasi murid-murid sekolah menengah di Singapura. Jurnal Dewan


Bahasa.37(6),484-493.
Rahman Shaari (1993). Memahami gaya bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Page 37