Anda di halaman 1dari 17

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DARULAMAN

05100 ALOR SETAR, KEDAH.


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 1 - TAHUN 2014
NAMA GURU : PN. ARNI BINTI MD ARIFF
Minggu

Tajuk

1/2

1. Nombor Bulat

TING : 1BIRU / 1HIJAU


Obj Pembelajaran

Murid akan diajar untuk:

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk:

1.1 Memahami konsep nombor


bulat

i. Membilang, membaca dan menulis


nombor bulat.
ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai
setiap digit dalam nombor bulat.
iii. Membundarkan nombor bulat

1.2 Melakukan pengiraan yang


melibatkan penambahan dan
penolakan nombor bulat untuk
menyelesaikan masalah.

i. Menambah nombor bulat.


ii. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan penambahan nombor
bulat.
iii. Menolak nombor bulat.
iv. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan penolakan nombor bulat.

1.3 Melakukan pengiraan yang


melibatkan pendaraban dan
pembahagian nombor bulat
untuk menyelesaikan masalah.

i. Mendarab dua atau lebih nombor


bulat.
ii. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan pendaraban nombor
bulat.
iii. Membahagi suatu nombor bulat
dengan suatu nombor bulat yang
lebih kecil.
iv. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan pembahagian nombor
bulat.

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
1.4 Melakukan pengiraan yang
melibatkan gabungan operasi
tambah, tolak, darab dan
bahagi nombor bulat untuk
menyelesaikan masalah.

2. Urutan Dan
Pola Nombor

2.1 Mengenal dan melanjutkan


urutan dan pola nombor yang
terbentuk dengan membilang
secara menaik dan secara
menurun dalam selang pelbagai
saiz.

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk:
i. Melakukan pengiraan yang
melibatkan sebarang gabungan
operasi tambah, tolak, darab dan
bahagi nombor bulat termasuk
menggunakan tanda kurung.
ii. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan gabungan operasi
tambah, tolak, darab dan bahagi
nombor bulat termasuk penggunaan
tanda kurung.
i. Menerangkan pola bagi satu urutan
nombor yang diberi.
ii. Melanjutkan urutan nombor.
iii. Melengkapkan sebutan dalam urutan
nombor yang diberi.
iv. Membina urutan nombor berdasarkan
pola yang diberi.

2.2 Mengenal nombor genap dan


nombor ganjil dan membuat
pernyataan umum berkenaan
dengan nombor tersebut

i. Mengenal pasti dan menghuraikan


nombor genap dan nombor ganjil.
ii. Membuat pernyataan umum
berkenaan dengan nombor genap
dan nombor ganjil.

2.3 Memahami ciri-ciri nombor


perdana.

i. Mengenal pasti ciri-ciri nombor


perdana.
ii. Menentukan sama ada nombor yang
diberi adalah nombor perdana.
iii. Menentukan kesemua nombor
perdana yang kurang daripada 100.

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk:

2.4 Memahami ciri-ciri dan


menggunakan pengetahuan
tentang faktor bagi nombor
bulat.

i. Menyenaraikan faktor-faktor bagi


suatu nombor bulat.
ii. Menentukan sama ada suatu nombor
adalah faktor bagi suatu nombor
bulat yang lain.

2.5 Memahami ciri-ciri dan


menggunakan pengetahuan
tentang faktor perdana bagi
nombor bulat.

i. Mengenal pasti faktor-faktor perdana


daripada senarai faktor-faktor.
ii. Mencari faktor-faktor perdana bagi
nombor bulat.
iii. Menentukan sama ada suatu nombor
adalah faktor perdana bagi suatu
nombor bulat yang lain.

2.6 Memahami dan menggunakan


pengetahuan gandaan bagi
nombor bulat.

i. Menyenaraikan gandaan bagi


nombor bulat.
ii. Menentukan sama ada suatu nombor
adalah gandaan bagi suatu nombor
yang lain.

2.7 Memahami ciri-ciri dan


menggunakan pengetahuan
tentang gandaan sepunya dan
Gandaan Sepunya Terkecil
(GSTK) suatu nombor bulat.

i. Mencari gandaan sepunya bagi dua


atau tiga nombor bulat.
ii. Menentukan sama ada satu nombor
adalah gandaan sepunya bagi dua
atau tiga nombor yang diberi.
iii. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga
nombor yang diberi.

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:

3. Pecahan

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk:

2.8 Memahami dan


menggunakan pengetahuan
faktor sepunya dan Faktor
Sepunya Terbesar (FSTB) suatu
nombor bulat.

i. Mencari faktor sepunya bagi dua


atau tiga nombor bulat.
ii. Menentukan sama ada suatu
nombor adalah faktor sepunya bagi
dua atau tiga nombor bulat yang
diberi.
iii. Menentukan FSTB bagi dua atau tiga
nombor yang diberi.

3.1 Memahami dan


menggunakan pengetahuan
tentang pecahan sebagai
nombor yang mewakili
sebahagian daripada
keseluruhan.

i. Menyebut suatu pecahan.


ii. Menerangkan pecahan sebagai
sebahagian daripada keseluruhan.
iii. Mewakilkan suatu pecahan dengan
gambar rajah.
iv. Menulis pecahan berdasarkan
gambar rajah yang diberi.

3.2 Memahami dan


menggunakan pengetahuan
tentang pecahan setara.

i. Mencari pecahan setara bagi


pecahan yang diberi.
ii. Menentukan sama ada dua
pecahan yang diberi adalah setara.
iii. Membandingkan nilai bagi dua
pecahan yang diberi.
iv. Menyusun pecahan dalam tertib
menaik dan menurun.
v. Mempermudahkan suatu pecahan
kepada sebutan terendah.

Catatan

Minggu
9

Tajuk

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
3.3 Memahami konsep
nombor bercampur dan
perwakilannya

3.4 Memahami konsep pecahan


wajar dan pecahan tak wajar.

10

3.5 Memahami konsep


penambahan dan penolakan
pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk:
i. Mengenal nombor bercampur.
ii. Mewakilkan suatu nombor
bercampur dengan gambar rajah.
iii. Menulis suatu nombor bercampur
berdasarkan gambar rajah yang
diberi.
iv. Membanding dan menyusun
nombor bercampur pada garis
nombor.
i. Mengenal pecahan wajar dan
pecahan tak wajar daripada
pecahan yang diberi.
ii. Menukar nombor bercampur
kepada pecahan tak wajar.
iii. Menukar pecahan tak wajar
kepada nombor bercampur.
i. Melakukan penambahan
melibatkan:
a) Pecahan dengan penyebut
yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut
yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor
bercampur.
e) Nombor bercampur.

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
ii. Melakukan penolakan melibatkan:
a) Pecahan dengan penyebut
yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut
yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor
bercampur.
e) Nombor bercampur.
iii. Menyelesaikan masalah melibatkan
gabungan operasi penambahan
dan penolakan pecahan

11

Murid akan diajar untuk:


3.6 Memahami konsep
pendaraban dan
pembahagian pecahan
untuk menyelesaikan
masalah.

Murid akan dapat untuk:


i. Mendarab:
a) Nombor bulat dengan pecahan
atau nombor bercampur.
b) Pecahan dengan nombor bulat.
c) Pecahan dengan pecahan.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan
pendaraban pecahan.
iii. Membahagi:
a) Pecahan dengan nombor bulat.
b) Pecahan dengan pecahan.
c) Nombor bulat dengan pecahan.
d) Nombor bercampur dengan
nombor bercampur.
iv. Menyelesaikan masalah melibatkan
pembahagian pecahan

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

UJIAN 1 ( 11 MAC 13 MAC 2014 )


12

3.7 Melakukan pengiraan


melibatkan gabungan operasi
penambahan, penolakan,
pendarabaan dan
pembahagian pecahan
untuk menyelesaikan
masalah.

i. Melakukan pengiraan melibatkan


gabungan operasi penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian pecahan termasuk
penggunaan tanda kurung.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan
gabungan operasi penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian pecahan termasuk
penggunaan tanda kurung.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 21 MAC - 29 MAC 2014 )


13

4. Perpuluhan

Murid akan diajar untuk:


4.1 Memahami hubungan antara
perpuluhan dan pecahan.

Murid akan dapat untuk:


i. Mewakilkan pecahan

dan

sebagai perpuluhan dan begitu


juga sebaliknya.
ii. Mewakilkan pecahan dengan
penyebut 10, 100 dan 1000 sebagai
perpuluhan.
iii. Membaca dan menulis perpuluhan
sehingga perseribu.
iv. Menukar pecahan kepada
perpuluhan dan begitu juga
sebaliknya.

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:

14

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk:

4.2 Memahami konsep nilai


tempat dan nilai setiap digit
dalam perpuluhan.

i. Menyatakan nilai tempat dan nilai


bagi setiap digit dalam perpuluhan.
ii. Membandingkan dua nilai
perpuluhan yang diberi.
iii. Menyusun perpuluhan dalam tertib
menaik dan menurun.
iv. Membundarkan perpuluhan
kepada nombor bulat yang
terhampir atau sehingga kepada
tiga tempat perpuluhan.

4.3 Memahami konsep


penambahan dan penolakan
perpuluhan untuk
menyelesaikan masalah.

i. Menambah perpuluhan.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan
penambahan perpuluhan.
iii. Menolak perpuluhan.
i. Menyelesaikan masalah melibatkan
penolakan perpuluhan.

4.4 Memahami konsep


pendaraban dan
pembahagian perpuluhan
untuk menyelesaikan
masalah.

i. Mendarab dua atau lebih


perpuluhan.
ii. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan pendaraban
perpuluhan.
iii. Membahagi:
a) Perpuluhan dengan nombor
bulat.
b) Perpuluhan dengan perpuluhan.
c) Perpuluhan dengan pecahan.
iv. Menyelesaikan masalah melibatkan
pembahagian perpuluhan.

Catatan

Minggu

Tajuk

15

16

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:

5. Peratusan

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk:

4.5 Melakukan pengiraan


melibatkan gabungan operasi
penambahan, penolakan,
pendaraban, dan
pembahagian perpuluhan
untuk menyelesaikan
masalah.

i. Melakukan pengiraan melibatkan


gabungan operasi penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian perpuluhan,
termasuk penggunaan tanda
kurung.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan
gabungan operasi penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian perpuluhan,
termasuk penggunaan tanda
kurung

5.1 Memahami konsep peratusan


dan hubungan antara
peratusan dengan pecahan
atau perpuluhan.

i. Menyatakan peratusan sebagai


bilangan bahagian daripada setiap
100 bahagian.
ii. Menukarkan pecahan dan
perpuluhan kepada peratusan dan
begitu juga sebaliknya.

5.2 Melakukan pengiraan dan


menyelesaikan masalah
melibatkan peratusan.

i. Mencari suatu nilai apabila diberi


peratusan nilai tersebut dan nilai
keseluruhan.
ii. Mencari peratusan suatu nilai
apabila diberi nilai tersebut dan nilai
keseluruhan.
iii. Mencari nilai keseluruhan apabila
diberi nilai sebahagian dan
peratusan bahagiannya.
iv. Mencari peratusan bagi suatu
kenaikan atau penurunan .
v. Menyelesaikan masalah melibatkan
peratusan.

Catatan

Minggu
17

Tajuk
6. Integer

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
6.1 Memahami dan
menggunakan pengetahuan
integer.

6.2 Melakukan pengiraan


melibatkan penambahan
dan penolakan integer untuk
menyelesaikan masalah.

18

7. Ungkapan
Algebra

Hasil Pembelajaran
i. Membaca dan menulis integer.
Mewakilkan integer pada garis
nombor.
ii. Membandingkan nilai dua integer.
iii. Menyusun integer dalam urutan.
iv. Menulis nombor positif atau nombor
negatif untuk mewakilkan kata
huraian.
i. Menambah integer.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan
penambahan integer.
iii. Menolak integer.
iv. Menyelesaikan masalah melibatkan
penolakan integer.

7.1 Memahami konsep


pembolehubah.

i.

Menggunakan huruf untuk mewakili


pembolehubah.
ii. Mengenal pasti pembolehubah
dalam situasi yang diberi.

7.2 Memahami konsep sebutan


algebra

i. Mengenal pasti sebutan algebra


dalam satu pembolehubah.
ii. Mengenal pasti pekali bagi sebutan
algebra dalam satu pembolehubah
yang diberi.
iii. Mengenal pasti sebutan serupa dan
sebutan tak serupa bagi suatu
sebutan algebra dalam satu
pembolehubah.
iv. Menyatakan sebutan serupa bagi
suatu sebutan yang diberi.

Catatan

Minggu
19
&
20

Tajuk

Obj Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (11 MEI 22 MEI 2014)

21

Murid akan diajar untuk :


7.3 Memahami konsep ungkapan
algebra

Murid akan dapat :


i. Mengenal ungkapan algebra.
ii. Menentukan bilangan sebutan dalam
ungkapan algebra yang diberi.
iii. Memudahkan ungkapan algebra
dengan menggabungkan sebutan
serupa.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 27 MEI 14 JUN 2014)


22

23

8. Ukuran Asas

8.1 Memahami konsep panjang


untuk menyelesaikanmasalah.

i. Mengukur panjang objek.


ii. Menukar unit metrik ukuran panjang
(mm, cm, m dan km).
iii. Menganggar panjang objek dalam
unit yang sesuai.
iv. Menggunakan operasi asas aritmetik
untuk menyelesaikan masalah yang
melibatkan panjang.

8.2 Memahami konsep jisim untuk


menyelesaikan masalah

i. Mengukur jisim objek.


ii. Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg,
tan).
iii. Menganggar jisim suatu objek dalam
unit yang sesuai.
iv. Menggunakan operasi asas aritmetik
untuk menyelesaikan masalah yang
melibatkan jisim.

Catatan

Minggu

Tajuk

24

Murid akan diajar untuk :

25

26/27

Obj Pembelajaran

9. Sudut Dan
Garis

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk :

8.3 Memahami konsep masa


dalam saat, minit, jam, hari,
minggu, bulan dan tahun.

i. Menentukan ukuran masa yang sesuai


bagi peristiwa tertentu.
ii. Menukar unit ukuran masa (saat, minit,
jam, hari, minggu, bulan dan tahun).
iii. Menganggar jangka masa suatu
peristiwa.
iv. Menggunakan operasi asas aritmetik
untuk menyelesaikan masalah yang
melibatkan masa.

8.4 Memahami dan


menggunakan waktu dalam
sistem dua belas jam dan
sistem dua puluh empat jam
untuk menyelesaikan
masalah.

i. Membaca dan menulis waktu dalam


sistem dua belas jam.
ii. Membaca dan menulis waktu dalam
sistem dua puluh empat jam.
iii. Menukar waktu dalam sistem dua
belas jam kepada sistem dua puluh
empat jam dan begitu juga
sebaliknya.
iv. Menentukan tempoh masa antara
dua waktu yang diberi.
v. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan waktu

9.1 Memahami konsep sudut.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Mengenal sudut.
Menanda dan melabel sudut.
Mengukur sudut dengan protraktor.
Melukis sudut dengan protraktor.
Mengenal, membanding dan
mengelaskan sudut sebagai tirus,
tegak, cakah dan refleks.

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
vi. Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan
refleks dengan protraktor.
vii. Menentusahkan bahawa sudut pada
garis lurus bersamaan dengan 180.
viii. Menentusahkan bahawa sudut yang
dihasilkan oleh satu putaran lengkap
ialah 360.

28

29

10. Poligon

9.2 Memahami konsep garis


selari dan garis serenjang

i. Mengenal pasti garis selari.


ii. Mengenal pasti garis serenjang.
iii. Menyatakan bahawa sudut yang
terbentuk daripada garis serenjang
ialah 90.

10.1.

Memahami konsep
poligon

i. Mengenal poligon
ii. Menamakan poligon (segitiga, sisi
empat, pentagon, heksagon,
heptagon dan oktagon).
iii. Menentukan bilangan sisi, bucu dan
pepenjuru poligon yang diberi.
iv. Melakar poligon.

10.2.

Memahami konsep simetri

i. Menentukan dan melukis paksi simetri


suatu bentuk.
ii. Melengkapkan suatu bentuk apabila
paksi simetri dan sebahagian
daripada bentuk tersebut diberi.
iii. Melukis corak menggunakan konsep
simetri.

Catatan

Minggu

Tajuk

Obj Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

30/31

10.3.

Mengenal pasti dan


menggunakan ciri
geometri segitiga untuk
menyelesaikan masalah.

i. Menentukan dan melukis garis


simetri bagi segitiga yang diberi.
ii. Melukis segitiga menggunakan
protraktor dan pembaris.
iii. Menyatakan ciri geometri segitiga
yang berlainan jenis dan
menamakan segitiga tersebut.
iv. Menentukan bahawa hasil tambah
sudut-sudut pedalaman suatu
segitiga ialah 180.
v. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan segitiga

32

10.4.

Mengenal pasti dan


menggunakan ciri
geometri segitiga untuk
menyelesaikan masalah.

i. Menentukan dan melukis garis simetri


bagi sisi empat yang diberi.
ii. Melukis suatu sisi empat
menggunakan protraktor dan
pembaris.
iii. Menyatakan ciri geometri sisi empat
yang berlainan jenis dan
menamakan sisi empat tersebut.
iv. Menentukan bahawa hasil tambah
sudut-sudut pedalaman suatu sisi
empat ialah 360.
v. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sisi empat.

Catatan

Minggu

Tajuk

33

11. Perimeter dan


Luas

Obj Pembelajaran
Murid akan diajar untuk :
12.1. Memahami konsep
perimeter untuk
menyelesaikan masalah.

12.2. Memahami konsep luas


segiempat tepat untuk
menyelesaikan masalah.

34

12.3. Memahami konsep luas


segitiga, segiempat selari
dan trapezium untuk
menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat untuk :
i. Mengenal pasti perimeter suatu
kawasan.
ii. Menentukan perimeter kawasan
yang dilingkungi garis lurus.
iii. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan perimeter

i. Menganggar luas suatu bentuk.


ii. Menentukan luas segiempat tepat.
iii. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan luas.
i. Mengenal pasti tinggi dan tapak
segitiga, segiempat selari dan
trapezium.
ii. Menentukan luas segitiga, segiempat
selari dan trapezium.
iii. Menentukan luas rajah yang terdiri
daripada segitiga, segiempat tepat,
segiempat selari atau trapezium.
iv. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan luas segitiga, segiempat
tepat, segiempat selari dan
trapezium.

Catatan

Minggu

Tajuk
12. Pepejal
geometri

Obj Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

12.1. Memahami ciri geometri


kubus dan kuboid.

i. Mengenal pasti pepejal geometri.


ii. Menyatakan ciri geometri kubus dan
kuboid.
iii. Melukis bentangan kubus dan
kuboid pada:
a) Grid segiempat sama,
b) Kertas kosong.
iv. Membina model kubus dan kuboid
dengan:
a) Mencantumkan muka yang
diberi.
b) Melipatkan bentangan yang
diberi.

12.2. Memahami ciri geometri


kubus dan kuboid.

i. Menganggar isi padu kuboid.


ii. Menentukan isi padu kuboid.
iii. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan isi padu kuboid.

Catatan

Minggu/
Tarikh
37
(8 Oktober 12 Oktober)

Bidang
Pembelajara
n/Tajuk

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

12. Pepejal
Geometri

Murid akan diajar


untuk:

Murid akan dapat untuk:

12.2 Memahami
konsep isi padu
kuboid untuk
menyelesaikan
masalah.

iv. Menganggar isi padu


kuboid.
v. Menentukan isi padu
kuboid.
vi. Menyelesaikan masalah
yang melibatkan isi padu
kuboid.

Catatan