Anda di halaman 1dari 4

PELAN OPERASI (1) TENIS

TAHUN 2014
Sekolah

SMK Taman Keramat

Bidang/Unit

Kokurikulum (Sukan & Permainan)

Nama Program

KURSUS SEHARI PENGURUSAN KOKURIKULUM

Objektif

Meningkatkan pencapaian /penyertaan pelajar dalam aktiviti sukan/ permainan dari segi kualiti dan kuantiti

Tempoh

Januari Februari 2014

Kumpulan

Tingkatan 1 Tingkatan 5

Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Suzana bt. Othman (K), guru-guru penasihat tenis, SU Sukan & Permainan dan
SU Kokurikulum
1. Taklimat program pada bulan Januari
2. Kenal pasti pelajar setelah Mesyuarat Agong
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T6, T5)
5. Bahan keperluan fail, bahan bercetak, makanan dan minuman peserta. Jumlah = RM 800.

Kekangan

1. Kekangan masa adalah masalah utama kerana kerap kali hari Sabtu diadakan pelbagai program yang menyukarkan kursus
kejurulatihan diadakan manakala pada hari biasa terdapat beberapa orang guru penasihat dengan pelbagai kelas tambahan.

Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan sendiri oleh GPK Kokurikulum dan SU Sukan & Permainan

Penilaian

1. Walaupun sasaran tidak mencapai tahap yang diinginkan namun para ahli sukan bola baling terutama ahli tertinggi mendapat
sedikit sebanyak ilmu serta kemahiran dalam kemahiran memimpin dan mengendalikan kelab sukan bola sepak

PELAN OPERASI (2) TENIS


TAHUN 2014
Sekolah

SMK Taman Keramat

Bidang/Unit

Kokurikulum (Sukan & Permainan)

Nama Program

SUPER SOFBOL

Objektif

Meningkatkan pencapaian /penyertaan pelajar dalam aktiviti sukan & permainan dari segi kualiti dan
kuantiti
Jan April

Tempoh

Kumpulan Sasaran Tingkatan 1 - Tingkatan 5


Tanggungjawab

Suzana bt. Othman (K), guru-guru penasihat tenis, SU Sukan & Permainan

Proses Kerja

1.
2.
3.
4.

Kekangan

1. Kekangan masa adalah masalah utama kerana kerap kali hari Sabtu diadakan pelbagai program yang menyukarkan kursus
kejurulatihan diadakan manakala pada hari biasa terdapat beberapa orang guru penasihat dengan pelbagai kelas tambahan.

Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan sendiri oleh GPK Kokurikulum dan SU Sukan & Permainan

Penilaian

1. Walaupun sasaran tidak mencapai tahap yang diinginkan namun para ahli terutama ahli tertinggi mendapat sedikit sebanyak
ilmu serta kemahiran dalam permainan tenis

Taklimat program pada Januari


Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti
Bahan keperluan. Jumlah = RM 200.

PELAN OPERASI (3) TENIS


TAHUN 2014
Sekolah

SMK Taman Keramat

Bidang/Unit

Kokurikulum (Sukan & Permainan)

Nama Program

KEM BAKAT KECEMERLANGAN SUKAN

Objektif

Meningkatkan pencapaian /penyertaan pelajar dalam aktiviti sukan & permainan dari segi kualiti dan
kuantiti
Ogos - Oktober 2014

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawab

Tingkatan 1 Tingkatan 4

Proses Kerja

1.
2.
3.
4.
5.

Kekangan

1. Kekangan masa adalah masalah utama kerana kerap kali hari Sabtu diadakan pelbagai program yang menyukarkan kursus
kejurulatihan diadakan manakala pada hari biasa terdapat beberapa orang guru penasihat dengan pelbagai kelas tambahan.

Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan sendiri oleh GPK Kokurikulum dan SU Sukan & Permainan

Penilaian

1. Walaupun sasaran tidak mencapai tahap yang diinginkan namun para ahli terutama ahli tertinggi mendapat sedikit sebanyak
ilmu serta kemahiran dalam sukan tenis

Penambahbaikan

1. Antara penambahbaikan yang perlu dilakukan antaranya memberi buku atau nota panduan dalam meningkatkan kefahaman dan
kemahiran tentang sukan tenis kepada ahli.
2. Menjemput jurulatih dari luar atau guru-guru dari sekolah ini sendiri untuk memberi pendedahan terutama dari segi kemahiran
sukan tenis

Suzana bt. Othman (K), guru-guru penasihat tenis, SU Sukan & Permainan dan SU Kokurikulum
Taklimat program pada Mac 2014
Kenal pasti pelajar
Perbincangan pelaksanaan
Pelaksanaan aktiviti
Bahan keperluan. Jumlah = RM 200.