Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL ST.

JOHN AMBULANS MALAYSIA (SJAM)


TAHUN 2014
NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA

LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

Bidang Keutamaan PPPM


KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah

SMK Taman Keramat

Bidang /Unit

Kokurikulum (ST JOHN AMBULANS MALAYSIA)

Strategi

Bil

Program/Projek

1 KURSUS SEHARI
PENGURUSAN
KOKURIKULUM

Objektif

Meningkatkan
pencapaian
/penyertaan
badan
beruniform
dari segi
kualiti dan
kuantiti

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber

Pen. Kanan
Kokurikulum
S/U
Kokurikulum
Penyelaras
Badan
Uniform

Jan-Februari Kos: RM
800
Sumber :
BKK

KPI

TOV

1 kali setahun
60% murid
dapat
mengendalikan
aktiviti
kokurikulum
dengan baik

Sasaran

Pengerusi,
Naib
Pengerusi,
Setiausaha,
Bendahari,
AJK

PERKHEMAHAN BADAN
2. BERUNIFOM

Pen. Kanan
Meningkatkan Kokurikulum
pencapaian
S/U
/penyertaan Kokurikulum
badan
Penyelaras
beruniform
Badan
dari segi
Uniform
kualiti dan
kuantiti

Ogos

Kos:
RM 4000
Sumber :
BKK

1 kali setahun

April-Mei

Kos:
RM 300
Sumber :
BKK

1 kali setahun

20 orang
60% menguasai
pelajar
Kemahiran
yang
diterapkan

Murid dapat
merasai
pengalaman
berkhemah

3. KURSUS ASAS
KEMAHIRAN
PERTOLONGAN CEMAS

Meningkatkan
pencapaian
/penyertaan
badan
beruniform
dari segi
kualiti dan
kuantiti

Pen. Kanan
Kokurikulum
S/U
Kokurikulum
Penyelaras
Badan
Uniform

60% murid
dapat
memahami
asas
kemahiran
pertolongan
cemas

40 orang
pelajar