Anda di halaman 1dari 4

PELAN OPERASI (1) ST JOHN AMBULANS (SJAM)

TAHUN 2014
Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran

SMK Taman KeramatJADUAL 3


Kokurikulum (Badan Beruniform)
KURSUS SEHARI PENGURUSAN KOKURIKULUM
Meningkatkan pencapaian /penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform dari segi kualiti dan
kuantiti
Januari Februari 2014
Tingkatan 1 Tingkatan 5

Tanggungjawab
Proses Kerja

Normawati bt. Mat Nor@Mohd Nor (K) dan semua guru penasihat SJAM, SU Kokurikulum
1. Taklimat program pada bulan Januari
2. Kenal pasti pelajar setelah Mesyuarat Agong
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Bahan keperluan fail, bahan bercetak, makanan dan minuman peserta. Jumlah = RM 800.

Kekangan

1. Kekangan masa adalah masalah utama kerana kerap kali hari Sabtu diadakan pelbagai program yang menyukarkan kursus
kejurulatihan diadakan manakala pada hari biasa terdapat beberapa orang guru penasihat dengan pelbagai kelas tembahan.

Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan oleh GPK, Setiausaha Badan Beruniform

Penilaian

1. Walaupun sasaran tidak mencapai tahap yang diinginkan namun para ahli persatuan terutama ahli tertinggi mendapat sedikit
sebanyak ilmu serta kemahiran dalam mengendalikan unit SJAM

Penambahbaikan

1. Antara penambahbaikan yang perlu dilakukan antaranya memberi buku atau nota panduan dalam meningkatkan kefahaman dan
kemahiran tentang unit SJAM kepada semua ahli terutama AJK Tertinggi
2. Menjemput jurulatih dari luar atau guru-guru dari sekolah ini sendiri untuk memberi pendedahan terutama dari segi mengendalikan
aktiviti unit SJAM

PELAN OPERASI (2) ST JOHN AMBULANS (SJAM)


TAHUN 2014
Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK Taman Keramat


Kokurikulum (Badan Beruniform)
PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFOM
Meningkatkan pencapaian /penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform dari segi kualiti dan
kuantiti
Ogos
Tingkatan 1 - Tingkatan 5
Normawati bt. Mat Nor@Mohd Nor (K) dan semua guru penasihat SJAM
1. Taklimat program pada Jun
2. Melawat tapak perkhemahan dan Pendaftaran penyertaan.
3. Perbincangan pelaksanaan dan permohonan kelulusan ke PPD Gombak.
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T6, T5)
5. Bahan keperluan fail, bahan bercetak, makanan dan minuman peserta. Jumlah = RM 4000.

Kekangan

1. Sikap segelintir pelajar yang kurang berminat menyertai pertandingan pertandingan yang diadakan.
2. Tidak semua pelajar yang melibatkan diri. Sering kali pelajar yang sama mengambil bahagian dalam setiap acara.
3. Kekangan masa kerana sering bertembung dengan pelbagai program sekolah yang lain menyebabkan sukar untuk melibatkan semua
pelajar.

Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan oleh GPK, Setiausaha Badan Beruniform

Penilaian

1. Peratus penglibatan pelajar masih tidak memuaskan iaitu hanya 30%.

Penambahbaikan

1. Aktiviti serta perjalanan perkhemahan akan cuba diperbaiki. Guru-guru penasihat perlu berkempen dan memberi motivasi agar lebih ramai pelajar
berminat menyertai aktiviti perkhemahan yang diadakan.

PELAN OPERASI (3) ST JOHN AMBULANS (SJAM)


TAHUN 2014
Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK Taman Keramat


Kokurikulum (Badan Beruniform)
KURSUS ASAS KAWAD KAKI
Meningkatkan pencapaian /penyertaan pelajar dalam aktiviti badan beruniform dari segi kualiti dan
kuantiti
April Mei 2014
Tingkatan 1 Tingkatan 5
Normawati bt. Mat Nor@Mohd Nor (K) dan semua guru penasihat SJAM
1. Taklimat program pada Mac 2014
2. Kenal pasti pelajar
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual T6, T5)
5. Bahan keperluan fail, bahan bercetak, makanan dan minuman peserta. Jumlah = RM 800.

Kekangan

1. Sikap segelintir guru dan pelajar yang kurang berminat mengendalikan atau menyertai pertandingan pertandingan yang diadakan.
2. Tidak semua pelajar yang melibatkan diri. Sering kali pelajar yang sama mengambil bahagian dalam setiap acara.
3. Kekangan masa kerana sering bertembung dengan pelbagai program sekolah yang lain menyebabkan sukar untuk melibatkan semua guru dan
pelajar.

Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan oleh GPK, Setiausaha Badan Beruniform

Penilaian

1. Peratus penglibatan pelajar masih tidak memuaskan iaitu hanya 30%.

Penambahbaikan

1. Perjalanan pertandingan akan cuba diperbaiki. Guru-guru penasihat perlu berkempen dan memberi motivasi agar lebih ramai pelajar berminat
menyertai aktiviti asas kawad kaki yang diadakan.