Anda di halaman 1dari 5

LINA KARTA PREDMETA

1.
2.
3.
4.
5.

Naziv predmeta: Knjievnost za decu


Predava: Jovan Ljutanovi
Broj ESPB bodova: 5
Fond asova: 3+2
Program predavanja po nedeljama:
I.

2 . pr. Nastanak knjige za decu i poeci knjievnosti za decu, Pojam


knjievnosti za decu. 1 . pr.: Poetika knjievnosti za decu: igra i humor.
II.
2 . pr.: Pojam usmene knjievnosti. Usmena knjievnost za decu Osnovne
odlike usmena bajke. 1 . pr.: Primeri iz Srpskih narodnih pripovjedaka V. S.
Karadia: Ba-elik, Bibere.
III.
2 . pr.: Realistino i fantastino u knjievnosti za decu. 1 . pr.: Bajka izmedju
klasine redakcije usmene bajke i autorske bajke: arl Pero, braa Grim
IV.
2 . pr.: Bajke Hansa Kristijana Andersena i Ivane Brli Maurani 1 . pr.:Bajke
Grozdane Oluji.
V.
2. . pr.: Usmene pesme koje se pevaju deci i koje pevaju deca (uspavanke,
taunaljke, cupaljke, brzalice, razbrajalice, pesme iz dejih igara).:.. 1 . pr:
Zagonetke i poslovice
VI.
2 . pr.: Poezija za decu Jovana Jovanovia Zmaja: rad Zmajev na knjievnosti za
decu, tematika njegove poezije, 1 . pr.: Estetsko i pedagoko u Zmajevoj
poeziji.
VII.
2 . pr.: Deje mane i nestaluci u poeziji Jovana Jovanovia Zmaja, Igra u poeziji
za decu Jovana Jovanovia Zmaja; 1 . pr.: Pesme o ivotinjama Jovana
Jovanovia Zmaja
VIII.
2 . pr.: Poezija za decu Gvida Tartalje i Momila Teia, 1 . pr.: Poezija Dobrice
Eria
IX.
2 . pr.: Panteizam u poeziji za decu Desanke Maksimovi. 1 . pr.: Proza za
decu Desanke Maksimovi.
X.
2 . pr.: Knjievno delo za decu Duana Radovia, Poezija za decu Branka
opia; 1 . pr.:Poezija za decu Grigora Viteza
XI.
2 . pr.: Poezija za decu Dragana Lukia i Miroslava Antia 1 . pr.:Poezija za
decu Ljubivoja Rumovia.
XII.

2 . pr.: Poezija za decu Vlade Stojiljkovia i Vladimira Andria (po dve pesme
po izboru studenata); 1 . pr.: Poezija za decu Moa Odalovia
XIII.
2 . pr.: Poezija za decu Duana Pop ureva i Dejana Aleksia (po dve pesme
po izboru studenata) 1 . pr.: Dragomira orevia (po dve pesme po izboru
studenata)
XIV.
2 . pr.: Savremenog romana za decu (interpretacija 2 romana po izboru
studenata. Lista e biti sainjena od romana Vesne Aleksi, Slobodana Staniia,
Vesne orovi Butri, Igora Kolarova... 1 . pr.: Gradimira Stojkovia, Hajduk u
Beogradsu.
XV.
Drama za decu. 2 . pr.: Osnovne odlike dramske knjievnosti za decu.
Ilustracije odlika anra na primerima iz Aleksandar Popovi, Crvenkapa i Stevan
Pei, Grad sa zejim uima 1 . pr.: Dramaturka analiza 1 drame za decu po
izboru studenata iz dela Aleksandar Popovi, Miodrag Stanisavljevi, Igor Bojovi,
Stevan Pei, Ljubivoja Rumovia...
6. Predispitne radnje - svi oblici (usmeni, pismeni, terenske vebe, seminarski
radovi itd.). Navesti kada e biti i koliko predispitnih radnji i koliko poena nosi
svaka predispitna radnja.
I.
predispitna radnja:
1. Radionica upoznavanja, provera ulanjenosti u javnu biblioteku, 2. Tri
Pepeljuge; 3. Zlatna jabuka i devet paunica, 4. Hans Kristijan Andersen, Snena
kraljica 5. Prie o ivotinjama: Meed, svinja i lisica, Braa Grim, Bremenski
muzikanti. Razgovor na vebama 8 poena; test (pretposlednja nedelja marta), 14
poena:
II.
Predispitna radnja
Fantastini roman: Karlo Kolodi, Pinokio; Luis Kerol, Alisa u Zemlji uda; Antoan
de Sent Egziperi, Mali princ; Vladimir Stojin, Bioskop u kutiji ibica, Desanka
Maksimovi, Bajka o Kratkovenoj: razgovor na vebama 8 poena; test(kraj
aprila), 14 poena
III.
Predispitna radnja
Realistiki roma: Tom Sojer, Hajduci, Magaree godin: razgovor na vebama 6
poena; test (kraj maja)10 poena
7. Pitanja iz predispitnih radnji (za svaku oblast koja je preena posebno)
Primer: Pitanja za I kolokvijum (predispitna radnja-test) iz oblasti koja je
preena na predavanju i vebama
I test
1) Likovi u Ba-eliku

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Likovi u Biberetu
Prostor i vreme u Zlatnoj jabuci i devet paunica
Tri Pepeljuge (Vukova, brae Grim i arla Peroa), slinosti i razlike
Bajke aral Peroa (prostor, vreme, likovi)
Bajke brae Grim (prostor, vreme, likovi)
Bajke Hansa Kristijana Andersena (prostor, vreme, likovi)
Bajke Ivane Brli Maurani (prostor, vreme, likovi)
Bajke Grozdane Oluji (prostor, vreme, likovi)
II test
1) Po emu razlikujemo fantastinu od realistike knjievnosti?
2) Fantastini likovi u Pinokiju Karla Kolodija
3) Fantastini dogaaji u Pinokiju Karla Kolodija
4) Tip Fantastike u Pinokiju Karla Kolodija
5) Fantastini dogaaji u Alisi u Zemlji uda Luisa Kerola
6) Fantastini likovi u Alisi u Zemlji uda Luisa Kerola
7) Tip Fantastike u Alisi u Zemlji uda Luisa Kerola
8) Fantastini likovi u Malom Princu Sent Egziperija,
9) Fantastini dogaaji u Malom Princu Sent Egziperija
10)
Tip fantastike u Malom Princu Sent Egziperija
11)
Fantastini likovi u U Bioskopu u kutiji ibica,
12)
Fantastini dogaaji u Bioskopu u kutiji ibica
13)
Tip fantastike u Bioskopu u kutiji ibica
14)
Fantastini likovi u Bajci o Kratkovenoj Desanke Maksimovi
15)
Fantastini dogaaji u Bajci o Kratkovenoj Desanke Maksimovi
16)
Tip Fantastike u Bajci o Kratkovenoj Desanke Maksimovi
III test
1) Zato se Hajduci Branislava Nuia smatraju realistikim delom?
2) Smeni likovi u Hajducima Branislava Nuia
3) Smene situacije u Hajducima Branislava Nuia
4) Smeno u reima u Hajducima Branislava Nuia
5) Slika detinjstva u Hajducima Branislava Nuia
6) Zato se Magaree godine Branka opia smatraju realistikim delom?
7) Smeni likovi u Magareim godinama Branka opia
8) Smene situacije u Magareim godinama Branka opia
9) Smeno u reima u Magareim godinama Branka opia
10)
Slika detinjstva u Magareim godinama Branka opia
11)
Zato se Doivljaji Toma Sojera Marka tvena smatraju
realistikim delom?
12)
Likovi dece u Doivljajima Toma Sojera Marka Tvena
13)
Likovi odraslih u Doivljajima Toma Sojera Marka Tvena
14)
Humor u Doivljajima Toma Sojera Marka Tvena

8. Literatura po stranicama za svaku predispitnu radnju


I test
1) arl Pero, Bajke (Pepeljuga + Uspavana lepotica + Rike s uperkom)
2) Braa Grim, Bajke (Pepeljuga + Crvenkapa, + Trnova Ruica + Ivica I
Marica)
3) Hans Kristijan Andersen, Bajke (Snena kraljica + Runo pace+
Princeza na zrnu graka)

4) Ivana Brli Maurani, Prie iz davnine (Ribar Palunko i njegova ena


+ uma Striborova + Rego)
5) Grozdana Oluji, Sedefna rua i druge bajke (Sedefna rua, Meseev
cvet + Zlatokosa)
Poto je mogue koristiti razliita izdanja, nabrajanjem naslova
definisan je broj stranica.

II test
1)
2)
3)
4)
5)

Desanka Maksimovi, Bajka o kratkovenoj


Antoan Sent de Egziperi, Mali princ
Karl Kolodi, Pinokio
Luis Kerol, Alisa u Zemlji uda
Vladimir Stojin, Bioskop u kutiji ibica

Poto je mogue koristiti razliita izdanja, nabrajanjem naslova


definisan je broj stranica.

III test
1) BranislavNui, Hajduci
2) Branko opi, Magaree godine
3) Mark Tven, Doivljaji Toma Sojer
Poto je mogue koristiti razliita izdanja, nabrajanjem naslova
definisan je broj stranica.

9. Ispitna pitanja zavrni ispit


1) Nastanak knjige za decu i poeci knjievnosti za decu
2) Pojam knjievnosti za decu
3) Poetika knjievnosti za decu: igra
4) Poetika knjievnosti za decu: humor
5) Osnovne odlike usmene knjievnosti I (kontaktna komunikacija,
kolektivna cenzura, sinkretinost i varijantnost)
6) Osnovne odlike usmene knjievnosti II (kontaktna komunikacija,
kolektivna cenzura, formulativnost i palimpsestnost)
7) Uspavanke, taunaljke i cupaljke
8) Razbrajalice, pesme iz dejih igara, brzalice
9) Zagonetke i poslovice
10)
Rad Jovana Jovanovia Zmaja na knjievnosti za decu
11)
Igra u poeziji za decu Jovana Jovanovia Zmaja
12)
Deje mane i nestaluci u poeziji Jovana Jovanovia Zmaja
13)
Pesme o ivotinjama Jovana Jovanovia Zmaja
14)
Odrasli i deca u poeziji za decu Jovana Jovanovia Zmaja
15)
Estetsko i pedagoko u Zmajevoj poeziji
16)
Nonsensna poezija Jovana Jovanovia Zmaja
17)
Poezija za decu Gvida Tartalje
18)
Poezija za decu Momila Teia
19)
Panteizam u poeziji za decu Desanke Maksimovi
20)
Poezija za decu Duana Radovia
21)
Kratke prie za decu Duana Radovia
22)
Poezija za decu Grigora Viteza

23)
Poezija za decu Dragana Lukia
24)
Poezija za decu Branka opia
25)
Poezija za decu Dobrice Eria
26)
Poezija za decu Miroslava Antia
27)
Poezija za decu Ljubivoja Rumovia
28)
Poezija za decu Vlade Stojiljkovia i Vladimira Andria (po dve
pesme po izboru studenata)
29)
Poezija za decu Moa Odalovia i Dragomira orevia (po dve
pesme po izboru studenata)
30)
Poezija za decu Duana Pop ureva i Dejana Aleksia (po dve
pesme po izboru studenata)
31)
Jedan dramski tekst po izboru studenata (Aleksandar Popovi,
Crvenkapa ili Pepeljuga; Stevan Pei, Grad sa zejim uima)
32)
Savremeni roman za decu po izboru studenata (Gradimir
Stojkovi, Hajduk u Beogradu, ili Vesna Aleksi, Zvezda rugalica)

10.Literatura po stranicama za ispitna pitanja


1)
Milovan Danojli, Jedan vek deje knjievnosti, u knjizi Naivna
pesma, Nolit, Beograd 1976, 7-41. (Vai i izdanje Zavoda za
udbenike)
2)
Novo Vukovi, Uvod u knjievnost za djecu i omladinu, Unireks,
Podgorica 19962, 13-31, 67-84, 161-168.
3)
Slobodan . Markovi, Zapisi o knjievnosti za decu (bilo koje
od brojnih izdanja), 5-16.
4)
Duan Radovi, Antologija srpske poezije za decu, SKZ,
Beograd, 1985. (etiri pesme po izboru studenata od svakog od
pesnika imenovanog u pitanjima, izuzev onih pesnika kod kojih je
naglaeno da e biti traena po dve pesme po studentskom izboru).
5)
Nikola Vujai, Antologija narodne knjievnosti za decu,
Otkrovenje, Beograd 1997.
6)
Jovan Jovanovi Zmaj, Pesme za decu, Izabrana dela, knjiga VII,
Matica srpska, ili Riznica.