Anda di halaman 1dari 17

PERGERAKAN PUTERI ISLAM

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BARU DUA


RANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2009

JANGKA BIL KOS /


BIL PROGRAM TARIKH OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN
MASA AHLI RM

Perjumpaan kali
pertama / Suaikenal antara
Ahli Puteri Semua
1 Pembentukan Jan 1 hari ahli lama dengan 36
Islam Peminpin
Ahli baru
Jawatankuasa

Organisasi -
Peringkat
Supaya ahli benar-
Sekolah. Ahli Puteri Semua
2 Feb benar memahami 36
Penerangan buku Islam Peminpin
fungsi pergerakan
ujian Puteri
Bongsu

Cogankata PPI.
Latihan - Persediaan untuk Ahli Puteri Semua
3 Mac 36
Bercerita, hari Puteri Islam Peminpin
Tilawah, Nasyid

Ikrar PPI -
Tatacara Memperingati
Ahli Puteri Semua
4 perjumpaan. April kisah Zaman 36
Islam Peminpin
Cerita kisah Rasullah
wanita Islam

Mewujudkan
Perkhemahan
permuafakatan Ahli Puteri Semua
5 Unit Beruniform Mei 3 Hari 36
antara Unit Islam Peminpin
peringkat sekolah
Beruniform

Membolehkan ahli
Lagu PPI,
berjalan di dalam Ahli Puteri Semua
6 Latihan kawat Mei, Jun 36
barisan dengan Islam Peminpin
kaki
baik

7 Uniform dan Julai Mengenali Ahli Puteri 36 Semua


Lencana PPI - Uniform PPI - Islam Peminpin
jahitan melatih
menggunakan
jarum dan benang

Bendera PPI. Cara menaik dan


Kuiz agama - melipat bendera. Ahli Puteri Semua
8 Ogos 36
Pertandingan di Mengulangkaji Islam Peminpin
dalam kumpulan pelajaran

Melatih murid
Aktiviti masakan mengguna
Ahli Puteri Semua
9 - Nasi Goreng. Okt-Nov peralatan dapur. 36
Islam Peminpin
Pelajaran PAFA Melatih murid cara
mandi hadas besar

Memupuk
Program gotong- semanngat gotong-
Ahli Puteri Semua
10 royong antara Okt royong dan 36
Islam Peminpin
Unit Beruniform cintakan
kebersihan

page 1 of 2

| HOME | Pendahuluan | Carta | Lagu Puteri | Lencana | Sejarah | Perlembagaan | Penubuhan |


Rancangan | Kemahiran |

PERGERAKAN PUTERI ISLAM


SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BARU DUA
RANCANGAN TAHUNAN KOKURIKULUM 2009
CARTA GANT
BULAN
BIL PROGRAM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL OGOS SEP OCT NOV DEC

1 Perjumpaan kali X
pertama /
Pembentukan Ahli
Jawatankuasa

Organisasi -
Peringkat Sekolah.
2
Penerangan buku
X
ujian Puteri Bongsu

Cogankata PPI.
3 Latihan - Bercerita, X
Tilawah, Nasyid

Ikrar PPI - Tatacara


4 perjumpaan. Cerita X
kisah wanita Islam

Perkhemahan Unit
5 Beruniform X
peringkat sekolah

Lagu PPI, Latihan


6
kawat kaki
X X

Uniform dan
7 Lencana PPI - X
jahitan

Bendera PPI. Kuiz


agama -
8
Pertandingan di
X
dalam kumpulan

Aktiviti masakan -
9 Nasi Goreng. X
Pelajaran PAFA

Program gotong-
10 royong antara Unit X
Beruniform

page 1 of 2

| HOME | Pendahuluan | Carta | Lagu Puteri | Lencana | Sejarah | Perlembagaan | Penubuhan |


Rancangan | Kemahiran |
PENDAHULUAN

Gerakerja kokurikulum adalah sangat penting bagi setiap orang pelajar. Penglibatan yang
teratur dan penuh kesungguhan semua pihak dapat memberi kesan yang positif ke arah
pembentukan nilai murni kepada setiap pelajar. Aktiviti kokurikulum juga secara tidak langsung
boleh membantu pelajar menyediakan diri untuk menghadapi masa depan dengan penuh
berdisiplin dan bertanggungjawab.

FALSAFAH

Pergerakan Puteri Islam Malaysia adalah sebuah Pergerakan Beruniform yang bergerak di
Peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah, Universiti, Institut/Maktab Perguruan, Sekolah-sekolah
Menengah dan Sekolah-Sekolah Rendah. Aktiviti-aktivitinya yang dijalankan sebagai
kokurikulum secara formal dan tidak formal adalah bertujuan membimbing Puteri-puteri ke arah
penyuburan dan pengembangan potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu demi
mewujudkan insan puteri yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T. Usaha ini adalah untuk
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak
mulia,bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta mampu bersedia
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran bangsa, masyarakat dan negara
selaras dengan ajaran Islam.

OBJEKTIF KHAS OBJEKTIF AM

BADAN BERUNIFORM ( PPIM ) BADAN BERUNIFORM ( PPIM )


1. Melibatkan ramai pelajar di dalam aktiviti 1. Mengalakkan lebih ramai murid
Badan Beruniform. melibatkan diri dengan lebih aktif
di dalam ke tiga-tiga bidang
2. Memperlengkapkan peralatan Badan kokurikulum.
Beruniform.
2. Menanam semangat
3. Memastikan semua perancangan berjalan bertanggungjawab terhadap
dengan lancar dan berkesan. pasukan yang dianggotai di
kalangan dengan mengadakan
4. Mengadakan aktiviti yang lebih menarik pertandingan dari masa ke
supaya menimbulkan minat yang lebih di semasa.
kalangan murid.
5. Mendedahkan murid dengan banyak
aktiviti yang lebih mencabar di luar bilik
darjah.

PERANAN
1. Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara (FPN).
2. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.
3. Memberi pengalaman berhubung, bergaul dan bersatu di dalam masyarakat.
4. Mengukuh dan mengayakan pengalaman yang telah didapati di dalam kelas.
5. Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid di dalam bidang-bidang
tertentu.
6. Melatih pelajar mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping
membina kesihatan dan kesejahteraan diri.
7. Memberi peluang dan galakkan kepada pelajar-pelajar membuat kerja-kerja khidmat
masyarakat.
8. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah.

MATLAMAT

1. Menyeimbangkan antara perkembangan mental, emosi dan jasmani dengan perkembangan


sosial melalui penyemaian, penyuburan, pengukuhan dan penghayatan pengetahuan Islam.
2. Merealisasikan Islam dalam Amalan hidup seharian.

Lagu Puteri Islam

Puteri Lembaga Islam riang gembira


Tetap ta'at kepada Allah dan Raja
Berkorban untuk agama dan negara
Dunia akhirat mendapat bahagia

Berusaha mencari pengetahuan


Berbakti membuat kebajikan
Belajar mencapai kemajuan
Bersemangat penuh keimanan

Puteri Lembaga Islam riang gembira


Tetap Ta'at kepada Allah dan Raja
Berkorban untuk agama dan negara
Dunia akhirat mendapat bahagia

Ikrar Puteri

Bahawa kami ahli-ahli Pergerakan Puteri Islam Malaysia berikar akan :


· ta'at kepada Allah, Rasul, Pemerintah dan ibu bapa
· menunai kewajipan sebagai Muslimah Mukminah, dan
· berkhidmat untuk kebajikan masyarakat

PERGERAKAN PUTERI ISLAM

GURU PENASIHAT Ustazah Sazura


Ustazah Nooranita Hamid
Ustazah Rosni Sarkon
PENGHULUWATI Nurul Widya Mirza Sujan
NAIB PENGHULUWATI Nur Syazwani Rasidi
SETIAUSAHA Nur Syahadah Alfath
BENDAHARI Nur Fadzilah Narudin

PPI SMKAM ditubuhkan secara rasmi dan didaftarkan secara sah di PPIM Kuala Lumpur pada 1
Januari 1998. PPI dianggotai oleh 104 orang ahli berdaftar dari tingkatan satu hingga tingkatan
lima. Ahli-ahli dibahagikan kepada empat pasukan dan sembilan kumpulan. Yuran ialah
sebanyak lima puluh sen sebulan. Sempena sukan tahunan sekolah 2000, PPIM telah dijemput
menyertai pertandingan kawad kaki antara Pasukan Beruniform dan telah memenangi tempat
pertama.

AKTIVITI KELAB.

1) Pendidikan Rohaniah
2) Kesihatan Rohani & Jasmani
3) Adab Pergaulan dalam Keluarga & Masyarakat
4) Kraftangan
Objektif di Peringkat Sekolah
Objektif Pergerakan Puteri Islam Malaysia di peringkat sekolah rendah dan menengah
disusun dengan tujuan seperti berikut:-
1.1Melahirkan satu masyarakat muda yang
• Taat kepada Allah, Raja dan Negara
• Berilmu
• Berakhlak mulia
• Berbakti kepada masyarakat
1.2Membimbing gadis-gadis dalam segi akhlak, rohani dan jasmani supaya menjadi
insan kamilah, berilmu, mengajar dan memperkenalkan Islam supaya kelak hidup
mereka berasaskan jalan yang diterima Allah S.W.T. dan dapat berbakti untuk Agama,
Nusa dan Bangsa.
1.3Membentuk sebuah kumpulan yang beridentiti sendiri, progresif dan di terima
masyarakat.
1.4Mengukuhkan persaudaraan antara generasi muda dan menghormati generasi tua.
Pengertian Logo
• Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit dengan
lingkungan berwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN
PUTERI ISLAM MALAYSIA
• Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di dalamnya ditulis dengan
huruf jawi (Permulaan daripada perkataan “PERGERAKAN PUTERI ISLAM."( Pa Pa
Alif) “PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri
“PEMIMPIN PUTERI" -Bagi Pemimpin-Pemimpin
• PENGERTIAN WARNA
Merah Samar : Melambangkan keharmonian dan kelembutan
Hijau : Agama
Taqwa sebagai TERAS
Putih : Kesucian
Kuning : Kesetiaan dan ketaatan Di bawah logo ini tertulis perkataan :-
Lagu Puteri Islam

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

Puteri Lembaga Islam Riang Gembira

Tetap Taat Kepada Allah Dan Raja

Berkorban Untuk Agama Dan NegaraDunia Akhirat

Mendapat Bahagia

Berusaha Mencari Pengetahuan

Berbakti Membuat Kebajikan

Belajar Mencapai Kemajuan

Bersemangat Penuh Keimanan

Puteri Lembaga Islam Riang Gembira

Tetap Taat Kepada Allah Dan Raja

Berkorban Untuk Agama Dan Negara

Dunia Akhirat Mendapat Bahagia

Persatuan Puteri Islam Malaysia (PPIM)


LATAR BELAKANG PPIM
Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM) adalah sebuah pergerakan berpakaian seragam yang
bergerak secara sukarela di sekolah-sekolah rendah, menengah, institut dan Maktab Perguruan
serta Institusi Pengajian Tinggi di seluruh Malaysia.
Aktiviti PPIM dijalankan bertujuan untuk membimbing puteri-puteri ke arah penyuburan dan
pengambangan potensi-potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T

SEJARAH PPIM
Diwujudkan pada tahun 60an oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia.
Keanggotaan hanya untuk pelajar Sekolah Menengah sahaja. Kurikulum berkisar kepada aktiviti
keagamaan dan khidmat masyarakat bersifat memberi bantuan kepada golongan miskin.
Dilanarkan pada tahun 1981 oleh Permaisuri Agung Pertama di UKM, Bangi1988 - PPIM
dipisahkan daripada LKPIM di atas arahan Pendaftar Pertubuhan kerana perbezaan umur
keahlian dan aktiviti sepatutnya diaktifkan untuk golongan muda. Beribu pejabat sementara di
Bangunan Tuanku Puan Besar Kurshiah, Jalan Pantai Baharu dari tahun 1969 hingga 1996.
Berpindah ke Jalan U-Thant pada tahun 1996 hingga 2003. Berpindah ke Darul Puteri pada
Januari 2004

PERGERAKAN PUTERI ISLAM

Guru Penasihat

: Pn. Hjh. Sakinah Hj. Hussin


Pn. Hjh. Khadijah Laar
Pn. Siti Merayam Ab. Rahman
Pn. Hjh. Rohani Abdullah
Pn. Maziah Abdullah
Pengerusi : Azura Abdullah
Naib Pengerusi : Nuraida Ab. Rahim
Setiausaha : Nur Huwaida Abdullah
Bendahari : Nor Amirah Mohd. Nor
Ahli Jawatankuasa : Mukarramah Mohd. Yasin
Siti Zubaidah Ismail
Zasnida Zarawi
Nor Hannan Buniyamin
Siti Mutiyah Hanafi
: (P) 40

Keahlian

Aktiviti Dan Pencapaian:


• Perjumpaan diadakan setiap hari Sabtu, jam 9.00 - 11.00 pagi.
• Menyertai pertandingan antara badan beruniform dalam Pesta Pakaian Seragam.
• Mengadakan kelas Fardu Ain seperti pembentukan peribadi muslim.
• Pertolongan cemas - cara rawatan, simpulan dan ikatan tali.
• Tatacara perjumpaan dan nyanyian Al-Asma Al-Husna serta Puteri Islam.
• VISI & MISI

VISI PPIM

Melahirkan generasi masyarakat yang mempunyai


ciri-ciri berikut :

Beriman dan berakhlak murni berdasarkan prinsip-


prinsip Islam.

Mempunyai kesihatan diri dan mampu ;membangunkan


diri secara bersepadu iaitu dari segi spiritual,
intelektual, emosi, sosial dan fizikal.
Mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturrahim
sesama puteri dan terhadap diri, keluarga, masyarakat dan
negara.

MISI PPIM

Memperlihatkan kepada puteri kebenaran Al-Quran dan


hadith di dalam konteks alam dan kehidupanyang nyata
melalui program- program yang dijalankan.

Memberikan pendidikan dan latihan tidak formal kepada


masyarakat khususnya puteri melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar dan menarik.

Melengkapkan puteri dan masyarakat dengan


pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menyumbang
secara positif kepada diri, keluarga dan masyarakat.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)


SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ KUALA TERENGGANU

TAKWIM AKTIVITI 2009

MINGGU AKTIVITI SASARAN TINDAKAN


/TARIKH

1 Pengenalan PPIM Semua ahli Semua guru


6/1/09 Sejarah , Logo, Lagu, Pengertian Suluh pemimpin
Kata
Tata Cara Perjumpaan ( menaikkan
bendera dll)
Kawad Kaki
2 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Semua guru
13/1/09 Melukis dan Menerangkan Carta pemimpin
Organisasi Sekolah
Kawad Kaki
Perbincangan aktiviti tahunan

3/2- 10/2 Larian Imtiaz KT Semua


Pelajar

3 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Cg


17/2/09 Pendidikan Rohani Norhidayah

– Rukun Iman Ust Fazlina

-Hormati Ibu Bapa, Keluarga, Orang


Dewasa

4 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Cg. Saripah


24/2/09 Gotong Royong Bengkel ERT

5 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Cg. Saripah


3/3/09 Kraf Tangan- Melipat Napkin meja
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Menyalin
Resepi Kuih Tempatan
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->Menyemak
buku log
Ujian Tahap

6 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Semua guru


10/3/09 Penerangan Tentang Ujian Tahap Puteri pemimpin

(Tempoh , kategori , kriteria ujian )


Kawad Kaki

13/3/08- 21/3/08 Cuti Pertengahan


Penggal

7 Tata Cara Perjumpaan


7/4/09 Kawad Kaki Semua guru
Pembahagian Kumpulan Pasukan pemimpin

Ujian Tahap Kawad kaki


Musabaqah Semua ahli Penyelaras

8 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Cg Nor Adni


14/4/09 Imej Diri Cg Hasmiza
Kebersihan diri, Muka, Rambut dan
Pakaian

9 Tata Cara Perjumpaan


21/4/09 Demo Membina Gejet & Ikatan & Semua ahli Semua Guru
Masakan Rimba Pemimpin

Perkhemahan Dalaman Pengakap,


PPIM,Bomba

10 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Ust Zawati


28/4/09 Wuduk Semua guru
Najis pemimpin

Cara Membersih

11 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Semua guru


5/5/09 Kawad pemimpin

Ikatan , Anduh
Pertolongan Cemas

12 Perkhemahan Dalaman –Polis, Semua ahli Semua guru


8-9/5/09 PBSM,KRS pemimpin

13 Kawad Semua ahli Ust W


13/5 Doa Harian & Tata Cara berdoa Mardhiana
Semua guru
pemimpin

14 Bengkel Awal Remaja Semua ahli Semua guru


20/5 pemimpin

15 Bacaan Yasin & Solat Hajat Penyelaras


21/5

16 Semakan Buku Log Semua ahli Semua guru


27/5 Pertandingan Buku Skrap pemimpin

29/5- Cuti Pertengahan Tahun


13/6/09 Aktiviti Peringkat Daerah/Negeri

17 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Semua guru


16/6/09 Kemalangan dan Rawatan pemimpin

18 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Semua guru


23/6/09 Melakunkan Suasana Keluarga Bahagia pemimpin

25/ Hari Kokurikulum Semua ahli Semua guru


26/27/6/09 Pertandingan Model Perkhemahan pemimpin

Pertandingan Kawad Kaki


Ceramah Motivasi Kepimpinan
Demo Bomba

19 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli


2/7/09 Gubahan Ust W
Ujian Tahap Mardhiana
&
Cg Asmalia
20 Tata Cara Perjumpaan Semua ahli Semua guru
7/7/09 Ujian Tahap pemimpin

21 Busana Muslim Semua ahli Semua guru


14/7/09 Ujian Tahap pemimpin

22 Bacaan Yasin & Solat Hajat di Masjid Semua guru


23/7/09 Tebakang pemimpin

23 Gotong Royong Perdana Semua ahli Semua guru


28/07/09 Ujian Tahap pemimpin

24 Pertandingan Ambang Merdeka Semua ahli Semua guru


4-18/8/09 Ujian Tahap pemimpin

21-29/8/09 Cuti Pertengahan Penggal

AKTIVITI HUJUNG MINGGU

1. Kawad Kaki
2. Masakan Sepinggan Lengkap/ Dessert
3. Cakna Puteri
4. Usrah
5. Simpulan dan Ikatan
6.
7. SIMPULAN DAN IKATAN
8.
9. BUKU SILA
Kegunaannya : -
Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat kain pembalut luka,
menyambung tali yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan
barang-barang. Kedua-dua punca atau hujung tali tersebut senang
dibuka semula
10.

11.

12. BUNGA KETI


Kegunaannya : -
Simpulan ini digunakan bagi menyambung hujung tal yang tidak sama
besar, misalnya tali perahu dengan tali kapal
13.

14.

15. BUNGA KETI BERGANDA


Kegunaannya : -
Simpulan bunga keti berganda digunakan untuk menyambung dua tali
yang tidak sama besar dan dapat digunakan dengan selamat.
16.

17. LILIT 2 SIMPUL / SIMPUL BELIT


Kegunaannya : -
Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Untuk Mematikan Ikatan Ke Pokok Atau
Ke Pacang Kerana Cara Begini Midah DI Buka Dan Tidak Mudah Tanggal
Ikatannya
18.

19.
20. SIMPUL MANOK (Clove Hitch)
Kegunaannya : -
Simpulan ini akan digunakan sebagai permulaan untuk mengikat pada
kayu atau sebagainya.
21.

22.

23. SIMPULAN PENGAIL (Fisherman's Knot)


Kegunaannya : -
Simpulan pengail digunakan untuk menyambung tali pada mata kail
atau menyambung tali yang licin
24.

25.

26. SIMPUL PULIH


Kegunaannya : -
Simpulan ini digunakan bagi memendekkan tali yang panjang tanpa
memotongnya. Ia juga digunakan untuk menguatkan bahagian yang
tidak kukuh
27.

28.

29. LILIT BALAK


Kegunaannya : -
Untuk Mengikat Tapi Pada Balak Dan Untuk Memindahkan Atau
Mengheret Kayu Atau Batang Balak
30.

31.

32. TINDIH KASIH


Kegunaannya : -
Simpulan ini digunakan untuk mengikat leher binatang supaya tidak
terjerut, dan membuat lubang tali yang tidak terjerut untuk mengangkat
mangsa atau binatang ke atas seperti kucing terjatuh ke dalam telaga
33.

34.

35. SIMPUL PEMATI BIASA (COMMON WHIPPING)


Kegunaannya : -
Untuk Mematikan Hujung Tali Supaya Tidak Terurai
36.

37.
38. LILIT ( Taut-Line )
Kegunaannya : -
Bagi Mengikat Tali Pada Tiang Dan Untuk Mematikan Ikatan Ke Pacang
Khemah Kerana Kepanjangan Tali Boleh Di Ubah-Ubah