Anda di halaman 1dari 2

Kumpulan

(A) Kenari

Nama Murid

Tajuk

(B) Kancil

Prisilladye(T3)

Anjelie Sangan(T3)

Buli(T2)

Jerry dan Henry Awan (T2)

Kemahiran 1

Kemahiran 12
Perkataan K VK+KV

Huruf-huruf abjad kecil a-z


Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


(i)

Pada akhir pembelajaran murid dapat:

Menyebut dan mengenal 4 daripada 7 nama


(i)

huruf kecil a hingga g secara turutan.


(ii)

Mengeja dan membunyikan 5 daripada 7


perkataan KVK+ KV.

Menyebut dan mengenal 3 daripada 5 nama


huruf kecil a hingga e secara turutan.

Pengetahuan

Sedia

Murid

dapat

menyebut

ada

nyanyian lagu abc

Alat Bantu Mengajar

Kad huruf

huruf

dalam

bentuk

Murid

pernah

didedahkan

dengan

perkataan

KVK+KV

Kad gambar
Kad perkataan
Slide Power Point
Perentasan kurikulum

Muzik

Penerapan Nilai

Mendengar arahan, kerajinan, bekerjasama dan yakin diri

Kemahiran

Kemahiran berfikir, Kecerdasan Interpersonal

Bernilai

Tambah
Masa/

Aktiviti Pengajaran

Langkah

& Pembelajaran

Catatan
Nilai :Kerajinan

Set Induksi

Guru meminta murid menyebut nama benda yang di tunjukkan.

KB :Menjana idea
Kecerdasan interpersonal

Permainan
Langkah 1

(i)

Murid bermain dengan kad huruf.

(ii)

Guru meminta murid menyusun


huruf mengikut susunan yang

Pengajaran
(i)
(ii)

betul

Murid
mengeja
perkataan
mengikut suku kata.
Ulangi
langkah yang sama
dengan perkataan yang lain
secara kumpulan / individu.

Nilai :
Kerajinan
Kasih sayang
ABM :Kad huruf,slide
powerpoint
KB :Menjana idea

Pengajaran
Langkah 2

(i)

Guru membimbing murid

Pengukuhan
(i)

menyebut huruf kecil secara


turutan.
(ii)

Guru menunjukkan paparan slide

(ii)

Mencari padanan gambar dan

Kerajinan

perkataan yang betul ayat yang

ABM :

bermakna.

Kad Huruf

Menyalin perkataan

Kad gambar

huruf kecil.
(iii) Guru meminta menyebut

Nilai :

Slide Power Point


.

menyebut huruf kecil secara

KB :
Menjana idea

rawak.
Pengukuhan
Langkah 3

Menyalin huruf.

Permainan
Permainan sahibba. Menyusun huruf
untuk membentuk perkataan.

Nilai :
Kerajinan
Kasih sayang
KB :
Menjana idea
Membuat kesimpulan

ABM :
Lembaran kerja.
1.
Penutup
(5 minit)

2.

Guru menunjukkan beberapa kad huruf kepada Priscilla dan Buli.Guru

Objektif :

meminta murid menyebut huruf kecil yang ditunjukkan.

Murid dapat mengingati isi

Guru meminta Anjelie,Awan dan Jerry mengeja dan menyebut perkataan

pelajaran pada hari ini.

yang telah dipelajari secara individu.